Privacyhttp://www.engelvoelkers.com/latem

Bepalingen betreffende de bescherming van gegevens van EV Latem bvba

U bezoekt ons op onze website

U bezoekt ons in ons agentschap

U contacteert ons telefonisch

U contacteert ons via het versturen van een postkaart

Samen met een licentiepartner van Engel & Völkers zoeken we voor u een onroerend goed (inbreng)

Bepalingen betreffende de bescherming van gegevens tijdens het raadplegen van de website

Onderhavige bepalingen betreffende de bescherming van gegevens zijn van toepassing vanaf 15 mei 2018 [HS1] bij het gebruik van de website www.engelvoelkers.com/latem

 [HS2] (hierna genoemd 'website').

 

EV Latem bvba [HS3] in haar hoedanigheid van verantwoordelijke partij (hierna eveneens genoemd 'Engel & Völkers')verwittigt de gebruikers van de verwerking, in het kader van het gebruik van de website, van hun persoonsgegevens, namelijk meer bepaald:

●      persoonlijke informatie (bijv. e-mailadres, voornaam, naam, titel, adres, telefoonnummer - hierna genoemd 'gegevens' of 'persoonlijke gegevens' die door de gebruikers worden beschikbaar gesteld tijdens de inschrijving op de website (bijv. in het kader van een contactaanvraag of het versturen van informatiebrieven);

●      persoonsgegevens die worden verstuurd door de internetbrowser van de gebruikers van zodra ze toegang hebben tot de website en die geregistreerd worden in de journaalbestanden, ook wel de journaalservers genoemd. Deze gegevens omvatten: IP-adres (protocoladres van het internet) van de gebruikte computer; de naam van de geraadpleegde pagina; de datum en het uur van het bezoek; de gebruikte URL van waaruit de gebruiker toegang heeft tot de pagina; het aantal doorgeseinde gegevens; het informatiebericht dat de toegang tot de pagina bevestigt; het identificatienummer van de sessie.

Doelstelling van de verwerking

Als verantwoordelijke partij behandelt Engel & Völkers de persoonsgegevens van de gebruikers van de website met de volgende doelstellingen:

●      het beantwoorden van de vragen van de gebruikers (bijvoorbeeld het beheer van de contactaanvragen, beheer van de contactaanvragen van de elektronische newsletters met publicitaire informatie over het aanbod van onroerend goed van Engel & Völkers);

●      de inschrijving van de gebruikers op de website mogelijk te maken;

●      de technische administratie van de website en zijn operationele functies, inbegrepen de oplossing van technische problemen, de statistieke analyses, de tests en de research;

●      elk bedrog of elk onrechtmatig gebruik op de website of gerelateerd aan de website te verhinderen;

●      voldoen aan de eisen van de kracht zijnde wetgeving, om de veiligheid van eenieder te verzekeren, de rechten en eigendommen van Engel & Völkers te beschermen en fouten, technische- en veiligheidsproblemen te vermijden.

De behandeling van persoonsgegevens stoelt juridisch op art. 6 I litt. a, b en f van de GDPR. Volgens art. 6 I litt. f van de GDPR, heeft Engel & Völkers een wettelijk belang bij de behandeling van de persoonsgegevens voor rechtstreekse publicitaire doeleinden.

Aard van de terbeschikkingstelling van de persoonsgegevens en gevolgen van de weigering

De persoonsgegevens worden vrijwillig ter beschikking van de gebruiker gesteld. Het is uitsluitend de gebruiker die beslist of hij de persoonsgegevens ter beschikking van Engel & Völkers zal stellen en kan later zijn toestemming voor de verwerking van de reeds ter beschikking gestelde persoonsgegevens intrekken. De herroeping kan de onmogelijkheid van het gebruik van de website van Engel & Völkers tot gevolg hebben.

Verwerkingsmodaliteiten

De persoonsgegevens van de gebruiker worden slechts gebruikt op voorwaarde dat hun verwerking noodzakelijk is en ze worden uitsluitend elektronisch verwerkt, onder meer voor: de inzameling, inschrijving, organisatie, registratie, raad, verwerking, wijziging, selectie, extractie, vergelijking, het gebruik, de inter-connectie, toegang en communicatie, blokkering, schrapping en vernietiging van de gegevens. De behandelingsprocedures kunnen op elektronische of niet-elektronische wijze worden uitgevoerd.

Toegang tot de gegevens

De persoonsgegevens worden behandeld door Engel & Völkers, onder meer in het bijzonder door

●      de medewerkers en raadgevers die gemachtigd zijn de website te beheren en die de eraan verbonden diensten ter beschikking stellen;

●      onafhankelijke dienstverlenende bedrijven (bijvoorbeeld dienstverlenende informaticabedrijven, verschaffers van huisvesting enz.) waaraan Engel & Völkers de diensten in onderaanneming met de behandelingsprocedure heeft toevertrouwd in het kader van de behandeling van een bestelling.

Toegang tot de gegevens

In onze hoedanigheid van betrokken partij, mogen we inlichtingen verstrekken over uw persoonlijke gegevens. Dergelijke gegevens mogen echter alleen voor de volgende doeleinden gegeven worden:

●      beantwoording aan wettelijke verplichtingen of aan verplichtingen die voortvloeien uit nationale of Europese regels en richtlijnen;

●      verdediging voor een rechtbank ingeval van betwisting.

Overdracht van gegevens

Vermits uw contractaanvraag betrekking heeft op aanbiedingen die afkomstig zijn van andere maatschappijen van de groep Engel & Völkers, draagt Engel & Völkers persoonsgegevens over die ze, in het kader van uw aanvraag, met uw voorafgaande toestemming overdraagt [HS4] aan de betrokken maatschappij van de groep Engel en Völkers.

