Databeskyttelsespolitik

Senest opdateret den 19.11.2021

Privatlivspolitik

Når du benytter www.engelvoelkers.com og undersider indsamles nogle personlige oplysninger.

DKEV P/S, CVR-nr. 41520841, som driver virksomhed under navnet Engel & Völkers Commercial, (”Engel & Völkers Commercial”) anvender og registrerer i visse situationer en række personoplysninger om dig, når du bruger vores hjemmeside, tilmelder dig et af vores arrangementer eller følger os på sociale medier. Vi er at betragte som dataansvarlig i forhold til denne behandling af personoplysninger, der indgår i markedsføring af vores ydelser.

Nedenfor finder du informationer om, hvornår, hvordan og til hvilke formål, vi indsamler og anvender dine personoplysninger:

1.A Dataansvarlig

Engel & Völkers Commercial er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med besøg på vores hjemmeside www.engelvoelkers.com.

 

1.B Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med besøg på hjemmesiden, er du velkommen til at rette henvendelse til Mikkel Søby på mikkel.soeby@engelvoelkers.com.

 

2.A Formål - behandling af personoplysningerne

Det overordnede formål med behandlingen af dine data er at optimere hjemmesiden og oplevelsen som besøgende og bruger.

 

2.B Retsgrundlag

Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, og du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke.

 

3.A Kategorier

Personoplysninger videregives til markedsføringsbureauer. Dine personoplysninger overføres til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS, eksempelvis USA.

Modtagerne er omfattet af Privacy Shield-ordningen. Det betyder, at EU-Kommissionen har fastslået, at de har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Du kan læse mere om Privacy Shield-ordningen på www.privacyshield.gov.

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.  

 

4. Tidsrum for opbevaring

Dine personoplysninger behandles umiddelbart i op til 24 måneder fra det seneste besøg.

 

5. Forpligtelser

Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysningerne.   

 

6.A Rettigheder

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Mikkel Søby - mikkel.soeby@engelvoelkers.com.

 

6. A.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en gengivelse af oplysningerne ovenfor. 

6. A.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6. A.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6. A.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6. A.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6. A.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

 

OPLYSNINGSMEDDELESE – KUNDER

 

1.A Dataansvarlig

DKEV P/S, CVR-nr. 41520841, som driver virksomhed under navnet Engel & Völkers Commercial, (”Engel & Völkers Commercial”) er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når vi leverer ydelser til dig. 

1.A Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til Mikkel Søby – mikkel.soeby@engelvoelkers.com   

2.A Formålet med behandling af personoplysningerne

Det overordnede formål med behandlingen er at kunne indgå aftaler med og levere ydelser til dig. Derudover er formålet at kunne efterkomme en række retlige forpligtelser, som følger af hvidvask- og bogføringsloven.

 

2.B Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at indgå kontrakt mellem dig og Engel & Völkers Commercial. 

Behandlingen af personoplysninger almindeligvis nødvendig for, at Engel & Völkers Commercial kan forfølge en legitim interesse, herunder at et eventuelt retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller imødegås. 

Derudover vil behandlingen ske til opfyldelse af en forpligtelse, som Engel & Völkers Commercial er pålagt efter hvidvask- og/eller bogføringsloven. 

3.A Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til samarbejdsparter, herunder den som aftalen indgås med, pengeinstitut, revisor, advokat og databehandlere.   

 

3.B Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine kontaktoplysninger vil i udgangspunktet ikke blive overført til tredjelande, medmindre handlen er af international karakter. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO. 

 

4. Tidsrum for opbevaring

Dine personoplysninger opbevares i udgangspunktet i fem år fra handlen er afsluttet. 

5. Forpligtelser

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for at samarbejde med Engel & Vökers Commercial.    

6.A Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Mikkel Søby på mikkel.soeby@engelvoelkers.com

 

6.A.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Engel & Völkers Commercial, behandler om dig, og en gengivelse af oplysningerne ovenfor. 

6.A.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

6.A.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv. 

6.A.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

6.A.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

 

6.A.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

7. Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

Tilmelding til arrangementer

Når du tilmelder dig til vores arrangementer databehandler vi dit navn, kontaktoplysninger, såsom adresse og e-mailadresse, virksomhed og titel.

