Ochrana soukromí

ENGEL & VÖLKERS PRAGUE, ČESKÁ EuV COMMERCIAL s.r.o., licenční partner společnosti Engel & Völkers Commercial Berlin

Rádi bychom Vás informovali o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaké účely a jakým způsobem, když:

Navštívíte naše webové stránky

Navštívíte naši kancelář nebo nás kontaktujete telefonicky 

Spojíte se s námi prostřednictvím pohlednice

Pověříte nás, abychom pro Vás (společně s licenčním partnerem Engel & Völkers) našli nebo prodali nemovitost


PRO ODHLÁŠENÍ ZE ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ použijte tento link: http://engelvoelkers-unsubscribe.cz/


PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO UŽIVATELE NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK

Vážení návštěvníci našich webových stránek,

na tomto místě naleznete informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s užíváním webových stránek naší společnosti Engel & Völkers Prague, Česká EuV Commercial s.r.o., se sídlem Janáčkovo nábřeží 1101/23, Praha 5, 15000 IČ: 27533328, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142087 („naše společnost“)

Naše společnost jako správce osobních údajů nakládá s Vašimi osobními údaji v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („Nařízení“) a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

V souvislosti s užíváním naší webové stránky o Vás zpracováváme následující kategorie osobních údajů / osobní údaje:

identifikační, kontaktní a popisné údaje (např. emailová adresa, jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo), které jako uživatel poskytujete v případě registrace na naší webové stránce (např. v rámci kontaktních dotazů a zasílání newsletteru);osobní údaje, které se přenášejí prostřednictvím Vašeho internetového vyhledavače pokaždé, když naši webovou stránku navštívíte a které se ukládají v rámci protokolů (tzv. serverové protokoly). Tyto údaje zahrnují: IP adresu (adresa internetového protokolu) počítače, z něhož byla stránka navštívena; jméno navštívené stránky; datum a čas návštěvy; související adresa URL, z níž uživatel vstupuje na stránku; množství přenesených údajů; statusové hlášení o úspěšném přístupu; identifikační číslo relace.

Účel zpracování osobních údajů a právní tituly ke zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

Splnění Vašich poptávek (Právním titulem pro takové zpracování je splnění smlouvy i oprávněný zájem naší společnosti);Zasílání newsletteru k vlastním nabídkám i za účelem vlastní i cizí reklamy v rozsahu dovoleném zákonem, popř. na základě Vašeho souhlasu. (Právním titulem pro takové zpracování je oprávněný zájem naší společnosti na přímém marketingu, příp. Váš souhlas);Analýza webové stránky za účelem zjištění chování uživatelů. (Právním titulem pro takové zpracování je oprávněný zájem naší společnosti analyzovat chování uživatelů na naší webové stránce, abychom ji mohli neustále vylepšovat nebo ji přizpůsobovat zájmům svých uživatelů.);Integrace sociálních pluginů (Právním titulem pro takové zpracování je oprávněný zájem naší společnosti na vyhovění přáním uživatelů, kteří mají aktivovaný sociální plugin, sdílet jejich informace s odpovídajícími sociálními médii.);Zjišťování a popř. blokování uživatelů, kteří si instalovali program na blokování reklam. (Právním titulem pro takové zpracování je oprávněný zájem naší společnosti poskytovat uživatelům, kteří reklamu neblokují, nabídky zcela nebo částečně financované reklamou.);Zabránění podvodným aktivitám nebo zneužití údajů na webové stránce nebo v souvislosti s webovou stránkou (Právním titulem pro takové zpracování je oprávněný zájem naší společnosti odstraňovat poruchy, zaručit bezpečnost systému a odhalovat nepovolené pokusy o přístup, popř. nepovolené přístupy.);

Právním podkladem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, pokud je zpracování založeno na udělení souhlasu, čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, pokud je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy nebo čl. odst. 1 písm. f) Nařízení, pokud je zpracování nezbytné z důvodu oprávněného zájmu naší společnosti.

Způsob poskytnutí osobních údajů a důsledky odvolání souhlasu

O tom, zda své osobní údaje naší společnosti poskytnete či nikoliv se můžete svobodně rozhodnout. Své osobní údaje nám tedy poskytujete dobrovolně. Pokud jste naší společnosti udělili svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat. Musíme Vás však upozornit, že případné odvolání souhlasu může způsobit, že v určité rozsahu již nebude moci užívat webovou stránku naší společnosti. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na uděleném souhlasu před jeho odvoláním.

Způsoby zpracování

Zpracování osobních údajů uživatelů probíhá pouze v případě potřeby, v nezbytném rozsahu, a to výhradně elektronicky. Zpracování probíhá zejména za pomoci následujících operací: shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledávání, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakéhokoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, výmaz nebo zničení údajů. Zpracování může být prováděno pomocí nebo i bez pomoci automatizovaných postupů.

Přístup k osobním údajům

Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje zejména prostřednictvím:

Informace o údajích

Naše společnost může poskytovat informace o Vašich osobních údajích dalším osobám. To však můžeme učinit pouze v následujících případech:

za účelem splnění zákonných povinností vyplývajících z národní či evropské legislativy;za účelem vymáhání našich práv v případném soudním sporu.

