Zoek binnen ons aanbod
Terug
Engel & Völkers Licentiepartner Regional Office België > Blog > Het BIV: meer dan een regulator

Het BIV: meer dan een regulator

Als u op zoek bent om te investeren in vastgoed en uw eigen vastgoedfranchise uit te bouwen, kent u dan het BIV, het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars? Deze organisatie is belast met de regulering van de vastgoedsector in België en u moet eerst hierdoor worden goedgekeurd om vastgoed​​makelaar te worden. Omdat het essentieel is om te kunnen opereren in deze sector, is hier dus de belangrijkste informatie over het BIV.

Wat is het BIV?

Het BIV is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie die belast is met de regulering van het beroep van vastgoedmakelaar. Het werd in 1993 opgericht door de overheid en had tot doel om een halt toe te roepen aan de expansie van oneerlijke concurrentie en ongezonde praktijken die het imago van de sector aantasten.

Een beroepsorgaan naar publiek recht is een autonoom, onafhankelijk en representatief orgaan. Dit betekent dat de verschillende organen worden gekozen door haar leden, de makelaars zelf dus. De Nationale Raad bestaat uit 18 vastgoedmakelaars gekozen door alle Belgische professionals voor een periode van vier jaar. Het milieu profiteert aldus van een permanente zelfregulering gecreëerd door de actoren van de sector zelf.

De overheid oefent controle uit over het BIV via een regeringscommissaris. Hij woont de vergaderingen van de Nationale Raad bij en kan een beroep doen op de minister van Middenstand in het geval dat een beslissing in strijd is met de wet en de solvabiliteit van het Instituut in gevaar brengt of niet valt binnen de opdracht van de Nationale Raad.

De belangrijkste wettelijke missies van het BIV

De eerste belangrijke juridische missie van het BIV is de controle en organisatie van de toegang tot het beroep. Sinds het koninklijk besluit van 6 september 1993 wordt het beroep van makelaar beschermd, net als bijvoorbeeld de beroepen van boekhouder, advocaat of arts en alleen het BIV kan de erkenning van "vastgoedmakelaar" uitreiken. Bijgevolg kan de persoon met deze titel zijn / haar functie uitvoeren onder volledige verdediging en bescherming.

De tweede grote missie van het BIV is om disciplinaire beslissingen te nemen op basis van klachten die zijn ingediend door klanten of andere agenten. In de BIV-rechtbanken, die de kamers worden genoemd, zetelen zowel verkozen vastgoedmakelaars als magistraten en advocaten benoemd door de koning. Zo kunnen alle agenten die een gevaar voor de consument vormen of het imago van de sector schaden, worden uitgesloten.

De derde belangrijkste missie van het BIV is de opsporing van illegale praktijken en valse vastgoedmakelaars. Als gevolg hiervan is de sector continu zelfregulerend en worden praktijken die schadelijk zijn voor de klanten en de echte professionals geïdentificeerd.

Het BIV: nog veel meer

De rol van het BIV stopt hier niet. Via zijn website, zijn magazine of zijn aanwezigheid op de sociale media, biedt het vastgoedprofessionals onder meer juridisch advies, training via mail of permanente opleiding. Dit laatste biedt de makelaars bijvoorbeeld de gelegenheid om zich om te scholen en om in de loop der jaren concurrentieel te blijven. Zo is elke vastgoedmakelaar verzekerd van de nodige veiligheid, ondersteuning en informatie om zijn beroep ten volle uit te kunnen oefenen.

Onder de voogdij van de minister van Middenstand, heeft het BIV de formele toezegging gedaan om de vastgoedsector te professionaliseren. Daartoe biedt het de bovenvermelde continue vorming, heeft het de makelaars bewust gemaakt van de rechten en plichten van hun deontologie en neemt het de erkenning af van makelaars die bijvoorbeeld niet de juiste verzekering en vereiste waarborgen hebben. Alle acties van het BIV zijn erop gericht om de consument te beschermen want als hij of zij vertrouwen heeft en zich veilig voelt, profiteert heel de sector daarvan.

Het BIV: voor u

Het BIV is dus veel meer dan alleen een regelgevende instantie die belast is met het verstrekken van erkenningen. Het is essentieel voor het behoud van een gezonde sector zowel voor de consumenten als voor de professionals. Nu weet u niet alleen hoe u de titel van vastgoedmakelaar in België kunt krijgen, maar ook tot wie u uw kunt richten om raadgevingen, informatie en training voor uw toekomstig bedrijf te vinden. Met de zekerheid dat u wordt beschermd, verdedigd en ondersteund, hoeft u alleen nog maar uw eigen vastgoedfranchise te starten en uit te bouwen!


 Brussel
- banner-home2.jpg
Neem vandaag nog contact met ons op
Engel & Völkers
Licentiepartner Regional Office België

Volg ons op social media