Zonder uw toestemming draagt Engel & Völkers uw persoonsgegevens niet over.

Overdracht van gegevens aan landen die geen deel uitmaken van de EER

In principe draagt Engel & Völkers geen enkel persoonsgegeven over aan landen die geen deel uitmaken van de EER.

De servers die gebruikt worden door Engel & Völkers bevinden zich binnen de Europese gemeenschap.

Registratie en vernietiging van gegevens

Engel & Völkers registreert de persoonsgegevens gedurende de tijd noodzakelijk om de doelstellingen te bereiken waartoe de gegevens worden ingezameld en verwerkt, inbegrepen elke bewaringstermijn vereist door de van kracht zijnde wetgeving (bijvoorbeeld de bewaring van boekhoudkundige stukken) en in elk geval tijdens een maximumduur van 60 maanden volgend op de verzameling van de persoonsgegevens.[WS5] 

Gebruik van cookies

Om het surfen op de website te verbeteren gebruikt Engel & Völkers zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn kleine tekstbestanden die meestal uit cijfers en letters bestaan en die geregistreerd worden door de browser van de pc van de gebruiker en pseudo-geanonimiseerde gegevens bevatten. De cookies maken het een website mogelijk de computer van de gebruiker te identificeren met als doel de raadpleging van meerdere bladzijden van een website en de identificatie van de gebruikers die naar de website terugkeren. Men vindt cookies met technische, analytische doelstellingen en cookies bedoeld om profielen op te stellen.

De website gebruikt de volgende technische cookies:

Om de geselecteerde taal op te slaan: _icl_visitor_lang_js, _icl_current_language, evlocale.

Om de geselecteerde maateenheden te registreren: engelundvoelkersconfig.

Om de laatste opzoekingen te registreren: LAST_SEARCH.

Om de ID van de lijst favorieten te registreren: watchlist_id.

Voor de registratie van de testallocatie in het kader van de AB-testen: user_ab.

Voor de registratie van de systeemallocaties toegekend voor de load balancers: BIGipServergroup-rz-webfe-prod.

Engel & Völkers informeert de gebruikers over de mogelijkheid om de cookies op de webbrowser uit te schakelen of te verwijderen door hiertoe de instructies in de volgende links te volgen:

●      Internet Explorer ((https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies).

●      Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored).

●      Safari (https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=en_US&locale=de_DE).

De website gebruikt eveneens analytische cookies die door derden, zoals Google, worden gedefinieerd (raadpleeg eveneens de bepalingen betreffende het gebruik van analyseprogramma's en volgtools) en Adroll (https://www.adroll.com/de-DE/about) /Privatsphäre) of Haufe (https://de.onlinehelp.umantis.com/index.php/Cookies).

Het gaat hier individueel over:

a)     Google Analytics

Engel & Völkers gebruikt de webanalysedienst Google Analytics van Google Inc. ('Google') om het gebruik van de websites te analyseren. De informatie die vertrekkende van cookies wordt gegenereerd over het gebruik van websites worden meestal overgemaakt aan een Google-server in de VS en wordt er opgeslagen. Engel & Völkers gebruikt Google Analytics uitsluitend met de extensie 'ga (’set’, ’anonymizeIp’, true)' teneinde te garanderen dat uitsluitend de ingekorte versie van de IP-adressen wordt behandeld en om elke rechtstreekse referentie naar individuele personen uit te sluiten. Google kan gegevens aan derden overmaken indien de wet dat oplegt of indien derden op vraag van Google deze gegevens behandelen. Google zal het IP-adres van de gebruikers met andere Google-gegevens niet tezelfdertijd onthullen.

De gebruikers mogen zich op elk ogenblik verzetten tegen de registratie van de gegevens door Google Analytics, door de installatie van de plug-in die toegestaan is door Google en kan gedownload worden door volgende link te volgen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

b)     Universal Analytics

Engel & Völkers gebruikt de functies van Universal Analytics die Google ter beschikking stelt. Deze functies maken het voor Engel & Völkers mogelijk de sociodemografische gegevens van de gebruikers te registreren en te analyseren met behulp van een Google ID (indien beschikbaar) van de webinhouden (DoubleClick). In aanwezigheid van een Google ID zal de Data Controller deze gegevens op alle toestellen registreren (bijvoorbeeld wanneer de gebruikers een smartphone en een pc gebruiken) teneinde de bezoekersstroom op alle toestellen te analyseren.

De gebruikers mogen zich op elk ogenblik verzetten tegen de registratie van de gegevens door Google door de installatie van de plug-in die gepubliceerd is door Google en kan gedownload worden door volgende link te volgen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

c)     Google Remarketing & Retargeting

Engel & Völkers gebruikt de webanalysefuncties van Google die het mogelijk maken om zich opnieuw tot de gebruikers te richten die de website reeds geraadpleegd hebben en belangstelling toonden voor sommige aanbiedingen. Dit gebeurt via een gerichte publiciteit op de bladzijden van de partnernetwerken van Google. De publiciteit wordt weergegeven door het gebruik van cookies die het gedrag van de gebruiker analyseren tijdens zijn raadpleging van de website en die productaanbevelingen en publiciteit versturen die gebaseerd zijn op de interessecentra van de gebruiker.

De gebruikers kunnen de remarketing door Google beletten door middel van het gebruik van cookies door Google te deactiveren door de deactivatiepagina van DoubleClick te bezoeken. De gebruikers kunnen eveneens het gebruik van cookies van derden deactiveren door te surfen naar de deactivatiepagina Network Advertising Initiative.