Předávání údajů v rámci skupiny Engel & Völkers

Pokud se Váš dotaz týká nabídek jiných společností v rámci skupiny Engel & Völkers, postoupí naše společnost osobní údaje, které jste v tomto případě zadali, příslušné společnosti ze skupiny Engel & Völkers, a to na základě Vašeho předchozího souhlasu, popř. na základě oprávněného zájmu. Nad uvedený rámec nebudou Vaše osobní údaje nikomu dále poskytovány.

Předávání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii

Naše společnost zásadně nepředává žádné osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii bez Vašeho souhlasu. Servery, které využívá naše společnost, se nacházejí v Evropské unii. Pokud se Vaše poptávka týká společnosti ze skupiny Engel & Völkers mimo Evropskou unii, předáme takové společnosti Vaše osobní údaje pouze s Vaším předchozím souhlasem a pouze tam, kde existují záruky, že ochrana Vašich osobních údajů je adekvátně zabezpečena.

Doba uchování a výmaz údajů

Naše společnost uchovává osobní údaje po dobu, která je nezbytná pro splnění účelu, pro které jsou údaje shromažďovány a dále zpracovávány, maximálně však po dobu [36] měsíců od získání osobních údajů/ukončení smluvní spolupráce, pokud nám platné zákony nepředepisují uchovávat osobní údaje po dobu delší (např. uchování účetních záznamů).

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií

Naše společnost, stejně jako určité třetí strany, které poskytují obsah, reklamu či jiné funkcionality na naší webové stránce, může používat různé technologie k získání a zpracování údajů, když navštívíte naši webovou stránku. Tyto mohou zahrnovat cookies a další technologie.

Cookies jsou malé textové soubory, skládající se zpravidla z písmen a čísel, které webový prohlížeč ukládá na počítači uživatele a které obsahují pseudoanonymizované údaje. Cookies nám pomáhají sbírat údaje o Vašich aktivitách. Cookies nám umožňují především ukládat Vaše nastavení a preference, zapamatovat si Vaše přístupové údaje, poskytovat cílený obsah a marketingovou komunikaci a pomáhají nám porozumět, která část naší webové stránky je nejvyhledávanější a analyzovat její chod. Existují cookies pro technické, analytické a profilové účely.

Naše webová stránka využívá tyto technické cookies:

Pro uložení výběru jazyka _icl_visitor_lang_js, _icl_current_language, evlocale. Pro uložení výběru parametrů engelundvoelkersconfig. Pro uložení posledního hledání LAST_SEARCH. Pro uložení ID seznamu sledování watchlist_id. Pro uložení testu přiřazení v rámci AB testů user_ab. Pro uložení přiřazení k distribuovaným systémům u loadbalancerů BIGipServergroup-rz-webfe-prod.

Většina prohlížečů je standardně nastavena tak, aby cookies byly automaticky akceptovány. Máte však možnost nastavit svůj prohlížeč tak, aby se cookies před uložením zobrazily nebo je úplně odmítnout, a to podle pokynů na následujících odkazech:

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cz
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows-10/edge-privacy-faq
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
Opera: http://help.opera.com/Windows/9.64/cs/cookies.html
Safari: https://support.apple.com/cs-cz/HT201265

Naše webová stránka používá také analytické cookies, které určují třetí strany, například Google (viz také ustanovení pro používání analytických programů a nástrojů pro sledování), Seznam, Adroll (https://www.adroll.com/de-DE/about) /Privatsphäre) a Haufe

Konkrétně se jedná o:

a)     Google Analytics

Naše společnost využívá pro analyzování užívání své webové stránky web Analytics Service Google Analytics společnosti Google Inc. („Google“). Informace, generované na základě cookies ohledně užívání webové stránky, se zpravidla přenášejí na Google server v USA, kde se ukládají. Naše společnost využívá Google Analytics výhradně s rozšířením „ga ('set', 'anonymizeIp', true)", aby bylo zaručeno, že IP adresy budou zpracovány jen ve zkrácené verzi a aby se vyloučil přímý odkaz na jednotlivé osoby. Google může údaje poskytovat třetím stranám, pokud tak vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají údaje z pověření společnosti Google. Google nebude oznamovat IP adresu uživatele ve spojení s jinými údaji Google. Uživatelé mohou kdykoliv blokovat zaznamenání a uchovávání údajů ze strany Google Analytics instalací browserových pluginů, který si lze stáhnout na tomto odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en..

b)     Universal Analytics

Naše společnost využívá funkce Google Universal-Analytics. Díky těmto funkcím může naše společnost zaznamenávat a analyzovat sociodemografické údaje o uživatelích pomocí Google-ID (pokud je k dispozici) a cookies z webových obsahů (DoubleClick). Pokud je k dispozici Google-ID, shromažďuje řadič údajů tyto údaje také ze všech ostatních zařízení (např. pokud uživatelé používají smartphone nebo PC), aby mohl analyzovat uživatelské chování prostřednictvím všech zařízení. Uživatelé mohou kdykoliv zrušit shromažďování a ukládání údajů ze strany Google instalací browserových pluginů Google, které si lze stáhnout na tomto odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Naše webová stránka nepoužívá žádné profilové cookies.

