Privacy

Informatie over gegevensbescherming van Vastgoed Leiestreek Zuid BV


Onze hiernavolgende informatie over gegevensbescherming is als volgt gestructureerd: U bezoekt ons op onze website of via de Property Search App U sluit een zoek- of vermarktingsovereenkomst met ons af U neemt telefonisch of via internet contact met ons op of bezoekt ons in onze winkel of bij marketingevenementen U neemt contact met ons op met een briefkaart Samen met een Engel & Völkers licentiepartner zijn wij op zoek naar vastgoed voor u (toelichtingen en verklaringen) U solliciteert op eigen initiatief of voor een vacature Informatie over gegevensbescherming voor het bezoeken van de website en de Property Search App

Dit privacybeleid voor het gebruik van de website https://www.engelvoelkers.com/nl-be/kortrijk(hierna de "Website") en de Property Search App, een mobiele toepassing voor het zoeken naar onroerend goed (hierna de"Property Search App") zijn geldig vanaf 25 mei 2018.

De volgende informatie is van toepassing op zowel de website als de Property Search App, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

Vastgoed Leiestreek Zuid BV stelt in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke instantie (hierna ook"Engel & Völkers"genoemd) zijn gebruikers ervan in kennis dat

uw persoonlijke gegevens worden verwerkt wanneer u de

website

gebruikt, en in het bijzonder:

●    persoonlijke gegevens (bijv. e-mailadres, voornaam, achternaam, titel, adres, telefoonnummer - hierna te noemen "Gegevens" of "persooonlijke gegevens") die door gebruikers worden verstrekt bij registratie op de website (bijv. in het kader van contactaanvragen en nieuwsbriefmailing);

●    persoonlijke gegevens die door de internetbrowser van de gebruiker overgedragen worden wanneer u de website raadpleegt en in het kader van logbestanden, ook bekend als server-logbestanden, worden opgeslagen. Deze gegevens omvatten: IP-adressen (internetprotocoladressen) van de computer die toegang heeft; naam van de toegangspagina; datum en tijd van de toegang; URL van waaruit de gebruiker de pagina bezoekt; aantal verzonden gegevens; statusbericht voor succesvolle toegang; sessie-ID-nummer.

uw persoonlijke gegevens worden verwerkt wanneer u de

Property Search App

gebruikt, en in het bijzonder:

●    E-mailadres, voornaam, achternaam, titel, adres, telefoonnummer dat door gebruikers is opgegeven wanneer er contact wordt gezocht;

●    Telkens wanneer de app wordt geopend, worden de gebruiksgegevens van de betreffende app-gebruikers opgeslagen. Deze gegevens zijn: Het gebruikte besturingssysteem en, indien van toepassing, het browsertype, de huidige taalinstelling van de smartphone, informatie over de internetprovider van de gebruiker, de naam van de geraadpleegde pagina en, indien van toepassing, de startpagina, datum en tijd van de toegang, het overgebrachte gegevensvolume, het statusbericht of de toegang succesvol was, het sessie-identificatienummer.

Doel van de verwerking

Engel & Völkers verwerkt als verantwoordelijke instantie

de persoonlijke gegevens van de gebruikers van de

website

voor de volgende doeleinden:

●    inwilligen van gebruikersaanvragen (als rechtsbasis geldt de nakoming van de overeenkomst alsmede het gerechtvaardigde belang van Engel & Völkers om contactverzoeken binnen de Engel & Völkers Groep door te geven aan de respectievelijke verantwoordelijke bedrijven).  De “Engel & Völkers Gruppe” in de zin van het voorgaande omvat Engel & Völkers AG en haar binnen- en buitenlandse dochtermaatschappijen in de zin van § 15ff Duitse aandelenwet en de bij deze groep maatschappijen aangesloten (master) licentiepartners.  Een actueel overzicht van deze licentiepartners vindt u hier: https://www.engelvoelkers.com/de/unternehmen/standorte/);

●    Verzenden van een e-mailnieuwsbrief voor eigen aanbiedingen alsmede eigen en externe reclame, voor zover wettelijk toegestaan of op basis van toestemming. (Rechtsgrond is het rechtmatige belang van Engel & Völkers bij direct marketing, zolang de marketing wordt uitgevoerd met inachtneming van de regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en mededinging);

●    Analyse van de website om het gebruiksgedrag te bepalen. (De rechtsbasis is het rechtmatige belang van Engel & Völkers om het gebruiksgedrag op onze website te analyseren om het voortdurend te verbeteren of aan te passen aan de belangen van onze gebruikers;

●    Opsporen en eventueel blokkeren van gebruikers die een adblocker hebben geïnstalleerd en daarmee reclame blokkeren. (De rechtsbasis is het rechtmatige belang van Engel & Völkers om gebruikers die reclame niet blokkeren, te voorzien van aanbiedingen die geheel of gedeeltelijk door reclame worden gefinancierd;

●    Om frauduleuze activiteiten of misbruik op of in verband met de Website te voorkomen en om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor een beveiligde Website. (De rechtsbasis is het rechtmatige belang van Engel & Völkers om storingen te verhelpen, de veiligheid van het systeem te waarborgen en ongeoorloofde toegangspogingen of toegangen aan het licht te brengen.)

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is artikel. 6 I onder a, indien de verwerking is gebaseerd op toestemming, art. 6 I onder b GDPR, voor zover de rechtsgrondslag de verwerking van de contractuele relatie is en Art. 6 I onder f GDPR, voor zover gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van Engel & Völkers.

verwerkt de persoonlijke gegevens van de gebruikers van de

Property Search App

voor de volgende doeleinden:

●      Voldoen aan de verzoeken van de gebruikers van de app (de rechtsgrondslag van de gegevensverzameling is de toestemming van de gebruiker volgens Art. 6 lid 1, onder a, van de EU-verordening gegevensbescherming (GDPR). Analyse van de Property Search App om het gebruiksgedrag te bepalen (De rechtsbasis is het rechtmatige belang van Engel & Völkers om het gebruiksgedrag op onze Property Search App te analyseren om hem voortdurend te verbeteren of aan te passen aan de belangen van onze gebruikers.).

Soort verstrekking van persoonlijke gegevens en de gevolgen van weigering

De verstrekking van persoonlijke gegevens door de gebruiker geschiedt op vrijwillige basis. U kunt vrij beslissen of u persoonlijke gegevens aan Engel & Völkers wilt verstrekken en kunt vervolgens uw  toestemming voor de verwerking van reeds verstrekte persoonlijke gegevens intrekken. De Engel & Völkers website is mogelijk niet beschikbaar voor gebruik als gevolg van een herroeping.

Verwerkingsmodaliteiten

De verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers gebeurt enkel wanneer dit vereist is en uitsluitend elektronisch, in het bijzonder door: verzameling, registratie, organisatie, opslag, advisering, verwerking, wijziging, selectie, extractie, vergelijking, gebruik, interconnectie, toegang en communicatie, blokkering, verwijdering en vernietiging van gegevens. De verwerking kan elektronisch gebeuren en niet elektronisch.

