Engel & Völkers Licentiepartner Regional Office België > Blog > De verschillende vormen van franchises in België

De verschillende vormen van franchises in België

Als u geïnteresseerd bent in vastgoed en uw eigen agentschap wil oprichten, dan bent u zeker vertrouwd met het franchisesysteem. Dit model bestaat niet exclusief voor vastgoed, er bestaan heel wat types franchises die specifiek zijn voor bepaalde domeinen, zoals catering of textiel. Het franchisesysteem is een partnerschap tussen een groot merk, dat we de franchisegever noemen, en een onderneming of onafhankelijk agentschap dat we franchisenemer noemen. Daar de toepassingsdomeinen van het franchiseprincipe variabel zijn, geldt dit ook voor het precieze model. We beschrijven dan ook voor u de verschillende types franchises die in België bestaan naast de vastgoedsector.

Franchise in productie, distributie en de industriële franchise

Eerst en vooral kijken we naar de Belgische franchisetypes die niet overeenstemmen met de vastgoedfranchise. De drie types productie-, distributie- en industriële franchise hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze gericht zijn op de productie of de verkoop van goederen. In een productiefranchise worden de goederen verkocht door de franchisegever zelf en daarna verhandeld via een netwerk van verkooppunten in franchise. In een distributiefranchise neemt de franchisegever daarentegen de rol van aankoopcentrale op zich en koopt goederen aan die door derden worden geproduceerd. De franchisenemer richt zich daarbij op de distributie. De industriële types van franchises richten zich niet louter op een goed maar op een volledige productiewijze. In dat geval produceert de franchisenemer de goederen volgens de normen en de instructies van de franchisegever. Dat betekent evenwel niet noodzakelijk dat de franchisenemer alleen instaat voor het technische aspect; hij kan ook de distributie van de geproduceerde goederen afhandelen.

De Belgische dienstenfranchise

Vermits een vastgoedfranchise niet gericht is op de productie of de distributie van goederen, is deze een dienstenfranchise. In dit type franchise levert de franchisenemer een dienst conform de instructies van de franchisegever. Er bestaat evenwel een verschil tussen de pure dienstenfranchises en de diensten met levering van producten die rechtstreeks verband houden met deze diensten. In beide gevallen verhandelt de franchisenemer een origineel concept dat door de franchisegever ontwikkeld werd binnen de dienstensector. Het succes van de onderneming hangt dus in grote mate af van de knowhow van de franchisegever. Binnen deze categorie valt ook de Belgische vastgoedfranchise. Vermits er geen producten rechtstreeks samenvallen met deze dienst is de vastgoedfranchise ook een pure dienstenfranchise.

De “Master franchise”

Het laatste franchisetype is de master franchise. Bij dit type franchise verkrijgt een franchisenemer het recht om binnen een bepaald grondgebied (bijvoorbeeld een volledig land, zoals België) franchise-overeenkomsten aan te gaan. De franchisenemer is dus tegelijkertijd franchisenemer van het grote merk én franchisegever voor andere onderfranchisenemers op het aangegeven grondgebied. Hij moet dus verantwoording afleggen bij de franchisegever over de situatie op zijn grondgebied maar oefent ook de normale functies van een franchisegever uit ten opzichte van de franchisenemers binnen zijn gebied. Dit is een bijzonder type franchise omdat het van toepassing is op alle hierboven beschreven soorten franchises: productie, distributie, industrie of diensten. Bovendien vergt het een verder uitgebouwde infrastructuur en omvangrijke financiële middelen.

De vastgoedfranchise in België

Dat was dus een kort overzicht van alle types franchises in België. Als u franchisenemer wil worden in de wereld van het vastgoed, dan zult u vooral te maken krijgen met de dienstenfranchise en meer bepaald die van het pure type. Vermits u geen goederen verkoopt of doorverkoopt, hoeft u zich niet bezig te houden met de logistieke problemen in verband met deze goederen. Als franchisenemer in vastgoed kunt u genieten van het erkende concept van de grote naam, diens ervaring en ook de naamsbekendheid. Vermits een franchise sterk samenhangt met de franchisegever moet u deze met zorg uitkiezen. Zet zo uw eerste stappen in uw franchiseproject.


Neem vandaag nog contact met ons op
Engel & Völkers
Licentiepartner Regional Office België

Volg ons op social media