Zoek binnen ons aanbod
Terug
Engel & Völkers Licentiepartner Regional Office België > Blog > Nieuwe markten aanboren: Het Master-franchisesysteem

Nieuwe markten aanboren: Het Master-franchisesysteem

Naast de traditionele franchisesystemen waarbij de franchisegever zijn businessmodel, zijn operationele structuur en zijn aanbod overdraagt aan verschillende regionale franchisenemers onder licentie, neemt intussen een andere variant van franchising het voortouw: het zogenaamde master-franchising. Uw vastgoedagent Engel & Völkers licht de term toe, geeft de belangrijkste verschillen met het traditionele franchising en beschrijft de voorwaarden voor het bouwen van een master-franchisesysteem.

Master-franchising als internationaal expansiemodel

In de meeste gevallen wordt het concept master-franchising gebruikt door franchisenemers van wie de strategie al werd bewezen in hun land van oorsprong en die nu markten in andere regio’s willen aanboren, vaak in andere landen. Aangezien het economische, culturele of politieke landschap in het doelland er helemaal anders kan uitzien dan in het thuisland, is het belangrijk voor de franchisegever om te weten of en hoe succesvol hun eigen systeem daar kan zijn. Op dat moment komt de master-franchisenemer in actie: Hij verwerft dezelfde licentie als de franchisenemers in het traditionele systeem, die nu betrekking heeft op het volledige doelgebied en dus een veel groter gebied afdekt dan de regionale licentie van de klassieke franchisenemer. Na een strategische planningfase opent de master-franchisenemer één of enkele vestigingen van het merk in het doelland om de marktrijpheid te testen. De master-franchisenemer is, net zoals de gewone franchisenemer, verantwoordelijk voor het economisch succes van zijn onderneming, er is dus geen enkele sprake van een direct loonverband met de franchisegever in het thuisland. Hoewel gebonden aan bepaalde standaarden van de licentiegever, heeft hij uitgebreide vrijheden om zijn strategie aan te passen aan de doelmarkt, in vergelijking met de traditionele franchisenemer. Desondanks zijn er bepaalde standaardvereisten die bijvoorbeeld een uniform voorkomen van het merk voorschrijven binnen het kader van de CI, of zelfs een financieel objectief voor de eerste jaren. Als de pilootbedrijven hun waarde ook in de praktijk aantonen, dan is de volgende stap voor de master-franchisenemer een nieuwe functie ...

Van franchisenemer naar franchisegever in master-franchising

Om het franchisesysteem volledig te implementeren, met succes aangepast aan de doelmarkt, neemt de master-franchisenemer de rol aan van nationale franchisegever en sluit op zijn beurt licentieovereenkomsten af met zogenaamde sub-franchisenemers. Deze laatsten zijn uiteindelijk vergelijkbaar met de franchisenemer in de klassieke zin, aangezien zij de eerder bewezen doelmarktstrategie overnemen en deze als onafhankelijke ondernemers naar hun lokale franchise-operatie onder licentie transfereren. Op deze manier krijgt het groeiende franchiselabel een snel toenemend territoriaal bereik, terwijl de benodigde investeringen om nieuwe vestigingen te openen worden gedeeld onder de verschillende franchisenemers. De master-franchisegever haalt ook wezenlijk voordeel uit deze aanpak aangezien dit een uitbesteding inhoudt van het aanpassen aan de doelmarkt en dus kosten uitspaart. Tenslotte halen zowel de master- als de sub-franchisenemers voordeel uit de effecten op het prestige en de uitgebreide strategieën van het hogere franchiseniveau, dat - als inherent voordeel van franchising in het algemeen - markttoetreding sterk vereenvoudigt in vergelijking met een traditionele zelfstandige.

De vereiste voor een ambitieuze master-franchisenemer

Als u succesvol wil zijn als master-franchisenemer in de vastgoedfranchise, hebt u een aantal kwalificaties en competenties nodig. Vooreerst zijn er de vereisten die een traditionele franchisenemer zou moeten hebben van bij het begin: de mogelijkheid om onafhankelijk uw eigen zaak te runnen, onder controle te hebben, gedisciplineerd zijn en doelgericht werken is essentieel. Kennis over leiderschap, het voldoende nemen van risico’s en flexibiliteit in de context van wijzigende marktomstandigheden dragen ook sterk bij tot het succes van een franchiseoperatie.

Daarnaast zijn er de eisen die worden gesteld aan een master-franchisenemer die ook de rol van franchisegever moet kunnen vervullen: Idealiter is de master-franchisenemer al cultureel verankerd in het doelland van de uitbreiding en kent hij/zij de omstandigheden van de bijbehorende markt. Dit maakt het eenvoudiger om het businessmodel aan te passen aan de omstandigheden van het nationale raamwerk. Zodra er licentieovereenkomsten worden afgesloten met de eerste sub-franchisenemers, zijn er bijkomende vaardigheden nodig: De master-franchisenemer moet de sub-franchisenemers kunnen ondersteunen bij het opstarten van hun franchiseoperaties en hen de nodige marktkennis kunnen aanleveren die hij voordien in de pilootbedrijven heeft geleerd. Voortdurende ondersteuning van de sub-franchisenemers, inclusief vergevorderde training en het updaten van de franchisestrategie vereisen vergevorderde communicatievaardigheden.

Finaal houdt de nodige investering ook een bijkomende vereiste in: De master-franchisenemer moet voldoende financiële middelen hebben om het master-franchisesysteem uit te bouwen, minimaal een half miljoen euro.


 Brussel
- continents-2718829.jpg
Neem vandaag nog contact met ons op
Engel & Völkers
Licentiepartner Regional Office België

Volg ons op social media