Google biedt de gebruikers eveneens de mogelijkheid hun eigen cookies voor publicitaire parameters te beheren: http://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads/

d)     Remarketing en Retargeting van Facebook

Engel & Völkers gebruikt de remarketingtechnologie voor publiciteit op Facebook. Met deze technologie worden de gebruikers die de website reeds gebruikt hebben en belangstelling vertoonden voor een aanbod aangesproken op Facebook via gerichte publiciteit in de vorm van geafficheerde aankondigingen. De publiciteit wordt geplaatst dankzij het gebruik van cookies door de dienstverlener AdRoll (AdRoll EMEA, Level 6; 1, Burlington Plaza Burlington Road, Dublin 4, Ierland).

De gebruikers kunnen de gerichte reclame deactiveren door de remarketingtechnologie van Facebook, namelijk door het deactiveren van het gebruik van cookies door derden op de deactivatiepagina van Facebook Advertising Initiative via volgende link: http://optout.networkadvertising.org/

Deze website gebruikt geen enkele cookie bedoeld om profielen op te stellen.

Plug-ins van sociale netwerken

Deze website gebruikt plug-ins aangeboden door de belangrijkste sociale netwerken (bijv. Facebook en Twitter). Tijdens de raadpleging van de website, kunnen de surfgegevens rechtstreeks worden overgemaakt aan de overeenkomstige sociale netwerken, zonder rechtstreekse tussenkomst van de gebruiker. De gebruikers bevestigen dat en geven hun toestemming om het beheer van de exploitatie van de sociale netwerken rechtstreeks toe te vertrouwen aan de maatschappij die ze aanbiedt. Wanneer gebruikers plug-ins gebruiken op de website (zich bijvoorbeeld via hun toegangsgegevens verbinden met een sociaal netwerk of hun accounts verbinden) klikken ze op de desbetreffende button (bijvoorbeeld de buttons 'Leuk' of 'Delen' op Facebook) of maken een verbinding met de server van dit sociaal netwerk die rechtstreeks de inhoud van de plug-in naar de browser van de gebruiker verstuurt.

Overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden en de bepalingen betreffende de bescherming van de gegevens van het betrokken sociaal netwerk, kan Engel & Völkers dus gegevens ontvangen betreffende de gebruiker en kan deze gegevens toevoegen aan de persoonsgegevens van de gebruiker die reeds werden ingezameld door haar eigen diensten. Indien de gebruiker beslist informatie te delen met de sociale netwerken, communiceert hij eveneens gegevens over bijvoorbeeld zijn voorkeuren aan Engel & Völkers. Om te verhinderen dat sociale netwerken in staat zouden zijn om persoonlijke informatie over de gebruiker in te zamelen, verzoeken wij u de toepasselijke voorwaarden op de website van deze sociale netwerken te controleren.

De website gebruikt meer bepaald:

a)     Facebook

Deze website gebruikt Facebook Social Plug-Ins uitgebaat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ('Facebook'). Wanneer de gebruiker naar de webpagina's van Engel & Völkers via Facebook gaat, of het omgekeerde, creëert de browser van de gebruiker een rechtstreekse link met de servers van Facebook.

Wanneer de gebruiker verbonden is met Facebook, kan Facebook het bezoek van de gebruiker linken aan zijn Facebook-account. Indien de gebruiker interageert met plug-ins, door bijvoorbeeld op de knop 'Leuk' te klikken of door een commentaar te plaatsen, zal de informatie rechtstreeks doorgegeven worden vanuit de browser van de gebruiker naar Facebook, waar deze zal opgeslagen worden. Om kennis te nemen van het doel en de draagwijdte van de verwerking van gegevens door Facebook, alsook de rechten van de gebruiker en de instellingsopties om de privésfeer te beschermen, gelieve de Facebook-verklaring betreffende de bescherming van gegevens te raadplegen (https://www.facebook.com/about/ Privatsphäre/).

b)     Google '+1'

De website gebruikt de interface '+1' van het sociale netwerk Google Plus, uitgebaat door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('Google'). Wanneer de gebruiker op de button '+1' klikt, zal zijn browser een rechtstreekse link leggen met de servers van Google. De inhoud van de '+1' interface wordt rechtstreeks van Google naar de browser van de gebruiker gezonden en vervolgens in de website geïntegreerd. Om kennis te nemen van het doel en de draagwijdte van de verwerking van gegevens door Google, alsook de rechten van de gebruiker en de instellingsopties om de privésfeer te beschermen, verzoeken we u de Google-verklaring betreffende de bescherming van gegevens te raadplegen (https://developers.google.com / + / Web / buttons-policy).

c)     Twitter

De website gebruikt de functies van het snel berichtenverkeer Twitter, uitgebaat door Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Wanneer de gebruiker de functies van Twitter gebruikt, zal de website die hij bezoekt gelinkt worden aan zijn Twitter-account en overgemaakt worden aan de andere gebruikers. De gegevens zullen eveneens aan Twitter worden overgemaakt.

Engel & Völkers heeft geen kennis van het type, de inhoud of de omvang van de overgemaakte informatie. De gebruiker kan de beschermingsparameter van de gegevens op Twitter wijzigen via de parameters van zijn account. Voor meer info, gelieve de verklaring van Twitter betreffende de bescherming van gegevens te raadplegen.

Om de providers van de diverse plug-ins van de sociale netwerken te beletten informatie te verzamelen over de gebruiker, kan deze zich loskoppelen van deze sociale netwerken vooraleer toegang te krijgen tot de website en kan hij alle eventuele cookies uit zijn browser verwijderen.