Pluginy sociálních médií

Tato webová stránka používá pluginy sociálních médií, které nabízejí všechny nejdůležitější sociální sítě (např. Facebook a Twitter). Při návštěvě webové stránky mohou být údaje o prohlížení předány přímo příslušným sociálním sítím, a to i bez přímé interakce uživatelů. Uživatelé potvrzují a souhlasí, že provoz pluginů sociálních sítí provádí přímo společnost, která příslušný plugin nabízí. Pokud uživatelé užívají pluginy přes webovou stránku (např. když se přihlásí svými přístupovými údaji na sociální síť nebo spojí své účty), kliknou na příslušné tlačítko (jako např. u Facebooku „To se mi líbí" nebo „Sdílet"), a spojí se tak se serverem této sociální sítě, která pak pošle obsah pluginu přímo na vyhledávač uživatele.

Naše společnost proto může v souladu s podmínkami užívání a ustanoveními týkajících se ochrany osobních údajů dané sociální sítě získávat údaje o uživatelích, jež může přiřadit k osobním údajům, které již nashromáždila prostřednictvím vlastních služeb. Pokud se uživatel rozhodne, že bude sdílet informace se sociálními sítěmi, poskytne naší společnosti například také údaje o svých preferencích. Pokud chcete zabránit tomu, aby sociální sítě shromažďovaly osobní informace o uživateli, prostudujte si prosím podmínky na webových stránkách příslušné sociální sítě.

Užitečná je zejména webová stránka:

a)     Facebook

Tato webová stránka využívá sociální pluginy Facebook Social Plug-Ins provozované společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook"). Pokud se uživatelé připojí na stránky společnosti Engel & Völkers prostřednictvím Facebooku, popř. naopak, spojí se vyhledavač uživatele přímo se servery Facebooku. Pokud je uživatel přihlášen na Facebook, může Facebook přiřadit návštěvu uživatele ke svému facebookovému účtu. Pokud uživatel reaguje prostřednictvím pluginů, např. když klikne na tlačítko „To se mi líbí“ nebo napíše komentář, přenáší se příslušná informace přímo z vyhledavače uživatele na Facebook, kde se ukládá. Účel a rozsah zpracování údajů ze strany Facebooku nad rámec příslušných uživatelských práv a možností nastavení ochrany soukromí najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů Facebooku.

b)     Google "+1"

Tato webová stránka využívá rozhraní "+1" sociální sítě Google Plus, kterou provozuje společnost Google Inc. ird, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google"). Pokud uživatel stiskne klávesu "+1", spojí se vyhledavač uživatele přímo se servery Googlu. Obsah rozhraní "+1" se přenáší přímo z Google do vyhledávače uživatele a odtud se integruje do webové stránky. Účel a rozsah zpracování údajů ze strany Google nad rámec příslušných uživatelských práv a možností nastavení ochrany soukromí najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů "+1".

c)      Twitter

Tato webová stránka využívá funkce služby krátkých zpráv Twitter, které poskytuje společnost Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Užíváním funkcí Twitteru se stránky, které uživatel navštívil, spojí s jeho twitterovým účtem, který pak bude zveřejněn i pro ostatní uživatele. Během tohoto procesu se přenášejí údaje také na Twitter.

Naše společnost nemá informace o způsobu, obsahu a rozsahu přenášených údajů. Uživatel si může nastavení ochrany osobních údajů na Twitteru změnit sám v nastavení svého účtu. Další informace najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Twitter.

Pokud chcete zabránit tomu, aby poskytovatelé příslušných sociálních pluginů shromažďovali osobní údaje o uživatelích, můžete se na začátku své návštěvy webové stránky ze sociální sítě odhlásit a vymazat ze svého vyhledavače všechny cookies, které možná existují.

Práva subjektů údajů

Jako fyzická osoba čili subjekt údajů, máte ve stanoveném rozsahu právo rozhodovat o nakládání s Vašimi osobními údaji. Uplatnit níže uvedená práva můžete (i) osobně na adrese našeho sídla, (ii) elektronicky prostřednictvím e-mailu na adrese: PragueCommercial@engelvoelkers.com, anebo (iii) písemně na adrese Engel & Völkers Prague, Česká EuV Commercial s.r.o., Janáčkovo nábř. 1101/23, 150 00 Praha 5, Česká republika. Budeme se Vám snažit odpovědět co nejdříve, vždy Vám však odpovíme nanejvýš do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti. V případě pochybností o Vaší totožnosti Vás můžeme požádat o dodatečné ověření Vaší totožnosti.

Platné právní předpisy a Nařízení Vám přiznávají zejména:

Právo na přístup

Máte právo od nás požadovat potvrzení o tom, zda se zpracovávají Vaše osobní údaje, a je-li tomu tak, získat kopii těchto údajů a informace vyplývající z čl. 15 Nařízení.

Právo na opravu

K tomu, abychom zpracovávali jen Vaše aktuální osobní údaje, potřebujeme, abyste nám co nejdříve oznámili jejich změnu. V případě, že zpracováváme Vaše nesprávné údaje, máte právo požadovat jejich opravu, kterou na základě Vaší žádosti provedeme.

Právo na výmaz

Budou-li naplněny podmínky článku 17 Nařízení, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. O výmaz proto můžete žádat, například pokud jste odvolali Váš souhlas se zpracováním, úspěšně namítali proti našemu oprávněnému zájmu a neexistuje jiný právní základ pro zpracování, anebo v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně nebo pominul účel, pro který jsme Vaše osobní údaje zpracovávali a nezpracováváme je za jiným kompatibilním účelem. Vaše údaje však nevymažeme, jsou-li potřebné pro prokazování, uplatňování anebo obhajování právních nároků.

