Disclaimer

1.Innehåll

Författaren förbehåller sig rätten att inte vara ansvarig för aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet på den information som lämnats. Krav på ansvar angående skador orsakade av användning av information som lämnats, inklusive någon form av information som är ofullständig eller felaktig, kommer därför att avvisas.

Alla erbjudanden är icke-bindande och utan förpliktelser. Delar av sidorna eller hela publikationen, inklusive alla erbjudanden och information kan utökas, ändras och delvis eller helt raderas av författaren utan särskilt tillkännagivande.

2. Hänvisiningar och länkar

Författaren är inte ansvarig för innehåll i externa länkar till- eller från dessa sidor om han inte har full vetskap om olagligt innehåll och skulle kunna förhindra att besökare på sin sida tittar på dessa sidor. Om skador uppstår genom användning av information som presenteras på externa sidor, är det endast upphovsmannen till respektive sidor som kan vara ansvarig, inte den som har länkat till dessa sidor. Vidare är författaren inte ansvarig för några kommentarer eller meddelanden publicerade av användare på diskussionsforum, gästböcker eller e-post på hans sida

3.Upphovsrätt

Författaren avser att inte använda något upphovsrättsskyddat material för publicering eller, om detta inte är möjligt, att ange copyright för respektive verk. Upphovsrätten för allt skapat material är förbehållen författaren. All kopiering eller användning av objekt såsom diagram, ljud eller texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåtet utan upphovsmannens samtycke.

4. Integritetspolicy

Om möjlighet för inmatning av personlig eller affärsdata (email adresser, namn, adresser) ges, är lämnandet av dessa uppgifter frivilligt. Användning och betalning av alla erbjudna tjänster är tillåtet – om och så långt tekniskt möjligt och rimligt – utan specificering av de eventuella personuppgifter eller enligt specifikation av anonymiserade data eller ett alias. Användandet av postadresser, telefon- eller faxnummer och e-postadresser i marknadsföringssyfte är förbjudet, lagöverträdare som skickar oönskade spammeddelanden kommer att straffas.

5. Rättsliga giltigheten av denna ansvarsfriskrivning

Denna ansvarsfriskrivning är att betrakta som en del av internetpublikationen som du remitterades från. Om enstaka avsnitt eller separata delar av detta uttalande inte är lagliga eller korrekta, förblir innehållet eller giltigheten av övriga delar opåverkade av detta faktum.

Inlagt i OkategoriseradArray
(
)