Trobi un lloc per a anomenar-lo seu
Tornar
Engel & Völkers Barcelona > Blog > Ciutats intel·ligents - Smart Cities - Barcelona

Ciutats intel·ligents - Smart Cities - Barcelona

La denominació smart city, en català "ciutat intel·ligent", fa referència a un nou concepte urbà enfocat directament a treballar per una millora substancial de la qualitat de vida dels ciutadans, basant-se plantejaments de desenvolupament social, econòmic i de caràcter organitzatiu sostenibles.

Des d'aquest punt de vista, una ciutat seria considerada Smart City quan sigui capaç de dirigir les seves inversions de capital humà, aspectes socials, infraestructures d'energia i de transports, així com tecnologies de comunicació cap a la promoció d'una qualitat de vida elevada per als seus habitants. Això implica el respecte a alguns aspectes com el desenvolupament econòmic-ambiental durable, l'administració i govern participatius, la gestió prudent dels recursos naturals i el millor aprofitament possible del temps dels seus ciutadans.

 Barcelona
- inmobiliaria-engel-volkers-barcelona.jpg

Barcelona, con más de 2.000 años de historia a sus espaldas, en los que se ha forjado una identidad propia marcada por su carácter innovador y emprendedor, se ha convertido en una auténtica pionera en la carrera por adoptar la fisonomía de una smart city característica, hasta el punto de que puede considerarse la primera en España y la cuarta de Europa en profundizar decididamente en esos objetivos.

Barcelona, amb més de 2.000 anys d'història, en els quals s'ha forjat una identitat pròpia marcada pel seu caràcter innovador i emprenedor, s'ha convertit en una autèntica pionera en la carrera per adoptar la fisonomia d'una smart city característica, fins al punt que pot considerar-se la primera a Espanya i la quarta d'Europa en aprofundir decididament en aquests objectius.

 Barcelona
- casas-pisos-les-corts-barcelona-01.jpg

Ara, es vol fer més gran darrere d'uns objectius més ambiciosos que la converteixin, a llarg termini, en una ciutat productiva, oberta i innovadora, amb persones emprenedores i comunitats ben organitzades a la recerca de l'autosuficiència i la millora de la qualitat de vida dels seus habitants, així com en el creixement econòmic sostenible, mitjançant una gestió més eficient dels seus recursos i serveis.

Per això, la ciutat ja ha posat en marxa diversos projectes basats en una estratègia de transformació encaminada cap a una autosuficiència arrelada en l'economia verda i els barris productius, així com en la consecució d'un ambiciós objectius d'emissions zero.


 Barcelona
- casas-pisos-les-corts-barcelona-02.jpg

La importancia de la aplicación extensiva de las nuevas tecnologías en la modernización de todos los sectores ha sido atendida de forma especial, como uno de los objetivos prioritarios para fortalecer esa posición de ciudad inteligente. Así, se está trabajando intensamente en la integración de infraestructuras de telecomunicaciones extendiendo la fibra óptica por todas las zonas urbanas, así como la tecnología inalámbrica Wi-Fi, tanto a nivel de uso corporativo como ciudadano.

La importància de l'aplicació extensiva de les noves tecnologies en la modernització de tots els sectors ha estat atesa de forma especial, com un dels objectius prioritaris per enfortir aquesta posició de ciutat intel·ligent. Així, s'està treballant intensament en la integració d'infraestructures de telecomunicacions estenent la fibra òptica per totes les zones urbanes, així com la tecnologia sense fil Wi-Fi, tant a nivell d'ús corporatiu com a ciutadà.


 Barcelona
- valoracion-gratuita-piso-casa.gif
 Barcelona
- mobile-world-congress-barcelona-2016.jpg

El nou pla d'il·luminació urbana (smart lighting) és una mostra de l'aplicació de criteris de màxima eficiència i optimització energètica, humanitzant a un temps la ciutat en prioritzar el vianant sobre els vials de circulació i personalitzant els distints carrers, edificis o monuments.

La mobilitat urbana és un dels grans problemes a què s'enfronten les metròpolis i també aquí s'han pres iniciatives per millorar la situació d'una manera sostenible i que garanteixi les mateixes oportunitats d'accés a tot l'entorn urbà. Un bon exemple el constitueix la nova xarxa ortogonal de bus urbà, basada en recorreguts lineals i directes per millorar la seva eficiència, amb infraestructures, senyalització i mobiliari intel·ligents connectats amb aplicacions informàtiques i mòbils per ajudar a professionals i ciutadans.

Augmentar la participació ciutadana d'una forma veritablement eficient és un altre dels punts que milloren la gestió de les ciutats. En aquest aspecte, s'ha promogut un smart government dedicat a millorar la interacció amb l'Administració optimitzant els procediments més habituals de manera àgil i s'ha incidit en el foment de la participació ciutadana en diferents processos mitjançant una plataforma de Smart citizen.

 Barcelona
- ofertas-trabajo-barcelona.gif

En resum, Barcelona és una de les ciutats en les que qualsevol persona somiaria amb viure. Amb unes esplèndides perspectives de futur, la ciutat s'està convertint en un objectiu molt ambicionat per comprar o llogar habitatges. Per això, és un bon moment per prendre la iniciativa i per això res millor que visitar Engel & Völkers Barcelona, una de les agències més reconegudes en el panorama internacional, dotada amb una amplíssima cartera d'immobles de totes les característiques en les millors zones de la ciutat.

Contacti ara amb nosaltres
Engel & Völkers
Barcelona

Coneixem el valor de mercat de la seva propietat

Coneix el valor actual de la seva propietat? Tan si de moment només vol informar-se sobre el seu valor de mercat actual com si vol vendre la seva propietat en les millors condicions possibles: els nostres experts en comercialització, amb una àmplia experiència, estaran a la seva disposició per realitzar una taxació gratuïta i sense compromís.

Segueixi'ns a les xarxes socials