Assessorament legal compra-venda

Consells pràctics per la compra/venda d’una casa:

1. Triï un agent immobiliari professional, que li ajudi a trobar la casa desitjada i li assessori en tots els passos legals.

2. Una vegada que hagi trobat la casa, haurà de constatar el següent:

Si l’IBI (impost anual) esta pagat. Això pot fer-se a l’Ajuntament.

Si la casa és de nova construcció sol·liciti al venedor una còpia de la Declaració d’Obra Nova, al costat d’una còpia de la Declaració d’Alteració de Béns de Naturalesa Urbana. Això serà prova suficient per constatar que la propietat està registrada per a un eventual pagament del IBI.

Sol·liciti en el Registre de la Propietat, que està obert al públic, una Nota Simple de l’Immoble. En ell podrà comprovar si en l’Escriptura de la propietat es presenten càrregues o gravàmens (p. ex. hipoteca). No compri una propietat abans de rebre una Nota Simple actualitzada del Registre de la Propietat.

És recomanable contractar a un advocat local com a mesura de protecció. Nosaltres podem recomanar-li advocats amb experiència.

Aproximadament al mes després d’haver “reservat” la casa pagant unes arres del 10% del preu de compravenda, hauria d’estar preparat per signar l’Escriptura Pública de Compravenda.

Asseguri’s que la part venedora confirmi que ven la propietat lliure de càrregues, gravàmens i arrendataris. Ambdues parts o els seus respectius representants autoritzats hauran de signar el contracte davant un notari espanyol que certifiqui que el contracte és oficial.

Asseguri’s de rebre l’últim rebut de les despeses de la comunitat pel pagament del manteniment mensual o anual i sol·liciti al president o administrador una còpia de les actes de les últimes reunions de la comunitat de veïns i les seves regulacions.

El comprador haurà de fer-se càrrec de l’Impost de transmissions patrimonials (I.V. A. + segell si es compra d’un promotor)

El comprador haurà de fer-se càrrec dels costos de registre.

El venedor haurà de fer-se càrrec de la Plusvàlua pel benefici que resulta de l’augment del valor escripturat.

No dubti a contactar amb Engel & Völkers Cerdanya per més informació i assessoria.

Publicat en Sense classificar.Array
(
)