Vastgoed in Spanje

Levendige straattaferelen en mooie architectuur: dat is wat de meeste Spaanse steden gemeen hebben. Met zijn mediterrane klimaat is Spanje ideaal voor een tweede woning, hetzij aan de kust van het vasteland of op een van de geliefde eilanden. Wilt u weten hoe u het best in de Spaanse vastgoedmarkt investeert? Lees dan verder voor tips en aanbevelingen. 

Hoofdstad Madrid
Aantal inwoners 46.423.064
Munt Euro
Talen Spaans + 6 erkende regionale talen

Als buitenlander vastgoed kopen in Spanje

In Spanje zijn er geen beperkingen voor de aankoop van vastgoed door buitenlanders. Wel worden burgers uit bepaalde landen grondig nagetrokken om witwasserij te voorkomen. Om als buitenlandse privé-investeerder vastgoed te kunnen kopen, hebt u een Spaanse bankrekening en een identificatienummer voor buitenlanders nodig (NIE - Número de Identificación del Extranjero).¹⁹

Hoe vastgoedmakelaars in Spanje werken

Algemeen gesproken heeft een vastgoedmakelaar geen vergunning nodig, al is er wel een certificaat (API - Agente de la Propiedad Inmobiliaria). Professionals met een technisch diploma kunnen dat certificaat gemakkelijk behalen. In Catalonië geldt een specifieke regelgeving die bepaalt dat een vastgoedmakelaar in een officieel, openbaar register voor vastgoedmakelaars vermeld moet staan, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering moet hebben en een borgsom op de bank moet hebben om de terugbetaling van door potentiële kopers betaalde bedragen te garanderen. In Spanje is het de verantwoordelijkheid van de vastgoedmakelaar om de eigendomstitel van de eigenaar te controleren, na te gaan of sprake is van vorderingen op het vastgoed en de potentiële koper hierover te informeren.

Vastgoed kopen in Spanje 


Bod (Oferta de compra)


Om in Spanje een bod te kunnen doen, wordt in bepaalde omstandigheden een klein bedrag gevraagd om te laten zien dat u daadwerkelijk interesse hebt in het pand. Zodra het bod is ondertekend en de aanbetaling is ontvangen, gaat het onderhandelingsproces met de eigenaar van start.


Privékoop- en verkoopovereenkomst (Contrato de arras)

Het Contrato de arras is een open contractdocument tussen de verkoper en de koper. Het kan in samenspraak door de partijen worden aangepast als het gaat om de tijdstippen, de bedragen, de bijzondere voorwaarden enz. Normaal gesproken betaalt de koper 10% van de totale koopsom aan de eigenaar, maar dit bedrag kan hoger uitvallen, afhankelijk van de onderhandelingen. Dit contract vormt een mijlpaal tijdens het koopproces, aangezien het alle wettelijke voorwaarden voor beide partijen vastlegt. In bepaalde specifieke gevallen (arras penitenciales) raakt de koper het reeds betaalde bedrag kwijt indien hij/zij afziet van de koop. Indien de verkoper afziet van de verkoop, moet hij/zij een boete betalen.


Notariële akte (Escritura pública)


Voor de definitieve eigendomsoverdracht stelt de notaris een wettelijk contract op dat Escritura wordt genoemd en dat bepaalt wie onder welke voorwaarden de nieuwe eigenaar van het vastgoed is. Ook wordt hier onder meer vermeld of sprake is van een hypotheek. Dit is het moment waarop de koper het resterende bedrag van de koopsom betaalt.

Het volledige koopproces tussen het moment dat de koper het bod ondertekent tot de uiteindelijke Escritura kan ca. 2-3 maanden duren. Hoe lang dit in werkelijkheid duurt, hangt af van de specifieke overeenkomst tussen de partijen. 

Afsluitkosten in Spanje²⁰ ​

Makelaarsvergoeding Meestal door de verkoper betaald
Notariskosten Circa 1.000 € – 4.000 €21
Juridische kosten 1 – 2 % van de koopprijs22
Overdrachtsbelasting 6 – 11 % (bestaand vastgoed)
Zegelrecht 0,75 – 1,5 % (nieuwbouw)
IVA (Btw) 10 % (nieuwbouw)
Totaal 12 – 14 %

We wijzen erop dat in bepaalde regio's bijkomende transactiekosten kunnen worden aangerekend.

