Privacy

Informatie over gegevensbescherming van Engel & Völkers Amsterdam - Licence Partner of Engel & Völkers residential GmbH

Onze hiernavolgende informatie over gegevensbescherming is als volgt gestructureerd:

U bezoekt ons op onze website 
U sluit een zoek- of vermarktingsovereenkomst met ons af
U neemt telefonisch of via internet contact met ons op of bezoekt ons in onze winkel of bij marketingevenementen
U neemt contact met ons op met een briefkaart
Samen met een Engel & Völkers licentiepartner zijn wij op zoek naar vastgoed voor u (toelichtingen en verklaringen)
solliciteert op eigen initiatief of voor een vacature

Informatie over gegevensbescherming voor het bezoeken van de website en de Property Search App

Dit privacybeleid voor het gebruik van de website https://www.engelvoelkers.com/nl-nl/amsterdam/ (hierna de "Website") en de Property Search App, een mobiele toepassing voor het zoeken naar onroerend goed (hierna de"Property Search App") zijn geldig vanaf 25 mei 2018.

De volgende informatie is van toepassing op zowel de website als de Property Search App, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Engel & Völkers Amsterdam – Licence Partner of Engel & Völkers residential GmbH stelt in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke instantie (hierna ook"Engel & Völkers" genoemd) zijn gebruikers ervan in kennis dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt wanneer u de website gebruikt, en in het bijzonder:

●    persoonlijke gegevens (bijv. e-mailadres, voornaam, achternaam, titel, adres, telefoonnummer - hierna te noemen "Gegevens" of "persooonlijke gegevens") die door gebruikers worden verstrekt bij registratie op de website (bijv. in het kader van contactaanvragen en nieuwsbriefmailing);

●    persoonlijke gegevens die door de internetbrowser van de gebruiker overgedragen worden wanneer u de website raadpleegt en in het kader van logbestanden, ook bekend als server-logbestanden, worden opgeslagen. Deze gegevens omvatten: IP-adressen (internetprotocoladressen) van de computer die toegang heeft; naam van de toegangspagina; datum en tijd van de toegang; URL van waaruit de gebruiker de pagina bezoekt; aantal verzonden gegevens; statusbericht voor succesvolle toegang; sessie-ID-nummer.

uw persoonlijke gegevens worden verwerkt wanneer u de Property Search App gebruikt, en in het bijzonder:

●    E-mailadres, voornaam, achternaam, titel, adres, telefoonnummer dat door gebruikers is opgegeven wanneer er contact wordt gezocht;

●    Telkens wanneer de app wordt geopend, worden de gebruiksgegevens van de betreffende app-gebruikers opgeslagen. Deze gegevens zijn: Het gebruikte besturingssysteem en, indien van toepassing, het browsertype, de huidige taalinstelling van de smartphone, informatie over de internetprovider van de gebruiker, de naam van de geraadpleegde pagina en, indien van toepassing, de startpagina, datum en tijd van de toegang, het overgebrachte gegevensvolume, het statusbericht of de toegang succesvol was, het sessie-identificatienummer.

Doel van de verwerking

Engel & Völkers verwerkt als verantwoordelijke instantie de persoonlijke gegevens van de gebruikers van de website voor de volgende doeleinden:

●    inwilligen van gebruikersaanvragen (als rechtsbasis geldt de nakoming van de overeenkomst alsmede het gerechtvaardigde belang van Engel & Völkers om contactverzoeken binnen de Engel & Völkers Groep door te geven aan de respectievelijke verantwoordelijke bedrijven). De “Engel & Völkers Gruppe” in de zin van het voorgaande omvat Engel & Völkers AG en haar binnen- en buitenlandse dochtermaatschappijen in de zin van § 15ff Duitse aandelenwet en de bij deze groep maatschappijen aangesloten (master) licentiepartners.  Een actueel overzicht van deze licentiepartners vindt u hier: https://www.engelvoelkers.com/de/unternehmen/standorte/);

●    Verzenden van een e-mailnieuwsbrief voor eigen aanbiedingen alsmede eigen en externe reclame, voor zover wettelijk toegestaan of op basis van toestemming. (Rechtsgrond is het rechtmatige belang van Engel & Völkers bij direct marketing, zolang de marketing wordt uitgevoerd met inachtneming van de regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en mededinging);