Právo na omezení zpracovávání

Budou-li naplněny podmínky článku 18 Nařízení, můžete od nás požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. O omezení proto můžete žádat například v průběhu toho, kdy namítáte správnost zpracovávaných údajů anebo v případě, že je zpracování nezákonné a Vy si nepřejete, abychom údaje vymazali, ale potřebujete, aby jejich zpracování bylo omezené po dobu toho, kdy uplatňujete Vaše práva. Vaše údaje nadále zpracováváme, existují-li důvody pro prokazování, uplatňování anebo obhajování právních nároků.

Právo na přenositelnost

Je-li zpracování založené na Vašem souhlasu anebo vykonávané za účelem plnění s Vámi uzavřené smlouvy a zároveň prováděné automatizovanými prostředky, máte právo obdržet od nás Vaše osobní údaje, které jsme od Vás získali, v běžně používaném strojově čitelném formátu. Budete-li mít zájem a bude-li to technicky možné, Vaše osobní údaje přeneseme přímo k jinému správci.

Právo vznést námitku vůči zpracování

Zpracováváme-li Vaše osobní údaje z důvodu plnění úkolů realizovaných ve veřejném zájmu anebo při výkonu veřejné moci nám svěřené nebo provádíme-li zpracování na základě našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, máte právo vznést námitku vůči tomuto zpracování. Na základě Vaší námitky zpracování osobních údajů omezíme, a dokud neprokážeme závažné oprávněné důvody zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, osobní údaje nebudeme nadále zpracovávat a Vaše osobní údaje vymažeme.

Právo odvolat souhlas

Je-li zpracovávání Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na již provedené zpracování.

Právo podat stížnost

Domníváte-li se, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s Nařízením nebo jinými předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost na příslušný dozorový orgán. Pro území České republiky je dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, web: www.uoou.cz, tel.: +420 234 665 111.

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO NAŠE KLIENTY A ZÁJEMCE O NAŠE SLUŽBY

Toto prohlášení o zpracování osobních údajů platí od 25. května 2018.

Vážení klienti a zájemci o služby naší společnosti,

na tomto místě naleznete informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů, ke kterému dochází v případě, že naši společnosti Engel & Völkers Prague, Česká EuV Commercial s.r.o., se sídlem Janáčkovo nábřeží 1101/23, Praha 5, 15000 IČ: 27533328, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142087 („naše společnost“) kontaktujete telefonicky nebo osobní návštěvou v naší pobočce.

Naše společnost jako správce osobních údajů nakládá s Vašimi osobními údaji v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („Nařízení“) a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

O našich zákaznících a zájemcích o naše služby zpracováváme následující osobní údaje:

Jméno a příjmení, titul, adresu, telefonní číslo, emailovou adresu a v případě, že pro vás vyhledáváme nemovitost, také informace o poptávané nemovitosti a v případě, že pro Vás inzerujeme nemovitosti, také informace o této nemovitosti; V případě Vašeho zájmu o nákup/prodej nebo pronájem nemovitostí také detaily bankovního spojení, identifikační údaje, údaje z OP (v případě nákupu nemovitosti) a údaje o nákladech vážících se k příslušné nemovitosti, kupní smlouvy (v případě prodeje nemovitostí) nebo (v případě pronájmu) detaily bankovního spojení, identifikační údaje, CV, doklad o příjmech, doklad o úvěruschopnosti a smlouvu o pronájmu;

Vše výše uvedené dále jako "osobní údaje".

Účely, pro které osobní údajů zpracováváme

Vaše osobní údaje využíváme zejména pro následující účely:

Předsmluvní jednání, příprava, uzavření a plnění smlouvy s Vámi (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení);Inzerování nemovitostí nabízených Engel & Völkers nebo jejími licenčními partnery z Engel & Völkers Group (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení);Marketing (v souladu s čl.6 odst. 1 písm. f) Nařízení).

Předávání osobních údajů

Pokud se Váš dotaz týká nabídek jiných společností v rámci skupiny Engel & Völkers, postoupí naše společnost nezbytné osobní údaje, které jste v tomto případě zadali, příslušné společnosti ze skupiny Engel & Völkers, a to na základě Vašeho předchozího souhlasu.

Vaše osobní údaje mohou být předány ve skupině Engel & Völkers také v rámci plnění smluvních povinností, a to na základě Vašeho předchozího souhlasu. Vaše osobní údaje budou/mohou být poskytnuty Vašim smluvním partnerům, notářům a příslušnému katastru nemovitostí. V této souvislosti upozorňujeme, že naše společnost podléhá povinnostem pramenícím z legislativy týkající se prevence proti praní špinavých peněz a financování terorismu a je povinna, pokud je to nutné, předat Vaše osobní údaje příslušným dozorovým orgánům.

Přístup k osobním údajům

Engel & Völkers zpracovává Vaše osobní údaje zejména prostřednictvím:

svých pracovníků a poradců, kteří poskytují nabízené služby;jiných společností a jejích pracovníků (např. poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé hostingu atd.), jež naše společnost pověřila zpracováním údajů v rámci outsourcingu a se kterými má řádně uzavřenou písemnou smlouvu o zpracování. Aktuální seznam zpracovatelů je možné získat na emailové adrese

PragueCommercial@engelvoelkers.com

.

