Tento web využívá cookies. Přejdete-li na jinou stránku tohoto webu, souhlasíte s použitím cookies.
X

Engel & Völkers licenční partner společnosti Engel & Völkers Commercial Praha  /  Ochrana osobních údajů

Pokyny k ochraně osobních údajů společnosti Engel & Völkers Praha, Česká EuV Commercial s.r.o.

Navštívíte naše webové stránky

Pověříte nás, abychom pro Vás našli nebo prodali nemovitost?

Navážete s námi telefonický kontakt 

Spojíte se s námi prostřednictvím pohlednice

Společně s licenčním partnerem Engel & Völkers pro Vás hledáme nemovitost (doporučení)

Pokyny k ochraně osobních údajů při návštěvě naší webové stránky

Tyto pokyny k ochraně osobních údajů při užívání webové stránky www.engelvoelkers.com/cs-cz/praguecommercial (dále jen „webová stránka“) platí od 25. května 2018.

Společnost Česká EuV Commercial s.r.o. jako odpovědný správce (dále také jako „Engel & Völkers") informuje své uživatele o tom, že při užívání webové stránky budou zpracovávány jejich osobní údaje, a to zejména:

●      osobní údaje (např. emailová adresa, jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo – dále jen „údaje" nebo „osobní údaje"), které uživatelé poskytují v případě registrace na webové stránce (např. v rámci kontaktních dotazů a zasílání newsletteru);

●      osobní údaje, které se přenášejí prostřednictvím internetového vyhledavače uživatele pokaždé, když tuto webovou stránku navštíví, a které se ukládají v rámci protokolů, jež se také nazývají serverové protokoly. Tyto údaje zahrnují: IP adresu (adresa internetového protokolu) počítače, z něhož byla stránka navštívena; jméno navštívené stránky; datum a čas návštěvy; související adresa URL, z níž uživatel vstupuje na stránku; množství přenesených údajů; statusové hlášení o úspěšném přístupu; identifikační číslo relace.

Účel zpracování

Společnost Engel & Völkers jako odpovědný správce zpracovává osobní údaje uživatele webové stránky k těmto účelům:

●      Za účelem splnění poptávek uživatelů (právním důvodem je splnění smlouvy i oprávněný zájem společnosti Engel & Völkers přeposílat kontaktní dotazy v rámci skupiny Engel & Völkers příslušné pobočce. Skupina „Engel & Völkers Gruppe“ zahrnuje ve výše zmíněném smyslu společnost Engel & Völkers AG a její tuzemské i zahraniční sdružené společnosti ve smyslu § 15 ff akciového zákona, jakož i licenční partnery spojené s touto skupinou. Aktuální přehled licenčních partnerů najdete zde: https://www.engelvoelkers.com/de/unternehmen/standorte/);

●      zasílání mailového newsletteru k vlastním nabídkám i za účelem vlastní i cizí reklamy v zákonem přípustném rozsahu, popř. na základě souhlasu. (Právním důvodem je oprávněný zájem společnosti Engel & Völkers na přímém marketingu, pokud marketing dodržuje právní ustanovení na ochranu osobních údajů a ustanovení soutěžního práva);

●      analýza webové stránky za účelem zjištění chování uživatelů. (Právním důvodem je oprávněný zájem společnosti Engel & Völkers analyzovat chování uživatelů na vlastní webové stránce, aby ji mohla neustále vylepšovat, popř. ji přizpůsobovat zájmům svých uživatelů.);

●      integrace sociálních pluginů (Právním důvodem je oprávněný zájem společnosti Engel & Völkers na přání uživatelů, kteří mají aktivovaný sociální plugin, sdílet jejich informace s odpovídajícími sociálními médii.);

●      zjišťování a popř. blokování uživatelů, kteří si instalovali program na blokování reklam. (Právním důvodem je oprávněný zájem společnosti Engel & Völkers poskytovat uživatelům, kteří reklamu neblokují, nabídky zcela nebo částečně financované reklamou.);

●      za účelem zabránit podvodným aktivitám nebo zneužití údajů na webové stránce nebo v souvislosti s webovou stránkou jakož i splnění požadavků zákona na bezpečnost webové stránky. (Právním důvodem je oprávněný zájem společnosti Engel & Völkers odstraňovat poruchy, zaručit bezpečnost systému a odhalovat nepovolené pokusy o přístup, popř. nepovolené přístupy.)

Právním důvodem zpracování osobních údajů je čl. 6 I lit. a, pokud je podmínkou pro zpracování údajů udělení souhlasu, čl. 6 I lit. b GRPD, pokud je právním důvodem zpracování smluvní vztah a čl. 6 I lit. f GRPD, pokud je právním důvodem oprávněný zájem společnosti Engel & Völkers.

Způsob poskytnutí osobních údajů a důsledky odvolání souhlasu

Uživatel poskytuje své osobní údaje dobrovolně. Uživatelé se mohou svobodně rozhodnout, zda společnosti Engel & Völkers poskytnou své osobní údaje, a mohou svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, který již poskytli, později odvolat. V důsledku odvolání souhlasu může příp. dojít k tomu, že uživatel již nebude moci užívat webovou stránku společnosti Engel & Völkers.

Způsoby zpracování

Zpracování osobních údajů uživatelů probíhá pouze v případě potřeby, a to výhradně elektronicky, zejména formou: shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledávání, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakéhokoliv jiného zpřístupnění, seřazení či zkombinování, výmazu nebo zničení údajů. Zpracování může být provedeno pomocí nebo i bez pomoci automatizovaných postupů.