Toegang tot gegevens

De persoonlijke gegevens worden door Engel & Völkers verwerkt, en in het bijzonder vooral door

●    medewerkers (vaste medewerkers en zelfstandige immobiliënverkopers) en adviseurs, die voor het beheer van de website en de Property Search App gemachtigd zijn en de daaraan gekoppelde diensten ter beschikking stellen;

●    derde aanbieders-ondernemingen (bijv. IT-dienstverleners, hosting providers), waaraan Engel & Völkers diensten met verwerking in het kader van een orderverwerker uitbesteed heeft.

Informatie over gegevens

Als verantwoordelijke instantie kunnen wij u informatie geven over uw persoonlijke gegevens. Deze informatie kan echter alleen voor de volgende doeleinden worden verstrekt:

·       In geval van vervulling van wettelijke verplichtingen of verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving en richtlijnen van nationale of Europese wetgeving;

·       Voor de verdediging in rechte in geval van geschil.

Informatieverstrekking

Als uw contactaanvraag betrekking heeft op aanbiedingen van andere bedrijven van de Engel & Völkers Group, zal Engel & Völkers de persoonlijke gegevens die u in dit geval hebt ingevoerd doorsturen naar het respectievelijke bedrijf van de Engel & Völkers Group met uw voorafgaande toestemming of op basis van een rechtmatig belang.  Bovendien worden uw persoonlijke gegevens niet doorgegeven door Engel & Völkers.

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de EER

Engel & Völkers draagt in principe geen persoonlijke gegevens aan niet EER-landen over zonder uw toestemming. De door Engel & Völkers gebruikte servers bevinden zich binnen de Europese Unie.

Indien uw vraag betrekking heeft op ondernemingen van de Engel & Völkers Groep buiten de Europese Unie, verstrekken wij uw gegevens na uw toestemming.

In gevallen waarin persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als binnen de Europese Unie en u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht van uw gegevens naar deze landen, zorgt Engel & Völkers ervoor dat bepaalde contractuele verplichtingen worden overeengekomen met elke dienstverlener in overeenstemming met het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming (met inbegrip van de uitvoering van de modelcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie), tenzij Engel & Völkers een beroep kan doen op andere rechtsgrondslagen voor de overdracht van persoonsgegevens.

Opslag en verwijdering van gegevens

Engel & Völkers slaat persoonlijke gegevens op gedurende de tijd die nodig is voor het verkrijgen van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld en verwerkt, met inbegrip van de bewaartermijnen die door de toepasselijke wetgeving worden vereist (bv. het bewaren van boekhoudkundige gegevens) en in elk geval voor de volgende doeleinden maximaal 24 maanden na het verzamelen van persoonlijke gegevens.

Gebruik van cookies

Gebruik van cookies op de website

Om het surfen op de website te verbeteren maakt Engel & Völkers gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, meestal bestaande uit letters en cijfers, die door de webbrowser van de gebruiker op hun PC worden opgeslagen en pseudo-anonieme gegevens bevatten. Cookies stellen een website in staat om de computer van de gebruiker te herkennen om het surfen op meerdere pagina's van een website te volgen en om de gebruikers te identificeren die terugkeren naar een website. Er zijn cookies voor technische, analytische en profileringsdoeleinden.

Hier vindt u een overzicht van welke directe en indirecte cookies Engel & Völkers gebruikt: https://www.engelvoelkers.com/en-de/privacy-policy-ag/doc/ev_cookies_lp.pdf.

De website maakt gebruik van de volgende technische cookies:

Om de taalkeuze op te slaan _icl_visitor_lang_js, _icl_current_taal, evlocale.Om de apparaatkeuze op te slaan engelundvoelkersconfig.Om de laatste zoekopdrachten op te slaan LAST_SEARCH.Om de ID op te slaan watchlist_id.Voor het opslaan van de testtoewijzing in het kader van AB-tests user_ab.Voor het opslaan van toewijzingen aan gedistribueerde systemen voor loadbalancers BIGipServergroup-rz-webfe-prod.

Engel & Völkers informeert gebruikers dat zij cookies in hun webbrowser kunnen uitschakelen of verwijderen volgens de instructies op de volgende links:

●      Internet Explorer ((https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies).

●      Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored).

●      Safari (https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=en_US&locale=de_DE).

De site maakt ook gebruik van analytische cookies van derden, zoals Google (zie ook Gebruiksvoorwaarden voor Analytics en Trackingtools), Adroll (https://www.adroll.com/de-DE/about) en Haufe (https://de.onlinehelp.umantis.com/index.php/Cookies).

Dat zijn:

a)       Google Analytics

Engel & Völkers maakt gebruik van de webanalysedienst Google Analytics van Google Inc. "("Google") om het gebruik van de websites te analyseren. De door cookies gegenereerde informatie over het gebruik van de website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Engel & Völkers gebruikt Google Analytics uitsluitend met de extensie "ga ('set', 'anonymizeIp', true)" om ervoor te zorgen dat IP-adressen alleen als verkorte versie worden verwerkt en om een directe verwijzing naar individuele personen uit te sluiten. Google mag informatie met derden delen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van gebruikers in combinatie met andere gegevens van Google niet openbaar maken. Gebruikers kunnen de registratie en opslag van gegevens door Google Analytics te allen tijde voorkomen door een door Google goedgekeurde browser-plug-in te installeren, die kan worden gedownload via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

b)       Universal Analytics

Engel & Völkers maakt gebruik van de universele analytische functies van Google. Met deze functies kan Engel & Völkers socio-demografische gegevens over gebruikers met een Google ID (indien beschikbaar) en Google-cookies uit reclame-inhoud (DoubleClick) registreren en analyseren. Als er een Google ID beschikbaar is, registreert de gegevensbeheerder deze gegevens ook op alle apparaten (bijvoorbeeld als gebruikers een smartphone en een pc gebruiken) om bezoekersstromen op alle apparaten te analyseren. Gebruikers kunnen de registratie en opslag van gegevens door Google te allen tijde voorkomen door een door Google goedgekeurde browser-plug-in te installeren, die kan worden gedownload via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Deze website maakt geen gebruik van profielcookies.

Gebruik van cookies en andere traceringsmogelijkheden in de Property Search App

Engel & Völkers heeft statistische informatie over het gebruik van de vastgoed-app nodig om deze gebruiksvriendelijker te maken. Engel & Völkers gebruikt hiervoor de volgende analysetools. De aanbieders van de tools verwerken gegevens, voor zover persoonsgegevens worden verwerkt, als onderaannemer volgens de aanwijzingen van Engel & Völkers.

Hierkunt u vinden welke cookies de Property Search App ook gebruikt: https://www.engelvoelkers.com/en-de/privacy-policy-ag/doc/ev_cookies_lp.pdf.