Rechten van de betrokken personen

U hebt het recht geïnformeerd te worden over de behandeling van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld de oorsprong van die gegevens, de doelstelling van de verwerking, de verwerkingsmodaliteiten). U hebt bovendien op elk ogenblik het recht u te verzetten tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens, de verwerking te beperken of de verwijdering van de gegevens te eisen. En tenslotte kunt u op elk ogenblik het verzenden van publiciteitsdragers, de realisatie van marktstudies of commerciële berichten verbieden.

Samengevat hebt u de volgende rechten:

-        het toegangsrecht;

-        het recht van rectificatie;

-        het schrappingsrecht (recht op vergetelheid);

-        het recht op verwerkingsbeperking;

-        het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

-        het recht op verzet tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens;

-        het bezwaarrecht bij de toezichthoudende instantie.

Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen en informatie te vragen, kunnen de gebruikers een e-mail versturen aan het adres latem@engelvoelkers.com [HS6] of een brief naar EV Latem bvba, Achilles Musschestraat 45, 9000 Gent, België. Op een gelijkaardige wijze kunnen de gebruikers zich op elk ogenblik verzetten tegen de verwerking van hun gegevens, ze verbeteren en schrappen.

Contacten

De partij die verantwoordelijk is voor de behandeling van de gegevens is EV Latem bvba, Achilles Musschestraat 45, 9000 Gent, België. Voor elke aanvraag betreffende onze huidige beheerders, zullen we u graag een up-to-date lijst overmaken.

Voor elke vraag betreffende deze politiek van gegevensbescherming, gelieve u te wenden tot de verantwoordelijke voor de veiligheid van gegevens van Engel & Völkers:

EV Latem bvba

Achilles Musschestraat 45, 9000 Gent, België

latem@engelvoelkers.com

Voor elke klacht gerelateerd aan de verwerkingsmodaliteiten van uw gegevens, kunt u beroep aantekenen bij de volgende bewakingsinstantie: 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission(at)privacycommission.be

___________________________________________________________________________

Bepalingen betreffende de bescherming van gegevens tijdens een bezoek aan één van onze agentschappen.[DSW7] 

Onderhavige bepalingen betreffende de bescherming van gegevens zijn van toepassing vanaf 15 Mei 2018 [HS8] 

 

EV Latem bvba [HS9] in haar hoedanigheid van verantwoordelijke partij (hierna eveneens genoemd 'Engel & Völkers', verwittigt haar klanten en betrokken personen over de persoonlijke gegevens die regelmatig worden ingezameld ingeval van het bezoek aan een agentschap. Het gaat hem meer bepaald over volgende gegevens:

●      voornaam, naam, titel, adres, telefoonnummer, informatie over het gewenste onroerend goed (ingeval van het zoeken naar een onroerend goed) of informatie over het onroerend goed (ingeval van commercialisering van een onroerend goed);

●      het e-mailadres van zodra u zich akkoord verklaarde om publiciteitsinformatie te ontvangen, meer bepaald het ontvangen van aanbiedingen van onroerend goed;[DSW10] 

●      alsook (indien het gaat over een aankoop/verkoop of verhuur van onroerend goed) de bankgegevens, de identiteitsgegevens, een kopie van een identiteitsbewijs (ingeval van aankoop van een onroerend goed), alsook het kadaster, de elektriciteits-, stookolie-en/of gasfacturen, de afrekening van de rechtstreeks kosten, het verkoopcontract (ingeval van verkoop van een onroerend goed) ofwel (indien het gaat over de verhuur van een onroerend goed) de bankgegevens, de identiteitsgegevens, het curriculum vitae, de loonfiche, het solvabiliteitsattest, het huurcontract.

Deze informatie wordt hierna aangeduid met 'gegevens' of 'persoonsgegevens'.

Doelstelling van de verwerking

Als verantwoordelijke partij behandelt Engel & Völkers de persoonsgegevens met de volgende doelstellingen:

●      uitvoering van de contractuele verhouding (de juridische grondslag is het art. 6 I, litt. b van de GDPR);

●      publicitaire informatie van de onroerende goederen die worden gecommercialiseerd door Engel & Völkers of door licentiepartners van de Groep Engel & Völkers (de juridische grondslag is het art. 6 I, litt. b van de GDPR); Engel & Völkers heeft een wettelijk belang bij de behandeling van de persoonsgegevens voor rechtstreekse publicitaire doeleinden).

Overdracht van gegevens

Vermits uw aanvraag betrekking heeft op aanbiedingen die afkomstig zijn van andere maatschappijen van de groep Engel & Völkers, draagt Engel & Völkers persoonsgegevens over die ze met uw voorafgaande instemming heeft ingezameld [HS11] in het kader van uw aanvraag aan de betrokken maatschappij van de groep Engel en Völkers. Consulteer eveneens onze informatie over de inbreng.

Uw persoonsgegevens worden door Engel & Völkers uitsluitend overgemaakt in het kader van de uitvoering van de contractuele verhouding en dat met uw voorafgaande toestemming. De gegevens worden met name aan uw contractuele partners, notarissen en kadastrale bureaus overgemaakt. In dat kader is Engel en Völkers eveneens onderworpen aan de wettelijke bepalingen wat betreft het witwassen van geld en is dus verplicht uw gegevens over te maken aan de bewakingsinstanties.

