Απόρρητο

https://www.engelvoelkers.com/en-gr/athens-surroundings/privacypolicy/

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων για την EV MMC Greece Α.Ε.


Οι πληροφορίες προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας έχουν την παρακάτω δομή: 


Επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας ή την Εφαρμογή αναζήτησης ιδιοκτησίας

Συνάπτετε σύμβαση μεσιτείας

Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω τηλεφώνου, διαδικτύου ή και δια ζώσης

Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ταχυδρομείου

Αναζητούμε αστικό ακίνητο για εσάς σε συνεργασία με άλλο κάτοχο άδειας της Engel & Völkers (συστάσεις)

Συμμετέχετε σε μια εικονική συνάντηση μαζί μας

Μας στέλνετε αζήτητη επικοινωνία ή αίτηση στο πλαίσιο αγγελίας εργασίας

 


Πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας και της εφαρμογής αναζήτησης ιδιοκτησίας 


Οι παρούσες πληροφορίες προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύουν σε ότι αφορά στη χρήση της ιστοσελίδας https://www.engelvoelkers.com/en-gr/athens-surroundings (εφεξής καλούμενη «ιστοσελίδα») και της εφαρμογής αναζήτησης ιδιοκτησίας, μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα για αναζητήσεις ιδιοκτησιών (εφεξής καλούμενη «εφαρμογή ιδιοκτησίας») και ισχύουν από 28 Μαΐου 2020.


Οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν τόσο για την ιστοσελίδα όσο και για την εφαρμογή αναζήτηση ιδιοκτησίας, εκτός και αν ορίζεται κάτι άλλο ρητώς. 

 

Η εταιρεία EV MMC Greece Α.Ε. στο ρόλο της ως υπεύθυνη επεξεργασίας (εφεξής καλούμενη και ως η «Engel & Völkers») πληροφορεί τους χρήστες τις σχετικά με το ότι 


κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, πρόκειται να λάβει χώρα επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, πιο συγκεκριμένα:


προσωπικά δεδομένα (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μικρό όνομα, επίθετο, τίτλος, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου – εφεξής «Δεδομένα» ή «Προσωπικά δεδομένα») που παρέχουν οι χρήστες κατά τη στιγμή της εγγραφής στην ιστοσελίδα (π.χ. σε συνδυασμό με αιτήσεις επικοινωνίας),

προσωπικά δεδομένα που μεταφέρονται από τον περιηγητή διαδικτύου του χρήστη κάθε φορά που ο χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα αποθηκεύονται σε αρχεία καταγραφής, επίσης γνωστά ως αρχεία καταγραφής εξυπηρετητή. Τα εν λόγω δεδομένα περιλαμβάνουν: διεύθυνση ΙΡ (διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου) του υπολογιστή από τον οποίο πραγματοποιείται η πρόσβαση, το όνομα της ιστοσελίδας στην οποία πραγματοποιείται η πρόσβαση, η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης, ο σχετικός ενιαίος εντοπιστής πόρων (URL) από τον οποίο ο χρήστης πραγματοποιεί πρόσβαση στην ιστοσελίδα, ο αριθμός των μεταδιδόμενων στοιχείων δεδομένων, η αναφορά της κατάστασης της επιτυχημένης πρόσβασης, ο αριθμός αναγνώρισης της συνεδρίας. 


κατά τη χρήση της εφαρμογής ιδιοκτησίας, πρόκειται να λάβει χώρα επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, πιο συγκεκριμένα:


διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μικρό όνομα, επίθετο, τίτλος, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου που παρέχεται από τους χρήστες κατά τη στιγμή αποστολής ενός αιτήματος,


κάθε φορά που πραγματοποιείται πρόσβαση στην εφαρμογή, αποθηκεύονται δεδομένα χρήσης της σχετικής εφαρμογής. Τα εν λόγω δεδομένα περιλαμβάνουν: λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται και, εφόσον εφαρμόζεται, τύπος προγράμματος περιηγητή, επίκαιρη έκδοση γλώσσας του smartphone, πληροφορίες σχετικά με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου του χρήστη, όνομα της σελίδας που ανακτήθηκε και, εφόσον εφαρμόζεται, η σελίδα προέλευσης, η ημερομηνία και η ώρα της ανάκτησης, το σύνολο των δεδομένων που μεταδόθηκαν, η αναφορά κατάστασης για το αν η ανάκτηση στέφθηκε με επιτυχία, ο αριθμός αναγνώρισης συνεδρίας. 


Σκοπός της επεξεργασίας


Η Engel & Völkers, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, 


επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών ιστοσελίδας για τους παρακάτω σκοπούς:


την ανταπόκριση στα αιτήματα χρήστη (νομική βάση είναι η εκτέλεση σύμβασης και το έννομο συμφέρον της Engel & Völkers ως προς τη μεταφορά αιτήσεων επικοινωνίας εντός του ομίλου της Engel & Völkers στην ενδεικνυόμενη εταιρεία. Ο προαναφερόμενος «Όμιλος Engel & Völkers» αποτελείται από την Engel & Völkers AG και τις εγχώριες και αλλοδαπές συνδεδεμένες εταιρείες και τους (κύριους) κατόχους άδειας που συνεργάζονται με αυτόν τον όμιλο εταιρειών. Μπορείτε να λάβετε την ενημερωμένη λίστα των εν λόγω κατόχων άδειας  εδώ:  https://www.engelvoelkers.com/de/unternehmen/standorte/), 

την προώθηση ενημερωτικών δελτίων (μόνο διαδικτυακά) μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  σχετικά με τις προσφορές της εταιρείας και τη διαφήμιση τρίτων από την εταιρεία στο νομικά επιτρεπόμενο βαθμό ή βάσει συναίνεσης. (Νομική βάση είναι είτε η συγκατάθεση είτε το έννομο συμφέρον της Engel & Völkers από την άμεση διαφήμιση, εφόσον κάτι τέτοιο λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τους κανόνες περί ανταγωνισμού), 

τη λειτουργικότητα και βελτιστοποίηση της Ιστοσελίδας της Engel & Völkers και της εφαρμογής αναζήτησης ακινήτων. (Νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον της Engel & Völkers ώστε να βελτιώνει συνεχώς την ποιότητας της ιστοσελίδας και της εφαρμογής αναζήτησης ακινήτων καθώς και να διασφαλίζει ευκολία στη χρήση),

την ανάλυση της ιστοσελίδας και της εφαρμογής αναζήτησης ακινήτων για τον καθορισμό της συμπεριφοράς χρήστη και για τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος. (Νομική βάση είναι η συγκατάθεση), 

την αναγνώριση και τον ενδεχόμενο αποκλεισμό των χρηστών που έχουν εγκαταστήσει το λεγόμενο adblocker, οι οποίοι με τον τρόπο αυτό αποκλείουν τη διαφήμιση. (Νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον της Engel & Völkers για την παροχή ολοκληρωμένων ή μερικώς διαδικτυακά χρηματοδοτούμενων προσφορών σε χρήστες που δεν αποκλείουν τη διαφήμιση),

την αποφυγή δόλιων δραστηριοτήτων ή κατάχρησης της ιστοσελίδας ή σε συνδυασμό με την ιστοσελίδα και την τήρηση των κανονιστικών διατάξεων περί ασφαλείς ιστοσελίδες. (Νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον της Engel & Völkers προς επίλυση σφαλμάτων, η διασφάλιση της ασφάλειας του συστήματος και η αναγνώριση ανεπίτρεπτης πρόσβασης ή αποπειρών πρόσβασης.)


Η νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι αυτή του άρθρου 6 παρ. 1 περ. α΄ του ΓΚΠΔ, εφόσον η επεξεργασία βασίζεται σε συναίνεση, του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β΄ εάν η βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση σύμβασης και του άρθρου 6 παρ. 1 περ. στ΄ εάν η βάση είναι το έννομο συμφέρον της Engel & Völkers. 


Σε περίπτωση που η νομική βάση είναι αυτή της συγκατάθεσης, δικαιούστε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή δίχως να επηρεάζεται σε τέτοιο ενδεχόμενο η νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα βάσει της συγκατάθεσης μέχρι τη στιγμή της ανάκλησή της. Σε περίπτωση που η νομική βάση είναι αυτή του εννόμου συμφέροντος, δικαιούστε κατ’ αρχήν να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή για λόγους που αφορούν τη συγκεκριμένη περίσταση. Το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ εφαρμόζεται σχετικά.


Φύση παροχής προσωπικών δεδομένων και συνέπειες σε περίπτωση ανάκλησης


Τα προσωπικά δεδομένα παρέχονται οικειοθελώς από τους χρήστες. Μπορούν ελεύθερα να αποφασίσουν εάν θα διαθέσουν τα προσωπικά τους δεδομένα στην Engel & Völkers και μπορούν στη συνέχεια να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν ήδη διατεθεί. Η ανάκληση ενδέχεται να καταστήσει μη λειτουργική την ιστοσελίδα της Engel & Völkers.Πρόσβαση σε δεδομένα


Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Engel & Völkers και (σε ότι αφορά σε μεμονωμένα στοιχεία) ειδικότερα από:


εργαζόμενους (μόνιμους υπαλλήλους), ανεξάρτητους συμβούλους ακινήτων και συμβούλους εξουσιοδοτημένους να διαχειρίζονται την ιστοσελίδα και την εφαρμογή αναζήτησης ιδιοκτησίας και να παρέχουν σχετικές υπηρεσίες,

τρίτους προμηθευτές (π.χ. εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, φιλοξενίας κ.λπ.) στους οποίους η Engel & Völkers έχει αναθέσει υπηρεσίες επεξεργασίας στο πλαίσιο σύμβασης επεξεργασίας εργασίας. 


Πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα


Ως υπεύθυνη επεξεργασίας είμαστε σε θέση να παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, οι εν λόγω πληροφορίες επιτρέπεται να παρέχονται μόνο για τους παρακάτω λόγους:


σε περίπτωση εκπλήρωσης νομικών υποχρεώσεων ή υποχρεώσεων που απορρέουν από κανονισμούς και οδηγίες της εθνικής  ή ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 

για την υπεράσπιση ενώπιον δικαστηρίου σε περίπτωση νομικής διαφοράς.


Κοινολόγηση δεδομένων 


Εάν το αίτημά σας αναφέρεται σε προσφορές από άλλες εταιρείες του ομίλου της Engel & Völkers, η Engel & Völkers μεταφέρει τα προσωπικά δεδομένα που εισαγάγετε εσείς στην περίπτωση αυτή στην αντίστοιχη εταιρεία του ομίλου της Engel & Völkers βάσει της προηγούμενης συγκατάθεσή σας ή του έννομου συμφέροντός της. Εκτός της εν λόγω περίπτωσης, τα προσωπικά δεδομένα σας δεν πρόκειται να αποκαλυφθούν από την Engel & Völkers.


Κοινολόγηση δεδομένων σε χώρες εκτός του ΕΟΧ


Θεωρητικά η Engel & Völkers δεν διαδίδει προσωπικά δεδομένα σε χώρες εκτός του ΕΟΧ χωρίς τη συναίνεσή σας. Οι διακομιστές που χρησιμοποιεί η Engel & Völkers βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 


Εάν το αίτημά σας αναφέρεται σε εταιρείες του ομίλου της Engel & Völkers εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόκειται να επικοινωνήσουμε τα δεδομένα σας με τη συναίνεσή σας. 


Σε περιπτώσεις μεταφοράς προσωπικών δεδομένων σε χώρες που δεν προσφέρουν το ίδιο επίπεδο προστασίας με αυτό που υφίσταται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εσείς δεν έχετε συμφωνήσει ρητά στη μεταφορά των δεδομένων σας στις εν λόγω χώρες με τη συναίνεσή σας, η Engel & Völkers θα διασφαλίσει το ότι οι συγκεκριμένες συμβατικές υποχρεώσεις υπό το καθεστώς της εφαρμοζόμενης νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των πρότυπων συμβατικών όρων που φέρουν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) θα συμφωνούνται με τον εκάστοτε πάροχο υπηρεσιών, εκτός και αν η Engel & Völkers καταφέρει να επικαλεστεί άλλες νομικές βάσεις για τη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων.


Αποθήκευση και διαγραφή δεδομένων


Η Engel & Völkers αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα για τον απαραίτητο χρόνο με σκοπό την εκπλήρωση των σκοπών, για τους οποίους τα δεδομένα συλλέχθηκαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε χρονικής περιόδου αποθήκευσης όπως εκείνη καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. διατήρηση λογιστικών αρχείων) και πάντα για 24 μήνες το πολύ μετά από τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων.


Χρήση cookies


Χρήση cookies στην ιστοσελίδα


Πέρα από την ανωτέρω αναφερόμενη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, cookies και άλλες τεχνολογίες ιχνηλάτησης αποθηκεύονται στην τελική συσκευή σας κατά τη διάρκεια ή και μετά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα της Engel & Völkers.


Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα ή την εφαρμογή αναζήτησης ακινήτων και αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιηγητή (browser) του χρήστη. Εάν λάβει χώρα επίσκεψη εκ νέου της ιστοσελίδας, ο browser του χρήστη αποστέλλει το περιεχόμενο των cookies πάλι πίσω και κατ’ αυτό τον τρόπο επιτρέπει να ταυτοποιηθεί ο χρήστης. Τεχνολογία τρίτων μερών όπως scripts, pixels και tags τα οποία χρησιμοποιεί η Engel & Völkers στο πλαίσιο διαφημιστικών λειτουργιών, θέτουν επίσης cookies στην τελική σας συσκευή.


Κάποια cookies διαγράφονται αυτομάτως κατά τη λήξη της διάρκειας περιήγησης (session cookies), άλλα, αποθηκεύονται στον browser του χρήστη για ορισμένο χρόνο ή μόνιμα και κατόπιν αυτο-διαγράφονται (temporary ή permanent cookies αντίστοιχα).

Ποια cookies χρησιμοποιεί εν γένει η Engel & Völkers;


Ανάλογα με τη λειτουργία και σκοπό, τα cookies χωρίζονται από την Engel & Völkers σε διάφορες κατηγορίες.


Τα «απαραίτητα» (essential) και τα λειτουργικά (functional) cookies είναι αναγκαία για την Engel & Völkers, ώστε να παρέχει τις διαδικτυακές της παροχές κατά τρόπο ασφαλή και φιλικό προς το χρήστη. Αυτή η κατηγορία, περιλαμβάνει για παράδειγμα


cookies που χρησιμοποιούνται για να ταυτοποιούν και να πιστοποιούν τους χρήστες και

cookies που αποθηκεύουν προσωρινά συγκεκριμένες καταχωρήσεις των χρηστών.


Αυτά τα cookies σας επιτρέπουν να περιηγείστε στις διαδικτυακές παροχές της Engel & Völkers και να χρησιμοποιείτε τις προσφερόμενες λειτουργίες κατά το δοκούν. Χωρίς αυτά τα cookies, βασικές υπηρεσίες της Engel & Völkers δεν μπορούν να παρασχεθούν. Τα εν λόγω cookies χρησιμοποιούνται μόνο όταν επισκέπτεστε τις διαδικτυακές μας παροχές και συνήθως διαγράφονται όταν κλείνει ο browser. Χρησιμοποιούνται επίσης για να βελτιστοποιούν την εικόνα της ιστοσελίδας όταν γίνεται χρήση με φορητή συσκευή, ώστε o όγκος δεδομένων να μην εξαντλείται δίχως λόγο.


Η νομική βάση για τη χρήση αυτών των cookies είναι το έννομο συμφέρον της Engel & Völkers  ώστε οι διαδικτυακές υπηρεσίες να χρησιμοποιούνται με ασφάλεια και ευκολία και η ποιότητα των διαδικτυακών υπηρεσιών και περιεχομένου να βελτιώνεται συνεχώς.


Δεν απαιτείται συγκατάθεση για τη χρήση essential και functional cookies. Δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.


Η Engel & Völkers χρησιμοποιεί επιπλέον cookies  για σκοπούς ανάλυσης (analytical cookies) και διαφήμισης (advertising cookies). Η Engel & Völkers χρησιμοποιεί τα προφίλ που δημιουργούνται με τη βοήθεια αυτών των cookies προκειμένου να λάβει στατιστικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών της Engel & Völkers και προκειμένου να προβάλει διαφημίσεις ή προσφορές που είναι προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας (internet-based advertising).


Η νομική βάση για τη χρήση τέτοιων cookies είναι η συγκατάθεσή σας.


Ποια cookies συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί η Engel & Völkers;


Μπορείτε να ανακαλύψετε ποια cookies χρησιμοπιεί συγκεκριμένα η Engel & Völkers στον ακόλουθο σύνδεσμο.


Αυτή η λίστα περιλαμβάνει επίσης και τη διάρκεια αποθήκευσης και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.


Πως μπορείτε να διαχειριστείτε και να εμποδίσετε τη χρήση cookies ή να διαγράψετε cookies;


Μπορείτε να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας της Engel & Völkers χωρίς την ύπαρξη analytical cookies, advertising cookies και άλλων εφαρμογών ιχνηλάτησης. Παρακαλούμε πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ώστε να απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies και εφαρμογές ιχνηλάτησης. Σε αυτή την περίπτωση, μόνο τα essential και functional cookies θα παραμείνουν, που είναι αναγκαία για τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών.


Μπορείτε επίσης, να απενεργοποιήσετε την αποθήκευση cookies μέσα από τις ρυθμίσεις του browser σας και να διαγράψετε αποθηκευμένα cookies στον περιηγητή σας. Σημειώστε, ωστόσο, ότι οι διαδικτυακές υπηρεσίες ενδέχεται να μη μπορούν να παρασχεθούν ή να παρασχεθούν σε περιορισμένο βαθμό, δίχως τα cookies.


Σας προτείνουμε ακόμα να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.YourOnlineChoices.com, όπου μπορείτε να λάβετε πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με τις διαδικτυακές εφαρμογές ιχνηλάτησης. 


Μια γενική εφαρμογή επιλογής εξαίρεσης (opt-out) από τη χρήση διαφόρων τέτοιων εφαρμογών, ιδίως από παρόχους στις Η.Π.Α., είναι διαθέσιμη στον εξής σύνδεσμο: optout.networkadvertising.org.

 

Σύνδεσμοι σε σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης


Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους για τις κύριες ιστοσελίδες δικτύων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook και Twitter). Αυτοί οι σύνδεσμοι δεν αποτελούν ενσωματωμένα plug-in μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είναι απλά σύνδεσμοι, μέσω των οποίων μεταφέρονται μη προσωπικά δεδομένα σε χειριστές μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

 

Δικαιώματα υποκειμένων


Έχετε το δικαίωμα πληροφόρησης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (για παράδειγμα, την προέλευση των δεδομένων αυτών, τον σκοπό της επεξεργασίας, τους τρόπους επεξεργασίας δεδομένων). Επιπροσθέτως, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αρνηθείτε την επεξεργασία δεδομένων μελλοντικά, να την περιορίσετε ή να απαιτήσετε διαγραφή των δεδομένων. Τέλος, μπορείτε να αποτρέψετε την αποστολή διαφημιστικού υλικού ή την εφαρμογή της έρευνας αγοράς ή εμπορικής επικοινωνίας ανά πάσα στιγμή.

 

Συνοπτικά έχετε το δικαίωμα: 

 

πληροφόρησης,

διόρθωσης, 

διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), 

περιορισμού επεξεργασίας,

φορητότητας δεδομένων,

εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,

καταγγελίας σε εποπτικές αρχές.

