Avís legal

AVÍS LEGAL


Les dades del propietari del lloc web són els següents:
Nom Kampfraat Real State S.L.U (hereinafter "EV Andorra")
Número de registre tributari: L-710.620-U
Adreça física Carrer Na Maria Pla 2-6, Andorra la Vella, AD500
Adreça de correu electrònic: andorra.dpd@engelvoelkers.ad
Telèfon de contacte: +376 88 66 88

"EV Andorra" és titular de llicència de ENGEL & VÖLKERS RESIDENTIAL GMBH, societat constituïda d'acord amb les lleis d'Alemanya amb domicili a Stadthausbrücke 5, DE-20355 Hamburg.
La navegació en aquest lloc web li atribueix la condició d'usuari (en endavant, "Vostè").
Tota utilització contrària a la prevista en aquest document queda totalment prohibida.


1. Objecte
Mitjançant el present lloc web s'ofereix informació sobre el EV Andorra, la seva ubicació, els serveis que ofereix, un bloc i vies de contacte, així com informació sobre les aparicions en diversos esdeveniments d'Engel & Völkers.
L'accés a aquest lloc web o la seva utilització per part de Vostè implica necessàriament, i sense reserves, la submissió i acceptació d'aquest avís legal.
EV Andorra es reserva el dret d'alterar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, els termes d'aquest Avís Legal. Cada vegada que utilitzi el lloc web regiran els termes d'ús previstos en l'Avís Legal, d'acord amb les modificacions introduïdes en cada moment. Per això us recomanem que el llegeixi detingudament cada vegada que entri en el lloc web.


2. Accés i ús del lloc web
Vostè accedeix al lloc web del EV Andorra sota la seva exclusiva responsabilitat. Els continguts i serveis presentats en aquest lloc web tenen com a finalitat la difusió d'informació sobre els serveis que ofereix i desenvolupa l'EV Andorra.
EV Andorra posarà els mitjans raonables que estiguin a la seva disposició perquè els continguts i serveis inclosos en el seu lloc web siguin exactes i estiguin actualitzats. No obstant això, no està en condicions de poder garantir aquesta circumstància en tot moment.
Així mateix, l'EV Andorra no garanteix l'absència de virus informàtics o altres elements lesius en aquest lloc web. En conseqüència, no es responsabilitza dels potencials danys, alteracions irreparables o errors que, a causa de la presència de qualsevol virus, pugui patir el seu sistema informàtic (maquinari o programari) quan Vostè accedeixi al lloc web o l'utilitzi, o de tercers involucrats. Si bé, des que hagi tingut constància de la seva existència, l'EV Andorra utilitzarà tots els mitjans al seu abast per posar remei i assegurar-li en la mesura del possible, l'ús pacífic del seu lloc web.
Queda terminantment prohibit realitzar qualsevol acció (inclosa la introducció o difusió de virus informàtics) que provoqui perjudicis o alteracions en els continguts d'aquest lloc web, així com intervenir o provocar alteracions en el correu electrònic.
EV Andorra no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin patir els seus equips informàtics per haver usat de forma indeguda o negligent aquest lloc web.


3. Propietat intel·lectual
Tots els continguts, sense exclusió i de manera no limitadora, que formen part d'aquest lloc web, és a dir, informació, articles, dades, textos, logotips, icones, imatges, disseny i imatge de la pàgina web (aparença externa o look and feel), fitxers de vídeo, fitxers d'àudio, bases de dades i aplicacions informàtiques, són propietat de l'EV Andorra o bé s'exploten sota llicència de tercers titulars dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial dels esmentats continguts. Aquests estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual nacionals i internacionals vigents.
Vostè podrà crear una còpia privada dels continguts únicament i exclusivament per la seva utilització personal. Tot ús o explotació diferents necessitarà una autorització prèvia i per escrit del titular dels drets d'explotació. En concret, Vostè té prohibit reproduir, distribuir, comunicar públicament (inclòs el dret de posada a disposició), fixar, transformar, col·leccionar i, de qualsevol altra manera, explotar els continguts apareguts en aquest lloc web sense l'autorització prèvia i per escrit del titular dels drets d'explotació.
En cap cas l'accés a aquest lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió, total ni parcial, dels drets atorgats per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual.