Google Analytics

Google Analytics wordt geleverd door Google Inc, 1600 amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").  Wij gebruiken Google Analytics met de extra functie die Google biedt voor het anonimiseren van IP-adressen:  Het IP-adres van Google is meestal al ingekort binnen de EU en alleen in uitzonderlijke gevallen in de VS en in ieder geval alleen in verkorte vorm opgeslagen.  Hier kunt u de voorschriften voor de gegevensbescherming bekijken https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

                               

Als u in iOS bezwaar wilt maken tegen het volgen van Google Analytics (Opt-Out), gaat u naar de systeeminstellingen en deactiveert u de toegang van Google Analytics in de app "Engel & Völkers Immobiliensuche" onder "Tracking".

Als u niet wilt dat Google Analytics uw doen en laten volgt op Android (Opt-Out), gaat u naar de instellingen van de app en deactiveert u de toegang van Google Analytics daar.

HockeyApp

HockeyApp wordt geleverd door Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Verenigde Staten). Wij gebruiken HockeyApp voor foutenanalyse en het verbeteren van de Property Search App. Als de app crasht, kan de gebruiker instemmen met het verzenden van een crashrapport naar HockeyApp. Een crashrapport bevat informatie over de datum en tijd van de crash, de betrokken softwaremodule, het besturingssysteem en de gebruikte taal, het apparaattype en het IP-adres. Het crashrapport wordt alleen na afzonderlijke toestemming naar HockeyApp gestuurd. Een deel van de informatie in het crashrapport kan in de VS worden verwerkt. HockeyApp is een service van Microsoft. Juridische informatie vindt u hier: 

https://azure.microsoft.com/nl-nl/support/legal/.

Hier kunt u de voorschriften voor de gegevensbescherming bekijken: 

https://www.microsoft.com/nl-nl/privacystatement/OnlineServices/Default.aspx

Crashlytics

Crashlytics is een analysehulpmiddel dat door Crashlytics Inc. met hoofdkwartier in Cambridge MA, VS, wordt aangeboden.  Crashlytics genereert zogenaamde crashrapporten, d.w.z. meldingen over storingen of defecten van de app, waar en in welke context deze zich hebben voorgedaan, hoeveel gebruikers van de app er last van hebben etc..  Engel & Völkers gebruikt deze rapporten om informatie te verzamelen over storingen, om sneller, doelgerichter en efficiënter te reageren in het belang van de gebruikers en om de app dienovereenkomstig te verbeteren.  Hiervoor legt Crashlytics samen met de te allen tijde te wissen Symphony-related App ID van de gebruiker gegevens vast over de "crash" en over algemene gegevens van de betreffende IT-omgeving (met name op het gebruikte eindapparaat, de aanbieder van de mobiele telefoon en het besturingssysteem).  Alle persoonlijke of pseudonieme gegevens daarin worden uiterlijk na zeven dagen door Crashlytics verwijderd.  Met deze informatie krijgt Crashlytics en daarmee Engel & Völkers inzicht of en hoe de app werkt en wordt gebruikt, met name de storingen en storingen die optreden.  Voor meer informatie, zie try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf.

Linken naar social media sites

Deze website bevat links naar de belangrijkste social media netwerksites (bijvoorbeeld Facebook en Twitter). Het gaat hierbij niet om de inbedding van social media plug-ins, maar om een koppeling waarbij persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan de social media beheerders.

Desbetreffende rechten

U hebt recht op toegang tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens (bv. de oorsprong van deze gegevens, het doel van de verwerking, de modaliteiten van de gegevensverwerking). Bovendien hebt u onder bepaalde voorwaarden het recht om in de toekomst bezwaar te maken tegen gegevensverwerking, deze te beperken of te verzoeken om verwijdering van de gegevens. Ten slotte kunnen zij te allen tijde de toezending van reclamemateriaal, marktonderzoek of commerciële communicatie verhinderen.

Samengevat hebt u recht op

-       informatie,

-       correctie,

-       verwijdering (of vergeten te worden),

-       beperking van de verwerking,

-       overdraagbaarheid van gegevens,

-       bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens,

-       klacht bij toezichthoudende autoriteiten.

Houd er rekening mee dat uw recht van verwijdering is onderworpen aan beperkingen. We hoeven bijvoorbeeld geen gegevens te wissen die we op grond van wettelijke bewaartermijnen moeten bewaren, of we mogen dat ook niet doen. Gegevens die we nodig hebben om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen zijn ook uitgesloten van uw verwijderingsrecht.

Om van bovenstaande rechten gebruik te kunnen maken en informatie te kunnen opvragen, kunnen gebruikers een e-mail sturen naar het volgende adres kortrijk@engelvoelkers.com of aan het postadres Vastgoed Leiestreek Zuid BV, Grote Markt 19A, 8500 Kortrijk, België schrijven.  Op dezelfde manier kan de gebruiker te allen tijde de verwerking van zijn gegevens herroepen, corrigeren en wissen.

Contacten

De voor de gegevensverwerking verantwoordelijke instantie is Vastgoed Leiestreek Zuid BV, Grote Markt 19A, 8500 Kortrijk, België.  Mocht u vragen hebben over onze aannemers, dan bezorgen wij u graag een actuele lijst.

In geval van vragen over deze privacyverklaring en over gegevensbescherming, gelieve u te wenden tot de externe functionaris gegevensbescherming van Engel & Völkers:

Dr.  Stefanie Wegener

Mittelweg 10

20148 Hamburg, Duitsland

Swegener@wegener-ra.de

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is: 

Freie und Hansestadt Hamburg

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Johannes Caspar

Kurt-Schumacher-Allee 4, 20097 Hamburg

Mailbox@datenschutz.hamburg.de

Gegevensbeschermingsinformatie in verband met een zoek- of vermarktingsopdracht

Deze informatie over gegevensbescherming is vanaf 7 maart 2020 geldig.

 

Vastgoed Leiestreek Zuid BV, Grote Markt 19A, 8500 Kortrijk, België in zijn functie als verantwoordelijke instantie (hierna ook aangeduid als "Engel & Völkers" informeert haar klanten en belanghebbenden over de persoonlijke gegevens die regelmatig worden verzameld in het kader van een contractuele of precontractuele relatie.  Dit zijn vooral:

●      voornaam, achternaam, aanspreektitel, adres, telefoonnummer, informatie over de immobiliënwens (in geval van zoeken naar immobiliën) of (in geval van vermarkting van immobiliën) gegevens over de immobiliën;

●      E-mailadres, als u hebt ingestemd met het ontvangen van promotionele gegevens, in het bijzonder het aanbod van onroerend goed;

●      en (indien onroerend goed wordt gekocht/verkocht of gehuurd) bankgegevens, identiteitsgegevens, kopie van identificatie (indien onroerend goed wordt gekocht) en kadaster, elektriciteits-, stookolie- en/of gasrekeningen, algemene individuele kostenrekeningen, koopcontract (indien onroerend goed wordt verkocht) of (indien onroerend goed wordt gehuurd) bankgegevens, identiteitsgegevens, curriculum vitae, salarisafrekening, bewijs van kredietwaardigheid, huurcontract.

