Zoek binnen ons aanbod
Terug
Engel & Völkers Licentiepartner Regional Office België > Blog > Notariële diensten in het domein van onroerende goederen

Notariële diensten in het domein van onroerende goederen

Notariële diensten in het domein van onroerende goederen

U wil een woning(ver)huren of (ver)kopen? Hoe pakt u dit aan? Wat zijn uw rechten en plichten?De notaris geeft u advies op maat.

Huren

De huurwetgevingwordt alsmaar verfijnd. Toch kunnen eigenaar en huurder nog heel wat vastleggenin een huurovereenkomst. De notaris kent de huurwet en zal beide partijenwijzen op hun rechten en plichten. Welke bescherming heb ik als huurder? En alseigenaar, wat kan ik mij veroorloven? Wat met de waarborg en deplaatsbeschrijving? De woning die wij huren wordt binnenkort openbaar te koopgesteld. Hebben wij een recht van voorkoop? Wat als ik een handelshuis huur?Geniet ik een bijzondere bescherming? Heeft de pachter een recht van voorkoop?En wat schrijft de pachtwet voor? Kan ik een levenslange huur afsluiten?

Kopen

De aankoop vaneen onroerend goed is een belangrijke investering. De kandidaat-koper moet zichnauwkeurig informeren over de woning, grond of appartement, maar ook over allejuridische vragen rond het sluiten van een koopcontract.
Raadpleeg uw notaris kosteloos vóór het ondertekenen van deverkoopovereenkomst. Hij zal nakijken of u geen kat in een zak koopt. Door hemte raadplegen voorkomt u onnodige juridische en financiële risico’s.Want zodra uw handtekening is gezet, is de verkoop definitief gesloten enzijn alle partijen gebonden aan de uitvoering ervan (óók de notaris!).
Wordt uw droomhuis openbaar verkocht, dan kan de notaris u ook in dit gevalmeer uitleg verstrekken. Hij vertelt u hoe de veiling zal verlopen, wat uwkosten zijn, wanneer er betaald moet worden...
Misschien zou u beter een 'beding van aanwas' in de verkoopakte laten inlassen?

 Brussel
- © Photo by Giammarco Boscaro

Krediet

Krediet wordtverleend door een bank die een som geld uitleent aan iemand die een aankoop willaten financieren. Voor het vestigen van een hypotheek is een notariële aktenoodzakelijk. De fiscale voordelen eraan verbonden moeten zeker overwogenworden. Soms volstaat een volmacht tot hypothekeren, wat aanzienlijk goedkoperis voor de consument. Kredietakten zijn zeer ingewikkeld: de notaris zal decliënt uitleg geven over zijn rechten en plichten. Er bestaan heel watverschillende kredietvormen. De notaris kan de cliënten helpen bij de keuze vande meest interessante vorm.

Hij zal ook raadgeven i.v.m. bepaalde gevolgen voor de koppels die gehuwd zijn onder hetstelsel van de zuivere scheiding van goederen, waar bijvoorbeeld de man hetgebouw financiert op de grond van de vrouw. Dit heeft zo zijn gevolgen voor deeigendom en ook voor de aftrekbaarheid van kapitaalaflossingen.

Opstal - Erfpacht - Natrekking

De ouderechtsfiguren 'opstal' en 'erfpacht' werden door het notariaat van stal gehaaldom een oplossing te vinden voor tal van problemen. Hoe kan u bouwen opandermans grond (bijvoorbeeld de grond van uw partner) en toch eigenaar wordenvan de woning?
Welke overeenkomst biedt voldoende garanties om een bestaand gebouw voor eenzeer lange periode te verwerven? Weet u dat heel wat scholen hun gebouwen in'erfpacht' huren?
Wat zijn de (fiscale) gevolgen van opstal- of erfpachtovereenkomsten? Vandaagen in de toekomst? 

Engel & Völkers, uw makelaar in België.

Vind het makelaar het dichtst bij jou.

Neem vandaag nog contact met ons op
Engel & Völkers
Licentiepartner Regional Office België

Wij weten de marktwaarde van uw onroerend goed

Weet u wat uw onroerend goed momenteel waard is? Het maakt niet uit of u eerst alleen informatie wilt hebben over de actuele marktwaarde of dat u uw onroerend goed voor de best mogelijke prijs wilt verkopen: Onze ervaren verkoopspecialisten verzorgen graag een gratis en vrijblijvende waardebepaling voor u.

Volg ons op social media