4. Propietat industrial
Les marques i logotips presents en aquest lloc web es troben protegits per les lleis nacionals i internacionals sobre propietat industrial. Igualment, els logos que identifiquen EV Andorra són de la seva exclusiva propietat.
El domini engelvoelkers.com/es-ad/andorra/ és domini registrats per EV Andorra. Aquest nom de domini no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin les del titular, de manera que puguin causar confusió pel que fa a terceres empreses.
Queda prohibida la reproducció (excepte la descàrrega temporal del lloc web al disc dur del seu ordinador, o als servidors proxy), la còpia, l'ús, la distribució, la reutilització, explotació, realització de segones còpies, enviament per correu, la transmissió i la modificació del qualsevol signe distintiu anteriorment esmentat i que es trobin en aquest lloc web, excepte autorització expressa del seu titular.


5. Enllaços
Tot enllaç hipertextual, profund, framing, o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web ( "enllaços") a aquest lloc web, haurà de ser autoritzat prèviament i per escrit per EV Andorra, establint l'enllaç en tot cas a la seva pàgina inicial.
Tots els enllaços a llocs web externs (de tercers), tenen únicament una finalitat orientativa, amb l'objectiu de posar a la seva disposició altres fonts d'informació que poguessin ser del seu interès.
EV Andorra no es responsabilitza ni dels continguts ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb llocs web externs. En el cas que Vostè detecti que algun dels continguts pugui ser contrari a la llei o que lesioni bens o drets d'un tercer pot dirigir la seva observació a l'adreça de correu electrònic: andorra@engelvoelkers.com, per tal de poder anul·lar aquest enllaç o portar a terme les accions que corresponguin.


6. Seguretat en les transaccions
Les reserves efectuades al lloc web de l'EV Andorra es gestionen a través d'una zona segura. La confidencialitat de les dades està plenament garantida, en relació amb les dades personals que es tracten, incloent les dades relatives a la targeta de crèdit facilitades per assegurar la reserva.
Tota la informació confidencial que s'envia mitjançant aquest lloc web està encriptada i, per tant, protegida enfront de l'accés per part de tercers.


7. Política de Protecció de Dades
EV Andorra pren seriosament la privadesa de les seves dades i, per això, aplica una política de protecció de dades basada en els principis de protecció de dades de la normativa andorrana i de la Unió Europea.
Per a més informació, consulteu la nostra Política de Privacitat.


8. Responsabilitats
EV Andorra rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva.
Els continguts del lloc web tenen com a única finalitat la d'informar sobre els serveis oferts per EV Andorra.
EV Andorra no garanteix la continuïtat del funcionament d'aquest lloc web, així com que es trobi en tot moment operatiu i disponible.
EV Andorra no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet, necessària per la visita i utilització del lloc web.


9. Durada i Modificació
Per tal de millorar el servei o adaptar-se a la legislació vigent, EV Andorra tindrà dret a modificar els termes i condicions aquí estipulats.
EV Andorra podrà donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, l'operativitat d'aquest lloc web, sense possibilitat que Vostè pugui sol·licitar cap indemnització.


10. Legislació i jurisdicció aplicable
L'aplicació i la interpretació dels termes continguts en aquest Avís Legal es regeixen per la legislació vigent del Principat d'Andorra. En cas que pugui sorgir discrepància en la interpretació o execució d'alguna d'aquests termes, les parts, amb renúncia expressa del seu propi fur, si el tenen, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del Principat d'Andorra.
Data d'última modificació: 15 d'octubre de 2019