Toegang tot de gegevens

De persoonsgegevens worden behandeld door Engel & Völkers, ondermeer in het bijzonder door

●      de medewerkers en raadgevers die de aangeboden diensten ter beschikking stellen:

●      onafhankelijke dienstverlenende bedrijven (bijvoorbeeld dienstverlenende informaticabedrijven, verschaffers van huisvesting of een transportmaatschappij) waaraan Engel & Völkers de diensten in onderaanneming met de behandelingsprocedure heeft toevertrouwd in het kader van de behandeling van een bestelling.

Overdracht van gegevens aan landen die geen deel uit maken van de EER

In principe draagt Engel & Völkers geen persoonsgegevens over aan landen die geen deel uitmaken van de EER. De servers die gebruikt worden door Engel & Völkers bevinden zich binnen de Europese gemeenschap.

Engel & Völkers gebruikt echter de diensten van Google Ireland Limited voor de communicatie via e-mail. In het kader van de opvolging van deze producten heeft Google eveneens een toegangsrecht tot de communicatiesystemen via e-mail van landen die zich buiten de EER bevinden. Deze toegang wordt verleend krachtens Europese typecontracten en certificaties voorzien door het gegevensbeschermingsrecht.

Registratie en vernietiging van gegevens

Engel & Völkers registreert persoonsgegevens gerelateerd met de contractuele verhouding gedurende de bewaringstermijn voorzien in de wettelijke beschikkingen.

Bovendien registreert Engel & Völkers uw gegevens in het kader van het ontvangen van publicitaire informatie tot de herroeping van de toestemming die u aan Engel & Völkers gaf.

Rechten van de betrokken personen

U hebt het recht geïnformeerd te worden over de behandeling van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld de oorsprong van die gegevens, de doelstelling van de verwerking, de verwerkingsmodaliteiten). U hebt bovendien op elk ogenblik het recht u te verzetten tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens, de verwerking te beperken of de verwijdering van de gegevens te eisen. En tenslotte kunt u op elk ogenblik het verzenden van publiciteitsdragers, de realisatie van marktstudies of commerciële berichten verbieden.

Samengevat hebt u

-        het toegangsrecht;

-        het recht van rectificatie;

-        het schrappingsrecht (recht op vergetelheid);

-        het recht op verwerkingsbeperking;

-        het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

-        het recht op verzet tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens;

-        het bezwaarrecht bij de toezichthoudende instantie.

Om de bovengenoemde rechten te kunnen uitoefenen en informatie te vragen, kunt u een e-mail sturen naar latem@engelvoelkers.com [HS12] of een brief naar EV Latem bv, Achilles Musschestraat 45, 9000 Gent, België.

Contacten

De partij die verantwoordelijk is voor de behandeling van de gegevens is EV Latem bv, Achilles Musschestraat 45, 9000 Gent, België. Voor elke aanvraag betreffende onze huidige beheerders, zullen we u graag een up-to-date lijst overmaken.

Voor elke vraag betreffende deze politiek van de gegevensbescherming, gelieve u te wenden tot de verantwoordelijke voor de veiligheid van gegevens van Engel & Völkers:

EV Latem bvba

Achilles Musschestraat 45, 9000 Gent, België

latem@engelvoelkers.com

Voor elke klacht gerelateerd aan de verwerkingsmodaliteiten van uw gegevens, kunt u beroep aantekenen bij de volgende bewakingsinstantie: 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission(at)privacycommission.be

___________________________________________________________________________

Bepalingen betreffende de bescherming van gegevens in het kader van een telefonisch contact

Onderhavige bepalingen betreffende de bescherming van gegevens zijn van toepassing vanaf 15 Mei 2018.

 

EV Latem bvba [HS13] in haar hoedanigheid van verantwoordelijke partij (hierna eveneens genoemd 'Engel & Völkers', verwittigt de gebruikers en betrokken personen van de regelmatige inzameling van persoonsgegevens ingeval van telefonisch contact. Het gaat hem meer bepaald over volgende gegevens:

●      voornaam, naam, titel, adres, telefoonnummer, informatie over het gewenste onroerend goed (ingeval van het zoeken naar een onroerend goed) of informatie over het onroerend goed (ingeval van commercialisering van een onroerend goed);

●      het e-mailadres [HS14] van zodra u zich akkoord verklaarde om publiciteitsinformatie te ontvangen, meer bepaald het ontvangen van aanbiedingen van onroerend goed;

●      alsook (indien het gaat over een aankoop/verkoop of verhuur van onroerend goed) de bankgegevens, de identiteitsgegevens, een kopie van een identiteitsbewijs (ingeval van aankoop van een onroerend goed), alsook het kadaster, de elektriciteits-, stookolie-/of gasfacturen, de afrekening van de rechtstreeks kosten, het verkoopcontract (ingeval van verkoop van een onroerend goed) ofwel (indien het gaat over de verhuur van een onroerend goed) de bankgegevens, de identiteitsgegevens, het curriculum vitae, de loonfiche, het solvabiliteitsattest, het huurcontract.

Deze informatie wordt hierna aangeduid met 'gegevens' of 'persoonsgegevens'.

Doelstelling van de verwerking

Als verantwoordelijke partij behandelt Engel & Völkers de persoonsgegevens met de volgende doelstellingen:

●      Uitvoering van de contractuele verhouding (de juridische grondslag is het art. 6 I, litt. b van de GDPR).

●      Publicitaire informatie van de onroerende goederen die worden gecommercialiseerd door Engel & Völkers of door licentiepartners van de Groep Engel & Völkers (de juridische grondslag is het art. 6 I, litt. b van de GDPR; Engel & Völkers heeft een wettelijk belang bij de behandeling van de persoonsgegevens voor rechtstreeks publicitaire doeleinden).

