• Com a propietari, què ha de tenir en compte a l’hora de vendre l’habitatge?
   • Des de la fixació del preu de mercat fins a la signatura del contracte: els aspectes més importants en la venda del seu habitatge.

     

   • La decisió de venda d’un habitatge implica nombroses tasques. En primer lloc, com de ben segur no vol vendre la seva casa o el seu pis per un preu inferior al seu valor, haurà de sol·licitar una valoració de mercat del seu habitatge per tal de poder trobar el comprador adient introduint una estratègia comercial concreta. A partir d’aquesta valoració de mercat s’hauran de dur a terme altres activitats no menys importants.
     

    Aquests són els punts més importants:

    • Fixació el preu de mercat actual de l’habitatge
    • En cas necessari, mesures d’optimització (edifici/equipament) per augmentar el valor de mercat de l’habitatge
    • Presentació de l’habitatge > des de la confecció d’una presentació de qualitat 
fins a la confecció i inserció d’anuncis (impresos/Internet)
    • Obtenció d’informació sobre persones interessades/clients potencials
    • Concertació i realització de visites
    • Negociació del preu i redacció del contracte notarial
    • Preparació i comprovació de la documentació (com, plànols, permís d’obra, càrregues de l’immoble, pòlisses d’assegurança, certificació energètica)
    • Cita al notari i celebració del contracte

 

  • Perquè val la pena posar-se en mans d’un agent immobiliari?
   • Fixació del preu de compra, procés de comercialització, celebració del contracte: No deixi la venda del seu habitatge en mans de l’atzar, sinó en les d’un expert.

     

   • Com es desprèn del punt anterior, és recomanable consultar a un agent immobiliari amb experiència durant la venda d’un habitatge. Qui sol·licita els serveis d’un expert en la venda, no només evitarà riscos financers i legals, també estalviarà molt de temps i nervis.

 

  • Perquè Engel & Völkers?
   • Asseguri’s una valoració màxima del seu habitatge i l’èxit en la venda amb les millors condicions.

     

   • A Engel & Völkers, els seus desitjos estan en mans de persones competents, tant si només vol informar-se sobre l’actual preu de mercat del seu habitatge, com si està segur de voler-lo vendre o llogar en un futur immediat. El coneixement del mercat local per part dels nostres experts, la nostra xarxa global i l’acreditat sistema Engel & Völkers són els fonaments òptims per a dur a bon port la seva inversió immobiliària i aconseguir el millor preu de compra per la seu habitatge.
     

    Sis bons motius per confiar en l’experiència d’Engel & Völkers :

    • Competència extensa en el mercat immobiliari i coneixement del mercat local des de fa més de 38 anys
    • Accés internacional als habitatges més meravellosos i la seva clientela
    • El conegut concepte de botiga Engel & Völkers reforça la presència del seu habitatge al mercat
    • La nostra xarxa única i en creixement, amb més de 700 representacions a 36 països dels quatre continents
    • Concepte de serveis provat i sistema de comercialització i distribució d’èxit
    • Assessorament i acompanyament personalitzat durant el procés de comercialització i, si ho desitja, també un cop tancat el contracte

 

 • Quins són els avantatges de la comercialització en exclusivitat?
  • La comercialització exclusiva per part d’Engel & Völkers:

   el “paquet sense preocupacions“.

    

  • Asseguri’s un avantatge que marcarà la diferència a l’hora de vendre el seu habitatge encarregant la comercialització en exclusivitat a Engel & Völkers. D’aquesta manera podrà estar segur de que es durà a terme de manera discreta i d’acord amb els seus desitjos, adaptada a les seves necessitats personals i a les particularitats del seu habitatge. Un avantatge que no té preu: estarà informat en tot moment sobre qualsevol esdeveniment sense haver de preocupar-se de qüestions administratives o organitzatives molestes, i  esperar tranquil·lament a que el contracte es tanqui amb èxit.
    

   Sis bons motius per a una comercialització en exclusivitat per part d’Engel & Völkers:

   • Assessorament personal adaptat a les necessitats durant tot el procés de comercialització
   • Selecció precisa de compradors interessats recomanats
   • Elaboració d’un concepte de màrqueting a mesura
   • Organització i realització de visites
   • Recomanacions individualitzades per a la optimització de l’habitatge i/o la comercialització
   • Suport professional en totes les qüestions contractuals