Investeren in vastgoed in Duitsland

Duitsland is gelegen in Centraal-Europa. Het land staat bekend om zijn solide economie, zijn hoge levenskwaliteit, zijn klassieke muziek en het befaamde Oktoberfest in München. Dankzij haar kosmopolitische charme en haar historische betekenis voor Duitsland en Europa is Berlijn vandaag een van de meest bezochte hoofdsteden in Europa. Duitsland heeft echter nog veel meer te bieden: De grote variatie aan landschappen – van het traditionele Zwarte Woud en de Beierse Alpen bij München tot de eilanden in de Noordzee zoals Sylt met zijn uitgestrekte natuurreservaten – trekken jaarlijks grote aantallen toeristen.

Duitsland is sterk gedecentraliseerd. Dit betekent dat er tal van grote steden zijn die een hoge levenskwaliteit bieden, zoals Hamburg – een van de groenste steden in Duitsland – met de beroemde Elbphilharmonie en Frankfurt, het financiële zenuwcentrum van het land. Nu Londen een knauw heeft gekregen van Brexit, is Duitsland een van de interessantste vastgoedmarkten in Europa geworden. We wijzen u met plezier de weg naar de aankoop van vastgoed in Duitsland als buitenlander.

Hoofdstad Berlijn
Aantal inwoners 82.175.684
Munt Euro
Talen Duits

Als buitenlander vastgoed kopen in Duitsland

Er zijn in Duitsland geen beperkingen voor de aankoop van vastgoed door buitenlanders. Dit geldt ook voor niet-ingezetenen en houders van een niet-EU-paspoort. We wijzen erop dat het bezit van vastgoed in Duitsland als niet-Europese investeerder geen recht geeft op permanent verblijf.¹ Het is aanbevolen uw lokale ambassade te raadplegen voor meer informatie.  

Hoe vastgoedmakelaars in Duitsland werken

Vastgoedmakelaars werken in Duitsland meestal freelance; ze moeten hun activiteit bij de gemeente registreren om een specifieke vergunning te krijgen.² Alle vastgoedmakelaars van Engel & Völkers ondergaan specifieke trainingen aan onze eigen Academie. Dit maakt onze kantoren tot betrouwbare partners die u gedurende het volledige koopproces ondersteunen met onze kennis en marktervaring. Duitse vastgoedmakelaars treden meestal op als bemiddelaars tussen de verkoper en de koper. Normaal gesproken is de koper degene die de commissie aan het makelaarskantoor betaalt.³ Het bedrag van die commissie is afhankelijk van de regelgeving van de diverse deelstaten (zie Afbeelding 1). Het is daarom belangrijk de specifieke regio te onderzoeken om te weten wat het exacte bedrag van de commissie voor het makelaarskantoor is.

Vastgoed kopen in Duitsland

Bod

In Duitsland geldt een ongebruikelijke procedure voor het doen van een schriftelijk bod om uw interesse voor een pand kenbaar te maken. Voor een wettelijk bindende overdracht van eigendom heeft een vastgoedcontract een notariële verlijding door de notaris nodig. Soms wordt een overeenkomst tot voorbehoud afgesloten, maar voorlopige contracten zijn in Duitsland vrij ongebruikelijk.

De notaris

De koper moet meestal al een vaste financieringsbevestiging kunnen voorleggen voordat een notariële akte wordt getekend. In de meeste gevallen zijn alle aankoopvoorwaarden, zoals de betaaldatum en de dag van overdracht aan de nieuwe eigenaars, in het contract opgenomen. Voor de tekening van het contract moeten de verkoper en de koper een afspraak maken met de notaris. Het contract wordt door de notaris hardop voorgelezen in het Duits en indien nodig ook in een Engelse vertaling die door een gediplomeerd vertaler is geleverd. Merk op dat het getekende, notarieel bekrachtigde contract in de meeste gevallen onmiddellijk na de ondertekening wettelijk bindend is.  De notaris verzorgt meestal de daaropvolgende noodzakelijke handelingen, waaronder alle inschrijvingen in het zogeheten Grundbuch – het kadaster. 

Na de ondertekening van de notariële akte verstrijken meestal twee tot twaalf weken voordat de kadasterbevestiging wordt ontvangen. Dit betekent echter niet dat de investeerder daarop moet wachten tot hij het huis in gebruik kan nemen. Meestal kan de koper het pand in bezit nemen zodra de aankoopprijs volledig aan de verkoper is betaald, maar dit hangt ook af van het type koopcontract. Het is aanbevolen uw lokale makelaarskantoor te raadplegen voor meer informatie.

De kosten en taksen in verband met de aankoop van vastgoed in Duitsland worden meestal door de kopende partij gedragen, maar het exacte bedrag en de specifieke regelgeving hangen ook af van de deelstaat waar het vastgoed zich bevindt. ⁸ Het is aanbevolen uw lokale makelaarskantoor te raadplegen voor meer informatie.