Předávání osobních údajů mimo EU

Naše společnost zásadně nepředává žádné osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii. Servery, které využívá naše společnost, se nacházejí v Evropské unii.

Nicméně, Engel & Völkers využívá pro emailovou komunikaci služby Google Ireland Limited. V rámci poskytování těchto produktů a servisu je Google oprávněn přistupovat k systému emailové komunikace v zemích, které nejsou součástí EU. Takový přístup však probíhá na základě standardních smluvních doložek a na základě příslušných certifikátů v oblasti ochrany osobních údajů.

Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje uchováváme po různě dlouhou dobu v závislosti na důvodu jejich zpracování. Obecně platí, že osobní údaje využíváme a uchováváme po dobu:

trvání našeho smluvního vztahu s Vámi;další nezbytnou dobu od skončení smluvního vztahu s Vámi z důvodu našich oprávněných zájmů, zejména na uplatňování, prokazování a obhajování našich práv, zájmů, nároků, nejdéle však do namítnutí zpracování, při kterém Vaše práva a zájmy převáží nad našimi oprávněnými zájmy;odvolání souhlasu tam, kde jste udělili, pokud nedojde k výmazu osobních údajů dříve z důvodu pominutí účelu zpracování;

Po uplynutí této doby jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje jen pro slučitelné účely anebo pro zvláštní účely typu archivace či statistiky.

Práva subjektů údajů

Jako fyzická osoba čili subjekt údajů, máte ve stanoveném rozsahu právo rozhodovat o nakládání s Vašimi osobními údaji. Uplatnit níže uvedená práva můžete (i) osobně na adrese našeho sídla, (ii) elektronicky prostřednictvím e-mailu na adrese: PragueCommercial@engelvoelkers.com , anebo (iii) písemně na adrese Engel & Völkers Prague, Česká EuV Commercial s.r.o., Janáčkovo nábř. 1101/23, 150 00 Praha 5, Česká republika. Budeme se Vám snažit odpovědět co nejdříve, vždy Vám však odpovíme nanejvýš do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti. V případě pochybností o Vaší totožnosti Vás můžeme požádat o dodatečné ověření Vaší totožnosti.

Platné právní předpisy a Nařízení Vám přiznávají zejména:

Právo na přístup

Máte právo od nás požadovat potvrzení o tom, zda se zpracovávají Vaše osobní údaje, a je-li tomu tak, získat kopii těchto údajů a informace vyplývající z čl. 15 Nařízení.

Právo na opravu

K tomu, abychom zpracovávali jen Vaše aktuální osobní údaje, potřebujeme, abyste nám co nejdříve oznámili jejich změnu. V případě, že zpracováváme Vaše nesprávné údaje, máte právo požadovat jejich opravu, kterou na základě Vaší žádosti provedeme.

Právo na výmaz

Budou-li naplněny podmínky článku 17 Nařízení, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. O výmaz proto můžete žádat, například pokud jste odvolali Váš souhlas se zpracováním, úspěšně namítali proti našemu oprávněnému zájmu a neexistuje jiný právní základ pro zpracování, anebo v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně nebo pominul účel, pro který jsme Vaše osobní údaje zpracovávali a nezpracováváme je za jiným kompatibilním účelem. Vaše údaje však nevymažeme, jsou-li potřebné pro prokazování, uplatňování anebo obhajování právních nároků.

Právo na omezení zpracovávání

Budou-li naplněny podmínky článku 18 Nařízení, můžete od nás požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. O omezení proto můžete žádat například v průběhu toho, kdy namítáte správnost zpracovávaných údajů anebo v případě, že je zpracování nezákonné a Vy si nepřejete, abychom údaje vymazali, ale potřebujete, aby jejich zpracování bylo omezené po dobu toho, kdy uplatňujete Vaše práva. Vaše údaje nadále zpracováváme, existují-li důvody pro prokazování, uplatňování anebo obhajování právních nároků.

Právo na přenositelnost

Je-li zpracování založené na Vašem souhlasu anebo vykonávané za účelem plnění s Vámi uzavřené smlouvy a zároveň prováděné automatizovanými prostředky, máte právo obdržet od nás Vaše osobní údaje, které jsme od Vás získali, v běžně používaném strojově čitelném formátu. Budete-li mít zájem a bude-li to technicky možné, Vaše osobní údaje přeneseme přímo k jinému správci.

Právo vznést námitku vůči zpracování

Zpracováváme-li Vaše osobní údaje z důvodu plnění úkolů realizovaných ve veřejném zájmu anebo při výkonu veřejné moci nám svěřené nebo provádíme-li zpracování na základě našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, máte právo vznést námitku vůči tomuto zpracování. Na základě Vaší námitky zpracování osobních údajů omezíme, a dokud neprokážeme závažné oprávněné důvody zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, osobní údaje nebudeme nadále zpracovávat a Vaše osobní údaje vymažeme.

Právo odvolat souhlas

Je-li zpracovávání Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na již provedené zpracování.

Právo podat stížnost

Domníváte-li se, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s Nařízením nebo jinými předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost na příslušný dozorový orgán. Pro území České republiky je dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, web: www.uoou.cz, tel.: +420 234 665 111.

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO KONTAKT PROSTŘEDNICTVÍM POHLEDNICE

Toto prohlášení o zpracování osobních údajů platí od 25. května 2018.