Overdracht van gegevens

Vermits uw aanvraag betrekking heeft op aanbiedingen die afkomstig zijn van andere maatschappijen van de groep Engel & Völkers, draagt Engel & Völkers persoonsgegevens over die ze met uw voorafgaande instemming heeft ingezameld[HS15]  in het kader van uw aanvraag aan de betrokken maatschappij van de groep Engel en Völkers. Consulteer eveneens onze informatie over de inbreng.

Uw persoonsgegevens worden door Engel & Völkers uitsluitend overgemaakt in het kader van de uitvoering van de contractuele verhouding en dat met uw voorafgaande toestemming. De gegevens worden met name aan uw contractuele partners, notarissen en kadastrale bureaus overgemaakt. In dat kader is Engel en Völkers eveneens onderworpen aan de wettelijke bepalingen wat betreft het witwassen van geld en is dus verplicht uw gegevens over te maken aan de bewakingsinstanties.

Toegang tot de gegevens

De persoonsgegevens worden behandeld door Engel & Völkers, onder meer in het bijzonder door

●      de medewerkers en raadgevers die de aangeboden diensten ter beschikking stellen;

●      onafhankelijke dienstverlenende bedrijven (bijvoorbeeld dienstverlenende informaticabedrijven, verschaffers van huisvesting of een transportmaatschappij) waaraan Engel & Völkers de diensten in onderaanneming met de behandelingsprocedure heeft toevertrouwd in het kader van de behandeling van een bestelling.

Overdracht van gegevens aan landen die geen deel uit maken van de EER

In principe draagt Engel & Völkers geen persoonsgegevens over aan landen die geen deel uitmaken van de EER. De servers die gebruikt worden door Engel & Völkers bevinden zich binnen de Europese gemeenschap.

Engel & Völkers gebruikt echter wel de diensten van Google Ireland Limited voor de communicatie via e-mail. In het kader van de opvolging van deze producten heeft Google eveneens een toegangsrecht tot de communicatiesystemen via e-mail van landen die zich buiten de EER bevinden. Deze toegang wordt verleend krachtens Europese typecontracten en certificaties voorzien door het gegevensbeschermingsrecht.

Registratie en vernietiging van gegevens

Engel & Völkers registreert persoonsgegevens in relatie met de contractuele verhouding gedurende de bewaringstermijn voorzien in de wettelijke beschikkingen.

Bovendien registreert Engel & Völkers uw gegevens in het kader van het ontvangen van publicitaire informatie tot de herroeping van de toestemming die u aan Engel & Völkers gaf.

Rechten van de betrokken personen

U hebt het recht geïnformeerd te worden over de behandeling van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld de oorsprong van die gegevens, de doelstelling van de verwerking, de verwerkingsmodaliteiten). U hebt bovendien op elk ogenblik het recht u verzetten tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens, de verwerking te beperken of de verwijdering van de gegevens te eisen. En tenslotte kunt u op elk ogenblik het verzenden van publiciteitsdragers, de realisatie van marktstudies of commerciële berichten verbieden.

Samengevat hebt u de volgende rechten:

-        het toegangsrecht;

-        het recht van rectificatie;

-        het schrappingsrecht (recht op vergetelheid);

-        het recht op verwerkingsbeperking;

-        het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

-        het recht op verzet tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens;

-        het bezwaarrecht bij de toezichthoudende instantie.

Om de hogergenoemde rechten te kunnen uitoefenen en informatie te vragen, kunt u een e-mail sturen naar latem@engelvoelkers.com [HS16] of een brief naar EV Latem bv, Achilles Musschestraat 45, 9000 Gent, België. [HS17] 

Contacten

De partij die verantwoordelijk is voor de behandeling van de gegevens is EV Latem bv, Achilles Musschestraat 45, 9000 Gent, België. Voor elke aanvraag betreffende onze huidige beheerders, zullen we u graag een up-to-date lijst overmaken.

Voor elke vraag betreffende deze politiek van de gegevensbescherming, gelieve u te wenden tot de verantwoordelijke voor de veiligheid van gegevens van Engel & Völkers:

EV Latem bvba

Achilles Musschestraat 45, 9000 Gent, België

latem@engelvoelkers.com

Voor elke klacht gerelateerd aan de verwerkingsmodaliteiten van uw gegevens, kunt u beroep aantekenen bij de volgende bewakingsinstantie: 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission(at)privacycommission.be

___________________________________________________________________________

Bepalingen betreffende de bescherming van gegevens in het kader van een contactname via postkaart.

Onderhavige bepalingen betreffende de bescherming van gegevens zijn van toepassing vanaf 9 november 2017 [HS18] 

 

EV Latem bvba [HS19] in haar hoedanigheid van verantwoordelijke partij (hierna eveneens genoemd 'Engel & Völkers', verwittigt haar klanten en betrokken personen over de persoonlijke gegevens die regelmatig worden ingezameld ingeval van contact via postkaart. Het gaat hem meer bepaald over volgende gegevens:

●      voornaam, naam, titel, adres, telefoonnummer, informatie over het gewenste onroerend goed (ingeval van een opzoeking van onroerend goed) of informatie over het onroerend goed (ingeval van commercialisering van een onroerend goed);

●      het e-mailadres van zodra u zich akkoord verklaarde om publiciteitsinformatie te ontvangen, meer bepaald het ontvangen van aanbiedingen van onroerend goed, regelmatige elektronische newsletters en werkaanbiedingen.

Deze informatie wordt hierna aangeduid met 'gegevens' of 'persoonsgegevens'.