Vermogensbelasting in Spanje

Voor alle vastgoedbezitters in Spanje zijn er twee belangrijke belastingen. Allereerst is er de gemeentelijke vastgoedbelasting (impuesto sobre bienes inmuebles), een gemeentebelasting die jaarlijks wordt geïnd. Dit bedrag wordt berekend op basis van de kadastrale waarde van het pand. Ten tweede is er de huurwaardebelasting, die wordt berekend op de belastbare waarde (valor catastral) van het vastgoed. Raadpleeg uw lokale belastingdeskundige voor meer informatie en professioneel advies.

Een hypotheek afsluiten in Spanje

Buitenlanders kunnen meestal wel een hypotheek krijgen in Spanje, maar het leenbare bedrag is meestal maximaal 70% van de koopsom.

Vastgoedprijzen in Spanje & extra tips

Het Gouden Visumprogramma van de Spaanse overheid kent automatisch een verblijfsvergunning toe aan buitenlandse investeerders die vastgoed kopen voor een bedrag van minstens € 500.000. Dit geldt voor elk type vastgoed: residentieel, commercieel of een combinatie van beide. Om de verblijfsvergunning te vernieuwen, hoeft een investeerder niet meer dan 183 dagen per jaar in Spanje door te brengen. De investeerder hoeft ook geen fiscaal ingezetene te zijn om de verblijfsstatus te kunnen verlengen. Om in aanmerking te komen voor het Gouden Visumprogramma, moet de kandidaat wel een Spaanse ziektekostenverzekering aangaan en een bewijs van voldoende financiële middelen kunnen voorleggen. In het geval dat vastgoed wordt aangekocht om het Gouden Visum te ontvangen, moet de kandidaat het eigendomsregistratiebewijs voorleggen.²³

Madrid Barcelona Marbella Balearen
Gemiddelde prijs/m2/maand
A-locatie 5.200 €/m² 5.500 €/m² 4.000 – 4.200 €/m² 8.000 – 10.000 €/m²
B-locatie 3.900 €/m² 4.000 €/m² 3.500 – 3.800 €/m² 3.000 – 5.000 €/m²
Gemiddelde huuprijs/m2
A-locatie 18 €/m²/maand 16 €/m²/maand Seizoensgebonden variaties Seizoensgebonden variaties
B-locatie 15 €/m²/maand 13 €/m²/maand Seizoensgebonden variaties Seizoensgebonden variaties

Bron: Engel & Völkers Residential GmbH (mei 2017)

Disclaimer: De informatie is gebaseerd op een transactie van onze Engel & Völkers licentiepartners.

Meest recente bijwerking van de gepubliceerde informatie en gegevens: mei 2017

Logo Residential.jpg

Team Regional Office Spain

Avenida Diagonal, 640, 6th Floor, E-08017 Barcelona
Telefoon
+34 935 154 455
 

Welke gegevens precies worden opgeslagen en wie hier toegang toe heeft, leest u hier.

Ik kan mijn toestemming op elk moment in de toekomst herroepen.

¹⁹ For further information please see: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Paginas/NIE.aspx

²⁰ The amount of tax varies in the different regions of Spain. Therefore, it’s advisable to consult with a local tax expert.

²¹ The amount of fees is set out in the Spanish Real Decree 1426/1989 and depends on the price.

²² Please note that these prices may vary depending on the lawyer you work with.

²³ For further information on the Golden Visa Programme please see: http://extranjeros.empleo.gob.es/es/unidadgrandesempresas/ley14_2013/tripticos/triptico-invertir- INGLES.pdf

Neem contact met ons

Engel & Völkers Residential GmbH

Vancouverstraße 2a | 20457 Hamburg
Deutschland

Engel & Völkers Residential GmbH

Vancouverstraße 2a | 20457 Hamburg
Deutschland
Telefoon
+4940361310

Our Shops in Spain



Array
(
[EUNDV] => Array
(
[67d842e2b887a402186a2820b1713d693dd854a5_csrf_offer-form] => MTM5MjE5NzU3NkJ4d29xancwTDVhZWFIRzEycXAxcW9SdElHdVBqMTdV
[67d842e2b887a402186a2820b1713d693dd854a5_csrf_contact-form] => MTM5MjE5NzU3NnlHcUR0Y2VlTXVPUndLMHZkMW9zMnRmRlgxaUcwaFVG
)
)