Engel & Völkers Licentiepartner Regional Office België > Blog > Drie veel gemaakte fouten bij het oprichten van een franchise – en hoe ze vermeden kunnen worden

Drie veel gemaakte fouten bij het oprichten van een franchise – en hoe ze vermeden kunnen worden

De redenen waarom de implementatie van een internationaal bewezen franchiseconcept toch al kort na de oprichting complexe moeilijkheden kan opleveren voor de franchisenemer hangen af van de situatie. Uit ervaring weten Engel & Völkers dat de drie meest voorkomende fouten worden gemaakt wanneer bepaalde aspecten van de voorbereiding verkeerd worden ingeschat of verwaarloosd. Dat is niet louter zo in de vastgoedsector. Lees het volgende artikel voor een overzicht van de soorten fouten en leer hoe u ze kunt vermijden door proactief te plannen.

Financieringsproblemen bij franchises zijn vaak te wijten aan een verkeerde planning

Door onvoldoende ervaring of verwachte besparingen in rentevoeten vertonen toekomstige franchisenemers vaak de neiging om het benodigde bedrag aan geleend kapitaal te overschatten of bewust te minimaliseren. Het gaat daarbij vooral om leningen bij de bank of promotieleningen. Dat laatste leidt vaak tot besparingen op significante aspecten van het productiekapitaal, zoals het aantal werknemers of de vereiste installaties om zo op korte termijn op kosten te besparen. Als tijdens de opstartfase dan blijkt dat het verwaarloosde element toch redelijk onmisbaar was, gaat de investering die daarvoor vereist is vaak heel diep. Als er niet elders geld kan worden gevonden, zullen de productiviteit en efficiëntie van de franchise daaronder lijden.

Verder komt het ook frequent voor dat de opstartfase van een franchise geen winst oplevert ondanks merkaanwezigheid en trouwe klanten tijdens de eerste paar maanden of jaren, maar aanvankelijk zelfs alleen nog maar meer kosten oplevert. Als men met deze fase geen rekening houdt of deze te kort inplant wat de financiën betreft, kunnen er financiële problemen ontstaan. Een doordachte rekenoefening vooraf is dan ook essentieel voor u als franchisenemer. Afhankelijk van uw persoonlijke ervaring kunt u ook het advies inroepen van een financiële adviseur of van de franchisegever.

Beoordeel het potentieel van de franchise juist en vermijd verkeerde berekeningen

Om van uw onderneming een economisch haalbare uitdaging te maken moet u als operator en franchisenemer een grondige prognose opmaken van welke diensten u en uw team kunnen leveren binnen een bepaalde tijd en hoeveel inkomsten u daarmee kunt binnenbrengen. Een andere typische fout die franchisenemers maken ligt in deze berekening:

Op basis van de wekelijkse werkuren kunt u relatief gemakkelijk berekenen welk potentieel een franchise biedt op een termijn van ongeveer een jaar. Als gewerkt wordt met vaste vergoedingen voor het geleverde werk kan men dan de omzet bepalen die tijdens deze periode gegenereerd zal worden. Vaak ziet men echter over het hoofd dat dit werkpotentieel niet als enige factor gebruikt mag worden voor het genereren van omzet. Het werven van nieuwe klanten, de organisatie van het werk, technische problemen of ziekte vergen ook tijd die afgetrokken moet worden van de totale werktijd van het team. Tijdens deze tijd kan men bovendien geen rechtstreekse verkoop genereren. Als deze quota te weinig ruimte krijgen, leidt dit tot een overschatting van de prestaties van de franchise. Een overmatig uitgavebedrag op basis van deze voorspelling confronteert de franchisenemers al snel met aanzienlijke problemen. Houd dus rekening met een realistisch scenario bij het beoordelen van uw potentiële prestaties.

Franchisenemers halen voordeel uit de ervaring van de franchisegever

De derde veel gemaakte fout bij het opstarten van een bedrijf is het bepalen van de bedrijfsstructuur zonder rekening te houden met essentiële data, statistieken en externe informatie. Indien de verkoopprijzen bijvoorbeeld berekend worden zonder rekening te houden met aanbiedingen van concurrenten, latere volumekortingen of raamovereenkomsten en zo opgenomen worden in de financiële berekening, kunnen we er veilig van uitgaan dat er aanzienlijk minder omzet gerealiseerd kan worden op het einde van de periode dan verwacht. Dat geldt ook voor openbare statistieken en data: zij leveren waardevolle informatie over de demografische structuren van de locatie van de franchise, ze helpen om de doelgroep van uw aanbod concreter te maken en ze verschaffen een overzicht van de huidige situatie van de algemene markt en de subsectoren. Als deze essentiële informatie ontbreekt in de financiële planning wordt het moeilijk om het gedrag van de klant en de verkoopcijfers nauwkeurig te voorspellen. Dat ontneemt het bedrijfsbestuur een zekere economische zeggenschap.

Op dit punt genieten de franchisenemers van de jaren ervaring en voorafgaand werk van hun franchisegevers. Zij leveren meestal uitgebreide informatiepakketten, zakelijke strategieën en opleidingen aan voor hun franchisenemers om zo het risico op onvoldoende informatie te minimaliseren. Daar al deze informatie moet worden geanalyseerd en bestudeerd tijdens de traditionele opstart, vormt dit aspect een van de voornaamste voordelen van een franchiseproject.

Zou u graag uw eigen bedrijf opstarten, en liefst nog in vastgoed? Zou u graag kunnen vertrouwen op de internationale uitstraling en de kracht van een gekende marktleider? Dan is Engel & Völkers de geknipte franchisegever voor u. We informeren u ook graag via telefoon of e-mail.


Neem vandaag nog contact met ons op
Engel & Völkers
Licentiepartner Regional Office België

Volg ons op social media