Assessorament legal

Volem donar-lis alguns consells importants i legalment rellevants per a la compra/venda d’una propietat a Espanya.

No dubtin en posar-se en contacte amb nosaltres per a més informació.

 

1. Triï un agent immobiliari professional, que l’ajudarà a trobar la propietat desitjada i l’assessorarà en tots els aspectes legals.

2. IBI Impost sobre Béns Immobles. Una vegada s’hagi trobat la propietat, vostè haurà de constatar:

  • Si l’IBI (impost anual) ha estat pagat. Pot fer-se a l’Ajuntament.
  • Si la propietat és de nova construcció sol.liciti al venedor una còpia de la Declaració d’Obra Nova, juntament amb una còpia de la Declaració d’Alteració de Béns de Naturalesa Urbana. Serà prova suficient per constatar que la propietat està registrada per un eventual pagament d’IBI

3. Verifiqui el registre de la propietat:

  • Sol.liciti al Registre de la Propietat, que està obert al públic, una Nota Simple de l’immoble. Podrá comprovar si a l’escritura de la propietat s’hi presenten càrregues (p.ex. hipoteca). No compri una propietat abans de rebre una Nota Simple actualitzada del Registre de la Propietat.

4. Advocat

  • És recomanable contractar un advocat local com a mesura de protecció. Nosaltres podem recomanar-li advocats amb experiència.

5. Contracte de compravenda

  • Aproximadament el mes després d’haver “reservat” la propietat pagat unes arres del 10% del preu de compravenda, vostè hauria d’estar preparat per signar l’Escritura Pública de Compravenda.
  • Asseguri’s que la part venedora confirmi que ven la propietat lliure de càrregues i arrendataris. Ambdues parts o els seus respectius representants autoritzats hauran de signar el contracte davant un notari espanyol que certifiqui que el contracte és oficial.

6. Comunitat de veïns

  • Asseguri’s de rebre el darrer rebut de les despeses de la comunitat pel pagament del manteniment mensual o anual i sol.liciti al presidente o administrador una còpia de les actes de les darreres reunions de la comunitat de veïns i les seves regulacions.

7. Despeses i impostos:

Segons la Llei espanyola, el comprador s’haurà de fer càrrec de:

  • Impost de transmissions patrimonials (I.V.A. + segell si es compra d’un promotor)
  • Despeses de registre
  • El venedor haurà de fer-se càrrec de la Plusvàlua pel benefici que resulta de l’augment del valor escriturat.

Publicat en Sense classificar.Array
(
)