Business Format Franchising: wat is het? Welke markten vertonen de sterkste groei?

Het concept Business Format Franchising krijgt vaak een prominente rol tijdens seminaries en lezingen over bedrijfsbeheer. Voor oprichters van nieuwe bedrijven en franchisenemers-in-de-dop behoort deze term tot de basiswoordenschat van het franchisethema. Het welslagen van heel wat internationale franchisebedrijven is gebaseerd op het concept van Business Format Franchising. Deze term beschrijft dus het meest gebruikte franchisemodel dat voor franchisenemers vaak de meest aantrekkelijke en eenvoudigste vorm van franchise vormt. Verneem meer over business format franchising dankzij Engel & Völkers en ontdek waarom bepaalde sectoren er bijzonder geschikt voor zijn.

De opkomst van business format franchising

Sinds de start ervan halfweg de twintigste eeuw is het franchiseconcept steeds populairder geworden, in hoofdzaak in de VS en in Europa maar ook op andere continenten. Mettertijd zijn verschillende subtypes ontstaan, en daaruit is het business format franchising-concept uitgegroeid als het meest efficiënte. De verkoopcijfers en de bedrijven die met business format franchising werkten, namen gestaag toe tijdens de jaren 1990 en was uiteindelijk tegen het nieuwe millennium het meest succesvolle franchiseconcept geworden. De best bekende franchisenemers ter wereld hebben hun succes te danken aan business format franchising en het einde van het franchisetijdperk is nog lang niet in zicht.

Hamburg - Engel Voelkers is internationaal werkzaam met talrijke vastgoedwinkels binnen de vastgoedfranchise

Zo werkt Business Format Franchising voor franchisegevers en franchisenemers

Voor een franchisegever is het business format franchising-concept een kans om zijn eigen distributienetwerk uit te breiden via een combinatie van lage financiële kosten en veruitwendigde risico’s met behoud van controle en duurzaamheid. Via licentie-overeenkomsten met onafhankelijke ondernemers kunnen franchisenemers de producten die zij maken verdelen en gebruik maken van de merknaam. Bovendien beschikken ze over een volledige set operationele strategieën, diensten voor kwaliteitsbeheer en opleidingen. De openbare aanwezigheid van alle franchisenemers en de franchisegever vertoont een hoge mate van homogeniteit vermits alle licentiepartners hetzelfde marketing- en CI-materiaal gebruiken. De vereisten die de franchisegever stelt, zijn meestal bijzonder gedetailleerd en bindend. Afwijkingen ervan vormen immers een inbreuk op het principe van een uniforme en algemene presentatie. Daarin verschilt Business Format Franchising ook van andere subtypes, zoals productdistributiefranchises of productiefranchises waarbij enkel het recht om de producten van de franchisegever te verdelen of te vervaardigen in licentie wordt gegeven.

De franchisenemer haalt enerzijds voordeel uit het feit dat de franchisegever al over een volledig ontwikkeld en bewezen bedrijfsconcept beschikt, waardoor hij snel en met succes van start kan gaan maar anderzijds draagt hij de economische verantwoordelijkheid voor zijn onderneming, wat het risico van een uitbreiding en de kostprijs voor de franchisegever beperkt. De keuze van de juiste locatie, het samenstellen van een team van werknemers en het bestuur van het bedrijf verlopen zoals in elk traditioneel bedrijf. Ondanks de franchise behoudt de franchisenemer als ondernemer toch een zekere mate van vrijheid.

Business Format Franchising – Hangt het toekomstig succes van de sector af?

De bedrijfssectoren die momenteel een sterk groeipotentieel via business format franchising vertonen, zijn gericht op de samenleving waarmee ze onlosmakelijk verbonden zijn. Zo zorgen de vergrijzende bevolking wereldwijd en het feit dat steeds meer vrouwen gaan werken ervoor dat de sectoren van dienstverlening, huishouden en zorg in de toekomst ook door franchises zullen worden aangeboord. De grote aantallen afgestudeerden samen met een afname in opgeleide werknemers kan leiden tot een grotere vraag naar herstellings- en onderhoudsdiensten – ook op dat gebied worden belangrijke veranderingen en nieuwe franchisegevers verwacht. Maar er schuilt ook onbenut potentieel op zakelijke gebieden die nog onbekend of aan het ontwikkelen zijn. Zo kent de transportsector een fundamentele hervorming door de komst van de autonome auto’s en de elektromobiliteit terwijl de cryptomunten voor een fundamentele ommekeer zouden kunnen zorgen in de financiële sector. Dat zijn allemaal sectoren waar de marktdynamiek tijdens de komende jaren zeker zal veranderen. Een ingenieus franchiseconcept en het juiste idee op het juiste moment kunnen de eerste vonk betekenen voor de volgende grote franchise-onderneming die internationaal uitgroeit.

Engel & Völkers is op 800 plaatsen wereldwijd vertegenwoordigd met zijn baanbrekende franchiseconcept voor vastgoed. Onze eersteklas dienstverlening op het gebied van marketing, advies en bemiddeling heeft van ons merk een van de meest succesvolle spelers op internationaal niveau gemaakt. Zou u ook graag deel uitmaken van het succesverhaal van Engel & Völkers? Klik op deze link voor meer informatie.

Neem vandaag nog contact met ons op

Engel & Völkers Franchise
E-mail
Terug
Contact
Voer hier uw contactgegevens in
Hartelijk dank u voor uw interesse. We nemen direct contact met u op.

het Engel & Völkers-team
Aanspreektitel
  • Dhr.
  • Mevr.

Welke gegevens precies worden opgeslagen en wie hier toegang toe heeft, leest u hier.

Ik kan mijn toestemming op elk moment in de toekomst herroepen.

Verzenden

Volg ons op social mediaArray
(
[EUNDV] => Array
(
[67d842e2b887a402186a2820b1713d693dd854a5_csrf_offer-form] => MTM5MjE5NzU3NkJ4d29xancwTDVhZWFIRzEycXAxcW9SdElHdVBqMTdV
[67d842e2b887a402186a2820b1713d693dd854a5_csrf_contact-form] => MTM5MjE5NzU3NnlHcUR0Y2VlTXVPUndLMHZkMW9zMnRmRlgxaUcwaFVG
)
)