Hiernavolgend worden deze gegevens als "gegevens" of "persoonlijke gegevens" aangeduid.

Doel van de verwerking

Engel & Völkers verwerkt als verantwoordelijke instantie de persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

●      Uitoefening van de contractuele relatie door onafhankelijke vastgoedadviseurs, met inbegrip van facturering en kredietbeoordeling (de rechtsgrondslag is artikel 6 I onder b. GDPR en art. 6 I onder f GDPR; het gerechtvaardigde belang van Engel & Völkers in verband met de doorgifte van gegevens aan onafhankelijke vastgoedadviseurs vloeit voort uit de keuzevrijheid om ook contractuele overeenkomsten met onafhankelijke (sub)makelaars te vervullen. Het rechtmatige belang van het uitvoeren van kredietbeoordelingen volgt uit het rechtmatige belang van de bescherming tegen oninbare vorderingen;

●      Reclame-informatie over door Engel & Völkers of haar licentiepartners op de markt gebracht vastgoed (rechtsgrond is art. 6 I onder f. GDPR; de verwerking van persoonsgegevens met het oog op directe reclame geeft aanleiding tot het gerechtvaardigde belang van Engel & Völkers.)

Informatieverstrekking

Als uw contactaanvraag betrekking heeft op aanbiedingen van andere bedrijven van de Engel & Völkers Group, zal Engel & Völkers de persoonlijke gegevens die u in dit geval hebt ingevoerd doorsturen naar het respectievelijke bedrijf van de Engel & Völkers Group met uw voorafgaande toestemming.  Zie ook onze toelichtingen en verklaringen aan het einde van dit Privacybeleid.

Bovendien worden uw persoonlijke gegevens door Engel & Völkers alleen in het kader van de uitvoering van de contractuele relatie doorgegeven, en pas na toestemming door u. De gegevens worden aan uw medecontractant, notaris en kadaster doorgegeven. In verband hiermee is Engel & Völkers ook onderworpen aan de witwaswetgeving en is het in voorkomende gevallen verplicht uw gegevens aan de toezichthoudende autoriteit te communiceren. Bovendien worden uw gegevens doorgegeven aan de onafhankelijke vastgoedadviseurs van Engel & Völkers.

Toegang tot gegevens

De persoonlijke gegevens worden door Engel & Völkers verwerkt, en in het bijzonder vooral door

●      Medewerkers (vaste medewerkers en freelance vastgoedadviseurs) en adviseurs die de aangeboden diensten verlenen;

●      derde aanbieders-ondernemingen (bijv. IT-dienstverleners, hosting providers of ook postorderbedrijven), waaraan Engel & Völkers diensten met verwerking in het kader van een orderverwerker uitbesteed heeft.

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de EER

Engel & Völkers draagt in principe geen persoonlijke gegevens aan niet EER-landen over zonder uw toestemming. De door Engel & Völkers gebruikte servers bevinden zich binnen de Europese Unie.

Indien uw vraag betrekking heeft op ondernemingen van de Engel & Völkers Groep buiten de Europese Unie, verstrekken wij uw gegevens na uw toestemming.

In gevallen waarin persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als binnen de Europese Unie en u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht van uw gegevens naar deze landen, zorgt Engel & Völkers ervoor dat bepaalde contractuele verplichtingen worden overeengekomen met elke dienstverlener in overeenstemming met het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming (met inbegrip van de uitvoering van de modelcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie), tenzij Engel & Völkers een beroep kan doen op andere rechtsgrondslagen voor de overdracht van persoonsgegevens.

Opslag en verwijdering van gegevens

Engel & Völkers bewaart persoonlijke gegevens in het kader van een contractuele relatie voor de duur van de bewaringstermijn, die voortkomen uit de wettelijke bepalingen. Bovendien slaat Engel & Völkers uw gegevens in het kader van de ontvangst van promotionele gegevens tot uw herroeping van uw toestemming aan Engel & Völkers op.

Desbetreffende rechten

U hebt recht op toegang tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens (bv. de oorsprong van deze gegevens, het doel van de verwerking, de modaliteiten van de gegevensverwerking). Bovendien hebt u onder bepaalde voorwaarden het recht om in de toekomst bezwaar te maken tegen gegevensverwerking, deze te beperken of te verzoeken om verwijdering van de gegevens. Ten slotte kunnen zij te allen tijde de toezending van reclamemateriaal, marktonderzoek of commerciële communicatie verhinderen.

Samengevat hebt u recht op

-       informatie,

-       correctie,

-       verwijdering (of vergeten te worden),

-       beperking van de verwerking,

-       overdraagbaarheid van gegevens,

-       bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens,

-       klacht bij toezichthoudende autoriteiten.

Houd er rekening mee dat uw recht van verwijdering is onderworpen aan beperkingen. We hoeven bijvoorbeeld geen gegevens te wissen die we op grond van wettelijke bewaartermijnen moeten bewaren, of we mogen dat ook niet doen. Gegevens die we nodig hebben om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen zijn ook uitgesloten van uw verwijderingsrecht.

Om van bovenstaande rechten gebruik te kunnen maken en informatie te kunnen opvragen, kunnen gebruikers een e-mail sturen naar het volgende kortrijk@engelvoelkers.com of aan het postadres Vastgoed Leiestreek Zuid, Grote Markt 19A, 8500 Kortrijk, België schrijven.

Contacten

De voor de gegevensverwerking verantwoordelijke instantie Vastgoed Leiestreek Zuid BV, Grote Markt 19A, 8500 Kortrijk, België.  Mocht u vragen hebben over onze aannemers, dan bezorgen wij u graag een actuele lijst.

In geval van vragen over deze privacyverklaring en over gegevensbescherming, gelieve u te wenden tot de externe functionaris gegevensbescherming van Engel & Völkers:

Dr.  Stefanie Wegener

Mittelweg 10

20148 Hamburg, Duitsland

Swegener@wegener-ra.de

 Heeft u een klacht over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is: 

Freie und Hansestadt Hamburg

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Johannes Caspar

Kurt-Schumacher-Allee 4, 20097 Hamburg

Mailbox@datenschutz.hamburg.de

Gegevensbeschermingsinformatie in verband met contact via telefoon, via internet of contact in onze winkel of op evenementen.

Deze informatie over gegevensbescherming is vanaf vrijdag 25 mei 2018 geldig.

 

Vastgoed Leiestreek Zuid BV in zijn functie als verantwoordelijke instantie (hierna ook aangeduid als "Engel & Völkers" informeert haar klanten en belanghebbenden over de persoonlijke gegevens die regelmatig worden verzameld in het kader van een contractuele of precontractuele relatie.  Dit zijn vooral:

●      voornaam, achternaam, aanspreektitel, adres, telefoonnummer, informatie over de immobiliënwens (in geval van zoeken naar immobiliën) of (in geval van vermarkting van immobiliën) gegevens over de immobiliën;

●      E-mailadres, als u hebt ingestemd met het ontvangen van promotionele gegevens, in het bijzonder het aanbod van onroerend goed;

Hiernavolgend worden deze gegevens als "gegevens" of "persoonlijke gegevens" aangeduid.

