Tento web využívá cookies. Přejdete-li na jinou stránku tohoto webu, souhlasíte s použitím cookies.
X

Líbilo by se Vám vlastnit dům v Dejvicích?

Současné Dejvice jsou luxusní rezidenční čtvrtí s mezinárodním obyvatelstvem.  Vedle rozsáhlého komplexu budov vysokých škol, zde naleznete stavby spojené s armádou ČR, rezidence zastupitelských úřadů jako například Ruska, Číny, Kanady, Arabských Emirátů nebo Thajska, ale i jedny z nejkrásnějších pražských vilových čtvrtí. V těchto lokacích je mnoho klidných míst s architektonicky zajímavými vilami a krásnými zahradami. Jak rezidenti tak i studenti si velmi cení nejen těsného sousedství s centrem Prahy, nýbrž i s největším pražským parkem Stromovka a přírodní rezervací Divoká Šárka. Univerzitní kampus je situován do oblasti mezi ulicemi Jugoslávských partyzánů a Evropská. Zde se nachází jak rektorát ČVUT tak jeho fakulty - Fakulta strojní, Fakulta elektrotechnická, Fakulta informačních technologií, Fakulta stavební a Fakulta architektury, dále jsou zde budovy VŠCHT, Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy a Národní technické knihovny.

Praha 5, Smíchov - Vítězné náměstí v Praze Dejvicích

Chcete si pronajmout byt v oblíbené pražské čtvrti Dejvice?

Dejvice jsou velmi oblíbenou rezidenční čtvrtí nejen kvůli luxusním vilovým částem jako jsou Ořechovka, Baba nebo Hanspaulka. Příkladem smíšené zástavby může být Bubeneč. V této městské části se nachází jak krásné vilové stavby, tak i zajímavé činžovní budovy. Jihozápadní část a západní okraj Bubenče tvoří bytové domy vystavěné převážně ve dvacátých letech 20. století podle urbanistického plánu A. Engela, který je také autorem návrhu Vítězného náměstí. Jihovýchodní část Bubenče zaujímá fotbalový stadion Sparty Praha. Pražané však jeho umístění běžně označují výrazem „na Letné“. Stadion obklopuje souvislá bytová zástavba, které dominuje budova Akademie výtvarných umění. Právě popsaná oblast je jednou z nejžádanějších rezidenčních oblastí v Praze, činžovní domy tvoří hezké vnitrobloky, které nabízí prostor k relaxaci přímo za domem a celkově zklidňují život v okolních budovách. Mnohé ulice si zachovaly hodně zeleně což vede k jinému životnímu stylu než např. na Smíchově. Celková popularita oblasti se odráží ve vyšších cenách jak za nájemní byty tak i za služby poskytované v okolí.  Jedná se o jednu z nejbezpečnějších lokalit v Praze. Mnozí obyvatelé jsou s touto čtvrtí spjatí z toho důvodu, že jejich příbuzní zde tradičně bydlí již po několik generací a nemovitosti často zůstávají v rodině. Proto je zde těžší najít nemovitost jak k prodeji tak i k pronájmu, než v jiných pražských čtvrtích.

 Procházet se jako král

Východní část Bubenče zaujímá především lesopark Královská obora neboli Stromovka s Místodržitelským letohrádkem. Již od středověku zde byla obora ve vlastnictví panovníka a tak se předpokládá, že ji založil sám král Přemysl Otakar II. v roce 1268. Roku 1804 byla Královská obora otevřena veřejnosti jako veřejný park, pro který se ujal název Stromovka. Zásadní terénní úpravy pocházejí z 19. století. Několik rybníků bylo zrušeno na úkor luk a zalesněných ploch. V parku bylo vysazeno mnoho druhů cizokrajných dřevin a zahradních kultivarů, čímž se Královská obora stala významným arboretem. V současné době využívají Pražané Stromovku jako rekreační areál s možnostmi sportovního a kulturního vyžití. Na západním okraji parku je sportovcům k dispozici tenisový areál Sparty Praha a areál Centra sportu MV ČR, spolu s Halou Otakara Jandery. Východní část Stromovky byla v roce 1891 funkčně upravena pro účely Jubilejní zemské výstavy Království českého. Od té doby již zůstala výstavně-zábavným areálem, v němž se na jaře koná tradiční a velmi oblíbená Matějská pouť. Výstaviště Praha využívají nejen obyvatele Dejvic, nýbrž je lákadlem pro mnohé Pražany i zahraniční návštěvníky, jelikož nabízí širokou škálu volnočasových a kulturních akcí. Namátkou jmenujme hudební představení Křižíkovy fontány, společenské akce, výstavy a veletrhy                                  v Průmyslovém paláci, či sbírky sochařského umění v Lapidáriu Národního muzea.

Bydlet v Dejvicích není jen krásné ale i praktické

Oblíbenost Dejvic má však také mnoho praktických důvodů. Jedním z nich je výborná dopravní dostupnost a to díky Trojskému mostu a městskému tunelovému komplexu Blanka, který významně přispěl ke zklidnění provozu v přilehlých rezidenčních oblastech.  Ulice Evropská je velice dobrým dopravním spojením na letiště Václava Havla a do severní části České republiky.  Dejvice jsou dobře dostupné metrem trasy A, tramvajovou ale i autobusovou dopravou. Stanice metra Hradčanská slouží zároveň jako autobusové nádraží.  V Dejvicích sídlí také celá řada prestižních vzdělávacích institucí. Kromě již zmíněného vysokoškolského kampusu, jsou zde oblíbené střední školy jako SŠ při Velvyslanectví Ruské federace,  Obchodní akademie  na Krupkově náměstí, Riverside International School, která nabízí jak předškolní, základní i středoškolské vzdělání. V Dejvicích se nachází také Montessori ZŠ i MŠ a také prestižní Mezinárodní škola v Praze ISP.

 

 

Kontakt na licenčního partnera

Prague

Janáčkovo nábřeží 1101/23 | CZ-150 00 Praha 5, Smíchov
Česká republika

Prague

Janáčkovo nábřeží 1101/23 | CZ-150 00 Praha 5, Smíchov
Česká republika
Tel.
+420 233 091 011


Array
(
[EUNDV] => Array
(
[67d842e2b887a402186a2820b1713d693dd854a5_csrf_offer-form] => MTM5MjE5NzU3NkJ4d29xancwTDVhZWFIRzEycXAxcW9SdElHdVBqMTdV
[67d842e2b887a402186a2820b1713d693dd854a5_csrf_contact-form] => MTM5MjE5NzU3NnlHcUR0Y2VlTXVPUndLMHZkMW9zMnRmRlgxaUcwaFVG
)
)