Vi registrerer og bruger oplysningerne i forbindelse med afvikling af arrangementer (f.eks. bekræftelse af tilmelding, printe navneskilt og evt. kursusbevis samt evt. fremsendelse af materialet fra arrangementet).

Retsgrundlaget er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at afvikle arrangementet.

Personoplysninger afgivet ved tilmelding til vores arrangementer slettes, når arrangementet er færdigafviklet, og videregives ikke til tredjeparter, medmindre dette er nødvendigt for at afholde arrangementet. Dine kontaktinformationer kan således i visse tilfælde blive delt med en medarrangør, som ikke anvender oplysningerne til egne formål.

 

OPLYSNINGSMEDDELESE – NYHEDSBREVE

1.A Dataansvarlig

DKEV P/S, CVR-nr. 41520841, som driver virksomhed under navnet Engel & Völkers Commercial (”Engel & Völkers Commercial”), er dataansvarlig for visse behandlinger af dine personoplysninger i forbindelse med dit abonnement på vores nyhedsbrev. 

1.B Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med modtagelse af nyhedsbreve, er du velkommen til at rette henvendelse til Mikkel Søby på mikkel.soeby@engelvoelkers.com 

2.A Formålet med behandling af personoplysningerne

Det overordnede formål med behandlingen er at oplyse om relevante emner og markedsføre Engel & Völkers Commercial. 

2.B Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. 

3.A Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til markedsføringsbureauer og databehandlere. 

Vi videregiver dine oplysninger, herunder din adresse til Ejendomstorvet med henblik på markedsføring, statistik og referencer. Ejendomstorvet er en fælles portal for erhvervsejendomme og erhvervslokaler.  

3.A Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine personoplysninger overføres til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS, eksempelvis USA.

Modtagerne er omfattet af Privacy Shield-ordningen. Det betyder, at EU-Kommissionen har fastslået, at de har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Du kan læse mere om Privacy Shield-ordningen på www.privacyshield.gov

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO. 

4. Tidsrum for opbevaring

Dine personoplysninger opbevares umiddelbart i op til tre år fra det seneste nyhedsbrev er afsendt. 

5. Forpligtelser

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for modtagelse af nyhedsbreve. 

6.A Rettigheder

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Mikkel Søby på mikkel.soeby@engelvoelkers.com 

6.A.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor. 

6.A.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

6.A.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv. 

6.A.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

6.A.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. 

6.A.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

7. Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

OPLYSNINGSMEDDELESE – SAMARBEJDSPARTER

 

1.A Dataansvarlig

DKEV P/S, CVR-nr. 41520841, som driver virksomhed under navnet Engel & Völkers Commercial (”Engel & Völkers Commercial”), er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når du handler med os. 

1.B Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger i forbindelse med samarbejde med Engel & Völkers Commercial, er du velkommen til at rette henvendelse til Mikkel Søby på mikkel.soeby@engelvoelkers.com. 

2.A Formålet med behandling af personoplysningerne

Det overordnede formål med behandlingen er at kunne indgå aftaler og handle med dig. 

2.B Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at indgå kontrakt mellem dig og Engel & Völkers Commercial. 

Når samarbejdet er påbegyndt, er behandlingen af dine personoplysninger nødvendig for at opfylde aftalen. Det kan eksempelvis være i forbindelse med levering af ydelsen. 

Efter at samarbejdet er afsluttet, er behandlingen almindeligvis nødvendig for, at Engel & Völkers Commercial kan forfølge en legitim interesse, herunder at et eventuelt retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller imødegås. 

Derudover vil behandlingen være en forpligtelse Engel & Völkers Commercial er pålagt efter bogføringsloven. 

3.A Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til samarbejdsparter og databehandlere.  

3.B Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine kontaktoplysninger vil ikke blive overført til et tredjeland. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS. 

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO. 

 

4. Tidsrum for opbevaring

Dine personoplysninger opbevares i udgangspunktet i tre år fra samarbejdet/handlens ophør.

Personoplysninger, der er relevante for Engel & Völkers Commercials bogføring, opbevares umiddelbart fem år, fra det regnskabsår, de vedrører. 

5. Forpligtelser

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for at samarbejde med Engel & Völkers Commercial.    

6.A Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Mikkel Søby på mikkel.soeby@engelvoelkers.com 

6.A.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor. 

6.A.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

6.A.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv. 

6.A.4. Ret til begrænsning af behandling                                    

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

6.A.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. 

6.A.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

7. Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.