Doel van de verwerking

Engel & Völkers verwerkt als verantwoordelijke instantie de persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

●      Nakoming van precontractuele overeenkomsten ook door onafhankelijke vastgoedadviseurs (de rechtsgrondslag is art. 6 I onder b. GDPR en art. 6 I onder f GDPR; het gerechtvaardigde belang van Engel & Völkers in verband met de doorgifte van gegevens aan onafhankelijke vastgoedadviseurs vloeit voort uit de keuzevrijheid om ook contractuele overeenkomsten met onafhankelijke (sub)makelaars te vervullen.

●      Reclame-informatie over door Engel & Völkers of haar licentiepartners op de markt gebracht vastgoed (rechtsgrond is art. 6 I onder f. GDPR; de verwerking van persoonsgegevens met het oog op directe reclame geeft aanleiding tot het gerechtvaardigde belang van Engel & Völkers.) 

Informatieverstrekking

Als uw contactaanvraag betrekking heeft op aanbiedingen van andere bedrijven van de Engel & Völkers Group, zal Engel & Völkers de persoonlijke gegevens die u in dit geval hebt ingevoerd doorsturen naar het respectievelijke bedrijf van de Engel & Völkers Group met uw voorafgaande toestemming.  Zie ook onze toelichtingen en verklaringen aan het einde van dit Privacybeleid.

Bovendien worden uw persoonlijke gegevens door Engel & Völkers alleen in het kader van de uitvoering van de contractuele relatie doorgegeven, en pas na toestemming door u. De gegevens worden aan uw medecontractant, notaris en kadaster doorgegeven. In verband hiermee is Engel & Völkers ook onderworpen aan de witwaswetgeving en is het in voorkomende gevallen verplicht uw gegevens aan de toezichthoudende autoriteit te communiceren. Bovendien worden uw gegevens doorgegeven aan de onafhankelijke vastgoedadviseurs van Engel & Völkers.

Toegang tot gegevens

De persoonlijke gegevens worden door Engel & Völkers verwerkt, en in het bijzonder vooral door

●      Medewerkers (vaste medewerkers en freelance vastgoedadviseurs) en adviseurs die de aangeboden diensten verlenen;

●      derde aanbieders-ondernemingen (bijv. IT-dienstverleners, hosting providers of ook postorderbedrijven), waaraan Engel & Völkers diensten met verwerking in het kader van een orderverwerker uitbesteed heeft.

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de EER

Engel & Völkers draagt in principe geen persoonlijke gegevens aan niet EER-landen over zonder uw toestemming. De door Engel & Völkers gebruikte servers bevinden zich binnen de Europese Unie.

 

Indien uw vraag betrekking heeft op ondernemingen van de Engel & Völkers Groep buiten de Europese Unie, verstrekken wij uw gegevens na uw toestemming.

In gevallen waarin persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als binnen de Europese Unie en u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht van uw gegevens naar deze landen, zorgt Engel & Völkers ervoor dat bepaalde contractuele verplichtingen worden overeengekomen met elke dienstverlener in overeenstemming met het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming (met inbegrip van de uitvoering van de modelcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie), tenzij Engel & Völkers een beroep kan doen op andere rechtsgrondslagen voor de overdracht van persoonsgegevens.

Opslag en verwijdering van gegevens

Engel & Völkers slaat persoonsgegevens in verband met een precontractuele relatie op voor de duur die nodig is voor het nakomen van de precontractuele relatie, voor de duur van eventuele bestaande bewaartermijnen die voortvloeien uit de wettelijke bepalingen of voor de duur die nodig is in het kader van het instellen van rechtsvorderingen. Bovendien slaat Engel & Völkers uw gegevens in het kader van de ontvangst van promotionele gegevens tot uw herroeping van uw toestemming aan Engel & Völkers op.

Desbetreffende rechten

U hebt recht op toegang tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens (bv. de oorsprong van deze gegevens, het doel van de verwerking, de modaliteiten van de gegevensverwerking). Bovendien hebt u onder bepaalde voorwaarden het recht om in de toekomst bezwaar te maken tegen gegevensverwerking, deze te beperken of te verzoeken om verwijdering van de gegevens. Ten slotte kunnen zij te allen tijde de toezending van reclamemateriaal, marktonderzoek of commerciële communicatie verhinderen.

Samengevat hebt u recht op

-       informatie,

-       correctie,

-       verwijdering (of vergeten te worden),

-       beperking van de verwerking,

-       overdraagbaarheid van gegevens,

-       bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens,

-       klacht bij toezichthoudende autoriteiten.

Houd er rekening mee dat uw recht van verwijdering is onderworpen aan beperkingen. We hoeven bijvoorbeeld geen gegevens te wissen die we op grond van wettelijke bewaartermijnen moeten bewaren, of we mogen dat ook niet doen. Gegevens die we nodig hebben om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen zijn ook uitgesloten van uw verwijderingsrecht.

Om van bovenstaande rechten gebruik te kunnen maken en informatie te kunnen opvragen, kunnen gebruikers een e-mail sturen naar het volgende adres kortrijk@engelvoelkers.com of aan het postadres E Vastgoed Leiestreek Zuid BV, Grote Markt 19A, 8500 Kortrijk, België schrijven.

Contacten

De voor de gegevensverwerking verantwoordelijke instantie is Vastgoed Leiestreek Zuid BV, Grote Markt 19A, 8500 Kortrijk, België.  Mocht u vragen hebben over onze aannemers, dan bezorgen wij u graag een actuele lijst.

In geval van vragen over deze privacyverklaring en over gegevensbescherming, gelieve u te wenden tot de externe functionaris gegevensbescherming van Engel & Völkers:

Dr.  Stefanie Wegener

Mittelweg 10

20148 Hamburg, Duitsland

Swegener@wegener-ra.de

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is: 

Freie und Hansestadt Hamburg

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Johannes Caspar

Kurt-Schumacher-Allee 4, 20097 Hamburg

Mailbox@datenschutz.hamburg.de

Informatie over gegevensbescherming in verband met het contact met ons opnemen via een briefkaart

Deze informatie over gegevensbescherming is vanaf 7 maart 2020 geldig.

 

Vastgoed Leiestreek Zuid BV in zijn functie als verantwoordelijke instantie (hierna ook aangeduid als "Engel & Völkers") informeert haar klanten en belanghebbenden over de persoonlijke gegevens die regelmatig worden verzameld in het kader van een contractuele of precontractuele relatie.  Dit zijn vooral:

●      voornaam, achternaam, aanspreektitel, adres, telefoonnummer, informatie over de immobiliënwens (in geval van zoeken naar immobiliën) of (in geval van vermarkting van immobiliën) gegevens over de immobiliën;

●      E-mailadres, als u hebt ingestemd met het ontvangen van promotionele gegevens, in het bijzonder het aanbod van onroerend goed, de ontvangst van regelmatige elektronische newsletters en van vacatures;

Hiernavolgend worden deze gegevens als "gegevens" of "persoonlijke gegevens" aangeduid.

