Zoek binnen ons aanbod
Terug
Engel & Völkers Licentiepartner Place Dumon > Blog > Goedkoper vastgoed in 2016 door stijgende rente

Goedkoper vastgoed in 2016 door stijgende rente

Vastgoed is en blijft nog altijd één van de meest populaire beleggingen van de Vlaming. Nu de rente voor leningen bijzonder laag staat, zien investeerders hun kans schoon om een extra appartement, huis of assistentiewoning aan te kopen.

 Bruxelles
- Article.jpg

Bij ING, waar gespecialiseerde analisten de evoluties op de vastgoedmarkt nauwgezet opvolgen, wordt verwacht dat de prijzen langzaam gaan zakken. De stijgende rente zal geleidelijk aan immers minder mensen kunnen overtuigen om hier hun spaarcenten in te stoppen, waardoor het vastgoedaanbod zal vergroten en bijgevolg de prijzen zullen dalen. Vooralsnog blijft de rente echter historisch laag, waardoor er best nog koopjes te doen zijn.

We blikken eerst even terug op 2014. “De vastgoedprijzen zijn nog gestegen, maar slechts met 0,8 procent”, weet Julien Manceaux, Senior Economist bij ING en specialist in Belgisch vastgoed. “Dat is (samen met 2009) de laagste groei sinds de jaren ’80. Er zit duidelijk een vertraging op. De prijzen van de huizen zijn het minst sterk gegroeid in Vlaanderen, en wel met amper 0,7 procent (-1% in Brussel). Daarmee bedraagt de toename van dit marktsegment zo’n 16 procent vergeleken met de periode voor de economische crisis (2008). De prijzen van de villa’s zijn in die periode slechts met 2,9 procent omhoog gegaan, waardoor we bijna van een status-quo kunnen spreken. De voornaamste stijging noteren we bij de appartementen, die sinds 2008 zo’n 18 procent duurder zijn geworden.”

2014

Het jaar 2014 werd bovendien gekenmerkt door een enorm aantal vastgoedtransacties. Die vonden vooral plaats in de maand december. Waarom? “Omdat de woonbonus op 1 januari 2015 werd hervormd, en hierdoor de fiscale voordelen voor de Vlamingen tot 60 procent verminderd zijn, hebben heel wat particulieren in december nog snel een woning aangekocht”, aldus nog Julien Manceaux.

“We merken dat het totale aantal leningen in 2014 een toename liet optekenen van 9 procent. Als we echter de maand december buiten beschouwing laten, is het aantal leningen gedaald ten opzichte van het jaar voordien (-3%). Door de lage rente zien we trouwens dat er ook heel wat leningen geherfinancierd worden. In totaal zo’n kwart meer dan tijdens de vorige golf van herfinancieringen, die in 2012 plaatsvond.”

Scharniermoment

Wat dat alles gaat geven voor de komende maanden, is niet helemaal duidelijk. “Het is zo dat de meest invloedrijke factoren om te investeren in vastgoed, met name de woonbonus en de abnormaal lage rente, van voorbijgaande aard zijn”, aldus nog Julien Manceaux.

Spaargeld

“Het fiscale voordeel vermindert (vooral in Brussel, waar men de woonbonus volledig wil afschaffen in 2016) en tegelijk zal de rente lichtjes toenemen. Ook in 2016 zal die tendens aanhouden. De investeerder zal dus een lagere aflossingscapaciteit krijgen. Dan zijn er 2 effecten mogelijk. Ofwel gaat hij meer spaargeld gebruiken, als dat tenminste voorhanden is. Ofwel gaat hij zijn budget om vastgoed te kopen verminderen. En dat wil zeggen dat de prijzen zullen dalen, allicht nog dit najaar. We schatten op 2 tot 3 procent in totaal.”

“Wat dat betreft bevinden we ons op een scharniermoment. Het aantal transacties zal alleszins niet snel de hoogte inschieten. We vermoeden eerder een daling van 20 procent voor het Vlaamse Gewest in 2015. Alleen degenen die investeringsgoederen willen aankopen of veel spaargeld opzij hebben, zullen meer geneigd zijn om vastgoed te kopen.”

Helpende ouders

Beleggingen in vastgoed blijven hoe dan ook in trek. “Voor 40 procent van het volume in vastgoedtransacties wordt geen geld meer geleend. Mensen hevelen hun kapitaal over van hun financiële vermogen (spaargeld) naar hun onroerend goed. Anderzijds zijn jongeren niet meer geneigd om meteen te kiezen voor de baksteen in de maag. Een appartementje kopen om niet lang daarna een eigen huis te bouwen of grotere woning met een tuin aan te schaffen, wordt een riskante oefening.

Ze kunnen daarbij ook steeds minder rekenen op de financiële steun van ouders en grootouders. Door de vergrijzing hebben die hun spaargeld zelf langer nodig, waardoor er minder overblijft om een schenking te doen aan hun nakomelingen.”

(hdl/as) - Dossier: Investeren in Vastgoed

Neem vandaag nog contact met ons op
Engel & Völkers
Place Dumon
  • Avenue Orban 240
    1150 Bruxelles
    IPI/BIV 506.452
  • Telefoon +32 2 256 07 27
    Fax: +32 2 256 07 28

Wij weten de marktwaarde van uw onroerend goed

Weet u wat uw onroerend goed momenteel waard is? Het maakt niet uit of u eerst alleen informatie wilt hebben over de actuele marktwaarde of dat u uw onroerend goed voor de best mogelijke prijs wilt verkopen: Onze ervaren verkoopspecialisten verzorgen graag een gratis en vrijblijvende waardebepaling voor u.

Volg ons op social media