Přístup k údajům

Společnost Engel & Völkers zpracovává osobní údaje, a sice konkrétně zejména prostřednictvím

●      zaměstnanců (stálí zaměstnanci i samostatní realitní poradci) a poradců, kteří jsou oprávněni spravovat webovou stránku a poskytovat s tím spojené služby;

●      společností třetích stran (např. poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé hostingu atd.), jež Engel & Völkers pověřil zpracováním údajů v rámci outsourcingu.

Informace o údajích

Jako odpovědný správce můžeme poskytovat informace o Vašich osobních údajích. Tuto informaci můžeme poskytnou pouze za těmito účely:

za účelem splnění zákonných povinností, popř. povinností vyplývajících z nařízení a směrnic národní či evropské legislativy;za účelem obhajoby u soudy v případě soudního sporu.

Poskytování údajů

Pokud se Váš kontaktní dotaz týká nabídek jiných společností v rámci skupiny Engel & Völkers Gruppe, postoupí Engel & Völkers osobní údaje, které jste v tomto případě zadali, příslušné společnosti skupiny Engel & Völkers Gruppe po Vašem předchozím souhlasu, popř. na základě oprávněného zájmu.

Nad tento rámec nebude společnost Engel & Völkers Vaše osobní údaje dále poskytovat.

Předávání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii

Engel & Völkers zásadně nepředává žádné osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii bez Vašeho souhlasu.

Servery, které využívá Engel & Völkers, se nacházejí v Evropské unii. Pokud se Vaše poptávka týká společnosti skupiny Engel & Völkers Gruppe mimo Evropskou unii, předáváme Vaše údaje pouze s Vaším souhlasem.

Uchovávání a výmaz údajů

Engel & Völkers uchovává osobní údaje po dobu, která je potřebná pro splnění účelu, pro nějž jsou údaje shromažďovány a dále zpracovávány, včetně jakékoliv doby, kterou předepisují platné zákony (např. uchování účetních záznamů), každopádně maximálně 14 měsíců od získání osobních údajů.

Používání cookies

Za účelem zlepšení používání webové stránky používá Engel & Völkers tak zvané cookies. Cookies jsou malé textové soubory, skládající se zpravidla z písmen a čísel, jež webový prohlížeč ukládá na počítači uživatele a které obsahují pseudoanonymizované údaje. Cookies umožňují webové stránce rozpoznat počítač uživatele, aby mohla sledovat prohlížení více stránek jedné webové stránky a identifikovat uživatele, kteří se na webovou stránku vracejí. Existují cookies pro technické, analytické a profilové účely.

Jako přímé a nepřímé cookies společnost Engel & Völkers využívá, najdete souhrnně zde https://www.engelvoelkers.com/en-de/privacy-policy-ag/doc/ev_cookies_lp.pdf

Naše webová stránka využívá tyto technické cookies:

Pro uložení výběru jazyka _icl_visitor_lang_js, _icl_current_language, evlocale. Pro uložení výběru parametrů engelundvoelkersconfig. Pro uložení posledního hledání LAST_SEARCH. Pro uložení ID seznamu sledování watchlist_id. Pro uložení testu přiřazení v rámci AB testů user_ab. Pro uložení přiřazení k distribuovaným systémům u loadbalancerů BIGipServergroup-rz-webfe-prod.

Engel & Völkers informuje své uživatele o tom, že si ve svém webovém prohlížeči mohou cookies deaktivovat nebo zrušit, a to podle pokynů na těchto odkazech:

●      Internet Explorer ((https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies).

●      Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored).

●      Safari (https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=en_US&locale=de_DE).

Webová stránka používá také analytická cookies, která stanovují třetí strany, například Google, (viz také ustanovení pro používání analytických programů a nástrojů pro sledování) a Adroll (https://www.adroll.com/de-DE/about) /Privatsphäre) a Haufe (https://de.onlinehelp.umantis.com/index.php/Cookies).

Konkrétně se jedná o:

a)     Google Analytics

Engel & Völkers využívá pro analyzování užívání své webové stránky web Analytics Service Google Analytics společnosti Google Inc. („Google“). Informace, generované na základě cookies ohledně užívání webové stránky, se zpravidla přenášejí na Google server v USA, kde se ukládají. Engel & Völkers využívá Google Analytics výhradně s rozšířením „ga ('set', 'anonymizeIp', true)", aby bylo zaručeno, že IP adresy budou zpracovány jen ve zkrácené verzi a aby se vyloučil přímý odkaz na jednotlivé osoby. Google může údaje poskytovat třetím stranám, pokud to předepisuje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají údaje z pověření společnosti Google. Google nebude oznamovat IP adresu uživatele ve spojení s jinými údaji Google. Uživatelé mohou kdykoliv blokovat zaznamenání a uchovávání údajů ze strany Google Analytics instalací browserových pluginů eines von Google freigegebenen Browser-Plugins, který si lze stáhnout na tomto odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

b)     Universal Analytics

Engel & Völkers využívá funkce Google Universal-Analytics. Díky těmto funkcím může Engel & Völker zaznamenávat a analyzovat sociodemografické údaje o uživatelích pomocí Google-ID (pokud je k dispozici) a cookies z webových obsahů (DoubleClick). Pokud je k dispozici Google-ID, shromažďuje řadič údajů tyto údaje také ze všech ostatních zařízení (např. pokud uživatelé používají smartphone nebo PC), aby mohl analyzovat uživatelské chování prostřednictvím všech zařízení. Uživatelé mohou kdykoliv zrušit shromažďování a ukládání údajů ze strany Google instalací browserových pluginů Google, které si lze stáhnout na tomto odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Tato webová stránka nepoužívá žádná profilová cookies.