 

Σημειώνεται ότι το δικαίωμά σας για διαγραφή υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς. Για παράδειγμα, δεν χρειάζεται ή δεν πρέπει να διαγράψουμε δεδομένα που χρειαζόμαστε για περαιτέρω χρονική περίοδο βάσει περιόδου διατήρησης προβλεπόμενης στο νόμο. Τα δεδομένα που απαιτούνται από εμάς για την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων εξαιρούνται επίσης από το δικαίωμά σας διαγραφής.


Για την άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων και την αίτηση πληροφοριών, οι χρήστες μπορούν να αποστείλουν μήνυμα στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου regulatory-el@engelvoelkers.com ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Μεσογείων αρ. 2-4, 115 27 , Αθήνα, EV MMC Greece Α.Ε. Παρομοίως, οι χρήστες μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν τη συναίνεσή τους, να διορθώσουν και να διαγράψουν την επεξεργασία των δεδομένων τους.

 

Επαφές


Η υπεύθυνη για την επεξεργασία δεδομένων είναι η EV MMC Greece Α.Ε. (Λ. Μεσογείων αρ. 2-4, 115 27 , Αθήνα). Σε περίπτωση ερωτημάτων σχετικά με τους εκτελούντες την επεξεργασία, είμαστε στην ευχάριστη θέση να καταστήσουμε σε εσάς διαθέσιμη μια τρέχουσα λίστα αυτών.


Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο συντονισμού επί των ζητημάτων προσωπικών δεδομένων: κ. Απόστολο Μπότση. apostolos.botsis@engelvoelkers.com.


Εάν έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας από εμάς, έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή: Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, www.dpa.gr.

 


Πληροφορίες προστασίας προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών μεσιτείας


Οι πληροφορίες προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύουν από 18/11/2018

 

Η EV MMC Greece Α.Ε. στο ρόλο της ως υπεύθυνη επεξεργασίας (εφεξής και ως «Engel & Völkers») πληροφορεί τους πελάτες της και τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται τακτικά στο πλαίσιο μιας συμβατικής ή προσυμβατικής σχέσης. Αυτά περιλαμβάνουν ειδικότερα:


μικρό όνομα, επίθετο, τίτλος, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, πληροφορίες σχετικά με την επιθυμητή ιδιοκτησία (σε περίπτωση αναζήτησης ιδιοκτησίας) ή πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία (σε περίπτωση πώλησης ακινήτων),

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν έχετε συναινέσει στη λήψη προωθητικών πληροφοριών, ειδικότερα προσφοράς ιδιοκτησιών,

όπως και (εάν υπάρχει αγορά/πώληση ή μίσθωση ιδιοκτησίας) τραπεζικές πληροφορίες, πληροφορίες ταυτοποίησης, αντίγραφο ταυτότητας (όταν πρόκειται για αγορά ιδιοκτησίας) όπως και κτηματολογικές πληροφορίες, τιμολόγια ηλεκτρισμού, πετρελαίου και/ή αερίου, γενικά τιμολόγια άμεσης χρέωσης, συμβόλαια πώλησης (κατά την πώληση μιας ιδιοκτησίας) ή (σε περίπτωση μίσθωσης ιδιοκτησίας) τραπεζικές πληροφορίες, πληροφορίες ταυτοποίησης, CV, πληροφορίες σχετικά με τα εισοδήματα, αποδεικτικά φερεγγυότητας, συμφωνητικά μίσθωσης.


Εφεξής, τα εν λόγω δεδομένα θα αναφέρονται ως «δεδομένα» ή «προσωπικά δεδομένα».


Σκοπός επεξεργασίας


Η Engel & Völkers, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:


εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων στο πλαίσιο της σύμβασης μεσιτείας (νομική βάση είναι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β' του ΓΚΠΔ),

εκπλήρωση των έννομων υποχρεώσεών της έναντι των φορολογικών αρχών (νομική βάση είναι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. γ’ του ΓΚΠΔ),

βέλτιστη παροχή υπηρεσιών δια μέσω και ανεξάρτητων συμβούλων ακίνητης ιδιοκτησίας, προφύλαξη από επισφαλείς απαιτήσεις με τη διενέργεια πιστωτικών ελέγχων και δικαστική ή και εξωδικαστική επιδίωξη ικανοποίησης των απαιτήσεών της (νομική βάση είναι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. στ΄ του ΓΚΠΔ, ήτοι το έννομο συμφέρον), 

προώθηση πληροφοριών σχετικά με ακίνητα που προβάλλει η Engel & Völkers ή αδειοδοτημένες επιχειρήσεις του δικτύου της Engel & Völkers (νομική βάση είναι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. στ’ του ΓΚΠΔ, ήτοι το έννομο συμφέρον της Engel & Völkers που απορρέει από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της άμεσης διαφήμισης). 


Κοινολόγηση δεδομένων 


Εάν το αίτημά σας αναφέρεται σε προσφορές από άλλες εταιρείες του ομίλου της Engel & Völkers, η Engel & Völkers διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρίσατε στη σχετική υπόθεση στην αντίστοιχη εταιρεία του Ομίλου Engel & Völkers με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Παρακαλείσθε επίσης να εξοικειωθείτε με τις πληροφορίες μας σε σχέση με τις συστάσεις στο τέλος των πληροφοριών προστασίας δεδομένων.


Επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται μόνο από την Engel & Völkers ως μέρος της εκπλήρωσης της συμβατικής σχέσης, εάν είναι απαραίτητο, κατόπιν προηγούμενης συναίνεσής σας. Συγκεκριμένα, γίνεται γνωστοποίηση των δεδομένων στους συνεργάτες σας ή στους πιθανούς συμβαλλομένους, τους συμβολαιογράφους και τα υποθηκοφυλακεία/κτηματολογικά γραφεία. Σε αυτό το πλαίσιο, η Engel & Völkers υπόκειται επίσης στο νόμο για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ενδέχεται να υποχρεωθεί να γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας στις ρυθμιστικές αρχές. Επιπλέον, τα δεδομένα σας θα γνωστοποιηθούν στους ανεξάρτητους συμβούλους ακινήτων της Engel & Völkers.


Πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα


Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Engel & Völkers και (όσον αφορά μεμονωμένα στοιχεία) ειδικότερα από:


εργαζομένους οι οποίοι καθιστoύν διαθέσιμες της υπηρεσίες,

συμβούλους οι οποίοι καθιστούν διαθέσιμες τις παρεχόμενες υπηρεσίες,

τρίτους προμηθευτές (π.χ. εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, φιλοξενίας, ή εταιρείες ταχυδρομικών υπηρεσιών) και στους οποίους η Engel & Völkers έχει αναθέσει υπηρεσίες επεξεργασίας λειτουργιών στο πλαίσιο σύμβασης επεξεργασίας.


Κοινολόγηση δεδομένων σε χώρες εκτός του ΕΟΧ


Κατά κανόνα, η Engel & Völkers δεν μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σε χώρες εκτός του ΕΟΧ χωρίς τη συναίνεσή σας. Οι διακομιστές που χρησιμοποιεί η Engel & Völkers βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν το αίτημά σας αναφέρεται σε εταιρείες του ομίλου της Engel & Völkers εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας με τη συναίνεσή σας.


Σε περιπτώσεις μεταφοράς προσωπικών δεδομένων σε χώρες που δεν προσφέρουν το ίδιο επίπεδο προστασίας με αυτό που υφίσταται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εσείς δεν έχετε συμφωνήσει ρητά στη μεταφορά των δεδομένων σας στις εν λόγω χώρες μέσω της συναίνεσή σας, η Engel & Völkers θα διασφαλίσει ότι ορισμένες συμβατικές υποχρεώσεις βάσει του ισχύοντος νόμου περί προστασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) συμφωνούνται με κάθε πάροχο υπηρεσιών, εκτός εάν η Engel & Völkers μπορεί να επικαλεσθεί άλλους νομικούς λόγους για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.


Αποθήκευση και διαγραφή δεδομένων


Η Engel & Völkers αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα σε σχέση με τη συμβατική σχέση για τη διάρκεια της περιόδου διατήρησης που απορρέει από τις νομικές διατάξεις. Επιπλέον, η Engel & Völkers αποθηκεύει τα δεδομένα της σε σχέση με την λήψη εμπορικών πληροφοριών έως την ανάκληση της συναίνεσής σας από την Engel & Völkers.


Δικαιώματα ενδιαφερομένων ατόμων

Έχετε το δικαίωμα πληροφόρησης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (για παράδειγμα, την προέλευση των δεδομένων αυτών, τον σκοπό της επεξεργασίας, τους τρόπους επεξεργασίας δεδομένων). Επιπλέον, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αρνηθείτε την επεξεργασία δεδομένων μελλοντικά, να την περιορίσετε ή να απαιτήσετε διαγραφή των δεδομένων. Τελικά, μπορείτε να αποτρέψετε την αποστολή διαφημιστικού υλικού ή την εφαρμογή της έρευνας αγοράς ή εμπορικής επικοινωνίας ανά πάσα στιγμή.

 

Συνοπτικά έχετε το δικαίωμα:

πληροφόρησης,

διόρθωσης, 

διαγραφής (ή «δικαίωμα στη λήθη»), 

περιορισμού επεξεργασίας,

φορητότητας δεδομένων,

εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,

καταγγελίας στις εποπτικές αρχές.

 

Σημειώστε ότι το δικαίωμά σας για διαγραφή υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς. Για παράδειγμα, δεν χρειάζεται ή δεν πρέπει να διαγράψουμε δεδομένα που χρειαζόμαστε για περαιτέρω χρονική περίοδο βάσει περιόδου διατήρησης που προβλέπει ο νόμος. Τα δεδομένα που απαιτούνται από εμάς για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων εξαιρούνται επίσης από το δικαίωμά σας διαγραφής.

