Vers geld voor sociale woonleningen

Bron: De Standaard.

 

Vanaf juni komt 500 miljoen euro extra vrij voor het toekennen van sociale leningen. Halfweg maart bleek dat de 814 miljoen euro die de Vlaamse regering voor die woonleningen had ingeschreven, al was opgebruikt. Ze raakte het nu eens om bijkomend nog eens 500 miljoen euro toe te kennen, al wijzigt ze wel de voorwaarden. Dat moet er voor zorgen dat het systeem kan blijven bestaan, maar dat het op lange termijn houdbaar blijft voor de begroting.

Ruim een maand geleden bleek dat het Vlaams Woningfonds (VWF) en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) geen middelen meer hadden om sociale leningen toe te kennen. Dat was opvallend, omdat de toegestane budgetten de voorbije jaren stelselmatig zijn gestegen: van 521 miljoen euro in 2009 naar 814 miljoen euro voor dit jaar. Wellicht speelt de economische crisis een rol bij die tendens, omdat banken voorzichtiger zijn geworden om leningen toe te staan.

Minister van Wonen Freya Van den Bossche (sp.a) en haar collega van Begroting Philippe Muyters (N-VA) bleken toen niet op dezelfde golflengte te zitten over hoe het verder moest. Dinsdag konden ze echter samen een akkoord aankondigen. Vanaf 1 juni kunnen het VWF en de VMSW voor 500 miljoen euro extra aan woonleningen toekennen, wat zou neerkomen op 3.205 bijkomende sociale leningen.

Wel veranderen de voorwaarden voor de sociale leningen. Zo gaat de rente omhoog van gemiddeld 1,91 naar 2,41 procent. Voor lage en gemiddelde inkomens met kinderen komt dat neer op een gemiddelde rentevoet van 2,14 procent. Voor de hogere inkomens stijgt de rentevoet van gemiddeld 3,09 naar 4,29 procent. Dat is min of meer hetzelfde als bij de commerciële banken, maar de mogelijkheid om het volledige aankoopbedrag te lenen, blijft wel overeind, licht minister Van den Bossche toe.

Ook wordt een minimale inkomensgrens van 10.000 euro per jaar ingevoerd en komen de aankoop van een bouwgrond en nieuwbouw niet meer in aanmerking voor een sociale lening.

Geplaatst in Marketing.


Array
(
)