Doelstelling van de verwerking

Als verantwoordelijke partij behandelt Engel & Völkers de persoonsgegevens met de volgende doelstellingen:

●      Uitvoering van de contractuele verhouding (de juridische grondslag is het art. 6 I, litt. b van de GDPR);

●      Publicitaire informatie van de onroerende goederen die worden gecommercialiseerd door Engel & Völkers of door licentiepartners van de Groep Engel & Völkers (de juridische grondslag is het art. 6 I, litt. b van de GDPR); Engel & Völkers hebben een gewettigd belang bij de behandeling van de persoonsgegevens voor rechtstreeks publicitaire doeleinden);

●      Publicitaire informatie van de onroerende goederen die worden gecommercialiseerd door Engel & Völkers of door licentiepartners van de Groep Engel & Völkers (de juridische grondslag is het art. 6 I, litt. b van de GDPR); Engel & Völkers heeft een gewettigd belang bij de behandeling van de persoonsgegevens voor rechtstreeks publicitaire doeleinden).

[HS20] 

Indien de aanvraag betrekking heeft op de commercialisatie van een onroerend goed of het zoeken van een onroerend goed, registreert Engel & Völkers uw persoonsgegevens zoals beschreven onder 'Bezoek aan één van onze agentschappen'.

Toegang tot de gegevens

De persoonsgegevens worden behandeld door Engel & Völkers, onder meer in het bijzonder door

●      medewerkers en raadgevers die de aangeboden diensten ter beschikking stellen;

●      onafhankelijke dienstverlenende bedrijven (bijvoorbeeld dienstverlenende informaticabedrijven, verschaffers van huisvesting of transportmaatschappijen enz.) waaraan Engel & Völkers haar diensten in onderaanneming met de behandelingsprocedure heeft toevertrouwd in het kader van de behandeling van een bestelling.

Overdracht van gegevens in landen die geen deel uitmaken van de EER

In principe draagt Engel & Völkers geen persoonsgegevens over aan landen die geen deel uitmaken van de EER. De servers die gebruikt worden door Engel & Völkers bevinden zich binnen de Europese gemeenschap.

Engel & Völkers gebruikt echter de diensten van Google Ireland Limited voor de communicatie via e-mail. In het kader van de opvolging van deze producten heeft Google eveneens een toegangsrecht tot de communicatiesystemen via e-mail van landen die zich buiten de EER bevinden. Deze toegang wordt verleend krachtens Europese typecontracten en certificaties voorzien door het gegevensbeschermingsrecht. 

Registratie en vernietiging van gegevens

Engel & Völkers registreert uw gegevens in het kader van de ontvangst van publicitaire informatie tot de herroeping van de toestemming die u aan Engel & Völkers gaf. 

Rechten van de betrokken personen

U hebt het recht geïnformeerd te worden over de behandeling van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld de oorsprong van die gegevens, de doelstelling van de verwerking, de verwerkingsmodaliteiten). U hebt bovendien op elk ogenblik het recht u te verzetten tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens, de verwerking te beperken of de verwijdering van de gegevens te eisen. En tenslotte kunt u op elk ogenblik het verzenden van publiciteitsdragers, de realisatie van marktstudies of commerciële berichten verbieden.

Samengevat hebt u

-        het toegangsrecht;

-        het recht van rectificatie;

-        het schrappingsrecht (recht op vergetelheid);

-        het recht op verwerkingsbeperking;

-        het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

-        het recht op verzet tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens;

-        het bezwaarrecht bij de toezichthoudende instantie.

Om de hogergenoemde rechten te kunnen uitoefenen en informatie te vragen, kunt u een e-mail sturen naar latem@engelvoelkers.com [HS21] of een brief naar EV Latem bv, Achilles Musschestraat 45, 9000 Gent, België.

Contacten

De partij die verantwoordelijk is voor de behandeling van de gegevens is EV Latem bv, Achilles Musschestraat 45, 9000 Gent, België. Voor elke aanvraag betreffende onze huidige beheerders, zullen we u graag een up-to-date lijst overmaken.

Voor elke vraag betreffende deze politiek van gegevensbescherming, gelieve u te wenden tot de verantwoordelijke voor de veiligheid van gegevens van Engel & Völkers:

EV Latem bvba

Achilles Musschestraat 45, 9000 Gent, België

latem@engelvoelkers.com

Voor elke klacht gerelateerd aan de verwerkingsmodaliteiten van uw gegevens, kunt u beroep aantekenen bij de volgende bewakingsinstantie: 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission(at)privacycommission.be

Bepalingen betreffende de bescherming van gegevens in het kader van het gezamenlijk zoeken naar onroerend goed binnen het netwerk van licentiepartners van Engel & Völkers (inbreng)

Onderhavige bepalingen betreffende de bescherming van gegevens zijn van toepassing vanaf 9 november 2017 [HS22] 

 

Uw persoonsgegevens werden overgemaakt aan EV Latem bvba door een onderneming van het netwerk van licentiepartners van Engel & Völkers. Uw persoonsgegevens werden overgemaakt krachtens uw toestemming.