Pluginy sociálních médií

Tato webová stránka používá pluginy sociálních médií, které nabízejí všechny nejdůležitější sociální sítě (z. B. Facebook a Twitter). Při návštěvě webové stránky mohou být údaje o prohlížení předány přímo příslušným sociálním sítím, a to i bez přímé interakce uživatelů. Uživatelé potvrzují a souhlasí, že provoz pluginů sociálních sítí provádí přímo firma, která příslušný plugin nabízí. Pokud uživatelé užívají pluginy přes webovou stránku (např. když se přihlásí svými přístupovými údaji na sociální síť nebo spojí své účty), kliknou na příslušné tlačítko (jako např. u Facebooku „To se mi líbí" nebo „Sdílet"), a spojí se tak se serverem této sociální sítě, která pak pošle obsah pluginu přímo na vyhledávač uživatele.

Společnost Engel & Völkers proto může v souladu s podmínkami užívání a ustanoveními týkajících se ochrany osobních údajů dané sociální sítě získávat údaje o uživatelích, jež může přiřadit k osobním údajům, které již nashromáždila prostřednictvím vlastních služeb. Pokud se uživatel rozhodne, že bude sdílet informace se sociálními sítěmi, poskytne společnosti Engel & Völkers například také údaje o svých preferencích. Pokud chcete zabránit tomu, aby sociální sítě shromažďovaly osobní informace o uživateli, prostudujte si prosím podmínky na webových stránkách příslušné sociální sítě.

Užitečná je zejména webová stránka:

a)     Facebook

Tato webová stránka využívá sociální pluginy Facebook Social Plug-Ins provozované společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook"). Pokud se uživatelé připojí na stránky společnosti Engel & Völkers prostřednictvím Facebooku, popř. naopak, spojí se vyhledavač uživatele přímo se servery Facebooku.

Pokud je uživatel přihlášen na Facebook, může Facebook přiřadit návštěvu uživatele ke svému facebookovému účtu. Pokud uživatel reaguje prostřednictvím pluginů, např. když klikne na tlačítko „To se mi líbí“ nebo napíše komentář, přenáší se příslušná informace přímo z vyhledavače uživatele na Facebook, kde se ukládá. Účel a rozsah zpracování údajů ze strany Facebooku nad rámec příslušných uživatelských práv a možností nastavení ochrany soukromí najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů Facebooku (https://www.facebook.com/about/ Privatsphäre/).

b)     Google "+1"

Tato webová stránka využívá rozhraní "+1" sociální sítě Google Plus, kterou provozuje společnost Google Inc. ird, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google"). Pokud uživatel stiskne klávesu "+1", spojí se vyhledavač uživatele přímo se servery Googlu. Obsah rozhraní "+1" se přenáší přímo z Google do vyhledávače uživatele a odtud se integruje do webové stránky. Účel a rozsah zpracování údajů ze strany Google nad rámec příslušných uživatelských práv a možností nastavení ochrany soukromí najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů "+1" (https://developers.google.com / + / Web / buttons-policy).

c)      Twitter

Tato webová stránka využívá funkce služby krátkých zpráv Twitter, které poskytuje společnost Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Užíváním funkcí Twitteru se stránky, které uživatel navštívil, spojí s jeho twitterovým účtem, který pak bude zveřejněn i pro ostatní uživatele. Během tohoto procesu se přenášejí údaje také na Twitter.

Engel & Völkers nemá informace o způsobu, obsahu a rozsahu přenášených údajů. Uživatel si může nastavení ochrany osobních údajů na Twitteru změnit sám v nastavení svého účtu. Další informace najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Twitter.

Pokud chcete zabránit tomu, aby poskytovatelé příslušných sociálních pluginů shromažďovali osobní údaje o uživatelích, můžete se za začátku své návštěvy webové stránky ze sociální sítě odhlásit a vymazat ze svého vyhledavače všechny cookies, které možná existují.

Práva dotčených osob

Máte právo na informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů (například o původu těchto údajů, účelu zpracování, způsobech jejich zpracování). Dále máte za určitých okolností právo zrušit další zpracování údajů, nebo jejich zpracování omezit či požadovat výmaz údajů. Konečně můžete kdykoliv zakázat zasílání reklamních materiálů nebo provádění průzkumů trhu či komerčních sdělení.

Souhrnně máte právo na

-        informace,

-        opravu,

-        výmaz (popř. zapomenutí),

-        omezení zpracování,

-        přenositelnost údajů,

-        zrušení zpracování svých osobních údajů,

-        vznést námitku u dohledových orgánů.

Vaše právo na výmaz nicméně podléhá určitým omezením. Například nemusíme, popř. nesmíme vymazat údaje, které musíme nadále uchovávat na základě zákonných lhůt. Právo na výmaz údajů se také netýká údajů, které potřebujeme pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků.

Pokud chcete uplatnit výše uvedená práva a požadovat informace, můžete se obrátit na tuto mailovou adresu

Praguecommercial@engelvoelkers.com nebo na poštovní adresu Engel & Völkers Praha, Česká EuV Commercial s.r.o., Janáčkovo nábřeží 1101/23, 150 00 Praha, Česká Republika. Stejným způsobem mohou uživatelé kdykoliv odvolat, upravit či vymazat svůj souhlas se zpracováním údajů.

Kontakty

Odpovědným správcem pro zpracování údajů je Engel & Völkers Praha, Česká EuV Commercial s.r.o., Janáčkovo nábřeží 1101/23, 150 00 Praha, Česká Republika. Máte-li dotazy ohledně našich smluvních zpracovatelů, rádi Vám poskytneme jejich aktuální seznam.

Máte-li dotazy k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů a k ochraně osobních údajů, obraťte se prosím na externího pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Engel & Völkers:

Dr. Stefanie Wegener

Mittelweg 10

20148 Hamburg, Deutschland

Swegener@wegener-ra.de

Chcete-li vznést námitku proti způsobu, jakým jsme zpracovali Vaše údaje, máte možnost podat stížnost k dohledovému orgánu. Tím je: 

Úřad pro ochranu osobních údajů

adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

tel.: 234 665 111

web: www.uoou.cz

_______________________________________________________________

Pokyny k ochraně osobních údajů v souvislosti s návštěvou jedné z našich kanceláří

Tyto pokyny k ochraně osobních údajů platí od 25. května 2018.