●    Analyse van de website om het gebruiksgedrag te bepalen. (De rechtsbasis is het rechtmatige belang van Engel & Völkers om het gebruiksgedrag op onze website te analyseren om het voortdurend te verbeteren of aan te passen aan de belangen van onze gebruikers;

●    Opsporen en eventueel blokkeren van gebruikers die een adblocker hebben geïnstalleerd en daarmee reclame blokkeren. (De rechtsbasis is het rechtmatige belang van Engel & Völkers om gebruikers die reclame niet blokkeren, te voorzien van aanbiedingen die geheel of gedeeltelijk door reclame worden gefinancierd;

●    Om frauduleuze activiteiten of misbruik op of in verband met de Website te voorkomen en om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor een beveiligde Website. (De rechtsbasis is het rechtmatige belang van Engel & Völkers om storingen te verhelpen, de veiligheid van het systeem te waarborgen en ongeoorloofde toegangspogingen of toegangen aan het licht te brengen.)

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is artikel. 6 I onder a, indien de verwerking is gebaseerd op toestemming, art. 6 I onder b GDPR, voor zover de rechtsgrondslag de verwerking van de contractuele relatie is en Art. 6 I onder f GDPR, voor zover gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van Engel & Völkers 

Engel & Völker verwerkt de persoonlijke gegevens van de gebruikers van de Property Search App voor de volgende doeleinden:

●      Voldoen aan de verzoeken van de gebruikers van de app (de rechtsgrondslag van de gegevensverzameling is de toestemming van de gebruiker volgens Art. 6 lid 1, onder a, van de EU-verordening gegevensbescherming (GDPR). Analyse van de Property Search App om het gebruiksgedrag te bepalen (De rechtsbasis is het rechtmatige belang van Engel & Völkers om het gebruiksgedrag op onze Property Search App te analyseren om hem voortdurend te verbeteren of aan te passen aan de belangen van onze gebruikers.).

Soort verstrekking van persoonlijke gegevens en de gevolgen van weigering

De verstrekking van persoonlijke gegevens door de gebruiker geschiedt op vrijwillige basis. U kunt vrij beslissen of u persoonlijke gegevens aan Engel & Völkers wilt verstrekken en kunt vervolgens uw  toestemming voor de verwerking van reeds verstrekte persoonlijke gegevens intrekken. De Engel & Völkers website is mogelijk niet beschikbaar voor gebruik als gevolg van een herroeping.

Verwerkingsmodaliteiten

De verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers gebeurt enkel wanneer dit vereist is en uitsluitend elektronisch, in het bijzonder door: verzameling, registratie, organisatie, opslag, advisering, verwerking, wijziging, selectie, extractie, vergelijking, gebruik, interconnectie, toegang en communicatie, blokkering, verwijdering en vernietiging van gegevens. De verwerking kan elektronisch gebeuren en niet elektronisch.

Toegang tot gegevens

De persoonlijke gegevens worden door Engel & Völkers verwerkt, en in het bijzonder vooral door

●    medewerkers (vaste medewerkers en zelfstandige immobiliënverkopers) en adviseurs, die voor het beheer van de website en de Property Search App gemachtigd zijn en de daaraan gekoppelde diensten ter beschikking stellen;

●    derde aanbieders-ondernemingen (bijv. IT-dienstverleners, hosting providers), waaraan Engel & Völkers diensten met verwerking in het kader van een orderverwerker uitbesteed heeft.

Informatie over gegevens
Als verantwoordelijke instantie kunnen wij u informatie geven over uw persoonlijke gegevens. Deze informatie kan echter alleen voor de volgende doeleinden worden verstrekt:

·       In geval van vervulling van wettelijke verplichtingen of verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving en richtlijnen van nationale of Europese wetgeving;

·       Voor de verdediging in rechte in geval van geschil.