Doel van de verwerking

Engel & Völkers verwerkt als verantwoordelijke instantie de persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

●      Uitoefening van de contractuele relatie door onafhankelijke vastgoedadviseurs, met inbegrip van facturering en kredietbeoordeling (de rechtsgrondslag is artikel  6 I onder b. GDPR en art.  6 I onder f GDPR; het gerechtvaardigde belang van Engel & Völkers in verband met de doorgifte van gegevens aan onafhankelijke vastgoedadviseurs vloeit voort uit de keuzevrijheid om ook contractuele overeenkomsten met onafhankelijke (sub)makelaars te vervullen.  Het rechtmatige belang van het uitvoeren van kredietbeoordelingen volgt uit het rechtmatige belang van de bescherming tegen oninbare vorderingen.)

●      Reclame-informatie over door Engel & Völkers of haar licentiepartners op de markt gebracht vastgoed (rechtsgrond is art. 6 I onder f. GDPR; de verwerking van persoonsgegevens met het oog op directe reclame geeft aanleiding tot het gerechtvaardigde belang van Engel & Völkers.)

●      Promotionele informatie over banen die worden aangeboden door licentiepartners van Engel & Völkers of Engel & Völkers (rechtsgrondslag: art.  6 I onder a en f. GDPR; de verwerking van persoonsgegevens met het oog op directe reclame geeft aanleiding tot het gerechtvaardigde belang van Engel & Völkers.)

Toegang tot gegevens

De persoonlijke gegevens worden door Engel & Völkers verwerkt, en in het bijzonder vooral door

●      Medewerkers (vaste medewerkers en freelance vastgoedadviseurs) en adviseurs die de aangeboden diensten verlenen;

●      derde aanbieders-ondernemingen (bijv. IT-dienstverleners, hosting providers of ook postorderbedrijven), waaraan Engel & Völkers diensten met verwerking in het kader van een orderverwerker uitbesteed heeft.

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de EER

Engel & Völkers draagt in principe geen persoonlijke gegevens aan niet EER-landen over zonder uw toestemming. De door Engel & Völkers gebruikte servers bevinden zich binnen de Europese Unie.

Indien uw vraag betrekking heeft op ondernemingen van de Engel & Völkers Groep buiten de Europese Unie, verstrekken wij uw gegevens na uw toestemming.

In gevallen waarin persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als binnen de Europese Unie en u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht van uw gegevens naar deze landen, zorgt Engel & Völkers ervoor dat bepaalde contractuele verplichtingen worden overeengekomen met elke dienstverlener in overeenstemming met het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming (met inbegrip van de uitvoering van de modelcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie), tenzij Engel & Völkers een beroep kan doen op andere rechtsgrondslagen voor de overdracht van persoonsgegevens.

 

Opslag en verwijdering van gegevens

Bovendien slaat Engel & Völkers uw gegevens in het kader van de ontvangst van promotionele gegevens tot uw herroeping van uw toestemming aan Engel & Völkers op.

Desbetreffende rechten

U hebt recht op toegang tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens (bv. de oorsprong van deze gegevens, het doel van de verwerking, de modaliteiten van de gegevensverwerking). Bovendien hebt u onder bepaalde voorwaarden het recht om in de toekomst bezwaar te maken tegen gegevensverwerking, deze te beperken of te verzoeken om verwijdering van de gegevens. Ten slotte kunnen zij te allen tijde de toezending van reclamemateriaal, marktonderzoek of commerciële communicatie verhinderen.

Samengevat hebt u recht op

-       informatie,

-       correctie,

-       verwijdering (of vergeten te worden),

-       beperking van de verwerking,

-       overdraagbaarheid van gegevens,

-       bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens,

-       klacht bij toezichthoudende autoriteiten.

Om van bovenstaande rechten gebruik te kunnen maken en informatie te kunnen opvragen, kunnen gebruikers een e-mail sturen naar het volgende adres kortrijk@engelvoelkers.com of aan het postadres Vastgoed Leiestreek Zuid BV, Grote Markt 19A, 8500 Kortrijk, België schrijven.

Contacten

De voor de gegevensverwerking verantwoordelijke instantie is Vastgoed Leiestreek Zuid BV, Grote Markt 19A, 8500 Kortrijk, België.  Mocht u vragen hebben over onze aannemers, dan bezorgen wij u graag een actuele lijst.

In geval van vragen over deze privacyverklaring en over gegevensbescherming, gelieve u te wenden tot de externe functionaris gegevensbescherming van Engel & Völkers:

Dr.  Stefanie Wegener

Mittelweg 10

20148 Hamburg, Duitsland

Swegener@wegener-ra.de

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is: 

Freie und Hansestadt Hamburg

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Johannes Caspar

Kurt-Schumacher-Allee 4, 20097 Hamburg

Mailbox@datenschutz.hamburg.de

Gegevensbeschermingsinformatie in verband met het gezamenlijk zoeken naar onroerend goed binnen het Engel & Völkers Netwerk van Licentiepartners (toelichtingen en verklaringen)

Deze informatie over gegevensbescherming is vanaf 7 maart 2020 geldig.

 

Vastgoed Leiestreek Zuid BV (hierna ook "Engel & Völkers" genaamd) heeft uw persoonsgegevens ontvangen van een bedrijf in het netwerk van Engel & Völkers licentiepartners.  Uw persoonlijke gegevens werden op basis van uw toestemming doorgegeven.

Aangezien we nu uw persoonlijke gegevens verwerken, informeren wij u hierbij in overeenstemming met art. 14 GDPR:

In onze functie als verantwoordelijke informeren wij onze klanten en geïnteresseerden over de verwerking van persoonlijke gegevens, die plaatsvindt tijdens een gezamenlijke zoekopdracht door Engel & Völkers licentiepartners. We verzamelen en verwerken in het bijzonder:

●      voornaam, achternaam, aanspreektitel, adres, telefoonnummer, informatie over de immobiliënwens (in geval van zoeken naar immobiliën) of (in geval van vermarkting van immobiliën) gegevens over de immobiliën;

●      email-adres, als u hebt ingestemd met het ontvangen van promotionele gegevens, in het bijzonder het aanbod van onroerend goed;

●      en (indien onroerend goed wordt gekocht/verkocht of gehuurd) bankgegevens, identiteitsgegevens, kopie van identificatie (indien onroerend goed wordt gekocht) en kadaster, elektriciteits-, stookolie- en/of gasrekeningen, algemene individuele kostenrekeningen, koopcontract (indien onroerend goed wordt verkocht) of (indien onroerend goed wordt gehuurd) bankgegevens, identiteitsgegevens, curriculum vitae, salarisafrekening, bewijs van kredietwaardigheid, huurcontract.