 

Společnost Engel & Völkers Praha, Česká EuV Commercial s.r.o. jako odpovědný správce (dále také jako "Engel & Völkers") informuje své zákazníky a zájemce o osobních údajích, které pravidelně shromažďuje v rámci smluvního vztahu, popř. předsmluvního vztahu. Jedná se zejména o:

●      jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo, údaje o požadované nemovitosti (pokud hledá nemovitost) popř. (pokud se jedná o prodej nemovitosti) údaje o nemovitosti;

●      Emailová adresa, pokud jste souhlasili s doručováním reklamních informací, zejména s nabídkami nemovitostí;

●      jakož i (pokud dojde ke koupi / prodeji nebo pronajmutí nemovitostí) bankovní spojení, údaje ohledně totožnosti, kopie dokladů (při koupi nemovitosti), dále také informace z katastru nemovitostí, vyúčtování elektřiny, topného oleje a/nebo plynu, všeobecné jednotlivé fakturace nákladů, kupní smlouva (při koupi nemovitosti) případně (pokud dojde k pronajmutí nemovitosti) bankovní spojení, údaje ohledně totožnosti, životopis, potvrzení o příjmu, potvrzení úvěruschopnosti, nájemní smlouva.

Dále budou tyto údaje označovány jako „údaje" nebo „osobní údaje ".

Účel zpracování

Společnost Engel & Völkers jako odpovědný správce zpracovává osobní údaje k těmto účelům:

●      Plnění smluvního vztahu také ze strany samostatných realitních poradců včetně vyúčtování a přezkoumání úvěruschopnosti (Právním důvodem je čl. 6 I lit b. GRPD a čl. 6 I lit. f GRPD; oprávněný zájem společnosti Engel & Völkers v souvislosti s předáním údajů samostatným realitním poradcům vyplývá ze svobodné volby plnit smluvní vztahy i prostřednictvím samostatných makléřů, popř. submakléřů. Oprávněný zájem na provedení kontroly úvěruschopnosti vyplývá z oprávněného zájmu na ochranu před nedobytnými pohledávkami.);

●      Reklamní informace o nemovitostech, které společnost Engel & Völkers popř. licenční partneři ze skupiny Engel & Völkers prodávají (Právním důvodem je čl. 6 I lit f. GRPD; oprávněný zájem společnosti Engel & Völkers vyplývá ze zpracování osobních údajů za účelem přímé reklamy.)

Poskytování údajů

Pokud se Vaše poptávka týká nabídek jiných společností v rámci skupiny Engel & Völkers Gruppe, postoupí Engel & Völkers osobní údaje, které jste v tomto případě zadali, příslušné společnosti skupiny Engel & Völkers Gruppe po Vašem předchozím souhlasu. Informujte se prosím také na doporučení na konci těchto Pokynů na ochranu osobních údajů.  

Kromě toho bude Engel & Völkers poskytovat Vaše osobní údaje výhradně v rámci plnění smluvního vztahu, a to příp. s Vaším předchozím souhlasem. Údaje budou poskytovány zejména Vašim smluvním partnerům, notářům a katastrálním úřadům. V této souvislosti podléhá společnost Engel & Völkers také zákonu proti praní špinavých peněz a je příp. povinna poskytovat Vaše údaje dozorovým orgánům. Vaše údaje budou dále poskytovány samostatným realitním poradcům společnosti Engel & Völkers.

Přístup k údajům

Společnost Engel & Völkers zpracovává osobní údaje, a sice konkrétně zejména prostřednictvím

●      zaměstnanců (stálí zaměstnanci i samostatní realitní poradci) a poradců, kteří poskytují nabízené služby;

●      společností třetích stran (např. poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé hostingu nebo také zásilkové firmy), jež Engel & Völkers pověřil zpracováním údajů v rámci outsourcingu.

Předávání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii

Engel & Völkers zásadně nepředává žádné osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii bez Vašeho souhlasu. Servery, které využívá Engel & Völkers, se nacházejí v Evropské unii.

Společnost Engel & Völkers nicméně využívá pro emailovu komunikaci služby společnosti Google Ireland Limited. V rámci péče o tyto produkty má Google také právo na přístup k emailovým komunikačním systémům zemí, které nejsou členy EU. Tento přístup probíhá na základě standardních EU smluv i na základě certifikací zákona na ochranu osobních údajů.

Pokud se Vaše poptávka týká společnosti skupiny Engel & Völkers Gruppe mimo Evropskou unii, poskytujeme Vaše údaje pouze s Vaším souhlasem.

Uchovávání a výmaz údajů

Engel & Völkers uchovává osobní údaje v souvislosti se smluvním vztahem po dobu, která vyplývá ze zákonných ustanovení.

Engel & Völkers dále uchovává Vaše údaje v souvislosti se zasíláním reklamních informací tak dlouho, dokud neodvoláte svůj souhlas, který jste udělili společnosti Engel & Völkers.

Práva dotčených osob

Máte právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů (například o původu těchto údajů, účelu zpracování, způsobech zpracování údajů). Dále máte za určitých okolností právo zrušit další zpracování údajů, nebo zpracování omezit či požadovat výmaz údajů. Konečně můžete kdykoliv zakázat zasílání reklamních materiálů nebo provádění průzkumů trhu či komerčních sdělení.

Souhrnně máte právo na

-        informace,

-        opravu,

-        výmaz (popř. zapomenutí),

-        omezení zpracování,

-        přenositelnost údajů,

-        zrušení zpracování svých osobních údajů,

-        vznést námitku u dohledových orgánů.