Vážení zájemci o naše služby a o práci pro naši společnost,

na tomto místě naleznete informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů, ke kterému dochází v případě, že kontaktujete naší společnosti Engel & Völkers Prague, Česká EuV Commercial s.r.o., se sídlem Janáčkovo nábřeží 1101/23, Praha 5, 15000 IČ: 27533328, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142087 („naše společnost“) prostřednictvím tzv. pohlednice.

Naše společnost jako správce osobních údajů nakládá s Vašimi osobními údaji v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („Nařízení“) a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

O zájemcích o naše služby, kteří nás kontaktují prostřednictvím pohlednice, zpracováváme následující osobní údaje:

Jméno a příjmení, titul, adresu, telefonní číslo, emailovou adresu a v případě, že pro vás vyhledáváme nemovitost, také informace o poptávané nemovitosti a v případě, že pro Vás inzerujeme nemovitosti, také informace o této nemovitosti;

Výše uvedené dále jako "osobní údaje".

Účely, pro které osobní údajů zpracováváme

Vaše osobní údaje využíváme zejména pro následující účely:

Předsmluvní jednání, příprava, uzavření a plnění smlouvy s Vámi (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení);Inzerování nemovitostí nabízených Engel & Völkers nebo jejími licenčními partnery z Engel & Völkers Group (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení);Nabízení volných pracovních pozic u Engel & Völkers nebo jejích licenčních partnerů z Engel & Völkers Group (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení);Marketing (v souladu s čl.6 odst. 1 písm. f) Nařízení).

Co se týče objednávky inzerce Vaší nemovitosti nebo objednávky vyhledání nemovitosti, Engel & Völkers bude zpracovávat Vaše osobní údaje způsobem, jak je popsáno v sekci Prohlášení o zpracování osobních údajů pro naše klienty a zájemce o naše služby.

Přístup k osobním údajům

Engel & Völkers zpracovává Vaše osobní údaje zejména prostřednictvím:

svých pracovníků a poradců, kteří poskytují nabízené služby;jiných společností a jejích pracovníků (např. poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé hostingu atd.), jež naše společnost pověřila zpracováním údajů v rámci outsourcingu a se kterými má řádně uzavřenou písemnou smlouvu o zpracování. Aktuální seznam zpracovatelů je možné získat na emailové adrese PragueCommercial@engelvoelkers.com.

Předávání osobních údajů mimo EU

Naše společnost zásadně nepředává žádné osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii. Servery, které využívá naše společnost, se nacházejí v Evropské unii.

Nicméně, Engel & Völkers využívá pro emailovou komunikaci služby Google Ireland Limited. V rámci poskytování těchto produktů a servisu je Google oprávněn přistupovat k systému emailové komunikace v zemích, které nejsou součástí EU. Takový přístup však probíhá na základě standardních smluvních doložek a na základě příslušných certifikátů v oblasti ochrany osobních údajů.

Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje uchováváme po různě dlouhou dobu v závislosti na důvodu jejich zpracování. Obecně platí, že osobní údaje využíváme a uchováváme po dobu:

trvání našeho smluvního vztahu s Vámi;další nezbytnou dobu od skončení smluvního vztahu s Vámi z důvodu našich oprávněných zájmů, zejména na uplatňování, prokazování a obhajování našich práv, zájmů, nároků, nejdéle však do namítnutí zpracování, při kterém Vaše práva a zájmy převáží nad našimi oprávněnými zájmy;odvolání souhlasu tam, kde jste udělili, pokud nedojde k výmazu osobních údajů dříve z důvodu pominutí účelu zpracování;

Po uplynutí této doby jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje jen pro slučitelné účely anebo pro zvláštní účely typu archivace či statistiky.

Práva subjektů údajů

Jako fyzická osoba čili subjekt údajů, máte ve stanoveném rozsahu právo rozhodovat o nakládání s Vašimi osobními údaji. Uplatnit níže uvedená práva můžete (i) osobně na adrese našeho sídla, (ii) elektronicky prostřednictvím e-mailu na adrese: PragueCommercial@engelvoelkers.com, anebo (iii) písemně na adrese Engel & Völkers Prague, Česká EuV Commercial s.r.o., Janáčkovo nábř. 1101/23, 150 00 Praha 5, Česká republika. Budeme se Vám snažit odpovědět co nejdříve, vždy Vám však odpovíme nanejvýš do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti. V případě pochybností o Vaší totožnosti Vás můžeme požádat o dodatečné ověření Vaší totožnosti.

Platné právní předpisy a Nařízení Vám přiznávají zejména:

Právo na přístup

Máte právo od nás požadovat potvrzení o tom, zda se zpracovávají Vaše osobní údaje, a je-li tomu tak, získat kopii těchto údajů a informace vyplývající z čl. 15 Nařízení.

Právo na opravu

K tomu, abychom zpracovávali jen Vaše aktuální osobní údaje, potřebujeme, abyste nám co nejdříve oznámili jejich změnu. V případě, že zpracováváme Vaše nesprávné údaje, máte právo požadovat jejich opravu, kterou na základě Vaší žádosti provedeme.

