Οδηγός για άδεια παραμονής με αγορά ακινήτου

Απόκτηση άδειας παραμονής μέσω αγοράς ακινήτου

Η ελληνική κυβέρνηση σύστησε πρόσφατα τη διαδικασία για την απόκτηση πενταετούς άδειας παραμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων από πολίτες τρίτων χωρών, των οποίων η αγοραία αξία υπερβαίνει τα 250.000 €. Η κυβέρνηση υιοθέτησε μια πιο φιλική στάση απέναντι σε όσους επιθυμούν να κατέχουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, προσφέροντας ανανέωση της άδειας ανά πενταετία, επιτρέποντας τους να εισέρχονται ελεύθερα στη ζώνη Σένγκεν.
Αυτός ο οδηγός (στην αγγλική γλώσσα) παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτεί η άδεια παραμονής για την απόκτησή της. Ο οδηγός απαντά επίσης σε σημαντικά ερωτήματα σχετικά με αυτή τη νέα άδεια παραμονής για τους επίδοξους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Σε περίπτωση που χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες πέρα από το πεδίο αυτού του οδηγού, ή τυχόν διευκρινίσεις, η διεύθυνση του γραφείου μας στην Αθήνα θα χαρεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε ένα υπέροχο σπίτι στην Ελλάδα με όλα τα προσφερόμενα πλεονεκτήματα.

Greek Villa

Μοναδική κατοικία

Residence Permit Guide (Greece) (4MB)

Δημοσίευση σε Χωρίς κατηγοριοποίηση.Array
(
)