Vaše právo na výmaz nicméně podléhá určitým omezením. Například nemusíme, popř. nesmíme vymazat údaje, které musíme nadále uchovávat na základě zákonných lhůt. Právo na výmaz údajů se také netýká údajů, které potřebujeme pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků.

Pokud chcete uplatnit výše uvedená práva a požadovat informace, můžete se obrátit na tuto mailovou adresu

PragueCommercial@engelvoelkers.com nebo na poštovní adresu Engel & Völkers Praha, Česká EuV Commercial s.r.o., Janáčkovo nábřeží 1101/23, 150 00 Praha, Česká Republika.

Kontakty

Odpovědným správcem pro zpracování údajů je Engel & Völkers Praha, Česká EuV Commercial s.r.o., Janáčkovo nábřeží 1101/23, 150 00 Praha, Česká Republika. Máte-li dotazy ohledně našich smluvních zpracovatelů, rádi Vám poskytneme jejich aktuální seznam.

Máte-li dotazy k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů a k ochraně osobních údajů, obraťte se prosím na externího pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Engel & Völkers:

Dr. Stefanie Wegener

Mittelweg 10

20148 Hamburg, Deutschland

Swegener@wegener-ra.de

Chcete-li vznést námitku proti způsobu, jakým jsme zpracovali Vaše údaje, máte možnost podat stížnost k dohledovému orgánu. Tím je: 

Úřad pro ochranu osobních údajů

adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

tel.: 234 665 111

web: www.uoou.cz

Pokyny k ochraně osobních údajů na základě telefonického kontaktu

Tyto pokyny k ochraně osobních údajů platí od 25. května 2018.

 

Společnost Engel & Völkers Praha, Česká EuV Commercial s.r.o., Janáčkovo nábřeží 1101/23, 150 00 Praha, Česká Republika jako odpovědný správce (dále také jako "Engel & Völkers") informuje své zákazníky a zájemce o osobních údajích, které shromažďuje při navázání telefonického kontaktu. Jedná se zejména o:

●      jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo, údaje o požadované nemovitosti (pokud hledá nemovitost) popř. (pokud se jedná o prodej nemovitosti) údaje o nemovitosti;

●      Emailová adresa, pokud jste souhlasili s doručováním reklamních informací, zejména s nabídkami nemovitostí;

●      jakož i (pokud dojde ke koupi / prodeji nebo pronajmutí nemovitostí) bankovní spojení, údaje ohledně totožnosti, kopie dokladů (při koupi nemovitosti), dále i informace z katastru nemovitostí, vyúčtování elektřiny, topného oleje a/nebo plynu, všeobecné jednotlivé fakturace nákladů, kupní smlouva (při koupi nemovitosti) případně (pokud dojde k pronajmutí nemovitosti) bankovní spojení, údaje ohledně totožnosti, životopis, potvrzení o příjmu, potvrzení úvěruschopnosti, nájemní smlouva.

Dále budou tyto údaje označovány jako „údaje" nebo „osobní údaje ".

Účel zpracování

Společnost Engel & Völkers jako odpovědný správce zpracovává osobní údaje k těmto účelům:

●      Plnění smluvního vztahu také ze strany samostatných realitních poradců včetně vyúčtování a přezkoumání úvěruschopnosti (Právním důvodem je čl. 6 I lit b. GRPD a čl. 6 I lit. f GRPD; oprávněný zájem společnosti Engel & Völkers v souvislosti s předáním údajů samostatným realitním poradcům vyplývá ze svobodné volby plnit smluvní vztahy i prostřednictvím samostatných makléřů, popř. submakléřů. Oprávněný zájem na provedení kontroly úvěruschopnosti vyplývá z oprávněného zájmu na ochranu před nedobytnými pohledávkami.);

●      Reklamní informace o nemovitostech, které společnost Engel & Völkers popř. licenční partneři ze skupiny Engel & Völkers prodávají (Právním důvodem je čl. 6 I lit f. GRPD; oprávněný zájem společnosti Engel & Völkers vyplývá ze zpracování osobních údajů za účelem přímé reklamy).  

Poskytování údajů

Pokud se Vaše poptávka týká nabídek jiných společností v rámci skupiny Engel & Völkers Gruppe, postoupí Engel & Völkers osobní údaje, které jste v tomto případě zadali, příslušné společnosti skupiny Engel & Völkers Gruppe po Vašem předchozím souhlasu. Informujte se prosím také na doporučení na konci těchto Pokynů na ochranu osobních údajů.

Kromě toho bude Engel & Völkers poskytovat Vaše osobní údaje výhradně v rámci plnění smluvního vztahu, a to příp. s Vaším předchozím souhlasem. Údaje budou poskytovány zejména Vašim smluvním partnerům, notářům a katastrálním úřadům. V této souvislosti podléhá společnost Engel & Völkers také zákonu proti praní špinavých peněz a je příp. povinna poskytovat Vaše údaje dozorovým orgánům. Vaše údaje budou dále poskytovány samostatným realitním poradcům společnosti Engel & Völkers.

Přístup k údajům

Společnost Engel & Völkers zpracovává osobní údaje, a sice konkrétně zejména prostřednictvím

●      zaměstnanců (stálí zaměstnanci i samostatní realitní poradci) a poradců, kteří poskytují nabízené služby;

●      společností třetích stran (např. poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé hostingu nebo také zásilkové firmy), jež Engel & Völkers pověřil zpracováním údajů v rámci outsourcingu.

Předávání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii

Engel & Völkers zásadně nepředává žádné osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii bez Vašeho souhlasu. Servery, které využívá Engel & Völkers, se nacházejí v Evropské unii.

