Impressum

Imprint


EV Latem bv (BE 0893.764.235)
Bestuurder Phil De Clercq - BIV 506.072
Kortrijksesteenweg 118
B-9830  Sint-Martens-Latem
Phone:  +32 (0)9 282 42 00
Fax:      +32 (0)9 385 69 84
Mail to: Gentzuid@engelvoelkers.com
Mail to: Latem@engelvoelkers.com
Internet: www.engelvoelkers.com/gentzuid
Internet: www.engelvoelkers.com/latem 

Verzekering derdengelden: AXA 730 256 171 • Derdenrekening: BE11 3751 1301 1648
Collectieve verzekeringspolis BIV nr 730 390 160

Onderworpen aan het deontologische code van het BIV, dat kan geraadpleegd worden op de BIV website, http://www.biv.be/de-vastgoedmakelaar/deontologie-van-de-vastgoedmakelaar

Toezichthoudende autoriteit:
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)
Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel (België)
Telefoon: +32 2 505 38 50
Fax: +32 2 503 42 23
E-mail: info@biv.be