Deze site maakt gebruik van cookies. Door gebruik te blijven maken van deze site, stemt u in met ons gebruik van cookies.
X

Vastgoed huren of verhuren? Dit moet u weten

Brussel - Location d'un bien

Huren of verhuren betekent dat een verhuurder en huurder een overeenkomst sluiten om tegen betaling van huur de huurder gebruiksrecht op een (gedeelte van) een gebouw te verlenen.
Op een dergelijke overeenkomst zijn specifieke wettelijke bepalingen en regels van toepassing.

Dit zijn er enkele:

De duur

De overeenkomst moet een bepaalde duur hebben. Elke partij heeft haar eigen opvattingen over de ideale duur. Zo wensen huurders zo lang over het vastgoed te beschikken als zij nodig vinden, terwijl eigenaars meestal de voorkeur geven aan overeenkomsten die niet te snel eindigen.


Schriftelijke huurovereenkomst verplicht

De overeenkomst voor de huur van een hoofdverblijfplaats moet schriftelijk zijn.


De toestand van het gehuurde goed

Een goed mag slechts verhuurd worden als het voldoet aan bepaalde voorwaarden inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. De verhuurder dient na te gaan of deze voorwaarden voor de huurder vervuld zijn.


De verplichtingen van de huurder

Een van de basiselementen van een huurovereenkomst is het huurgeld. De huurder is verplicht om op de overeengekomen data huur te betalen. De meeste huurovereenkomsten bepalen ook dat de huurder een huurwaarborg moet storten. Dit is geen wettelijke verplichting, maar ze geeft de verhuurder een zekere garantie als de huurder zijn verbintenissen niet nakomt.

De huurder is verplicht om het gehuurde goed in goede toestand te houden en het te verzekeren tegen brand. Als het om een appartement gaat, dient de bewoner ook het huishoudelijk reglement na te leven.


Mededeling van het huurbedrag

De verhuurder dient rekening te houden met deze nieuwigheid: “Elke verhuring van een goed dat bestemd is voor bewoning in de ruime betekenis houdt in dat in elke officiële of publieke mededeling onder meer het bedrag van de gevraagde huurprijs en van de gemeenschappelijke lasten wordt vermeld.” (artikel 1716 van het Burgerlijk Wetboek)

Verhuurders die deze verplichting niet naleven, dienen voor elke inbreuk een boete tussen 50 en 200 euro te betalen. De gemeente waar het goed zich bevindt, dient eventuele inbreuken vast te stellen, te vervolgen en te bestraffen.


Overdracht en onderverhuring

De huurder heeft het recht om zijn rechten over te dragen of tot onderverhuring van het goed over te gaan, maar hij dient de wettelijke bepalingen ter zake na te leven.


Verkoop van een verhuurd goed

Een lopende huurovereenkomst mag geen obstakel zijn voor de verkoop van het gebouw. Maar er moeten wel oplossingen worden gevonden die de belangen van elke partij respecteren. De kopers willen vaak in het gekochte gebouw gaan wonen, terwijl de huurders over een woning moeten kunnen beschikken (een van de rechten van huurders).


Rol van de vrederechter

Als er onenigheid ontstaat tussen de verhuurder en de huurder, dan doen zij er goed aan om onderling een akkoord te bereiken. Als zij daar niet in slagen, kan de vrederechter optreden.

Engel & Völkers, specialist in de verkoop en verhuring van hoogwaardig residentieel en commerceel vastgoed, biedt meer dan 400 goederen te huur aan. Klik hier en vind uw droomvastgoed.


Neem vandaag nog contact met ons op

Engel & Völkers België
E-mail
Terug
Contact
Voer hier uw contactgegevens in
Hartelijk dank u voor uw interesse. We nemen direct contact met u op.

het Engel & Völkers-team
Aanspreektitel
  • Dhr.
  • Mevr.

Welke gegevens precies worden opgeslagen en wie hier toegang toe heeft, leest u hier.

Ik kan mijn toestemming op elk moment in de toekomst herroepen.

Verzenden

Wij weten de marktwaarde van uw onroerend goed

Weet u wat uw onroerend goed momenteel waard is? Het maakt niet uit of u eerst alleen informatie wilt hebben over de actuele marktwaarde of dat u uw onroerend goed voor de best mogelijke prijs wilt verkopen: Onze ervaren verkoopspecialisten verzorgen graag een gratis en vrijblijvende taxatie voor u.
Bemiddelen
Terug
Contact
Voer hier uw contactgegevens in
Hartelijk dank u voor uw interesse. We nemen direct contact met u op.

het Engel & Völkers-team
Aanspreektitel
  • Dhr.
  • Mevr.
Voer de informatie over uw onroerend goed in zodat wij uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling kunnen nemen

Welke gegevens precies worden opgeslagen en wie hier toegang toe heeft, leest u hier.

Ik kan mijn toestemming op elk moment in de toekomst herroepen.

Verzenden

Follow us on social mediaArray
(
[EUNDV] => Array
(
[67d842e2b887a402186a2820b1713d693dd854a5_csrf_offer-form] => MTM5MjE5NzU3NkJ4d29xancwTDVhZWFIRzEycXAxcW9SdElHdVBqMTdV
[67d842e2b887a402186a2820b1713d693dd854a5_csrf_contact-form] => MTM5MjE5NzU3NnlHcUR0Y2VlTXVPUndLMHZkMW9zMnRmRlgxaUcwaFVG
)
)