 

Για την άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων και την αίτηση πληροφοριών, οι χρήστες μπορούν να αποστείλουν μήνυμα στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου regulatory-el@engelvoelkers.com ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Μεσογείων αρ. 2-4, 115 27 , Αθήνα, EV MMC Greece Α.Ε. Παρομοίως, οι χρήστες μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν τη συναίνεσή τους, να διορθώσουν και να διαγράψουν την επεξεργασία των δεδομένων τους.

 

Επαφές


Η υπεύθυνη για την επεξεργασία δεδομένων είναι η EV MMC Greece Α.Ε. (Λ. Μεσογείων αρ. 2-4, 115 27 , Αθήνα). Σε περίπτωση ερωτημάτων σχετικά με τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων, είμαστε στην ευχάριστη θέση να καταστήσουμε σε εσάς διαθέσιμη μια τρέχουσα λίστα αυτών.


Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο συντονισμού επί των ζητημάτων προσωπικών δεδομένων: κ. Απόστολο Μπότση. apostolos.botsis@engelvoelkers.com.


Εάν έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας από εμάς, έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή: Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, www.dpa.gr. 

 


Πληροφορίες προστασίας προσωπικών δεδομένων σε σχέση με την επικοινωνία μέσω τηλεφώνου, διαδικτύου ή και δια ζώσης


Οι πληροφορίες προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύουν από 18/11/2018

 

Η EV MMC Greece Α.Ε. στο ρόλο της ως υπεύθυνη επεξεργασίας (εφεξής και ως «Engel & Völkers») πληροφορεί τους πελάτες της και τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται τακτικά στο πλαίσιο επικοινωνίας. Αυτά περιλαμβάνουν ειδικότερα:


μικρό όνομα, επίθετο, τίτλος, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, πληροφορίες σχετικά με την επιθυμητή ιδιοκτησία (σε περίπτωση αναζήτησης ιδιοκτησίας) ή πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία (σε περίπτωση πώλησης ακινήτων),

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν έχετε συναινέσει στη λήψη προωθητικών πληροφοριών, ειδικότερα προσφοράς ιδιοκτησιών.


Εφεξής, τα εν λόγω δεδομένα θα αναφέρονται ως «δεδομένα» ή «προσωπικά δεδομένα».


Σκοπός επεξεργασίας


Η Engel & Völkers, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:


εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων στο πλαίσιο της σύμβασης μεσιτείας (νομική βάση είναι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β' του ΓΚΠΔ),

εκπλήρωση των έννομων υποχρεώσεών της έναντι των φορολογικών αρχών (νομική βάση είναι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. γ’ του ΓΚΠΔ),

βέλτιστη παροχή υπηρεσιών δια μέσω και ανεξάρτητων συμβούλων ακίνητης ιδιοκτησίας, προφύλαξη από επισφαλείς απαιτήσεις με τη διενέργεια πιστωτικών ελέγχων και δικαστική ή και εξωδικαστική επιδίωξη ικανοποίησης των απαιτήσεών της (νομική βάση είναι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. στ΄ του ΓΚΠΔ, ήτοι το έννομο συμφέρον), 

προώθηση πληροφοριών σχετικά με ακίνητα που προβάλλει η Engel & Völkers ή αδειοδοτημένες επιχειρήσεις του δικτύου της Engel & Völkers (νομική βάση είναι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. στ’ του ΓΚΠΔ, ήτοι το έννομο συμφέρον της Engel & Völkers που απορρέει από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της άμεσης διαφήμισης). 


Κοινολόγηση δεδομένων 


Εάν το αίτημά σας αναφέρεται σε προσφορές από άλλες εταιρείες του ομίλου της Engel & Völkers, η Engel & Völkers διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρίσατε στη σχετική υπόθεση στην αντίστοιχη εταιρεία του Ομίλου Engel & Völkers με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Παρακαλείσθε επίσης να εξοικειωθείτε με τις πληροφορίες μας σε σχέση με τις συστάσεις στο τέλος των πληροφοριών προστασίας δεδομένων.


Επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται μόνο από την Engel & Völkers ως μέρος της εκπλήρωσης της συμβατικής σχέσης, εάν είναι απαραίτητο, κατόπιν προηγούμενης συναίνεσής σας. Συγκεκριμένα, γίνεται γνωστοποίηση των δεδομένων στους συνεργάτες σας ή στους πιθανούς συμβαλλομένους, τους συμβολαιογράφους και τα υποθηκοφυλακεία/κτηματολογικά γραφεία. Σε αυτό το πλαίσιο, η Engel & Völkers υπόκειται επίσης στο νόμο για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ενδέχεται να υποχρεωθεί να γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας στις ρυθμιστικές αρχές. Επιπλέον, τα δεδομένα σας θα γνωστοποιηθούν στους ανεξάρτητους συμβούλους ακινήτων της Engel & Völkers.


Πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα


Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Engel & Völkers και (όσον αφορά μεμονωμένα στοιχεία) ειδικότερα από:


εργαζομένους οι οποίοι καθιστoύν διαθέσιμες της υπηρεσίες,

συμβούλους οι οποίοι καθιστούν διαθέσιμες τις παρεχόμενες υπηρεσίες,

τρίτους προμηθευτές (π.χ. εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, φιλοξενίας, ή εταιρείες ταχυδρομικών υπηρεσιών) και στους οποίους η Engel & Völkers έχει αναθέσει υπηρεσίες επεξεργασίας λειτουργιών στο πλαίσιο σύμβασης επεξεργασίας.


Κοινολόγηση δεδομένων σε χώρες εκτός του ΕΟΧ


Κατά κανόνα, η Engel & Völkers δεν μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σε χώρες εκτός του ΕΟΧ χωρίς τη συναίνεσή σας. Οι διακομιστές που χρησιμοποιεί η Engel & Völkers βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Εάν το αίτημά σας αναφέρεται σε εταιρείες του ομίλου της Engel & Völkers εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας με τη συναίνεσή σας.


Σε περιπτώσεις μεταφοράς προσωπικών δεδομένων σε χώρες που δεν προσφέρουν το ίδιο επίπεδο προστασίας με αυτό που υφίσταται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εσείς δεν έχετε συμφωνήσει ρητά στη μεταφορά των δεδομένων σας στις εν λόγω χώρες μέσω της συναίνεσή σας, η Engel & Völkers θα διασφαλίσει ότι ορισμένες συμβατικές υποχρεώσεις βάσει του ισχύοντος νόμου περί προστασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) συμφωνούνται με κάθε πάροχο υπηρεσιών, εκτός εάν η Engel & Völkers μπορεί να επικαλεσθεί άλλους νομικούς λόγους για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.


Αποθήκευση και διαγραφή δεδομένων


Η Engel & Völkers αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα σε σχέση με τη συμβατική σχέση για τη διάρκεια της περιόδου διατήρησης που απορρέει από τις νομικές διατάξεις. Επιπλέον, η Engel & Völkers αποθηκεύει τα δεδομένα της σε σχέση με την λήψη εμπορικών πληροφοριών έως την ανάκληση της συναίνεσής σας από την Engel & Völkers.


Δικαιώματα υποκειμένων

Έχετε το δικαίωμα πληροφόρησης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (για παράδειγμα, την προέλευση των δεδομένων αυτών, τον σκοπό της επεξεργασίας, τους τρόπους επεξεργασίας δεδομένων). Επιπλέον, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας περί την επεξεργασία δεδομένων στο μέλλον, να την περιορίσετε ή να απαιτήσετε διαγραφή των δεδομένων. Τελικά, μπορείτε να αποτρέψετε την αποστολή διαφημιστικού υλικού ή την εφαρμογή της έρευνας αγοράς ή εμπορικής επικοινωνίας ανά πάσα στιγμή.

 

Συνοπτικά έχετε το δικαίωμα:

πληροφόρησης,

διόρθωσης, 

διαγραφής (ή «δικαίωμα στη λήθη»), 

περιορισμού επεξεργασίας,

φορητότητας δεδομένων,

εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,

καταγγελίας στις εποπτικές αρχές.

 

Σημειώστε ότι το δικαίωμά σας για διαγραφή υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς. Για παράδειγμα, δεν χρειάζεται ή δεν πρέπει να διαγράψουμε δεδομένα που χρειαζόμαστε για περαιτέρω χρονική περίοδο βάσει περιόδου διατήρησης που προβλέπει ο νόμος. Τα δεδομένα που απαιτούνται από εμάς για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων εξαιρούνται επίσης από το δικαίωμά σας διαγραφής.

 

Για την άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων και την αίτηση πληροφοριών, οι χρήστες μπορούν να αποστείλουν μήνυμα στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου regulatory-el@engelvoelkers.com ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Μεσογείων αρ. 2-4, 115 27 , Αθήνα, EV MMC Greece Α.Ε. Παρομοίως, οι χρήστες μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν τη συναίνεσή τους, να διορθώσουν και να διαγράψουν την επεξεργασία των δεδομένων τους.

 

Επαφές


Η υπεύθυνη για την επεξεργασία δεδομένων είναι η EV MMC Greece Α.Ε. (Λ. Μεσογείων αρ. 2-4, 115 27 , Αθήνα). Σε περίπτωση ερωτημάτων σχετικά με τους εκτελούντες την επεξεργασία, είμαστε στην ευχάριστη θέση να καταστήσουμε σε εσάς διαθέσιμη μια τρέχουσα λίστα αυτών.


Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο συντονισμού επί των ζητημάτων προσωπικών δεδομένων: κ. Απόστολο Μπότση. apostolos.botsis@engelvoelkers.com.


