Η τεχνολογία QR Code στην υπηρεσία της ακίνητης περιουσίας

Ο κωδικός QR αποτελεί μια πινακοειδής κωδικοποίηση που εφευρέθηκε από την Ιαπωνική εταιρία Denso Wave. Το “QR” προκύπτει από το “Quick-Response” (Ταχεία Απόκριση), καθώς ο δημιουργός του κωδικού επιθυμούσε το περιεχόμενο να αποκωδικοποιείται πολύ γρήγορα.

Οι κώδικες QR είναι σε θέση να δεχθούν, ψηφιακές πληροφορίες όπως κείμενο, αριθμούς τηλεφώνου και URL συνδέσμους. Κάθε κώδικας QR είναι μοναδικός και δημιουργείται βάσει της εκάστοτε εισερχόμενης πληροφορίας που θέλουμε να αποθηκεύσουμε για μετέπειτα χρήση.

qrcode_webpage_athensnorth

 

Κάθε χρήστη κινητού τηλεφώνουν που έχει εγκαταστήσει λογισμικό ανάγνωσης κωδικών QR μπορούν να τραβήξουν μια φωτογραφία του κώδικα και να αναδρομολογηθούν κατόπιν στο αντίστοιχο σύνδεσμο μέσω του προγράμματος πλοήγησης του κινητούς τους τηλεφώνουν. Πολλά από τα κινητά τελυταίας γενιάς είναι σε θέση να διαβάσουν εύκολα τέτοιους κώδικες, π.χ. Apple, Google & και Nokia.

Σύντομα, η Engel & Völkers Athens North θα προσθέσει κώδικες QR σε όλες τις πινακίδες πώλησης ή ενοικίασης που αναρτά σε πολυτελή ακίνητα στην περιοχή των Βορ. Προαστίων καθώς και στο έντυπο υλικό που διαθέτει στους πελάτες της παρέχοντας τους άνετη και γρήγορη πρόσβαση σε σελίδες που περιγράφουν πολύ αναλυτικά το εκάστοτε ακίνητο.

Δημοσίευση σε Χωρίς κατηγοριοποίηση.Array
(
)