Informatieverstrekking
Als uw contactaanvraag betrekking heeft op aanbiedingen van andere bedrijven van de Engel & Völkers Group, zal Engel & Völkers de persoonlijke gegevens die u in dit geval hebt ingevoerd doorsturen naar het respectievelijke bedrijf van de Engel & Völkers Group met uw voorafgaande toestemming of op basis van een rechtmatig belang.  Bovendien worden uw persoonlijke gegevens niet doorgegeven door Engel & Völkers.

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de EU
Engel & Völkers draagt in principe geen persoonlijke gegevens aan niet EU-landen over zonder uw toestemming. De door Engel & Völkers gebruikte servers bevinden zich binnen de Europese Unie.

Indien uw vraag betrekking heeft op ondernemingen van de Engel & Völkers Groep buiten de Europese Unie, verstrekken wij uw gegevens na uw toestemming.

In gevallen waarin persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als binnen de Europese Unie en u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht van uw gegevens naar deze landen, zorgt Engel & Völkers ervoor dat bepaalde contractuele verplichtingen worden overeengekomen met elke dienstverlener in overeenstemming met het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming (met inbegrip van de uitvoering van de modelcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie), tenzij Engel & Völkers een beroep kan doen op andere rechtsgrondslagen voor de overdracht van persoonsgegevens.

Opslag en verwijdering van gegevens
Engel & Völkers slaat persoonlijke gegevens op gedurende de tijd die nodig is voor het verkrijgen van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld en verwerkt, met inbegrip van de bewaartermijnen die door de toepasselijke wetgeving worden vereist (bv. het bewaren van boekhoudkundige gegevens) en in elk geval voor de volgende doeleinden maximaal 24 maanden na het verzamelen van persoonlijke gegevens.

Gebruik van cookies op de website
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken 4 soorten cookies. Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren.  Voorkeur-cookies helpen jouw voorkeursinstellingen (zoals voorkeurstaal) te onthouden. Tot slot plaatsen we marketing-cookies, die jouw surfgedrag bijhouden. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld Google, Hotjar, YouTube, Facebook, Instagram en LinkedIn vallen onder deze laatste categorie. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

De website maakt gebruik van de volgende technische cookies:
Om de taalkeuze op te slaan _icl_visitor_lang_js, _icl_current_taal, evlocale. 
Om de apparaatkeuze op te slaan engelundvoelkersconfig.
Om de laatste zoekopdrachten op te slaan LAST_SEARCH.
Om de ID op te slaan watchlist_id.
Voor het opslaan van de testtoewijzing in het kader van AB-tests user_ab.
Voor het opslaan van toewijzingen aan gedistribueerde systemen voor loadbalancers BIGipServergroup-rz-webfe-prod.

Engel & Völkers informeert gebruikers dat zij cookies in hun webbrowser kunnen uitschakelen of verwijderen volgens de instructies op de volgende links:

●      Internet Explorer ((https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies).

●      Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored).

●      Safari (https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=en_US&locale=de_DE).

De site maakt ook gebruik van analytische cookies van derden, zoals Google (zie ook Gebruiksvoorwaarden voor Analytics en Trackingtools),

Adroll (https://www.adroll.com/de-DE/about) en
Haufe (https://de.onlinehelp.umantis.com/index.php/Cookies).

Dat zijn:

a)       Google Analytics

Engel & Völkers maakt gebruik van de webanalysedienst Google Analytics van Google Inc. "("Google") om het gebruik van de websites te analyseren. De door cookies gegenereerde informatie over het gebruik van de website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Engel & Völkers gebruikt Google Analytics uitsluitend met de extensie "ga ('set', 'anonymizeIp', true)" om ervoor te zorgen dat IP-adressen alleen als verkorte versie worden verwerkt en om een directe verwijzing naar individuele personen uit te sluiten. Google mag informatie met derden delen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van gebruikers in combinatie met andere gegevens van Google niet openbaar maken. Gebruikers kunnen de registratie en opslag van gegevens door Google Analytics te allen tijde voorkomen door een door Google goedgekeurde browser-plug-in te installeren, die kan worden gedownload via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

b)       Universal Analytics

Engel & Völkers maakt gebruik van de universele analytische functies van Google. Met deze functies kan Engel & Völkers socio-demografische gegevens over gebruikers met een Google ID (indien beschikbaar) en Google-cookies uit reclame-inhoud (DoubleClick) registreren en analyseren. Als er een Google ID beschikbaar is, registreert de gegevensbeheerder deze gegevens ook op alle apparaten (bijvoorbeeld als gebruikers een smartphone en een pc gebruiken) om bezoekersstromen op alle apparaten te analyseren. Gebruikers kunnen de registratie en opslag van gegevens door Google te allen tijde voorkomen door een door Google goedgekeurde browser-plug-in te installeren, die kan worden gedownload via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Gebruik van cookies en andere traceringsmogelijkheden in de Property Search App

