Kaufen
Merkliste
Kontakt
os venligst

Projektejendom med udsigt over Aabenraa Fjord.

Projekt Ejendom, Til salg | Denmark, Region Syddanmark, 6200 Aabenraa, Sønderport 68
Pris-Icon
12,900,000 DKK
Approx. 2,104,798 USD
Pris
Etageareal ca.-Icon
18.126,43 sqft
Etageareal ca.
Grundareal ca.-Icon
50.062,95 sqft
Grundareal ca.
Pris-Icon
12,900,000 DKK
Approx. 2,104,798 USD
Pris

Bestil prospektmateriale

Kontakt
Viewing Appointment
Back
Kontakt
Viewing Appointment
Hr. / Fru.
  • Hr.
  • Fru.

Du kan læse mere om hvordan dine data gemmes og håndteres ved at læse voers privatlivspolitik

Message sent successfully
Send meddelelse
Continue
Close
Please select an option

Ejendomsdata


Beskrivelse og særlige informationer

Fra den fremtidige bebyggelse vil der være en storslået udsigt over hele Aabenraa Fjord og hele Aabenraa midtby. I henhold til lokalplanen vil der kunne opføres en randbebyggelse i op til 6 etagers højde på ejendommen Sønderport 66-68 nær Tøndervej. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske om at etablere boliger enten oven på en bygningsbase i en etage, der kan anvendes til dagligvare- eller udvalgsvarebutik, eller oven på en hævet parkeringskælder. Lokalplanen er udarbejdet således at der er mulighed for at etablere et projekt med boliger og ud fra én af de to ovenstående muligheder. Lokalplanområdet har en yderst attraktiv beliggenhed i byen i gåafstand til centrum og mindre end 150 m fra badestrand ved Aabenraa Fjord. Der er desuden flere supermarkeder i nærområdet og under 1 km til den nærmeste skole. Formålet med lokalplanen er at sikre, at arealer med en central beliggenhed anvendes til boligbebyggelse som et led i fortætning af bymidten. Lokalplanen skal desuden fastlægge principper for bebyggelsens disponering og udformning med henblik på at opnå en varieret bebyggelse, der kan tilpasse sig de omkringliggende byggerier. Dette gøres bl.a. ved at stille krav til en nedtrapning af bygningskroppen. Endvidere er formålet, at der sikres begrænsning af miljøkonflikter, herunder i forhold til støj ved opsætning af støjskærme og trafikafvikling og trafiksikkerhed ved at reducere antallet af overkørsler til/fra Sønderport. Ejendommen ligger i gåafstand fra bymidten, skole, strand og indkøb. Øst for lokalplanområdet ligger Kystvej, med udkig til lystbådehavnen og længst mod syd Sønderstrand. Bebyggelserne langs Kystvej er 3-4 etager, og benyttes fortrinsvist til boliger. Etagebyggeriet nord-øst for lokalplanområdet - Kystvej 24-48 - er i op til 4 etager med saddeltag og med hævet kælder. Lokalplanområdet ligger direkte ud til Tøndervej syd for lokalplanområdet, som danner afslutning på Aabenraa bys centerområde. Området vest for lokalplanområdet, langs Tøndervej og Langebro, er præget af dagligvarebutikker, bilforhandlere samt lager- og engrosvirksomheder. Over de senere år er der etableret flere etagebyggerier syd for lokalplanområdet. Der er ligledes planlagt for et større boligbyggeri 'Fjordbakkerne', på Stegholt sydøst for lokalplanområdet, i op til 7 etager med en maksimal højde på 28 meter. Særligt karakteristisk for et kommende boligprojekt vil være muligheden for udsigt over Aabenraa strand og Fjord, mindre end 200 meter fra lokalplanområdet. Lokalplanområdet har et areal på ca. 0,5 ha. Terrænet er relativt fladt og ligger i kote 2 - 2,5. Lokalplanområdet udgør et lokalt højdepunkt og fra lokalplanområdet hælder terrænet derfor svagt mod vest og nord. Matr. nr. 2426 er i dag bebygget med erhvervsbygninger i en etages højde, som benyttes til bilforhandler. Denne bygning forudsættes nedrevet ved opførelsen af det nye byggeri. Der er overordnede to muligheder for lokalplanområdets anvendelse. Mulighed 1 - Bolig og detailhandel: Udlægger området til centerformål med mulighed for boligformål, dagligvare-, udvalgsvarebutik og lettere erhverv. Lokalplanen giver mulighed for etablering af op til 24 boliger og op til 1200 m2 i stueetagen, som kan anvendes til dagligvare-, udvalgsvarebutik eller lettere erhverv. Mulighed 2 - Alene boligformål:Udlægger området til centerformål med mulighed for boligformål. Der bliver mulighed for at etablere op til 27 boliger og anlæg af en hævet parkeringskælder. Hvis projektet anlægges efter mulighed 2, vil anvendelse til daglig- og udvalgsvarebutik samt lettere erhverv i stueetagen bortfalde.


Kontakt os
Engel & Völkers
E-Mail
Imprint
Back
Imprint
ENGEL & VÖLKERS COMMERCIAL KOLDING | Kokholm 1A, 6000 Kolding, 6000 Kolding | e-mail:koldingcommercial@engelvoelkers.com | tlf:70206566

EnergimærkeFølg os på sociale medier