Hiernavolgend worden deze gegevens als "gegevens" of "persoonlijke gegevens" aangeduid.

Doel van de verwerking

Engel & Völkers verwerkt als verantwoordelijke instantie de persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

●      Uitoefening van de contractuele relatie door onafhankelijke vastgoedadviseurs, met inbegrip van facturering en kredietbeoordeling (de rechtsgrondslag is artikel 6 I onder b. GDPR en art. 6 I onder f GDPR; het gerechtvaardigde belang van Engel & Völkers in verband met de doorgifte van gegevens aan onafhankelijke vastgoedadviseurs vloeit voort uit de keuzevrijheid om ook contractuele overeenkomsten met onafhankelijke (sub)makelaars te vervullen. Het rechtmatige belang van het uitvoeren van kredietbeoordelingen volgt uit het rechtmatige belang van de bescherming tegen oninbare vorderingen;

●      Reclame-informatie over door Engel & Völkers of haar licentiepartners op de markt gebracht vastgoed (rechtsgrond is art. 6 I onder f. GDPR; de verwerking van persoonsgegevens met het oog op directe reclame geeft aanleiding tot het gerechtvaardigde belang van Engel & Völkers.)

Informatieverstrekking

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend door Engel & Völkers in het kader van de uitvoering van de contractuele relatie doorgegeven, en pas na toestemming door u. De gegevens worden aan uw medecontractant, notaris en kadaster doorgegeven. In verband hiermee is Engel & Völkers ook onderworpen aan de witwaswetgeving en is het in voorkomende gevallen verplicht uw gegevens aan de toezichthoudende autoriteit te communiceren. Bovendien worden uw gegevens doorgegeven aan de onafhankelijke vastgoedadviseurs van Engel & Völkers.

Toegang tot gegevens

De persoonlijke gegevens worden door Engel & Völkers verwerkt, en in het bijzonder vooral door

●      Medewerkers (vaste medewerkers en freelance vastgoedadviseurs) en adviseurs die de aangeboden diensten verlenen;

●      derde aanbieders-ondernemingen (bijv. IT-dienstverleners, hosting providers of ook postorderbedrijven), waaraan Engel & Völkers diensten met verwerking in het kader van een orderverwerker uitbesteed heeft.

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de EER

Engel & Völkers draagt in principe geen persoonlijke gegevens aan niet EER-landen over zonder uw toestemming. De door Engel & Völkers gebruikte servers bevinden zich binnen de Europese Unie.

Indien uw vraag betrekking heeft op ondernemingen van de Engel & Völkers Groep buiten de Europese Unie, verstrekken wij uw gegevens na uw toestemming.

In gevallen waarin persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als binnen de Europese Unie en u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht van uw gegevens naar deze landen, zorgt Engel & Völkers ervoor dat bepaalde contractuele verplichtingen worden overeengekomen met elke dienstverlener in overeenstemming met het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming (met inbegrip van de uitvoering van de modelcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie), tenzij Engel & Völkers een beroep kan doen op andere rechtsgrondslagen voor de overdracht van persoonsgegevens.

Opslag en verwijdering van gegevens

Engel & Völkers bewaart persoonlijke gegevens in het kader van een contractuele relatie voor de duur van de bewaringstermijn, die voortkomen uit de wettelijke bepalingen.

Bovendien slaat Engel & Völkers uw gegevens in het kader van de ontvangst van promotionele gegevens tot uw herroeping van uw toestemming aan Engel & Völkers op.

Desbetreffende rechten

U hebt recht op toegang tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens (bv. de oorsprong van deze gegevens, het doel van de verwerking, de modaliteiten van de gegevensverwerking). Bovendien hebt u onder bepaalde voorwaarden het recht om in de toekomst bezwaar te maken tegen gegevensverwerking, deze te beperken of te verzoeken om verwijdering van de gegevens. Ten slotte kunnen zij te allen tijde de toezending van reclamemateriaal, marktonderzoek of commerciële communicatie verhinderen.

Samengevat hebt u recht op

-       informatie,

-       correctie,

-       verwijdering (of vergeten te worden),

-       beperking van de verwerking,

-       overdraagbaarheid van gegevens,

-       bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens,

-       klacht bij toezichthoudende autoriteiten.

Houd er rekening mee dat uw recht van verwijdering is onderworpen aan beperkingen. We hoeven bijvoorbeeld geen gegevens te wissen die we op grond van wettelijke bewaartermijnen moeten bewaren, of we mogen dat ook niet doen. Gegevens die we nodig hebben om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen zijn ook uitgesloten van uw verwijderingsrecht.

Om van bovenstaande rechten gebruik te kunnen maken en informatie te kunnen opvragen, kunnen gebruikers een e-mail sturen naar het volgende adres kortrijk@engelvoelkers.com of aan het postadres Vastgoed Leiestreek Zuid BV, Grote Markt 19A, 8500 Kortrijk, België schrijven.

Contacten

De voor de gegevensverwerking verantwoordelijke instantie is Vastgoed Leiestreek Zuid BV, Grote Markt 19A, 8500 Kortrijk, België.  Mocht u vragen hebben over onze aannemers, dan bezorgen wij u graag een actuele lijst.

In geval van vragen over deze privacyverklaring en over gegevensbescherming, gelieve u te wenden tot de externe functionaris gegevensbescherming van Engel & Völkers:

Dr.  Stefanie Wegener

Mittelweg 10

20148 Hamburg, Duitsland

Swegener@wegener-ra.de

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is: 

Freie und Hansestadt Hamburg

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Johannes Caspar

Kurt-Schumacher-Allee 4, 20097 Hamburg

Mailbox@datenschutz.hamburg.de

Gegevensbeschermingsinformatie in verband met een spontane sollicitatie of een sollicitatie op basis van een functieadvertentie

Engel & Völkers Immobilien GmbH (hierna"Engel & Völkers"genoemd) verwerkt persoonsgegevens als de verantwoordelijke instantie binnen het kader van het sollicitantenbeheer (hierna ook"sollicitatieprocedure” genoemd).

Persoonsgegevens omvatten onder meer de voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, cv's en andere meegezonden gegevens en documenten (hierna samengevat als"persoonsgegevens").

Door deel te nemen aan de sollicitatieprocedure en ons uw sollicitatie toe te sturen, bezorgt u Engel & Völkers uw persoonlijke gegevens.

Verwerkingsdoeleinden

Engel & Völkers verwerkt de persoonsgegevens om volgende redenen:

● Behandeling van de sollicitatie met als doel een arbeidscontract binnen ons bedrijf (de rechtsgrondslag is de precontractuele overeenkomst conform Art. 6 I onder b GDPR of uw toestemming overeenkomstig Art. 6 I onder a GDOR, als u via het algemene online banenportaal van Engel & Völkers AG hebt gesolliciteerd.