Právo na výmaz

Budou-li naplněny podmínky článku 17 Nařízení, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. O výmaz proto můžete žádat, například pokud jste odvolali Váš souhlas se zpracováním, úspěšně namítali proti našemu oprávněnému zájmu a neexistuje jiný právní základ pro zpracování, anebo v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně nebo pominul účel, pro který jsme Vaše osobní údaje zpracovávali a nezpracováváme je za jiným kompatibilním účelem. Vaše údaje však nevymažeme, jsou-li potřebné pro prokazování, uplatňování anebo obhajování právních nároků.

Právo na omezení zpracovávání

Budou-li naplněny podmínky článku 18 Nařízení, můžete od nás požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. O omezení proto můžete žádat například v průběhu toho, kdy namítáte správnost zpracovávaných údajů anebo v případě, že je zpracování nezákonné a Vy si nepřejete, abychom údaje vymazali, ale potřebujete, aby jejich zpracování bylo omezené po dobu toho, kdy uplatňujete Vaše práva. Vaše údaje nadále zpracováváme, existují-li důvody pro prokazování, uplatňování anebo obhajování právních nároků.

Právo na přenositelnost

Je-li zpracování založené na Vašem souhlasu anebo vykonávané za účelem plnění s Vámi uzavřené smlouvy a zároveň prováděné automatizovanými prostředky, máte právo obdržet od nás Vaše osobní údaje, které jsme od Vás získali, v běžně používaném strojově čitelném formátu. Budete-li mít zájem a bude-li to technicky možné, Vaše osobní údaje přeneseme přímo k jinému správci.

Právo vznést námitku vůči zpracování

Zpracováváme-li Vaše osobní údaje z důvodu plnění úkolů realizovaných ve veřejném zájmu anebo při výkonu veřejné moci nám svěřené nebo provádíme-li zpracování na základě našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, máte právo vznést námitku vůči tomuto zpracování. Na základě Vaší námitky zpracování osobních údajů omezíme, a dokud neprokážeme závažné oprávněné důvody zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, osobní údaje nebudeme nadále zpracovávat a Vaše osobní údaje vymažeme.

Právo odvolat souhlas

Je-li zpracovávání Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na již provedené zpracování.

Právo podat stížnost

Domníváte-li se, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s Nařízením nebo jinými předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost na příslušný dozorový orgán. Pro území České republiky je dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, web: www.uoou.cz, tel.: +420 234 665 111.

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO SPOLEČNÉ VYHLEDÁVÁNÍ NEMOVITOSTÍ V RÁMCI SÍTĚ LICENČNÍCH PARTNERŮ ENGEL & VÖLKERS

Toto prohlášení o zpracování osobních údajů platí od 25. května 2018.

Vážení zájemci o naše služby,

na tomto místě naleznete informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů, které jsme získali od společnosti patřící do sítě licenčních partnerů Engel & Völkers. Vaše osobní údaje nám byly předány na základě Vašeho souhlasu.

Naše společnost Engel & Völker Prague, Česká EuV Commercial s.r.o., se sídlem Janáčkovo nábřeží 1101/23, Praha 5, 15000 IČ: 27533328, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142087 („naše společnost“) jako správce osobních údajů nakládá s Vašimi osobními údaji v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („Nařízení“) a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

O zájemcích o naše služby a budoucích zákaznících, kteří k nám byli doporučeni některou jinou společností ze sítě licenčních partnerů Engel & Völkers, zpracováváme následující osobní údaje:

Jméno a příjmení, titul, adresu, telefonní číslo, emailovou adresu a v případě, že pro vás vyhledáváme nemovitost, také informace o poptávané nemovitosti a v případě, že pro Vás inzerujeme nemovitosti, také informace o této nemovitosti; V případě Vašeho zájmu o nákup/prodej nebo pronájem nemovitostí také detaily bankovního spojení, identifikační údaje, údaje z OP (v případě nákupu nemovitosti) a údaje o nákladech vážících se k příslušné nemovitosti, kupní smlouvy (v případě prodeje nemovitostí) nebo (v případě pronájmu) detaily bankovního spojení, identifikační údaje, CV, doklad o příjmech, doklad o úvěruschopnosti a smlouvu o pronájmu;

Výše uvedené dále jako "osobní údaje".

Účely, pro které osobní údajů zpracováváme

Vaše osobní údaje využíváme zejména pro následující účely:

Předsmluvní jednání, příprava, uzavření a plnění smlouvy s Vámi (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení);Inzerování nemovitostí nabízených Engel & Völkers nebo jejími licenčními partnery z Engel & Völkers Group (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení);

Marketing (v souladu s čl.6 odst. 1 písm. f) Nařízení)

Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být předány ve skupině Engel & Völkers v rámci plnění smluvních povinností, a to na základě Vašeho předchozího souhlasu. Vaše osobní údaje budou/mohou být poskytnuty Vašim smluvním partnerům, notářům a příslušnému katastru nemovitostí. V této souvislosti upozorňujeme, že naše společnost podléhá povinnostem pramenícím z legislativy týkající se prevence proti praní špinavých peněz a financování terorismu a je povinna, pokud je to nutné, předat Vaše osobní údaje příslušným dozorovým orgánům.

Přístup k osobním údajům

Engel & Völkers zpracovává Vaše osobní údaje zejména prostřednictvím:

svých pracovníků a poradců, kteří poskytují nabízené služby;jiných společností a jejích pracovníků (např. poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé hostingu atd.), jež naše společnost pověřila zpracováním údajů v rámci outsourcingu a se kterými má řádně uzavřenou písemnou smlouvu o zpracování. Aktuální seznam zpracovatelů je možné získat na emailové adrese PragueCommercial@engelvoelkers.com.

