Impressum

Engel & Völkers Noord-Limburg
Geraldi BVBA (BE 0702.939.006)
Zaakvoerders:
Gerard Deckers, erkend vastgoedmakelaar België B.I.V 501 794 

Maatschappelijke zetel:
Groenstraat 60
B-3940 Hechtel-Eksel 

Uitbatingszetel:
Lommelsebaan 1
B-3940 Hechtel-Eksel

Phone: +32 11 664 660
Mail to: noord-limburg@engelvoelkers.com 
Internet: www.engelvoelkers.com/noord-limburg

Verzekering derdengelden: AXA  • Derdenrekening: BE03 7360 6329 4584
Collectieve verzekeringspolis BIV 730.390.160

Onderworpen aan het deontologische code van het BIV, dat kan geraadpleegd worden op de BIV website, http://www.biv.be/de-vastgoedmakelaar/deontologie-van-de-vastgoedmakelaar 

Toezichthoudende autoriteit: 
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) 
Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel (België) 
Telefoon: +32 2 505 38 50 
Fax: +32 2 503 42 23 
E-mail: info@biv.be