Transactiekosten

Hamburg - Transaction costs Germany
Hamburg - Legende zu Karte Deutschland_englisch.png

(Figuur 1): Transactiekosten voor vastgoed in Duitsland⁷

Vermogensbelasting in Duitsland

Elke vastgoedbezitter in Duitsland komt in aanmerking voor de betaling van onroerendgoedbelasting. Het belastingpercentage is afhankelijk van het type vastgoed, de deelstaat en het gebruik van het vastgoed. 

Een hypotheek afsluiten in Duitsland

Buitenlandse investeerders kunnen onder bepaalde voorwaarden een lening krijgen in Duitsland. Gezien de vrij conservatieve aard van Duitse kredietverstrekkers is een diepgaande analyse van de financiële situatie van de hypotheekvrager gebruikelijk. Voor de aanvraag kan specifieke documentatie vereist zijn. Het is daarom het beste om uw lokale bank te raadplegen voor meer informatie.

Berlijn Hamburg München Frankfurt
Gemiddelde prijs/m2
A-locatie 4.790 €/m2 7.460 €/m2 9.450 €/m2 6.370 €/m2
B-locatie 3.110 €/m2 3.800 €/m2 6.110 €/m2 3.900 €/m2
Gemiddelde huur/maand/m2
A-locatie 14,20 € 14,60 € 19,90 € 15,60 €
B-locatie 10,60 € 11,30 € 14,80 € 12,20 €

Bron: Engel & Völkers Residential GmbH (maart 2017)

Disclaimer: De informatie is gebaseerd op een transactie van onze Engel & Völkers licentiepartners.

Meest recente bijwerking van de gepubliceerde informatie en gegevens: maart 2017

¹ Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (2016): § 5 Abs. (1 AufenthG) Allgemeine Erteilungsvoraussetzungen; Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet, [online] http: //www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__5.html [13.07.2017]

² Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (2016): § 34c (GewO) Makler, Bauträger, Baubetreuer; Gewerbeordnung [online]https://www.gesetze-im- internet.de/gewo/__34c.html [13.07.2017]

³ European Law Firm(2011/2012);Purchasing Real Estate in Europe,[online] https://www.purchasing-real-estate-in-europe201011.pdf [13.07.2017]

⁴ Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (2002): § 311b (BGB) Verträge über Grundstücke, das Vermögen und den Nachlass [online] https://www.gesetze-im- internet.de/bgb/__311b.html [13.07.2017]

⁵ Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (2002) :§ 311b (BGB) Verträge über Grundstücke, das Vermögen und den Nachlass [online] https://www.gesetze-im- internet.de/bgb/__311b.html [13.07.2017]

⁶ Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz(2017): § 873 (BGB) Erwerb durch Einigung und Eintragung [online] https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__873.html [13.07.2017]

⁷ IVD, Interhyp AG, Engel & Völkers Residential GmbH (June, 2017); Disclaimer: Alle informatie is met de grootst mogelijke zorg verzameld. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid en de volledigheid van deze informatie. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade van eender welke aard die rechtstreeks of onrechtstreeks is veroorzaakt door het gebruik van deze informatie, met uitzondering van aansprakelijkheid wegens opzet of grove nalatigheid. Meest recente bijwerking van de gepubliceerde informatie en gegevens: mei 2017. Duplicatie uitsluitend met vermelding van de bron: Engel & Völkers Residential GmbH.

⁸ IVD, Interhyp AG, Engel & Völkers Residential GmbH (June, 2017)

⁹ GTAI Germany Trade &; Invest; Taxation of Property; [online] https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/Investment-guide/The- tax-system/taxation- of-property.html[13.07.2017]

Logo Residential.jpg

Team Residential DACH

Vancouverstraße 2, 20457 Hamburg
Telefoon
+49(0)40 36 13 10
 

Welke gegevens precies worden opgeslagen en wie hier toegang toe heeft, leest u hier.

Ik kan mijn toestemming op elk moment in de toekomst herroepen.

Neem contact met ons

Engel & Völkers Residential GmbH

Vancouverstraße 2a | 20457 Hamburg
Deutschland

Engel & Völkers Residential GmbH

Vancouverstraße 2a | 20457 Hamburg
Deutschland
Telefoon
+4940361310

Our Shops in GermanyArray
(
[EUNDV] => Array
(
[67d842e2b887a402186a2820b1713d693dd854a5_csrf_offer-form] => MTM5MjE5NzU3NkJ4d29xancwTDVhZWFIRzEycXAxcW9SdElHdVBqMTdV
[67d842e2b887a402186a2820b1713d693dd854a5_csrf_contact-form] => MTM5MjE5NzU3NnlHcUR0Y2VlTXVPUndLMHZkMW9zMnRmRlgxaUcwaFVG
)
)