Εάν έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας από εμάς, έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή: Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, www.dpa.gr


 


Πληροφορίες προστασίας προσωπικών δεδομένων σε σχέση με την επικοινωνία μέσω ταχυδρομείου


Οι πληροφορίες προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύουν από 18/11/2018

 

Η EV MMC Greece Α.Ε. στο ρόλο της ως υπεύθυνη επεξεργασίας (εφεξής και ως «Engel & Völkers») πληροφορεί τους πελάτες της και τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται τακτικά στο πλαίσιο επικοινωνίας. Αυτά περιλαμβάνουν ειδικότερα:


μικρό όνομα, επίθετο, τίτλος, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, πληροφορίες σχετικά με την επιθυμητή ιδιοκτησία (σε περίπτωση αναζήτησης ιδιοκτησίας) ή πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία (σε περίπτωση πώλησης ακινήτων),

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν έχετε συναινέσει στη λήψη προωθητικών πληροφοριών, ειδικότερα προσφοράς ιδιοκτησιών.


Εφεξής, τα εν λόγω δεδομένα θα αναφέρονται ως «δεδομένα» ή «προσωπικά δεδομένα».


Σκοπός επεξεργασίας


Η Engel & Völkers, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:


εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων στο πλαίσιο της σύμβασης μεσιτείας (νομική βάση είναι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β' του ΓΚΠΔ),

εκπλήρωση των έννομων υποχρεώσεών της έναντι των φορολογικών αρχών (νομική βάση είναι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. γ’ του ΓΚΠΔ),

βέλτιστη παροχή υπηρεσιών δια μέσω και ανεξάρτητων συμβούλων ακίνητης ιδιοκτησίας, προφύλαξη από επισφαλείς απαιτήσεις με τη διενέργεια πιστωτικών ελέγχων και δικαστική ή και εξωδικαστική επιδίωξη ικανοποίησης των απαιτήσεών της (νομική βάση είναι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. στ΄ του ΓΚΠΔ, ήτοι το έννομο συμφέρον), 

προώθηση πληροφοριών σχετικά με ακίνητα που προβάλλει η Engel & Völkers ή αδειοδοτημένες επιχειρήσεις του δικτύου της Engel & Völkers (νομική βάση είναι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. στ’ του ΓΚΠΔ, ήτοι το έννομο συμφέρον της Engel & Völkers που απορρέει από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της άμεσης διαφήμισης),

προώθηση πληροφοριών σχετικά με αγγελίες διαθέσιμων θέσεων εργασίας ή πρόσκλησης σε ανεξάρτητους συμβούλους ακινήτων που προβάλλει η Engel & Völkers ή αδειοδοτημένες επιχειρήσεις του δικτύου της Engel & Völkers (νομική βάση είναι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. στ’ του ΓΚΠΔ του ΓΚΠΔ, ήτοι το έννομο συμφέρον της Engel & Völkers που απορρέει από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της άμεσης διαφήμισης).


Πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα


Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Engel & Völkers και (όσον αφορά μεμονωμένα στοιχεία) ειδικότερα από:


εργαζομένους οι οποίοι καθιστoύν διαθέσιμες της υπηρεσίες,

συμβούλους οι οποίοι καθιστούν διαθέσιμες τις παρεχόμενες υπηρεσίες,

τρίτους προμηθευτές (π.χ. εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, φιλοξενίας, ή εταιρείες ταχυδρομικών υπηρεσιών) και στους οποίους η Engel & Völkers έχει αναθέσει υπηρεσίες επεξεργασίας λειτουργιών στο πλαίσιο σύμβασης επεξεργασίας.


Κοινολόγηση δεδομένων σε χώρες εκτός του ΕΟΧ


Κατά κανόνα η Engel & Völkers δεν μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σε χώρες εκτός του ΕΟΧ χωρίς τη συναίνεσή σας. Οι διακομιστές που χρησιμοποιεί η Engel & Völkers βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Εάν το αίτημά σας αναφέρεται σε εταιρείες του ομίλου της Engel & Völkers εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας με τη συναίνεσή σας.


Σε περιπτώσεις μεταφοράς προσωπικών δεδομένων σε χώρες που δεν προσφέρουν το ίδιο επίπεδο προστασίας με αυτό που υφίσταται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εσείς δεν έχετε συμφωνήσει ρητά στη μεταφορά των δεδομένων σας στις εν λόγω χώρες μέσω της συναίνεσή σας, η Engel & Völkers θα διασφαλίσει ότι ορισμένες συμβατικές υποχρεώσεις βάσει του ισχύοντος νόμου περί προστασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) συμφωνούνται με κάθε πάροχο υπηρεσιών, εκτός εάν η Engel & Völkers μπορεί να επικαλεσθεί άλλους νομικούς λόγους για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.


Αποθήκευση και διαγραφή δεδομένων


Η Engel & Völkers αποθηκεύει τα δεδομένα σε σχέση με τη λήψη εμπορικής επικοινωνίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.


Δικαιώματα υποκειμένων

Έχετε το δικαίωμα πληροφόρησης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (για παράδειγμα, την προέλευση των δεδομένων αυτών, τον σκοπό της επεξεργασίας, τους τρόπους επεξεργασίας δεδομένων). Επιπλέον, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας περί την επεξεργασία δεδομένων στο μέλλον, να την περιορίσετε ή να απαιτήσετε διαγραφή των δεδομένων. Τελικά, μπορείτε να αποτρέψετε την αποστολή διαφημιστικού υλικού ή την εφαρμογή της έρευνας αγοράς ή εμπορικής επικοινωνίας ανά πάσα στιγμή.

 

Συνοπτικά έχετε το δικαίωμα:

πληροφόρησης,

διόρθωσης, 

διαγραφής (ή «δικαίωμα στη λήθη»), 

περιορισμού επεξεργασίας,

φορητότητας δεδομένων,

εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,

καταγγελίας στις εποπτικές αρχές.

 

Για την άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων και την αίτηση πληροφοριών, οι χρήστες μπορούν να αποστείλουν μήνυμα στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου regulatory-el@engelvoelkers.com ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Μεσογείων αρ. 2-4, 115 27 , Αθήνα, EV MMC Greece Α.Ε. Παρομοίως, οι χρήστες μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν τη συναίνεσή τους, να διορθώσουν και να διαγράψουν την επεξεργασία των δεδομένων τους.

 

Επαφές


Η υπεύθυνη για την επεξεργασία δεδομένων είναι η EV MMC Greece Α.Ε. (Λ. Μεσογείων αρ. 2-4, 115 27 , Αθήνα). Σε περίπτωση ερωτημάτων σχετικά με τους εκτελούντες την επεξεργασία, είμαστε στην ευχάριστη θέση να καταστήσουμε σε εσάς διαθέσιμη μια τρέχουσα λίστα αυτών.


Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο συντονισμού επί των ζητημάτων προσωπικών δεδομένων: κ. Απόστολο Μπότση. apostolos.botsis@engelvoelkers.com.


Εάν έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας από εμάς, έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή: Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, www.dpa.gr


 

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων σε σχέση με την κοινή αναζήτηση κατοικιών εντός του δικτύου κατόχων άδειας της Engel & Völkers (Σύσταση)


Οι παρούσες πληροφορίες προστασίας δεδομένων ισχύουν από 18/11/2018. 

 

Η EV MMC Greece Α.Ε. (εφεξής καλούμενη «Engel & Völkers») έχει λάβει τα προσωπικά σας δεδομένα από εταιρεία εντός του δικτύου κατόχων αδειών της Engel & Völkers. Η γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων έλαβε χώρα βάσει της συναίνεσής σας. 


Δεδομένου ότι επεξεργαζόμαστε τώρα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς, σας ενημερώνουμε σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΓΚΠΔ:: 


Στον ρόλο μας ως υπεύθυνη επεξεργασίας, ενημερώνουμε τους πελάτες μας και τους ενδιαφερόμενους σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που προέκυψαν από κοινή αναζήτηση από κατόχους αδειών της Engel & Völkers. Συγκεκριμένα, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε:

μικρό όνομα, επίθετο, τίτλος, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, πληροφορίες σχετικά με την επιθυμητή ιδιοκτησία (σε περίπτωση αναζήτησης ιδιοκτησίας) ή πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία (σε περίπτωση πώλησης ακινήτων),

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν έχετε συναινέσει στη λήψη προωθητικών πληροφοριών, ειδικότερα προσφοράς ιδιοκτησιών,

όπως και (εάν υπάρχει αγορά/πώληση ή μίσθωση ιδιοκτησίας) τραπεζικές πληροφορίες, πληροφορίες ταυτοποίησης, αντίγραφο ταυτότητας (όταν πρόκειται για αγορά ιδιοκτησίας) όπως και κτηματολογικές πληροφορίες, τιμολόγια ηλεκτρισμού, πετρελαίου και/ή αερίου, γενικά τιμολόγια άμεσης χρέωσης, συμβόλαια πώλησης (κατά την πώληση μιας ιδιοκτησίας) ή (σε περίπτωση μίσθωσης ιδιοκτησίας) τραπεζικές πληροφορίες, πληροφορίες ταυτοποίησης, CV, πληροφορίες σχετικά με τα εισοδήματα, αποδεικτικά φερεγγυότητας, συμφωνητικά μίσθωσης.


Εφεξής, τα εν λόγω δεδομένα θα αναφέρονται ως «δεδομένα» ή «προσωπικά δεδομένα».


Σκοπός επεξεργασίας


Η Engel & Völkers, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:


εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων στο πλαίσιο της σύμβασης μεσιτείας (νομική βάση εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων στο πλαίσιο της σύμβασης μεσιτείας (νομική βάση είναι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β' του ΓΚΠΔ),

εκπλήρωση των έννομων υποχρεώσεών της έναντι των φορολογικών αρχών (νομική βάση είναι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. γ’ του ΓΚΠΔ),

βέλτιστη παροχή υπηρεσιών δια μέσω και ανεξάρτητων συμβούλων ακίνητης ιδιοκτησίας, προφύλαξη από επισφαλείς απαιτήσεις με τη διενέργεια πιστωτικών ελέγχων και δικαστική ή και εξωδικαστική επιδίωξη ικανοποίησης των απαιτήσεών της (νομική βάση είναι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. στ΄ του ΓΚΠΔ, ήτοι το έννομο συμφέρον), 

προώθηση πληροφοριών σχετικά με ακίνητα που προβάλλει η Engel & Völkers ή αδειοδοτημένες επιχειρήσεις του δικτύου της Engel & Völkers (νομική βάση είναι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. στ’ του ΓΚΠΔ, ήτοι το έννομο συμφέρον της Engel & Völkers που απορρέει από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της άμεσης διαφήμισης).


