Zoek binnen ons aanbod
Terug
Engel & Völkers Licentiepartner Amsterdam > Blog > Amsterdam nieuw erfpachtstelsel

Amsterdam nieuw erfpachtstelsel

Amsterdam stapt na 120 jaar in het tweede deel van 2017 mogelijk over naar een nieuw erfpachtstelsel. Dit stelsel houdt in dat u als woningbezitter kunt kiezen voor eeuwigdurende erfpacht. Deze keuze is geheel vrijwillig, Amsterdammers kunnen ook hun huidige, voortdurende erfpacht aanhouden of later overstappen.

Veel woningbezitters in Amsterdam hebben te maken met een erfpachtregeling, een regeling waarbij de grond onder een huis van de gemeente is en woningbezitters de grond pachten tegen een (half)jaarlijks te betalen canon. Deze canon kan jaarlijks worden betaald of worden afgekocht voor een periode van 50 of 75 jaar. Dit wordt ook wel voortdurende erfpacht genoemd. Na deze 50 of 75 jaar wordt de waarde van de grond opnieuw bepaald en moet er weer betaald worden. Onduidelijk is hoeveel, woningbezitters moeten gaan betalen na de herwaardering van de grond. Dit bedrag kan flink omhoog gaan. Zozeer zelfs dat banken terughoudend zijn met het verstrekken van een hypotheek waarvan de erfpachtperiode binnen 10 a 20 jaar afloopt.

In het nieuwe stelsel wordt het mogelijk om de grond in eeuwigdurende erfpacht te verkrijgen. Dat betekent dat bewoners nog één keer dienen te betalen voor de grond en daarna nooit meer. Officieel koopt de woning bezitter de grond dan niet, want die blijft in eigendom van de gemeente, de grond is echter wel in eeuwigdurende grond vergeven en er hoeft derhalve nooit meer betaald te worden.

Het voornaamste verschil tussen voortdurende- en eeuwigdurende erfpacht is dus dat bij voortdurende erfpacht elke 50 of 75 jaar opnieuw wordt gekeken naar de actuele grondwaarde om daar de erfpachtkosten op aan te passen en bij eeuwigdurende erfpacht sluit je in plaats van een nieuw tijdvak, een tijdvak voor altijd af waarbij de erfpachtkosten nog maar één keer worden bepaald.

Erfpachters die in 2017 nog kiezen voor de eeuwigdurende erfpacht krijgen een korting van minstens 28 procent, aldus de gemeente. Dit komt omdat gerekend wordt met de WOZ-waarde van 2014.

Woningbezitters kunnen zelf uitrekenen wat zij in het nieuwe stelsel kwijt zijn aan erfpacht met een door de gemeente gelanceerde rekentool.

Of overstappen naar de eeuwigdurende erfpacht gunstig of ongunstig uitpakt, verschilt per situatie. De meningen erover zijn dan ook verdeeld. Volgens wethouder Eric van den Burg valt het nieuwe stelsel gunstig uit. “Als je erfpachttermijn afloopt, volgt een forse stijging, alleen weet je dan nog niet hoe groot die is. Het nieuwe stelsel maakt een einde aan die onzekerheid”. Er zijn ook mensen die vinden dat het nieuwe stelsel echter niet zo gunstig uitvalt. Zo hebben veel woningbezitters gebruik gemaakt van de rekentool van de gemeente en kwamen er tot hun schrik achter dat zij tienduizenden euro’s moeten betalen als ze besluiten om hun erfpacht af te kopen. Koen de Lange van ‘Stichting Erfpacht Belangen Amsterdam’ uit kritiek op het nieuwe stelsel. “De fout in het huidige systeem is dat je iedere 50 jaar de volledige grondwaarde betaalt, bewoners hebben dus al betaald voor de grond. Nu repareert de gemeente dat, maar moet je nog wel een keer langs de kassa. Maak er dan een klein bedrag van om over te stappen, maar niet deze hoge bedragen. Dit is inpikken van het vermogen”.

Al met al houdt het de woningbezitters van Amsterdam flink bezig. Toch is het allemaal nog niet zover want het stelsel wordt eerst ter inspraak voorgelegd. Amsterdammers kunnen tot 19 februari reageren. Hierna zal de gemeenteraad zich gaan buigen over het voorstel en zal er in juni een besluit worden genomen. Daarnaast kan er ook nog een referendum over komen.

Het is nog even afwachten dus..

 Amsterdam
- 864x486.jpg
Neem vandaag nog contact met ons op
Engel & Völkers
Licentiepartner Amsterdam
  • Willemsparkweg 89
    1071 GT Amsterdam
    Netherlands
  • Fax: +31-20-716 24 62

Wij weten de marktwaarde van uw onroerend goed

Weet u wat uw onroerend goed momenteel waard is? Het maakt niet uit of u eerst alleen informatie wilt hebben over de actuele marktwaarde of dat u uw onroerend goed voor de best mogelijke prijs wilt verkopen: Onze ervaren verkoopspecialisten verzorgen graag een gratis en vrijblijvende waardebepaling voor u.

Volg ons op social media