Engel & Völkers heeft statistische informatie over het gebruik van de vastgoed-app nodig om deze gebruiksvriendelijker te maken. Engel & Völkers gebruikt hiervoor de volgende analysetools. De aanbieders van de tools verwerken gegevens, voor zover persoonsgegevens worden verwerkt, als onderaannemer volgens de aanwijzingen van Engel & Völkers.

Hier kunt u vinden welke cookies de Property Search App ook gebruikt: https://www.engelvoelkers.com/en-de/privacy-policyag/doc/ev_cookies_lp.pdf.

Google Analytics
Google Analytics wordt geleverd door Google Inc, 1600 amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").  Wij gebruiken Google Analytics met de extra functie die Google biedt voor het anonimiseren van IP-adressen:  Het IP-adres van Google is meestal al ingekort binnen de EU en alleen in uitzonderlijke gevallen in de VS en in ieder geval alleen in verkorte vorm opgeslagen. Hier kunt u de voorschriften voor de gegevensbescherming bekijken https://privacy.google.com/businesses/processorterms/        

Als u in iOS bezwaar wilt maken tegen het volgen van Google Analytics (Opt-Out), gaat u naar de systeeminstellingen en deactiveert u de toegang van Google Analytics in de app "Engel & Völkers Immobiliensuche" onder "Tracking".

Als u niet wilt dat Google Analytics uw doen en laten volgt op Android (Opt-Out), gaat u naar de instellingen van de app en deactiveert u de toegang van Google Analytics daar.

HockeyApp

HockeyApp wordt geleverd door Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Verenigde Staten). Wij gebruiken HockeyApp voor foutenanalyse en het verbeteren van de Property Search App. Als de app crasht, kan de gebruiker instemmen met het verzenden van een crashrapport naar HockeyApp. Een crashrapport bevat informatie over de datum en tijd van de crash, de betrokken softwaremodule, het besturingssysteem en de gebruikte taal, het apparaattype en het IP-adres. Het crashrapport wordt alleen na afzonderlijke toestemming naar HockeyApp gestuurd. Een deel van de informatie in het crashrapport kan in de VS worden verwerkt. HockeyApp is een service van Microsoft. Juridische informatie vindt u hier: 

https://azure.microsoft.com/nl-nl/support/legal/.

Hier kunt u de voorschriften voor de gegevensbescherming bekijken: 

https://www.microsoft.com/nl-nl/privacystatement/OnlineServices/Default.aspx

Crashlytics

Crashlytics is een analysehulpmiddel dat door Crashlytics Inc. met hoofdkwartier in Cambridge MA, VS, wordt aangeboden.  Crashlytics genereert zogenaamde crashrapporten, d.w.z. meldingen over storingen of defecten van de app, waar en in welke context deze zich hebben voorgedaan, hoeveel gebruikers van de app er last van hebben etc..  Engel & Völkers gebruikt deze rapporten om informatie te verzamelen over storingen, om sneller, doelgerichter en efficiënter te reageren in het belang van de gebruikers en om de app dienovereenkomstig te verbeteren.  Hiervoor legt Crashlytics samen met de te allen tijde te wissen Symphony-related App ID van de gebruiker gegevens vast over de "crash" en over algemene gegevens van de betreffende IT-omgeving (met name op het gebruikte eindapparaat, de aanbieder van de mobiele telefoon en het besturingssysteem).  Alle persoonlijke of pseudonieme gegevens daarin worden uiterlijk na zeven dagen door Crashlytics verwijderd.  Met deze informatie krijgt Crashlytics en daarmee Engel & Völkers inzicht of en hoe de app werkt en wordt gebruikt, met name de storingen en storingen die optreden.  Voor meer informatie, zie try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf.

