Fastighetsvärdering på Mallorca

Vill du ha en förändring och har tagit beslutet att sälja din bostad? Det första viktiga steget för en framgångsrik marknadsföring av din bostad är att utföra en professionell bedömning av dess värde. Fastställandet av det verkliga marknadsvärdet föregås av en noggrann analys av många olika faktorer. Läget på bostaden och dess egenskaper, allmänt skick, utsikten, närligganda infrastruktur, köp- eller fritidscentrum, åtkomlighet, o.s.v. Allt detta spelar en avgörande roll. Värderingen tar även hänsyn till den rådande fastighetsmarknaden och det aktuella utbud och den efterfrågan som för tillfället finns.
Om så önskas, kan vi även ge dig råd om hur du eventuellt kan höja värdet på din bostad genom sk. “home styling”, (mindre renoverings- och dekorationsarbeten) för att därigenom kunna höja försäljningspriset. Lika avgörande för en framgångsrik försäljning av din bostad är en individualiserad marknadsföringsstrategi för att kunna nå rätt målgrupp av köpare. Engel & Völkers erbjuder att gemensamt med dig skräddarsy din egen kampanj. Diskretion garanteras!

Kontakta oss för en gratis fastighetsvärdering utan några skyldigheter från din sida och lita på våra 30 års erfarenhet som fastighetsmäklare av exklusiva bostäder. Vi väntar på dig!

Inlagt i OkategoriseradArray
(
)