Κοινολόγηση δεδομένων 


Εάν το αίτημά σας αναφέρεται σε προσφορές από άλλες εταιρείες του ομίλου της Engel & Völkers, η Engel & Völkers διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρίσατε στη σχετική υπόθεση στην αντίστοιχη εταιρεία του Ομίλου Engel & Völkers με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται στους συνεργάτες σας ή στους πιθανούς συμβαλλομένους, τους συμβολαιογράφους και τα υποθηκοφυλακεία/κτηματολογικά γραφεία. Σε αυτό το πλαίσιο, η Engel & Völkers υπόκειται επίσης στο νόμο για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ενδέχεται να υποχρεωθεί να γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας στις ρυθμιστικές αρχές. Επιπλέον, τα δεδομένα σας θα γνωστοποιηθούν στους ανεξάρτητους συμβούλους ακινήτων της Engel & Völkers.


Πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα


Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Engel & Völkers και (όσον αφορά μεμονωμένα στοιχεία) ειδικότερα από:


εργαζομένους οι οποίοι καθιστoύν διαθέσιμες της υπηρεσίες,

συμβούλους οι οποίοι καθιστούν διαθέσιμες τις παρεχόμενες υπηρεσίες,

τρίτους προμηθευτές (π.χ. εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, φιλοξενίας, ή εταιρείες ταχυδρομικών υπηρεσιών) και στους οποίους η Engel & Völkers έχει αναθέσει υπηρεσίες επεξεργασίας λειτουργιών στο πλαίσιο σύμβασης επεξεργασίας.


Κοινολόγηση δεδομένων σε χώρες εκτός του ΕΟΧ


Κατά κανόνα, η Engel & Völkers δεν μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σε χώρες εκτός του ΕΟΧ χωρίς τη συναίνεσή σας. Οι διακομιστές που χρησιμοποιεί η Engel & Völkers βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Εάν το αίτημά σας αναφέρεται σε εταιρείες του ομίλου της Engel & Völkers εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας με τη συναίνεσή σας.


Σε περιπτώσεις μεταφοράς προσωπικών δεδομένων σε χώρες που δεν προσφέρουν το ίδιο επίπεδο προστασίας με αυτό που υφίσταται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εσείς δεν έχετε συμφωνήσει ρητά στη μεταφορά των δεδομένων σας στις εν λόγω χώρες μέσω της συναίνεσή σας, η Engel & Völkers θα διασφαλίσει ότι ορισμένες συμβατικές υποχρεώσεις βάσει του ισχύοντος νόμου περί προστασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) συμφωνούνται με κάθε πάροχο υπηρεσιών, εκτός εάν η Engel & Völkers μπορεί να επικαλεσθεί άλλους νομικούς λόγους για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.


Αποθήκευση και διαγραφή δεδομένων


Η Engel & Völkers αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα σε σχέση με τη συμβατική σχέση για τη διάρκεια της περιόδου διατήρησης που απορρέει από τις νομικές διατάξεις. Επιπλέον, η Engel & Völkers αποθηκεύει τα δεδομένα της σε σχέση με την λήψη εμπορικών πληροφοριών έως την ανάκληση της συναίνεσής σας από την Engel & Völkers.


Δικαιώματα υποκειμένων

Έχετε το δικαίωμα πληροφόρησης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (για παράδειγμα, την προέλευση των δεδομένων αυτών, τον σκοπό της επεξεργασίας, τους τρόπους επεξεργασίας δεδομένων). Επιπλέον, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αρνηθείτε την επεξεργασία δεδομένων μελλοντικά, να την περιορίσετε ή να απαιτήσετε διαγραφή των δεδομένων. Τελικά, μπορείτε να αποτρέψετε την αποστολή διαφημιστικού υλικού ή την εφαρμογή της έρευνας αγοράς ή εμπορικής επικοινωνίας ανά πάσα στιγμή.

 

Συνοπτικά έχετε το δικαίωμα:

πληροφόρησης,

διόρθωσης, 

διαγραφής (ή «δικαίωμα στη λήθη»), 

περιορισμού επεξεργασίας,

φορητότητας δεδομένων,

εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,

καταγγελίας στις εποπτικές αρχές.

 

Σημειώστε ότι το δικαίωμά σας για διαγραφή υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς. Για παράδειγμα, δεν χρειάζεται ή δεν πρέπει να διαγράψουμε δεδομένα που χρειαζόμαστε για περαιτέρω χρονική περίοδο βάσει περιόδου διατήρησης που προβλέπει ο νόμος. Τα δεδομένα που απαιτούνται από εμάς για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων εξαιρούνται επίσης από το δικαίωμά σας διαγραφής.

 

Για την άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων και την αίτηση πληροφοριών, οι χρήστες μπορούν να αποστείλουν μήνυμα στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου regulatory-el@engelvoelkers.com ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Μεσογείων αρ. 2-4, 115 27 , Αθήνα, EV MMC Greece Α.Ε. Παρομοίως, οι χρήστες μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν τη συναίνεσή τους, να διορθώσουν και να διαγράψουν την επεξεργασία των δεδομένων τους.

 

Επαφές


Η υπεύθυνη για την επεξεργασία δεδομένων είναι η EV MMC Greece Α.Ε. (Λ. Μεσογείων αρ. 2-4, 115 27 , Αθήνα). Σε περίπτωση ερωτημάτων σχετικά με τους εκτελούντες την επεξεργασία, είμαστε στην ευχάριστη θέση να καταστήσουμε σε εσάς διαθέσιμη μια τρέχουσα λίστα αυτών.


Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο συντονισμού επί των ζητημάτων προσωπικών δεδομένων: κ. Απόστολο Μπότση. apostolos.botsis@engelvoelkers.com.


Εάν έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας από εμάς, έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή: Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, www.dpa.gr

 


Ενημέρωση για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σε σχέση με εικονικές συνεδριάσεις, βίντεο / φωνητικές κλήσεις, συνομιλίες chatbot και τη χρήση iAdvize


Οι παρούσες πληροφορίες προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύουν από 01 Μαρτίου 2020. 

 

Η «EV MMC Greece Α.Ε.» στο ρόλο της ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής καλούμενη και ως «Engel & Völkers») ενημερώνει τους πελάτες της και τους ενδιαφερομένους σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει στο πλαίσιο εικονικών συνεδριάσεων, βίντεο/φωνητικών κλήσεων και συνομιλιών chatbots. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι τα ακόλουθα:


Προσωπικά Δεδομένα που συλλέχθηκαν πριν από την κλήση/συνομιλία (cookie λειτουργικότητας): Το μοναδικό αναγνωριστικό σας συλλέγεται μέσω cookie που είναι αποθηκευμένο στο πρόγραμμα περιήγησής σας καθώς και δεδομένα που σχετίζονται με το μοναδικό αναγνωριστικό σας.

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την διάρκεια της κλήσης/συνομιλίας: Συνομιλίες (αριθμός συνομιλιών, διάρκεια, ημερομηνία, απάντηση στην έρευνα ικανοποίησης), διεύθυνση IP, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, ταυτότητα.

Ένα όνομα που απαιτείται και εμφανίζεται σε άλλους συμμετέχοντες στις εικονικές συναντήσεις. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να μοιραστείτε τον ήχο, το βίντεο ή την οθόνη σας. Εάν επιλεγεί ηχητικό βίντεο, οι άλλοι συμμετέχοντες στη σύσκεψη θα δουν μια ζωντανή λήψη από την κάμερα σας, θα ακούσουν έναν ζωντανό ήχο από το μικρόφωνό σας και θα δουν το κοινόχρηστο περιεχόμενο από την οθόνη σας. (Όλα τα ανωτέρω καλούμενα εφεξής ως «δεδομένα» ή «προσωπικά δεδομένα»).Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων και Σκοπός Επεξεργασίας


Η ανταπόκριση στα αιτήματά σας (νομική βάση είναι η εκτέλεση σύμβασης και το έννομο συμφέρον της Engel & Völkers ως προς τη μεταφορά αιτήσεων επικοινωνίας εντός του ομίλου της Engel & Völkers στην ενδεικνυόμενη εταιρεία. Ο προαναφερόμενος «Όμιλος Engel & Völkers» αποτελείται από την Engel & Völkers AG και τις εγχώριες και αλλοδαπές συνδεδεμένες εταιρείες και τους (κύριους) κατόχους άδειας που συνεργάζονται με αυτόν τον όμιλο εταιρειών. Μπορείτε να λάβετε την ενημερωμένη λίστα των εν λόγω κατόχων άδειας  εδώ:  https://www.engelvoelkers.com/de/unternehmen/standorte/),  

Η Engel & Völkers, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, χρησιμοποιεί την εταιρεία παροχής υπηρεσιών κλήσεων/συνομιλιών iAdvize για να σας προσφέρει πρόσθετες υπηρεσίες υποστήριξης όπου είναι απαραίτητο, για παράδειγμα, για συμβουλές ή σχετικά με τη φόρμα κράτησης. Αυτό το κάνουμε για να αυξήσουμε την ικανοποίησή σας σχετικά με την παρουσία μας στο διαδίκτυο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την iAdvize μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.iadvize.com/de/datenschutzerklaerung/

Όλα τα δεδομένα κοινοποιούνται σε πραγματικό χρόνο, που σημαίνει ότι τίποτα δεν καταγράφεται και δεν αποθηκεύονται δεδομένα στους διακομιστές μας. Ο ήχος, το βίντεο συνεχούς ροής και η κοινή χρήση οθόνης αποστέλλονται απευθείας από το μηχάνημά σας στην Twilio Inc. Οι ροές κρυπτογραφούνται και αποκρυπτογραφούνται από την Twilio Inc, και σε αυτές υπάρχει πρόσβαση μόνο για λόγους εκ νέου κωδικοποίησης και βελτιστοποίησης πριν την αποστολή τους σε άλλους συμμετέχοντες στη συνεδρίαση. Επίσης, δεδομένα χρήσης συνεδριάσεων, όπως ημερομηνία και ώρα συμμετοχής σε σύσκεψη αποθηκεύονται μαζί με τη διάρκεια της σύσκεψης για λόγους χρέωσης και για λειτουργικούς σκοπούς.