Společnost Engel & Völkers nicméně využívá pro emailovu komunikaci služby společnosti Google Ireland Limited. V rámci péče o tyto produkty má Google také právo na přístup k emailovým komunikačním systémům zemí, které nejsou členy EU. Tento přístup probíhá na základě standardních EU smluv i na základě certifikací zákona na ochranu osobních údajů. 

Pokud se Vaše poptávka týká společnosti skupiny Engel & Völkers Gruppe mimo Evropskou unii, poskytujeme Vaše údaje pouze s Vaším souhlasem.

Uchovávání a výmaz údajů

Engel & Völkers uchovává osobní údaje v souvislosti se smluvním vztahem po dobu, která vyplývá ze zákonných ustanovení.

Engel & Völkers dále uchovává Vaše údaje v souvislosti se zasíláním reklamních informací tak dlouho, dokud neodvoláte svůj souhlas, který jste udělili společnosti Engel & Völkers.

Práva dotčených osob

Máte právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů (například o původu těchto údajů, účelu zpracování, způsobech zpracování údajů). Dále máte za určitých okolností právo zrušit další zpracování údajů, nebo zpracování omezit či požadovat výmaz údajů. Konečně můžete kdykoliv zakázat zasílání reklamních materiálů nebo provádění průzkumů trhu či komerčních sdělení.

Souhrnně máte právo na

-        informace,

-        opravu,

-        výmaz (popř. zapomenutí),

-        omezení zpracování,

-        přenositelnost údajů,

-        zrušení zpracování svých osobních údajů,

-        vznést námitku u dohledových orgánů.

Vaše právo na výmaz nicméně podléhá určitým omezením. Například nemusíme, popř. nesmíme vymazat údaje, které musíme nadále uchovávat na základě zákonných lhůt. Právo na výmaz údajů se také netýká údajů, které potřebujeme pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků.

Pokud chcete uplatnit výše uvedená práva a požadovat informace, můžete se obrátit na tuto mailovou adresu PragueCommercial@engelvoelkers.com nebo na poštovní adrese Engel & Völkers Praha, Česká EuV Commercial s.r.o., Janáčkovo nábřeží 1101/23, 150 00 Praha, Česká Republika.

Kontakty

Odpovědným správcem pro zpracování údajů je Engel & Völkers Praha, Česká EuV Commercial s.r.o., Janáčkovo nábřeží 1101/23, 150 00 Praha, Česká Republika. Máte-li dotazy ohledně našich smluvních zpracovatelů, rádi Vám poskytneme jejich aktuální seznam.

Máte-li dotazy k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů a k ochraně osobních údajů, obraťte se prosím na externího pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Engel & Völkers:

Dr. Stefanie Wegener

Mittelweg 10

20148 Hamburg, Deutschland

Swegener@wegener-ra.de

Chcete-li vznést námitku proti způsobu, jakým jsme zpracovali Vaše údaje, máte možnost podat stížnost k dohledovému orgánu. Tím je: 

Úřad pro ochranu osobních údajů

adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

tel.: 234 665 111

web: www.uoou.cz

_______________________________________________________________________

Pokyny k ochraně osobních údajů v souvislosti s navázáním kontaktu prostřednictvím pohlednice

Tyto pokyny k ochraně osobních údajů platí od 25. května 2018.

 

Společnost Engel & Völkers Praha, Česká EuV Commercial s.r.o., Janáčkovo nábřeží 1101/23, 150 00 Praha, Česká Republika jako odpovědný správce (dále také jako "Engel & Völkers") informuje své zákazníky a zájemce o osobních údajích, které shromažďuje při kontaktování prostřednictvím pohlednice. Jedná se zejména o:

●      jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo, údaje o požadované nemovitosti (pokud hledá nemovitost) popř. (pokud se jedná o prodej nemovitosti) údaje o nemovitosti;

●      Emailová adresa, pokud jste souhlasili s doručováním reklamních informací, zejména s nabídkami nemovitostí, zasíláním pravidelných elektronických newsletterů a nabídek pracovních míst;

Dále budou tyto údaje označovány jako „údaje" nebo „osobní údaje ".

Účel zpracování

Společnost Engel & Völkers jako odpovědný správce zpracovává osobní údaje k těmto účelům:

●      Plnění smluvního vztahu také ze strany samostatných realitních poradců včetně vyúčtování a přezkoumání úvěruschopnosti (Právním důvodem je čl. 6 I lit b. GRPD a čl. 6 I lit. f GRPD; oprávněný zájem společnosti Engel & Völkers v souvislosti s předáním údajů samostatným realitním poradcům vyplývá ze svobodné volby plnit smluvní vztahy i prostřednictvím samostatných makléřů, popř. submakléřů. Oprávněný zájem o provedení kontroly úvěruschopnosti vyplývá z oprávněného zájmu na ochranu před nedobytnými pohledávkami.)

●      Reklamní informace o nemovitostech, které společnost Engel & Völkers popř. licenční partneři ze skupiny Engel & Völkers prodávají (Právním důvodem je čl. 6 I lit f. GRPD; oprávněný zájem společnosti Engel & Völkers vyplývá ze zpracování osobních údajů za účelem přímé reklamy.)

●      Reklamní informace o pracovních nabídkách, které nabízí společnost Engel & Völkers popř. licenční partneři ze skupiny Engel & Völkers (Právním důvodem je čl. 6 I lit a a f. GRPD; oprávněný zájem společnosti Engel & Völkers vyplývá ze zpracování osobních údajů za účelem přímé reklamy.)

Přístup k údajům

Společnost Engel & Völkers zpracovává osobní údaje, a sice konkrétně zejména prostřednictvím

●      zaměstnanců (stálí zaměstnanci i samostatní realitní poradci) a poradců, kteří poskytují nabízené služby;

●      společností třetích stran (např. poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé hostingu nebo také zásilkové firmy), jež Engel & Völkers pověřil zpracováním údajů v rámci outsourcingu.