Předávání osobních údajů mimo EU

Naše společnost zásadně nepředává žádné osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii. Servery, které využívá naše společnost, se nacházejí v Evropské unii.

Nicméně, Engel & Völkers využívá pro emailovou komunikaci služby Google Ireland Limited. V rámci poskytování těchto produktů a servisu je Google oprávněn přistupovat k systému emailové komunikace v zemích, které nejsou součástí EU. Takový přístup však probíhá na základě standardních smluvních doložek a na základě příslušných certifikátů v oblasti ochrany osobních údajů.

Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje uchováváme po různě dlouhou dobu v závislosti na důvodu jejich zpracování. Obecně platí, že osobní údaje využíváme a uchováváme po dobu:

trvání našeho smluvního vztahu s Vámi;další nezbytnou dobu od skončení smluvního vztahu s Vámi z důvodu našich oprávněných zájmů, zejména na uplatňování, prokazování a obhajování našich práv, zájmů, nároků, nejdéle však do namítnutí zpracování, při kterém Vaše práva a zájmy převáží nad našimi oprávněnými zájmy;odvolání souhlasu tam, kde jste udělili, pokud nedojde k výmazu osobních údajů dříve z důvodu pominutí účelu zpracování;

Po uplynutí této doby jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje jen pro slučitelné účely anebo pro zvláštní účely typu archivace či statistiky.

Práva subjektů údajů

Jako fyzická osoba čili subjekt údajů, máte ve stanoveném rozsahu právo rozhodovat o nakládání s Vašimi osobními údaji. Uplatnit níže uvedená práva můžete (i) osobně na adrese našeho sídla, (ii) elektronicky prostřednictvím e-mailu na adrese: PragueCommercial@engelvoelkers.com, anebo (iii) písemně na adrese Engel & Völkers Prague, Česká EuV Commercial s.r.o., Janáčkovo nábř. 1101/23, 150 00 Praha 5, Česká republika. Budeme se Vám snažit odpovědět co nejdříve, vždy Vám však odpovíme nanejvýš do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti. V případě pochybností o Vaší totožnosti Vás můžeme požádat o dodatečné ověření Vaší totožnosti.

Platné právní předpisy a Nařízení Vám přiznávají zejména:

Právo na přístup

Máte právo od nás požadovat potvrzení o tom, zda se zpracovávají Vaše osobní údaje, a je-li tomu tak, získat kopii těchto údajů a informace vyplývající z čl. 15 Nařízení.

Právo na opravu

K tomu, abychom zpracovávali jen Vaše aktuální osobní údaje, potřebujeme, abyste nám co nejdříve oznámili jejich změnu. V případě, že zpracováváme Vaše nesprávné údaje, máte právo požadovat jejich opravu, kterou na základě Vaší žádosti provedeme.

Právo na výmaz

Budou-li naplněny podmínky článku 17 Nařízení, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. O výmaz proto můžete žádat, například pokud jste odvolali Váš souhlas se zpracováním, úspěšně namítali proti našemu oprávněnému zájmu a neexistuje jiný právní základ pro zpracování, anebo v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně nebo pominul účel, pro který jsme Vaše osobní údaje zpracovávali a nezpracováváme je za jiným kompatibilním účelem. Vaše údaje však nevymažeme, jsou-li potřebné pro prokazování, uplatňování anebo obhajování právních nároků.

Právo na omezení zpracovávání

Budou-li naplněny podmínky článku 18 Nařízení, můžete od nás požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. O omezení proto můžete žádat například v průběhu toho, kdy namítáte správnost zpracovávaných údajů anebo v případě, že je zpracování nezákonné a Vy si nepřejete, abychom údaje vymazali, ale potřebujete, aby jejich zpracování bylo omezené po dobu toho, kdy uplatňujete Vaše práva. Vaše údaje nadále zpracováváme, existují-li důvody pro prokazování, uplatňování anebo obhajování právních nároků.

Právo na přenositelnost

Je-li zpracování založené na Vašem souhlasu anebo vykonávané za účelem plnění s Vámi uzavřené smlouvy a zároveň prováděné automatizovanými prostředky, máte právo obdržet od nás Vaše osobní údaje, které jsme od Vás získali, v běžně používaném strojově čitelném formátu. Budete-li mít zájem a bude-li to technicky možné, Vaše osobní údaje přeneseme přímo k jinému správci.

Právo vznést námitku vůči zpracování

Zpracováváme-li Vaše osobní údaje z důvodu plnění úkolů realizovaných ve veřejném zájmu anebo při výkonu veřejné moci nám svěřené nebo provádíme-li zpracování na základě našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, máte právo vznést námitku vůči tomuto zpracování. Na základě Vaší námitky zpracování osobních údajů omezíme, a dokud neprokážeme závažné oprávněné důvody zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, osobní údaje nebudeme nadále zpracovávat a Vaše osobní údaje vymažeme.

Právo odvolat souhlas

Je-li zpracovávání Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na již provedené zpracování.

Právo podat stížnost

Domníváte-li se, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s Nařízením nebo jinými předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost na příslušný dozorový orgán. Pro území České republiky je dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, web: www.uoou.cz, tel.: +420 234 665 111.