Περαιτέρω, τα προσωπικά δεδομένα για την υπηρεσία iAdvize αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας με cookies. Οι συνομιλίες αποθηκεύονται προσωρινά μόνο στους διακομιστές iAdvize και διαγράφονται αυτόματα στο τέλος της συνομιλίας,

Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων βοηθά να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες και πολιτική στόχων μας λειτουργούν σωστά και ότι λαμβάνονται υπόψη ορισμένα κριτήρια για να βελτιώσουμε τη στρατηγική στόχευσής μας (π.χ. Προβολή Σελίδας, Χρόνος Σύνδεσης, Γλώσσα Συνομιλίας, Διάρκεια Πλοήγησης στον ιστότοπο), 

Συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις έναντι των αρμόδιων αρχών (νομική βάση είναι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. γ’ του ΓΚΠΔ),

Η παροχή εξατομικευμένης εξυπηρέτησης πελατών και αποτελεσματικότερης παροχής υπηρεσιών (η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ΄ του ΓΚΠΔ ήτοι το έννομο συμφέρον),

Προώθηση πληροφοριών σχετικά με ακίνητα που προβάλλει η Engel & Völkers ή αδειοδοτημένες επιχειρήσεις του δικτύου της Engel & Völkers (νομική βάση είναι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. στ’ του ΓΚΠΔ, ήτοι το έννομο συμφέρον της Engel & Völkers που απορρέει από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της άμεσης διαφήμισης).    


Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων:


Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των συνομιλιών και των σχετικών προσωπικών δεδομένων ποικίλλει ανάλογα με το κανάλι που χρησιμοποιείται:  

Συνομιλία / μέσα κοινωνικής δικτύωσης: 3 χρόνια σε ενεργή βάση δεδομένων.

Κλήση / SMS: 12 μήνες σε ενεργή βάση δεδομένων

Προσωρινό αρχείο: Το προσωρινό αρχείο διατηρείται για 5 έτη. Τα αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν πλέον να υποστούν επεξεργασία από τις λειτουργικές υπηρεσίες. Αποθηκεύονται μόνο για δικαστικούς σκοπούς και υπόκεινται σε περιορισμένη πρόσβαση (3 Διαχειριστές AWS στο iAdvize + VP Engineering).

Το βίντεο ροής δεν καταχωρείται.  

 Όλα τα δεδομένα είναι κρυπτογραφημένα.

Η Engel & Völkers αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα σε σχέση με τη συμβατική σχέση για τη διάρκεια της περιόδου διατήρησης που απορρέει από τις νομικές διατάξεις. Επιπλέον, η Engel & Völkers αποθηκεύει τα δεδομένα της σε σχέση με την λήψη εμπορικών πληροφοριών έως την ανάκληση της συναίνεσής σας από την Engel & Völkers.


Ανωνυμοποίηση και Διαγραφή Δεδομένων:


Στο τέλος της περιόδου διατήρησης των συνομιλιών, διαγράφονται μόνο τα προσωπικά δεδομένα (ήτοι, η διεύθυνση IP σας, το περιεχόμενο συνομιλιών / τηλεφωνικών συνομιλιών, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, ταυτότητα, όνομα / επώνυμο κ.λπ.) και αποθηκεύονται τα ανώνυμα δεδομένα (ήτοι, ο αριθμός των συνομιλιών, ο χρόνος επεξεργασίας συνομιλιών, ο χρόνος απόκρισης, η διάρκεια των συνομιλιών, το μοναδικό σας αναγνωριστικό).


Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα:


Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Engel & Völkers και (όσον αφορά μεμονωμένα αντικείμενα) ιδίως από: 


Εργαζομένους οι οποίοι καθιστoύν διαθέσιμες της υπηρεσίες,

Ανεξάρτητους συμβούλους ακινήτων οι οποίοι καθιστούν διαθέσιμες τις παρεχόμενες υπηρεσίες,

Τρίτους προμηθευτές (π.χ. εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, φιλοξενίας,) και στους οποίους η Engel & Völkers έχει αναθέσει υπηρεσίες επεξεργασίας λειτουργιών στο πλαίσιο σύμβασης επεξεργασίας ή για την επαναφορά των δεδομένων και της βάσης δεδομένων σε περίπτωση ατυχήματος ή συμβάντων που οδηγούν σε απώλεια δεδομένων. Η επαναφορά  πραγματοποιείται μόνο στο τελευταίο αντίγραφο ασφαλείας.

Επίσης, για νομικούς λόγους σε περίπτωση που λάβουμε δικαστική απόφαση. 


Κοινολόγηση Προσωπικών Δεδομένων


Λόγω του επιπέδου ποιότητας των συμβουλών που προσπαθούμε να παρέχουμε, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να διαβιβαστεί το περιεχόμενο της επικοινωνίας μεταξύ εσάς και του συμβούλου σας σε άλλους συμβούλους της εταιρείας μας ή σε ανώτερα στελέχη της εταιρείας.


Εάν το αίτημά σας αναφέρεται σε προσφορές από άλλες εταιρείες του ομίλου της Engel & Völkers, η Engel & Völkers διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρίσατε στη σχετική υπόθεση στην αντίστοιχη εταιρεία του Ομίλου Engel & Völkers με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. 


Επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται στους συνεργάτες σας ή στους πιθανούς συμβαλλομένους, τους συμβολαιογράφους και τα υποθηκοφυλακεία/κτηματολογικά γραφεία. Σε αυτό το πλαίσιο, η Engel & Völkers υπόκειται επίσης στο νόμο για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ενδέχεται να υποχρεωθεί να γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας στις ρυθμιστικές αρχές. Επιπλέον, τα δεδομένα σας θα γνωστοποιηθούν στους ανεξάρτητους συμβούλους ακινήτων της Engel & Völkers.


Κοινολόγηση Προσωπικών Δεδομένων σε χώρες εκτός του ΕΟΧ

Κατά κανόνα, η Engel & Völkers δεν μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σε χώρες εκτός του ΕΟΧ χωρίς τη συναίνεσή σας. Οι διακομιστές που χρησιμοποιεί η Engel & Völkers βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Εάν το αίτημά σας αναφέρεται σε εταιρείες του ομίλου της Engel & Völkers εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας με τη συναίνεσή σας.


Σε περιπτώσεις μεταφοράς προσωπικών δεδομένων σε χώρες που δεν προσφέρουν το ίδιο επίπεδο προστασίας με αυτό που υφίσταται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εσείς δεν έχετε συμφωνήσει ρητά στη μεταφορά των δεδομένων σας στις εν λόγω χώρες μέσω της συναίνεσή σας, η Engel & Völkers θα διασφαλίσει ότι ορισμένες συμβατικές υποχρεώσεις βάσει του ισχύοντος νόμου περί προστασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) συμφωνούνται με κάθε πάροχο υπηρεσιών, εκτός εάν η Engel & Völkers μπορεί να επικαλεσθεί άλλους νομικούς λόγους για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.


Εκτελούντες την επεξεργασία


Έχουμε συνάψει συμβάσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων με τους εκτελούντες την επεξεργασία που αναφέρονται και ανωτέρω, ρυθμίζοντας όλα τα ζητήματα που απαιτεί το άρθ. 28 του ΓΚΠΔ.

 

Δικαιώματα Υποκειμένων


Έχετε το δικαίωμα πληροφόρησης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (για παράδειγμα, την προέλευση των δεδομένων αυτών, τον σκοπό της επεξεργασίας, τους τρόπους επεξεργασίας δεδομένων). Επιπλέον, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αρνηθείτε την επεξεργασία δεδομένων μελλοντικά, να την περιορίσετε ή να απαιτήσετε διαγραφή των δεδομένων. Τελικά, μπορείτε να αποτρέψετε την αποστολή διαφημιστικού υλικού ή την εφαρμογή της έρευνας αγοράς ή εμπορικής επικοινωνίας ανά πάσα στιγμή.


Συνοπτικά έχετε το δικαίωμα:

-    πληροφόρησης,

-    διόρθωσης, 

-    διαγραφής (ή «δικαίωμα στη λήθη»), 

-    περιορισμού επεξεργασίας,

-    φορητότητας δεδομένων,

-    εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,

-    καταγγελίας στις εποπτικές αρχές.


Σημειώστε ότι το δικαίωμά σας για διαγραφή υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς. Για παράδειγμα, δεν χρειάζεται ή δεν πρέπει να διαγράψουμε δεδομένα που χρειαζόμαστε για περαιτέρω χρονική περίοδο βάσει περιόδου διατήρησης που προβλέπει ο νόμος. Τα δεδομένα που απαιτούνται από εμάς για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων εξαιρούνται επίσης από το δικαίωμά σας διαγραφής.


Για την άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων και την αίτηση πληροφοριών, οι χρήστες μπορούν να αποστείλουν μήνυμα στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου regulatory-el@engelvoelkers.com ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Μεσογείων αρ. 2-4, 115 27 , Αθήνα, EV MMC Greece Α.Ε. Παρομοίως, οι χρήστες μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν τη συναίνεσή τους, να διορθώσουν και να διαγράψουν την επεξεργασία των δεδομένων τους.