Předávání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii

Engel & Völkers zásadně nepředává žádné osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii bez Vašeho souhlasu. Servery, které využívá Engel & Völkers, se nacházejí v Evropské unii.

Společnost Engel & Völkers nicméně využívá pro emailovu komunikaci služby společnosti Google Ireland Limited. V rámci péče o tyto produkty má Google také právo na přístup k emailovým komunikačním systémům zemí, které nejsou členy EU. Tento přístup probíhá na základě standardních EU smluv i na základě certifikací zákona na ochranu osobních údajů. Pokud se Vaše poptávka týká společnosti skupiny Engel & Völkers Gruppe mimo Evropskou unii, poskytujeme Vaše údaje pouze s Vaším souhlasem.

 Uchovávání a výmaz údajů

Engel & Völkers uchovává dále Vaše údaje v souvislosti se zasíláním reklamních informací tak dlouho, dokud neodvoláte svůj souhlas, který jste udělili společnosti Engel & Völkers.

Práva dotčených osob

Máte právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů (například o původu těchto údajů, účelu zpracování, způsobech zpracování údajů). Dále máte za určitých okolností právo zrušit další zpracování údajů, nebo zpracování omezit či požadovat výmaz údajů. Konečně můžete kdykoliv zakázat zasílání reklamních materiálů nebo provádění průzkumů trhu či komerčních sdělení.

Souhrnně máte právo na

-        informace,

-        opravu,

-        výmaz (popř. zapomenutí),

-        omezení zpracování,

-        přenositelnost údajů,

-        zrušení zpracování svých osobních údajů,

-        vznést námitku u dohledových orgánů.

Pokud chcete uplatnit výše uvedená práva a požadovat informace, můžete se obrátit na tuto mailovou adresu PragueCommercial@engelvoelkers.com nebo na poštovní adrese Engel & Völkers Praha, Česká EuV Commercial s.r.o., Janáčkovo nábřeží 1101/23, 150 00 Praha, Česká Republika.

Kontakty

Odpovědným správcem pro zpracování údajů je Engel & Völkers Praha, Česká EuV Commercial s.r.o., Janáčkovo nábřeží 1101/23, 150 00 Praha, Česká Republika. Máte-li dotazy ohledně našich smluvních zpracovatelů, rádi Vám poskytneme jejich aktuální seznam.

Máte-li dotazy k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů a k ochraně osobních údajů, obraťte se prosím na externího pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Engel & Völkers:

Dr. Stefanie Wegener

Mittelweg 10

20148 Hamburg, Deutschland

Swegener@wegener-ra.de

Chcete-li vznést námitku proti způsobu, jakým jsme zpracovali Vaše údaje, máte možnost podat stížnost k dohledovému orgánu. Tím je: 

Úřad pro ochranu osobních údajů

adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

tel.: 234 665 111

web: www.uoou.cz

Pokyny k ochraně osobních údajů v souvislosti se společným hledání nemovitostí v rámci sítě licenčních partnerů společnosti Engel & Völkers (doporučení)

Tyto pokyny k ochraně osobních údajů platí od 25. května 2018.

 

Společnost Engel & Völkers Praha, Česká EuV Commercial s.r.o., Janáčkovo nábřeží 1101/23, 150 00 Praha, Česká Republika získala Vaše osobní údaje od jedné ze společností sítě licenčních partnerů Engel & Völkers. Poskytnutí Vašich osobních údajů proběhlo na základě Vašeho souhlasu.

Jelikož společnost Engel & Völkers Praha, Česká EuV Commercial s.r.o., Janáčkovo nábřeží 1101/23, 150 00 Praha, Česká Republika nyní zpracovává Vaše osobní údaje, informujeme Vás tímto podle čl. 14 GRPD:

Jako odpovědný správce (dále také jako "Engel & Völkers") informujeme doporučené zákazníky a zájemce o zpracování osobních údajů, které probíhá při společném hledání nemovitosti ze strany licenčních partnerů Engel & Völkers. Shromažďujeme a zpracováváme zejména:

●      jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo, údaje o požadované nemovitosti (pokud hledá nemovitost) popř. (pokud se jedná o prodej nemovitosti) údaje o nemovitosti;

●      Emailová adresa, pokud jste souhlasili s doručováním reklamních informací, zejména s nabídkami nemovitostí;

●      jakož i (pokud dojde ke koupi / prodeji nebo pronajmutí nemovitostí) bankovní spojení, údaje ohledně totožnosti, kopie dokladů (při koupi nemovitosti), dále i informace z katastru nemovitostí, vyúčtování elektřiny, topného oleje a/nebo plynu, všeobecné jednotlivé fakturace nákladů, kupní smlouva (při koupi nemovitosti) případně (pokud dojde k pronajmutí nemovitosti) bankovní spojení, údaje ohledně totožnosti, životopis, potvrzení o příjmu, potvrzení úvěruschopnosti, nájemní smlouva.

Dále budou tyto údaje označovány jako „údaje" nebo „osobní údaje.

