Juridiska råd angående köp av fastighet på Mallorca

Gratulerar! Du har hittat ditt drömhus på Mallorca! Nu är det viktigt att förvissa sig om att du har alla de viktiga lagliga aspekterna i åtanke när du köper fastighet/boende på Mallorca.

Eftersom alla fastighetsköp skiljer sig från varandra brukar vi allmänt rekommendera att du tar kontakt med en advokat som är bekant med det spanska rättssystemet (se samarbetspartners). Följande huvudpunkter kommer att ge dig en idé om vad du bör ha i åtanke.

Juridiska råd angående köp av fastighet på Mallorca:

1. Kontrollera fastighetsregistret

I fastighetsregistret, som är tillgängligt för allmänheten, kan du kontrollera om fastighets-  eller tomtägarna är registrerade och inskrivna i lagfarten, om de har några obetalda hypotek eller utestående fordringar och information om fastigheten generellt såsom storlek etc.Vi rekommenderar dig inte att köpa någon fastighet förrän du har införskaffat den aktuella informationen från fastighetsregistret. Din advokat kommer att göra det åt dig. Om du beslutar dig för att köpa något med Engel & Völkers så kan vi givetvis också ta hand om det åt dig!

2. Bostadrättsföreningar och elförsörjning m m

Skulle fastigheten som du har köpt ingå i en bostadsrättsförening är det viktigt att du försäkrar dig om att den senaste fakturan för den allmänna fastighetförvaltningen, såsom underhåll av fastigheten etc, har betalats ( månatlig, kvartals eller årlig). Ordföranden i bostadsrättsföreningen kan utfärda ett bevis som säger att säljaren har betalat alla sina räkningar. Be honom även om en kopia på de senaste föreningsmötena och på de gällande ordningsreglerna för bostadsrättsföreningen.

För att försäkra dig om att elektricitets-, vatten-, gas- och telefonräkningar har betalats bör du be säljaren om kopior på de betalda räkningarna innan notariemötet. Om du beslutar dig för att köpa något med Engel & Völkers så kan vi givetvis också ta hand om det åt dig!

3. Bebolighetsintyg (“Cedula de habitabilidad”, intyg om att bostad är besiktigad och godkänd för inflyttning).

Ett av de viktigaste dokumenten som bör finnas med är det sk bebolighetsintyget (“cedula de habiltabilidad”). Bebolighetsintyget bekräftar inte bara en överensstämmelse med gällande tillträdesregler utan garanterar även vår hälsa och säkerhet. Tillräcklig bra anledning för att bekanta sig mer med detta dokument och förstå dess innebörd.

4. Kontrakt

Det är vanligt att man i Spanien börjar med ett optionskontrakt mellan köpare och säljare innan ett fastighetsköp äger rum. Detta skriftliga dokument inkluderar en överenskommelse om betalning av en handpenning eller en s k optionsbetalning som normalt är 10 % av köpeskillingen. Notariemötet fastställs sedan till den dagen och tiden som parterna kommer överens om. Innan köparen skriver under optionskontraktet bör han/hon kontrollera att fastigheten inte är belastad med ett hypotek, ett hyreskontrakt, etc innan överlåtelsen sker. När själva köpehandlingen eller lagfarten har skrivits under av köparen och säljaren eller deras autoriserade representanter inför en notarie, övergår äganderätten och överlåtelsen registreras i fastighetsregistret.

5. Utgifter/kostnader och skatter

5.1 Enligt spansk lag måste köparen betala följande:

A) Engångsbetalning av skatter

MOMS ( IVA på spanska): 10 % plus ytterligare 1,2% om fastigheten är nybygd och ägaren är en byggherre.

Skatt på förmögenhetsöverföringar (ITP på spanska): På alla nybygda fastigheter, köparen måste betala skatten på förmögenhetsöverföringen enligt den skattetabell i den region där fastigheten är belägen. På de baleariska öarna beräknas skatten enligt följande:

Upp till 400.000€ är procentsatsen 8%.

Från och med 400.000€ till 600.000€ är procentsatsen 9%.

Från och med 600.000€ och högre är procentsatsen 10%.

Till exempel, om köpeskillingen är 550.000€, betalar du 8% skatt på de första 400.000€ och 9% skatt på de resterande 150.000€.

B) Skatter att betala på en regebunden basis

Kommunal fastighetsskatt (spanska IBI:n = Impuestos sobre bienes inmuebles): Fastighetsskatten är en årlig avgift som betalas till kommunen och beräknas baserad på fastighetstaxeringsvärdet. Den kommunala fastighetsskatten skiljer sig från kommun till kommun.

Inkomstsskatt: Om du är folkbokförd i Spanien och hyr ut din bostad så måste du betala skatt på skillnaden mellan hyresintäkterna och kostnaderna som du har. Är du icke folkbokförd så betalar du 24,75% skatt på din hyresintäkt.

Bostäder som varken hyrs  ut, inte används för kommersiellt bruk eller som huvudbostad, anses leda till en årlig inkomst på 2 eller 1,1% på fastighetstaxeringsvärdet.

Förmögenhetsskatt: 2011 återinfördes den s k förmögenhetsskatten i Spanien med en skattebefrielse på upp till 700.000€.

5.2 Enligt spansk lag måste säljaren betala följande:

Värdestegringsskatt (Plusvalía på spanska): Den här skatten är beräknad på värdestegringen på fastighetstaxeringsvärdet för fastigheten räknat från den senaste äganderättsöverlåtelsen.

Reavinstskatt: Om du har sålt fastighet/egendom i Spanien så är du skyldig att betala en reavinstskatt. Folkbokförda betalar 27% och icke folkbokförda betalar 21%.

Ta gärna del av vår erfarenhet. Det skulle vara ett nöje för fastighetsmäklarbyrån Engel & Völkers att ge dig nyttiga råd och rekommendera någon som är expert på skattefrågor.

Engel & Völkers Santa Maria: +34 971 621629  E&V Santa Maria Web
Engel & Völkers Llucmajor: +34 871 570000 E&V Llucmajor Web

Inlagt i OkategoriseradArray
(
)