Odmítnutí odpovědnosti

1. Obsah Autor si vyhrazuje právo nenést odpovědnost za aktuálnost, správnost, kompletnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Vznesené nároky související s odpovědností za škodu způsobenou využitím poskytnutých informací, včetně jakýchkoli informací, které jsou neúplné či nesprávné, budou proto zamítnuty. Veškeré nabídky jsou nezávazné a neustavují žádný závazek. Jak jednotlivé části stránek, tak kompletní publikace, včetně veškerých nabídek a informací, mohou být autorem bez dalšího rozšířeny, změněny nebo částečně i kompletně smazány.

2. Odkazy Autor není odpovědný za jakýkoli obsah, na který ve svých stránkách odkazuje, není-li si plně vědom nezákonnosti takového obsahu a mohl-li návštěvníkům svých stránek zabránit v prohlížení takového obsahu. Budou-li v souvislosti s využitím informací prezentovaných na takových stránkách způsobeny jakékoli škody, může za ně nést odpovědnost pouze jejich autor, a nikoli osoba, která zveřejnila odkaz na takové stránky. Autor dále není odpovědný za žádné zprávy ani příspěvky zveřejněné uživateli diskusních fór, návštěvních knih či poštovních seznamů vedených na svých stránkách. 

3. Autorská práva Autor měl v úmyslu nepoužít žádný materiál podléhající autorským právům pro účely publikace, případně – je-li to možné – nevynechat upozornění na autorská práva spojená s příslušným objektem. Autorská práva spojená s jakýmkoli materiálem vytvořeným autorem jsou vyhrazena. Jakékoli kopírování či použití objektů jako jsou diagramy, zvuky či texty v jiných elektronických nebo tištěných publikacích bez autorova souhlasu je zakázáno. 

4. Ochrana soukromí Je-li dána možnost vložit osobní nebo obchodní data (e-mailové adresy, jména, poštovní adresy), pak jsou tato data poskytována dobrovolně. Využití všech nabízených služeb a platby za ně jsou povoleny v takovém rozsahu, v jakém je to technicky možné a přiměřené, bez specifikací jakýchkoli osobních dat nebo na základě uvedení anonymních dat nebo použití náhradních údajů. Použití zveřejněných poštovních adres, telefonních a faxových čísel a e-mailových adres pro účely marketingu je zakázáno a pachatelé zasílající nevyžádanou poštu budou potrestáni. 

5. Právní platnost tohoto vymezení práv a závazků Toto vymezení práv a závazků je součástí internetové publikace, ze které jste se na tuto stránku dostali. Budou-li některé části nebo jednotlivé podmínky tohoto prohlášení nezákonné či nesprávné, nebude tím ovlivněna platnost ostatních částí. 

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě vyplnění osobních údajů souhlasíte se zpracováním a uchováním veškerých Vašich osobních údajů společností ENGEL & VÖLKERS Anděl Prague West, Česká EuV Commercial s.r.o., Licensed Partner of Engel & Völkers, Residential GmbH, Janáčkovo nábřeží 1101/23, 150 00 Praha 5, IČ: 27533328. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“. Tyto údaje poskytujete výhradně za účelem zaměstnání, nejdéle na 1 rok od jejich zaslání.