Účel zpracování

Společnost Engel & Völkers Praha, Česká EuV Commercial s.r.o., Janáčkovo nábřeží 1101/23, 150 00 Praha, Česká Republika jako odpovědný správce zpracovává osobní údaje k těmto účelům:

●      Plnění smluvního vztahu také ze strany samostatných realitních poradců včetně vyúčtování a přezkoumání úvěruschopnosti (Právním důvodem je čl. 6 I lit b. GRPD a čl. 6 I lit. f GRPD; oprávněný zájem společnosti Engel & Völkers v souvislosti s předáním údajů samostatným realitním poradcům vyplývá ze svobodné volby plnit smluvní vztahy i prostřednictvím samostatných makléřů, popř. submakléřů. Oprávněný zájem na provedení kontroly úvěruschopnosti vyplývá z oprávněného zájmu na ochranu před nedobytnými pohledávkami.);

●      Reklamní informace o nemovitostech, které společnost Engel & Völkers popř. licenční partneři ze skupiny Engel & Völkers prodávají (Právním důvodem je čl. 6 I lit f. GRPD; oprávněný zájem společnosti Engel & Völkers vyplývá ze zpracování osobních údajů za účelem přímé reklamy)

Poskytování údajů

Vaše osobní údajů bude Engel & Völkers poskytovat Vaše osobní údaje výhradně v rámci plnění smluvního vztahu, a to příp. s Vaším předchozím souhlasem. Údaje budou poskytovány zejména Vašim smluvním partnerům, notářům a katastrálním úřadům. V této souvislosti podléhá společnost Engel & Völkers také zákonu proti praní špinavých peněz a je příp. povinna poskytovat Vaše údaje dozorovým úřadům. Dále budou Vaše údaje poskytována samostatným realitním poradcům společnosti Engel & Völkers.

Přístup k údajům

Společnost Engel & Völkers zpracovává osobní údaje, a sice konkrétně zejména prostřednictvím

●      zaměstnanců (stálí zaměstnanci i samostatní realitní poradci) a poradců, kteří poskytují nabízené služby;

●      společností třetích stran (např. poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé hostingu nebo také zásilkové firmy), jež Engel & Völkers pověřil zpracováním údajů v rámci outsourcingu.

Předávání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii

Engel & Völkers zásadně nepředává žádné osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii bez Vašeho souhlasu. Servery, které využívá Engel & Völkers, se nacházejí v Evropské unii.

Společnost Engel & Völkers nicméně využívá pro emailovu komunikaci služby společnosti Google Ireland Limited. V rámci péče o tyto produkty má Google také právo na přístup k emailovým komunikačním systémům zemí, které nejsou členy EU. Tento přístup probíhá na základě standardních EU smluv i na základě certifikací zákona na ochranu osobních údajů. Pokud se Vaše poptávka týká společnosti skupiny Engel & Völkers Gruppe mimo Evropskou unii, poskytujeme Vaše údaje pouze s Vaším souhlasem.

Uchovávání a výmaz údajů

Engel & Völkers uchovává osobní údaje v souvislosti se smluvním vztahem po dobu, vyplývající ze zákonných ustanovení.

Engel & Völkers dále uchovává Vaše údaje v souvislosti s příjmem reklamních informací až do zrušení Vaše souhlasu uděleného společnosti Engel & Völkers.

Práva dotčených osob

Máte právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů (například o původu těchto údajů, účelu zpracování, způsobech zpracování údajů). Dále máte za určitých okolností právo zrušit další zpracování údajů, nebo zpracování omezit či požadovat výmaz údajů. Konečně můžete kdykoliv zakázat zasílání reklamních materiálů nebo provádění průzkumů trhu či komerčních sdělení.

Souhrnně máte právo na

-        informace,

-        opravu,

-        výmaz (popř. zapomenutí),

-        omezení zpracování,

-        přenositelnost údajů,

-        zrušení zpracování svých osobních údajů,

-        vznést námitku u dohledových orgánů.

Vaše právo na výmaz nicméně podléhá určitým omezením. Například nemusíme, popř. nesmíme vymazat údaje, které musíme nadále uchovávat na základě zákonných lhůt. Právo na výmaz údajů se také netýká údajů, které potřebujeme pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků.

Pokud chcete uplatnit výše uvedená práva a požadovat informace, můžete se obrátit na tuto mailovou adresu

PragueCommercial@engelvoelkers.com nebo na poštovní adresu Engel & Völkers Praha, Česká EuV Commercial s.r.o., Janáčkovo nábřeží 1101/23, 150 00 Praha, Česká Republika.

Kontakty

Odpovědným správcem pro zpracování údajů je Engel & Völkers Praha, Česká EuV Commercial s.r.o., Janáčkovo nábřeží 1101/23, 150 00 Praha, Česká Republika. Máte-li dotazy ohledně našich smluvních zpracovatelů, rádi Vám poskytneme jejich aktuální seznam.

Máte-li dotazy k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů a k ochraně osobních údajů, obraťte se prosím na externího pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Engel & Völkers:

Dr. Stefanie Wegener

Mittelweg 10

20148 Hamburg, Deutschland

Swegener@wegener-ra.de

Chcete-li vznést námitku proti způsobu, jakým jsme zpracovali Vaše údaje, máte možnost podat stížnost k dohledovému orgánu. Tím je: 

Úřad pro ochranu osobních údajů

adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

tel.: 234 665 111

web: www.uoou.cz

(Stav: 25.05.2018)
Kontakt na licenčního partnera

Anděl Prague West

Janáčkovo nábřeží 1101/23 | CZ-150 00 Praha 5, Smíchov
Česká republika

Anděl Prague West

Janáčkovo nábřeží 1101/23 | CZ-150 00 Praha 5, Smíchov
Česká republika
Tel.
+420 233 091 011


Array
(
[EUNDV] => Array
(
[67d842e2b887a402186a2820b1713d693dd854a5_csrf_offer-form] => MTM5MjE5NzU3NkJ4d29xancwTDVhZWFIRzEycXAxcW9SdElHdVBqMTdV
[67d842e2b887a402186a2820b1713d693dd854a5_csrf_contact-form] => MTM5MjE5NzU3NnlHcUR0Y2VlTXVPUndLMHZkMW9zMnRmRlgxaUcwaFVG
)
)