Δίκαιο περί ακινήτων

Έπειτα από την επιλογή του ακινήτου που επιθυμείτε, θα πρέπει να διεκπεραιωθούν και όλες οι διατυπώσεις. Παρακάτω σας παρέχουμε κάποιες βασικές πληροφορίες σχετικά με την αγορά ακινήτου.

Βάσει του ελληνικού δικαίου απαιτείται για την εγκυρότητα της αγοράς του ακινήτου ένα συμβόλαιο αγοράς πιστοποιημένο από συμβολαιογράφο και εγγραφή στο κτηματολόγιο. Πριν από την πιστοποίηση του συμβολαίου μεταβίβασης, θα πρέπει να υποβληθεί στο συμβολαιογράφο η απόδειξη καταβολής του φόρου μεταβίβασης που ανακύπτει. Για την ολοκλήρωση ενός συμβολαίου αγοράς απαιτείται έπειτα από κάποια αξία και από τις δύο πλευρές η παρουσία δικηγόρου. Ευχαρίστως θα σας βοηθήσουμε όσον αφορά την επιλογή δικηγόρου.

Ιδιαιτερότητα στη Ρόδο αποτελεί το ήδη υπάρχον κτηματολόγιο, το οποίο συγκροτήθηκε κατά τη διάρκεια της ιταλικής κατοχής τον 19ο αιώνα. Στο κτηματολόγιο βρίσκει κανείς στοιχεία σχετικά με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, με τις εκτάσεις του ακινήτου και του οικοπέδου καθώς και πιθανές επιβαρύνσεις (υποθήκες). Η έρευνα στο κτηματολόγιο σχετικά με τη διερεύνηση των συνθηκών της ιδιοκτησίας και της αχρέωτης κατάστασης του εν λόγω ακινήτου θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διεξάγεται από έμπειρο δικηγόρο.

Επιπλέον, υπάρχουν και άλλοι περιορισμοί όσον αφορά την αγορά ακινήτων. Μεταξύ άλλων, απαγορεύεται η αγορά κρατικών δασικών εκτάσεων και ακινήτων που προστατεύονται ως μνημεία. Εκτός αυτού, υπάρχουν διατάξεις που αφορούν προστατευόμενους αρχαιολογικούς χώρους.

Για την αγορά ακινήτου απαιτείται εκ μέρους του αγοραστή απαραιτήτως η προσκόμιση των παρακάτω εγγράφων:

ελληνικός αριθμός φορολογικού μητρώου
ταυτότητα ή διαβατήριο
βεβαίωση για την καταβολή του φόρου μεταβίβασης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ

Στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν φορολογική δήλωση. Η απόκτηση ελληνικού αριθμού φορολογικού μητρώου, του λεγόμενου ΑΦΜ, επιτυγχάνεται μέσω της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (ΔΟΥ = Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία), όπου απλά προσκομίζει κανείς την ταυτότητα ή το διαβατήριό του και συμπληρώνει μία αίτηση. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας συμβουλεύσουμε να επισκεφθείτε πρώτα έναν δικηγόρο ή την αρμόδια υπηρεσία για περαιτέρω λεπτομέρειες.

Δημοσίευση σε Χωρίς κατηγοριοποίηση.Array
(
)