Facebook, Instagram & LinkedIn advertenties
Engel & Völkers Amsterdam maakt gebruik van cookies en pixels, die worden ingezet voor advertentie doeleinden. Dit maakt het mogelijk om op basis van jouw interesse en (klik)gedrag binnen onze website, relevantere advertenties te tonen buiten onze website en het resultaat daarvan te meten. Als u bijvoorbeeld LinkedIn, Facebook of Instagram gebruikt en bepaalde pagina’s van onze website heeft bezocht, kunt u als gevolg daarvan advertenties van ons langs zien komen op de social mediakanalen Facebook, Instagram en LinkedIn die verband houden met uw eerdere bezoek. De pixel slaat informatie op over of u ingelogd bent en over uw interesseprofiel. Vervolgens kan reclame worden getoond (“retargeting”). We plaatsen dit soort cookies alleen als u ons hier toestemming voor geeft. Zonder toestemming kunt u de pagina gewoon blijven gebruiken en u kunt altijd bezwaar maken tegen deze vorm van profilering. Deze toestemming kunt u geven wanneer u de website voor de eerste keer bezoekt. Wij gebruiken hiervoor de tool Cookiebot. Voor meer informatie over Cookiebot zie: https://www.cookiebot.com

Google Ads

Wij maken gebruik van Google Ads om onze diensten middels advertenties te promoten op externe websites. Om de effectiviteit van deze advertenties te kunnen meten, hebben wij op enkele pagina’s van onze website bepaalde conversietags ingesteld. Hiermee kan Google voor ons de conversies meten en de advertentiestatistieken inzichtelijk maken. Op de externe website zal Google in de eerste instantie herkennen dat je op een advertentie hebt geklikt en aan de hand van de conversietags op onze website kunnen bepalen hoe succesvol de advertentie was. Deze conversietags laden wij overigens niet in zonder jouw toestemming.

Lees voor meer informatie hierover het privacybeleid van Google.

Desbetreffende rechten

U hebt recht op toegang tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens (bv. de oorsprong van deze gegevens, het doel van de verwerking, de modaliteiten van de gegevensverwerking). Bovendien hebt u onder bepaalde voorwaarden het recht om in de toekomst bezwaar te maken tegen gegevensverwerking, deze te beperken of te verzoeken om verwijdering van de gegevens. Ten slotte kunnen zij te allen tijde de toezending van reclamemateriaal, marktonderzoek of commerciële communicatie verhinderen.

Samengevat hebt u recht op

-       informatie,

-       correctie,

-       verwijdering (of vergeten te worden),

-       beperking van de verwerking,

-       overdraagbaarheid van gegevens,

-       bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens,

-       klacht bij toezichthoudende autoriteiten.

Houd er rekening mee dat uw recht van verwijdering is onderworpen aan beperkingen. We hoeven bijvoorbeeld geen gegevens te wissen die we op grond van wettelijke bewaartermijnen moeten bewaren, of we mogen dat ook niet doen. Gegevens die we nodig hebben om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen zijn ook uitgesloten van uw verwijderingsrecht.

Om van bovenstaande rechten gebruik te kunnen maken en informatie te kunnen opvragen, kunnen gebruikers een e-mail sturen naar het volgende adres amsterdamzuid@engelvoelkers.com of aan het postadres Engel & Völkers Amsterdam – Willemsparkweg 89 – 1071 GT Amsterdam schrijven. Op dezelfde manier kan de gebruiker te allen tijde de verwerking van zijn gegevens herroepen, corrigeren en wissen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contacten

De voor de gegevensverwerking verantwoordelijke instantie is Engel & Völkers AG, met kantoor aan Stadthausbrücke 5, 20355 Hamburg, Germany. Mocht u vragen hebben over onze werknemers, dan bezorgen wij u graag een actuele lijst.

In geval van vragen over deze privacyverklaring en over gegevensbescherming, gelieve u te wenden tot de externe functionaris gegevensbescherming van Engel & Völkers:

Lawyer’s office
Dr. Stefanie Wegener
Mittelweg 10
20148 Hamburg, Germany
swegener@wegener-ra.de

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is: Vastgoed Pro