 

Επαφές


Υπεύθυνη Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι η EV MMC Greece Α.Ε. (Λ. Μεσογείων αρ. 2-4, 115 27, Αθήνα). Σε περίπτωση ερωτημάτων σχετικά με τους εκτελούντες την επεξεργασία, είμαστε στην ευχάριστη θέση να καταστήσουμε σε εσάς διαθέσιμη μια τρέχουσα λίστα αυτών.


Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο συντονισμού επί των ζητημάτων προσωπικών δεδομένων: κ. Απόστολο Μπότση. apostolos.botsis@engelvoelkers.com.


Εάν έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας από εμάς, έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή: Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, www.dpa.gr

 


Πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων σε σχέση με την αζήτητη επικοινωνία ή αίτηση στο πλαίσιο αγγελίας εργασίας

 

Οι παρούσες πληροφορίες προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύουν από 18 Νοεμβρίου 2018. 


Η EV MMC Greece Α.Ε. στο ρόλο της ως υπεύθυνη επεξεργασίας (εφεξής και ως «Engel & Völkers») επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένων στο πλαίσιο συστήματος διαχείρισης αιτήσεων (εφεξής καλούμενο και ως η «διαδικασία αιτήσεων»).


Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν ιδίως, μικρό όνομα, επίθετο, τίτλος, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία βιογραφικού (CV) και άλλα δεδομένα και έγγραφα (καλούμενα εφεξής ως «δεδομένα» ή «προσωπικά δεδομένα»).


Λαμβάνοντας μέρος στη διαδικασία της αίτησης και αποστέλλοντας σε εμάς την αίτησή σας, παρέχετε στην Engel & Völkers τα προσωπικά σας δεδομένα.


Σκοπός επεξεργασίας


Η Engel & Völkers, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:


εξέταση της αίτησης στο πλαίσιο διαδικασίας πρόσληψης (νομική βάση είναι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β΄ του ΓΚΠΔ ή η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. α΄, ήτοι η συγκατάθεση, εάν χρησιμοποιείτε το διεθνές πόρταλ εύρεσης εργασίας της Engel & Völkers AG),

υπεράσπιση σε σχέση με νομικές αξιώσεις που μπορεί να εγερθούν κατά τη διαδικασία προσλήψεως έναντι της Engel & Völkers (νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον της Engel & Völkers να μπορεί αποδείξει τους ισχυρισμούς της, ήτοι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. στ΄ του ΓΚΠΔ),

επιπλέον, η Engel & Völkers επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στη βάση προηγούμενης συγκατάθεσης ώστε να σας ενημερώσει σχετικά με ενδιαφέρουσες διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Αυτές οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας σας γνωστοποιούνται κατά καιρούς από το ειδικό τμήμα της Engel & Völkers στο οποίο είχατε απευθύνει την αίτησή σας.


Η Engel & Völkers χρειάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα προς εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας. Είστε ελεύθεροι/ες να μην παρέχετε στην Engel & Völkers τα πάσης φύσεως προσωπικά σας δεδομένα. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορείτε να συμμετέχετε στη διαδικασία αιτήσεων για την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων εργασίας.


Απαίτηση για διαβίβαση και συνέπειες ανάκλησης της συγκατάθεσης επεξεργασίας των δεδομένων


Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα μόνο εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η επεξεργασία είναι είτε ψηφιακή είτε μέσω φυσικού αρχείου. Επιπλέον, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνει συγκεκριμένα τη συλλογή, καταγραφή, διαχείριση, αποθήκευση, μεταβολή, επιλογή, σύγκριση, πρόσβαση και κοινοποίηση των δεδομένων.


Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα email που στέλνονται κατά τη διαδικασία των αιτήσεων δεν είναι κρυπτογραφημένα. Η Engel & Völkers χειρίζεται τα δεδομένα με απόλυτη εχεμύθεια και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ή κοινολόγηση αυτών σε τρίτα μέρη.


Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Engel & Völkers ή άλλα εντεταλμένα πρόσωπα και ειδικότερα από:


εργαζομένους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διαδικασία πρόσληψης (όπως οι υπάλληλοι του τμήματος του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας),

συμβούλους που επιβοηθούν ή αναλαμβάνουν τη διαδικασία πρόσληψης,

διαχειριστές και άλλους έμπιστους υπαλλήλους του τμήματος ΙΤ που είναι εξουσιοδοτημένοι και απαραίτητο να παρέχουν τεχνική υποστήριξη στη διαδικασία των αιτήσεων,

εργαζόμενους ιδίως στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου Engel & Völkers που επιβοηθούν στη διαδικασία των αιτήσεων, 

τρίτους προμηθευτές (π.χ. εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής ή φιλοξενίας) και στους οποίους η Engel & Völkers έχει αναθέσει υπηρεσίες επεξεργασίας λειτουργιών στο πλαίσιο σύμβασης επεξεργασίας.


Διαφορετικά, τα δεδομένα σας δεν θα κοινολογηθούν σε τρίτα μέρη.


Εάν έχετε προβεί σε αίτηση μέσω του διεθνούς πόρταλ διαθέσιμων θέσεων της Engel & Völkers AG, τότε τα έγγραφα της αίτησής σας στάλθηκαν σε εμάς από την Engel & Völkers AG. Ο τρόπος με τον οποίο η Engel & Völkers AG επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σας έχει ανακοινωθεί κατά τη διαδικασία αίτησης και μπορείτε να τον διαβάσετε ανά πάσα στιγμή στο διεθνές πόρταλ διαθέσιμων θέσεων στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της Engel & Völkers AG.


Κοινολόγηση δεδομένων σε χώρες εκτός του ΕΟΧ


Κατά κανόνα, η Engel & Völkers δεν μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σε χώρες εκτός του ΕΟΧ χωρίς τη συναίνεσή σας. Οι διακομιστές που χρησιμοποιεί η Engel & Völkers βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν το αίτημά σας αναφέρεται σε εταιρείες του ομίλου της Engel & Völkers εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας με τη συναίνεσή σας.


Σε περιπτώσεις μεταφοράς προσωπικών δεδομένων σε χώρες που δεν προσφέρουν το ίδιο επίπεδο προστασίας με αυτό που υφίσταται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εσείς δεν έχετε συμφωνήσει ρητά στη μεταφορά των δεδομένων σας στις εν λόγω χώρες μέσω της συναίνεσή σας, η Engel & Völkers θα διασφαλίσει ότι ορισμένες συμβατικές υποχρεώσεις βάσει του ισχύοντος νόμου περί προστασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) συμφωνούνται με κάθε πάροχο υπηρεσιών, εκτός εάν η Engel & Völkers μπορεί να επικαλεσθεί άλλους νομικούς λόγους για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.


Αποθήκευση και διαγραφή δεδομένων


Η Engel & Völkers  επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας και σε κάθε περίπτωση έως 6 μήνες σε περίπτωση που η αίτηση απορρίφθηκε. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αιτήσεων ή εφόσον εναντιωθείτε στην επεξεργασία, διαγράφουμε τα δεδομένα. Η διαγραφή λαμβάνει χώρα υπό τους όρους του νόμου. Μόνο εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας θα σας στέλνουμε λεπτομέρειες και από άλλες ενδιαφέρουσες διαθέσιμες θέσεις εργασίας και τα δεδομένα δεν θα διαγράφονται έως ότου ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Όταν μια σύμβαση εργασίας συνάπτεται, αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας στο πλαίσιο της συμβατικής μας σχέσης για το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται από το νόμο.


Δικαιώματα υποκειμένων

Έχετε το δικαίωμα πληροφόρησης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (για παράδειγμα, την προέλευση των δεδομένων αυτών, τον σκοπό της επεξεργασίας, τους τρόπους επεξεργασίας δεδομένων). Επιπλέον, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αρνηθείτε την επεξεργασία δεδομένων μελλοντικά, να την περιορίσετε ή να απαιτήσετε διαγραφή των δεδομένων. Τελικά, μπορείτε να αποτρέψετε την αποστολή διαφημιστικού υλικού ή την εφαρμογή της έρευνας αγοράς ή εμπορικής επικοινωνίας ανά πάσα στιγμή.

 

Συνοπτικά έχετε το δικαίωμα:

πληροφόρησης,

διόρθωσης, 

διαγραφής (ή «δικαίωμα στη λήθη»), 

περιορισμού επεξεργασίας,

φορητότητας δεδομένων,

εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,

καταγγελίας στις εποπτικές αρχές.

 

Σημειώστε ότι το δικαίωμά σας για διαγραφή υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς. Για παράδειγμα, δεν χρειάζεται ή δεν πρέπει να διαγράψουμε δεδομένα που χρειαζόμαστε για περαιτέρω χρονική περίοδο βάσει περιόδου διατήρησης που προβλέπει ο νόμος. Τα δεδομένα που απαιτούνται από εμάς για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων εξαιρούνται επίσης από το δικαίωμά σας διαγραφής.

 

Για την άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων και την αίτηση πληροφοριών, οι χρήστες μπορούν να αποστείλουν μήνυμα στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου regulatory-el@engelvoelkers.com ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Μεσογείων αρ. 2-4, 115 27 , Αθήνα, EV MMC Greece Α.Ε. Παρομοίως, οι χρήστες μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν τη συναίνεσή τους, να διορθώσουν και να διαγράψουν την επεξεργασία των δεδομένων τους.

 

Επαφές


Η υπεύθυνη για την επεξεργασία δεδομένων είναι η EV MMC Greece Α.Ε. (Λ. Μεσογείων αρ. 2-4, 115 27 , Αθήνα). Σε περίπτωση ερωτημάτων σχετικά με τους εκτελούντες την επεξεργασία, είμαστε στην ευχάριστη θέση να καταστήσουμε σε εσάς διαθέσιμη μια τρέχουσα λίστα αυτών.


Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο συντονισμού επί των ζητημάτων προσωπικών δεδομένων: κ. Απόστολο Μπότση. apostolos.botsis@engelvoelkers.com.


Εάν έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας από εμάς, έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή: Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, www.dpa.gr.