Vermits EV Latem bvba [HS23] vanaf nu uw persoonsgegevens behandelt, informeren we u bij deze overeenkomstig art. 44 van de GDPR:

In onze hoedanigheid van verantwoordelijke partij (hierna genoemd 'Engel & Völkers', verwittigen wij de klanten en betrokken personen die naar ons werden verwezen over de verwerking van persoonlijke gegevens die gebeurt ingeval van het gezamenlijk zoeken door licentiepartners van Engel & Völkers. Wij verzamelen en verwerken meer bepaald volgende gegevens:

●      voornaam, naam, titel, adres, telefoonnummer, informatie over het gewenste onroerend goed (ingeval van een opzoeking van onroerend goed) of informatie over het onroerend goed (ingeval van commercialisering van een onroerend goed);

●      het e-mailadres van zodra u zich akkoord verklaarde om publiciteitsinformatie te ontvangen, meer bepaald het ontvangen van aanbiedingen van onroerend goed;[DSW24] 

●      alsook (indien het gaat over een aankoop/verkoop of verhuur van onroerend goed) de bankgegevens, de identiteitsgegevens, een kopie van een identiteitsbewijs (ingeval van aankoop van een onroerend goed), alsook het kadaster, de elektriciteits-, stookolie-en/of gasfacturen, de afrekening van de rechtstreeks kosten, het verkoopcontract (ingeval van verkoop van een onroerend goed) ofwel (indien het gaat over de verhuur van een onroerend goed) de bankgegevens, de identiteitsgegevens, het curriculum vitae, de loonfiche, het solvabiliteitsattest, het huurcontract.

Deze informatie wordt hierna aangeduid met 'gegevens' of 'persoonsgegevens'.

Doelstelling van de verwerking

Als verantwoordelijke partij behandelt Engel & Völkers de persoonsgegevens met de volgende doelstellingen:

●      Uitvoering van de contractuele verhouding (de juridische grondslag is het art. 6 I, litt. b van de GDPR);

●      Publicitaire informatie van de onroerende goederen die worden gecommercialiseerd door Engel & Völkers of door licentiepartners van de Groep Engel & Völkers (de juridische grondslag is het art. 6 I, litt. b van de GDPR); Engel & Völkers heeft een wettelijk belang bij de behandeling van de persoonsgegevens voor rechtstreeks publicitaire doeleinden).

Overdracht van gegevens

Uw persoonsgegevens worden door Engel & Völkers uitsluitend overgemaakt in het kader van de uitvoering van de contractuele verhouding en dat met uw voorafgaande instemming. De gegevens worden met name aan uw contractuele partners, notarissen en kadasterbureaus overgemaakt. In dat kader is Engel en Völkers eveneens onderworpen aan de wettelijke bepalingen wat betreft het witwassen van geld en is dus verplicht uw gegevens over te maken aan de bewakingsinstanties.

Toegang tot de gegevens

De persoonsgegevens worden behandeld door Engel & Völkers, ondermeer in het bijzonder door

●      medewerkers en raadgevers die de aangeboden diensten ter beschikking stellen;

●      onafhankelijke dienstverlenende bedrijven (bijvoorbeeld dienstverlenende informaticabedrijven, verschaffers van huisvesting of een transportmaatschappij) waaraan Engel & Völkers de diensten in onderaanneming met de behandelingsprocedure heeft toevertrouwd in het kader van de behandeling van een bestelling.

Overdracht van gegevens aan landen die geen deel uit maken van de EER

In principe draagt Engel & Völkers geen persoonsgegevens over aan landen die geen deel uitmaken van de EER. De servers die gebruikt worden door Engel & Völkers bevinden zich binnen de Europese gemeenschap.

Engel & Völkers gebruikt echter de diensten van Google Ireland Limited voor de communicatie via e-mail. In het kader van de opvolging van deze producten heeft Google eveneens een toegangsrecht tot de communicatiesystemen via e-mail van landen die zich buiten de EER bevinden. Deze toegang wordt verleend krachtens Europese typecontracten en certificaties voorzien door het gegevensbeschermingsrecht. 

Registratie en vernietiging van gegevens

Engel & Völkers registreert persoonsgegevens in relatie met de contractuele verhouding gedurende de bewaringstermijn voorzien in de wettelijke beschikking.

Bovendien registreert Engel & Völkers uw gegevens in het kader van het ontvangen van publicitaire informatie tot de herroeping van de toestemming die u aan Engel & Völkers gaf.

Rechten van de betrokken personen

U hebt het recht geïnformeerd te worden over de behandeling van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld de oorsprong van die gegevens, de doelstelling van de verwerking, de verwerkingsmodaliteiten). U hebt bovendien op elk ogenblik het recht u te verzetten tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens, van de verwerking te beperken of de verwijdering van de gegevens te eisen. En tenslotte kunt u op elk ogenblik het verzenden van publiciteitsdragers, de realisatie van marktstudies of commerciële berichten verbieden.

Samengevat hebt u de volgende rechten:

-        het toegangsrecht;

-        het recht van rectificatie;

-        het schrappingsrecht (recht op vergetelheid);

-        het recht op verwerkingsbeperking;

-        het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

-        het recht op verzet tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens;

-        het bezwaarrecht bij de toezichthoudende instantie.

Om de hogergenoemde rechten te kunnen uitoefenen en informatie te vragen, kunt u een e-mail sturen naar latem@engelvoelkers.com [HS25] of een brief naar EV Latem bv, Achilles Musschestraat 45, 9000 Gent, België.

Contacten

De partij die verantwoordelijk is voor de behandeling van de gegevens is EV Latem bv, Achilles Musschestraat 45, 9000 Gent, België. Voor elke aanvraag betreffende onze huidige beheerders, zullen we u graag een up-to-date lijst overmaken.

Voor elke vraag betreffende deze politiek van gegevensbescherming, gelieve u te wenden tot de verantwoordelijke voor de veiligheid van gegevens van Engel & Völkers:

EV Latem bvba

Achilles Musschestraat 45, 9000 Gent, België

latem@engelvoelkers.com

Voor elke klacht gerelateerd aan de verwerkingsmodaliteiten van uw gegevens, kunt u beroep aantekenen bij de volgende bewakingsinstantie: 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission(at)privacycommission.be