●    Verdediging tegen eventuele rechtsvorderingen ten gevolge van de sollicitatie bij Engel & Völkers, indien nodig (rechtsgrondslag is het gerechtvaardigde belang van Engel & Völkers om haar bewijsplicht na te komen in een procedure conform de Algemene wet gelijke behandeling (AGG); Art. 6 I onder f GDPR)

●    Bovendien verwerkt Engel & Völkers uw persoonsgegevens op basis van een eerder gegeven toestemming om u te informeren over interessante vacatures. Deze jobaanbiedingen worden u van tijd tot tijd ter beschikking gesteld door de afdeling van Engel & Völkers tot wie u zich hebt gericht.

Engel & Völkers heeft uw persoonsgegevens nodig om de hierboven genoemde verwerkingsdoeleinden te kunnen vervullen. Het staat u vrij geen persoonlijke gegevens van welke aard dan ook aan Engel & Völkers te verstrekken. In dat geval kunnen we u niet toelaten om deel te nemen aan de sollicitatieprocedure voor vacatures.

Eis betreffende de doorgifte van gegevens en de gevolgen van intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Wij verwerken persoonlijke gegevens alleen als dat nodig is. De verwerking gebeurt digitaal of op papier. De verwerking van persoonsgegevens omvat met name ook het verzamelen, registreren, beheren, opslaan, wijzigen, selecteren, vergelijken, raadplegen en communiceren.

Houd er rekening mee dat e-mails ongeëncrypteerd worden verzonden als onderdeel van de sollicitatieprocedure. Als u dit niet wenst, neem dan per post contact met ons op. Engel & Völkers behandelt uw gegevens met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en in overeenstemming met de wettelijke normen voor gegevensbescherming.

Toegang tot persoonlijke gegevens of openbaarmaking van deze gegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke medewerkers van Engel & Völkers of vergelijkbare personen. Deze zijn:

●      Medewerkers en adviseurs die verantwoordelijk zijn voor de aanvraagprocedure (zoals medewerkers van de afdeling Human Resources van Engel & Völkers als verantwoordelijke instantie;

●      Beheerders en ander betrouwbaar IT-personeel dat bevoegd en verplicht is technische ondersteuning te verlenen voor het aanvraagproces (bijvoorbeeld personeel van de gebruikersondersteuning of de IT-afdeling);

●      Derden (bijv. IT-dienstverleners of hostingproviders e.d.) aan wie Engel & Völkers taken heeft opgedragen of "uitbesteed". Dit zijn zogenaamde contractverwerkers.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Als u solliciteert via het algemene online sollicitatieportaal van Engel & Völkers AG, zijn uw sollicitatiedocumenten door Engel & Völkers AG naar ons verzonden. U hebt vernomen hoe Engel & Völkers AG tijdens de sollicitatieprocedure met uw persoonlijke gegevens omgaat en deze te allen tijde via het algemene online-jobportaal op de desbetreffende website van Engel & Völkers AG kan raadplegen.

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de EER

Engel & Völkers draagt in principe geen persoonlijke gegevens aan niet EER-landen over zonder uw toestemming. De door Engel & Völkers gebruikte servers bevinden zich binnen de Europese Unie.

Indien uw vraag betrekking heeft op ondernemingen van de Engel & Völkers Groep buiten de Europese Unie, verstrekken wij uw gegevens na uw toestemming.

In gevallen waarin persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als binnen de Europese Unie en u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht van uw gegevens naar deze landen, zorgt Engel & Völkers ervoor dat bepaalde contractuele verplichtingen worden overeengekomen met elke dienstverlener in overeenstemming met het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming (met inbegrip van de uitvoering van de modelcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie), tenzij Engel & Völkers een beroep kan doen op andere rechtsgrondslagen voor de overdracht van persoonsgegevens.

Opslag en verwijdering van gegevens

Engel & Völkers verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor zover dat nodig is om het verwerkingsdoel te bereiken - echter voor een periode van maximaal 6 maanden na een gegeven annulering. Na afronding van de sollicitatieprocedure of indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van de gegevens, zullen wij ook uw gegevens wissen. De schrapping vindt plaats in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Alleen als u ermee heeft ingestemd dat wij u ook andere interessante jobaanbiedingen sturen, worden de gegevens pas verwijderd als u bezwaar maakt tegen uw toestemming. Als er een arbeidscontract wordt afgesloten, slaan wij uw sollicitatiegegevens op in het kader van de overeenkomst.

 

Desbetreffende rechten

U hebt recht op toegang tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens (bv. de oorsprong van deze gegevens, het doel van de verwerking, de modaliteiten van de gegevensverwerking). Bovendien hebt u onder bepaalde voorwaarden het recht om in de toekomst bezwaar te maken tegen gegevensverwerking, deze te beperken of te verzoeken om verwijdering van de gegevens. Ten slotte kunnen zij te allen tijde de toezending van reclamemateriaal, marktonderzoek of commerciële communicatie verhinderen.

Samengevat hebt u recht op

-       informatie,

-       correctie,

-       verwijdering (of vergeten te worden),

-       beperking van de verwerking,

-       overdraagbaarheid van gegevens,

-       bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens,

-       klacht bij toezichthoudende autoriteiten.

Houd er rekening mee dat uw recht van verwijdering is onderworpen aan beperkingen. We hoeven bijvoorbeeld geen gegevens te wissen die we op grond van wettelijke bewaartermijnen moeten bewaren, of we mogen dat ook niet doen. Gegevens die we nodig hebben om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen zijn ook uitgesloten van uw verwijderingsrecht.

Om van bovenstaande rechten gebruik te kunnen maken en informatie te kunnen opvragen, kunnen gebruikers een e-mail sturen naar het volgende adres kortrijk@engelvoelkers.com of aan het postadres Vastgoed Leiestreek Zuid BV, Grote Markt 19A, 8500 Kortrijk, België schrijven.

Contacten 

De voor de gegevensverwerking verantwoordelijke instantie is Vastgoed Leiestreek Zuid BV, Grote Markt 19A, 8500 Kortrijk, België.

In geval van vragen over deze privacyverklaring en over gegevensbescherming, gelieve u te wenden tot de externe functionaris gegevensbescherming van Engel & Völkers:

Dr. Stefanie Wegener

Mittelweg 10

20148 Hamburg, Duitsland

Swegener@wegener-ra.de

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de toezichthouder.  Dit is: 

Freie und Hansestadt Hamburg

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Johannes Caspar

Kurt-Schumacher-Allee 4, 20097 Hamburg

Mailbox@datenschutz.hamburg.de

Gegevens die verzameld worden wanneer u onze website bezoekt

Met betrekking tot de gegevens die worden verzameld wanneer u onze website bezoekt, verwijzen wij u naar onze opmerkingen over "U bezoekt onze website of gebruikt de Property Search App" in onze informatie over gegevensbescherming.