Privacy

https://www.engelvoelkers.com/Belgium/privacypolicy/

Informatie inzake gegevensbescherming van Engel & Völkers Residential GmbH

U brengt een bezoek aan onze website

Wij hebben met u een contractuele of precontractuele verhouding.

Informatie inzake gegevensbescherming bij een bezoek aan de website

Deze informatie inzake gegevensbescherming voor het gebruik van de website www.engelvoelkers.com/Belgium (hierna genoemd "website") is geldig vanaf 25 mei 2018.

Engel & Völkers Residential GmbH in zijn functie als verantwoordelijk orgaan (hierna ook "Engel & Völkers" genoemd) informeert zijn gebruikers dat door het gebruik van de website persoonsgegevens worden verwerkt, in het bijzonder:

●      persoonsgegevens (bijv. e-mailadres, voornaam, familienaam, aanspreektitel, adres, telefoonnummer – hierna genoemd "gegevens" of "persoonsgegevens"), die gebruikers bij registratie op de website ter beschikking stellen (bijv. bij het opnemen van contact en het versturen van de nieuwsbrief);

●      persoonsgegevens die de internetbrowser van de gebruikers telkens doorgeeft als ze de website bezoeken en die als protocolbestanden, ook server-protocolbestanden genoemd, opgeslagen worden. Deze gegevens omvatten: IP-adres (internetprotocoladres) van de computer die toegang krijgt; naam van de bezochte website; datum en tijdstip van de toegang; URL van waarop de gebruiker de website bezoekt; aantal doorgegeven gegevens; statusmelding voor succesvolle toegang; ID-nummer van de sessie.

Doel van de verwerking

Engel & Völkers als verantwoordelijk orgaan verwerkt de persoonsgegevens van de gebruikers van de website voor de volgende doeleinden:

●      voldoen aan de vragen van de gebruikers (bijv. beheer van aanvragen en elektronische aanmeldingen voor de nieuwsbrief met reclame en informatie over het immobiliënaanbod van Engel & Völkers) en in dat verband behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Engel & Völkers-groep door de contactaanvraag door te sturen naar de bevoegde vestigingen van het concern of licentiepartners van Engel & Völkers;

●      om de registratie van de gebruikers op de website mogelijk te maken;

●      technisch beheer van de website en de operatieve functies ervan, inclusief het oplossen van technische problemen, statistische analyse, testen en onderzoek;

●      om frauduleuze activiteiten of misbruik van de website of in verband met de website te voorkomen;

●      om de bepalingen van de geldende wetgeving na te leven, de veiligheid van elk individu en de rechten en eigendom van Engel & Völkers te beschermen, om bedrog of veiligheids- resp. technische problemen te voorkomen.

De wettelijke basis voor de verwerking van de persoonsgegevens is artikel 6 I, lit. a, b en f AVG. De verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing en het belang voor het doorgeven van uw gegevens binnen het concern en de ondernemingsgroep kan worden beschouwd als gerechtvaardigd belang van Engel & Völkers conform artikel 6 I, lit. f AVG.

Manier voor het beschikbaar stellen van persoonsgegevens en de gevolgen van een weigering

De gebruiker stelt persoonsgegevens vrijwillig beschikbaar. U kunt zelf beslissen of u persoonsgegevens aan Engel & Völkers ter beschikking stelt en u kunt uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, die u al beschikbaar gesteld heeft, later herroepen. Door een herroeping kunt u eventueel de website van Engel & Völkers niet meer gebruiken.

Modaliteiten voor de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens van de gebruiker gebeurt indien nodig en uitsluitend elektronisch, in het bijzonder en met name door: verzamelen, registreren, organiseren, opslaan, adviseren, verwerken, wijzigen, selecteren, extraheren, vergelijken, gebruiken, samenvoegen, toegang en communicatie, blokkeren, wissen en vernietigen van de gegevens. Deze verwerkingsprocessen kunnen elektronisch en niet elektronisch uitgevoerd worden.

Toegang tot gegevens

De persoonlijke gegevens worden door Engel & Völkers verwerkt, en in het bijzonder vooral door

●      medewerkers en adviseurs, die voor het beheer van de website gemachtigd zijn en de daaraan gekoppelde diensten ter beschikking stellen;

●      derde aanbieders-ondernemingen (bijv. IT-dienstverleners, hostingproviders), waaraan Engel & Völkers diensten met verwerking in het kader van een orderverwerker uitbesteed heeft.

Informatie over gegevens

Als verantwoordelijk orgaan kunnen wij informatie over uw persoonsgegevens verstrekken. Deze informatie kan echter alleen om de volgende redenen gegeven worden:

•                als voldaan werd aan de wettelijke verplichtingen resp. verplichtingen op basis van verordeningen en richtlijnen van de nationale of Europese wetgeving,

•                ter verdediging voor de rechtbank bij een juridisch geschil.

Doorgeven van gegevens

Voor zover uw contactaanvraag aanbiedingen van andere ondernemingen van de Engel & Völkers-groep betreft, geeft Engel & Völkers de door u in dat geval verstrekte persoonsgegevens aan de respectieve onderneming uit de Engel & Völkers-groep door.

Verder worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven door Engel & Völkers.

Doorgeven van gegevens aan niet EER-landen

Engel & Völkers draagt in principe geen persoonlijke gegevens aan niet EER-landen over.

De door Engel & Völkers gebruikte servers bevinden zich binnen de Europese Unie.

Gegevens kunnen echter doorgegeven worden aan niet EER-landen als uw aanvraag over aanbiedingen van Engel & Völkers betrekking heeft op ondernemingen buiten de Europese Unie.

Voorts gebruikt Engel & Völkers Google Analytics. Bij het onderhoud van de software door Google kan een supportteam buiten de Europese Unie worden gebruikt, waardoor gegevens aan niet EER-landen worden doorgegeven. Meer hierover vindt u bij de informatie over webtracking.

Opslaan en wissen van gegevens

Engel & Völkers slaat persoonsgegevens op gedurende de periode die nodig is om te voldoen aan de doeleinden, waarvoor de gegevens worden verzameld en verder verwerkt, inclusief de bewaartermijn die volgens de geldende wetgeving nodig is en in elk geval maximaal 12 maanden na het verzamelen van de persoonsgegevens.

Gebruik van cookies

Om het surfen op de website te verbeteren, gebruikt Engel & Völkers zogenoemde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die normaal gezien bestaan uit letters en getallen, die door de webbrowser van de gebruiker op de pc worden opgeslagen en pseudo-geanonimiseerde gegevens bevatten. Door cookies kan een website de computer van de gebruiker herkennen om het surfen op meerdere pagina’s van een website te volgen en de gebruikers die naar een website terugkeren, te identificeren. Er bestaan cookies voor technische, analytische en profiling-doeleinden.

Een samenvatting van de directe en indirecte cookies die Engel & Völkers gebruikt, vindt u hier:

https://www.engelvoelkers.com/en-de/privacy-policy-ag/doc/ev_cookies_lp.pdf

De website gebruikt de volgende technische cookies:

voor het opslaan van de taalkeuze _icl_visitor_lang_js, _icl_current_language, evlocale;

voor het opslaan van de keuze van de eenheden engelundvoelkersconfig;

voor het opslaan van de laatste zoekopdrachten LAST_SEARCH;

voor het opslaan van de ID van de lijst watchlist_id;

voor het opslaan van de toekenning bij AB-testen user_ab;

voor het opslaan van de toekenning bij verdeelde systemen bij loadbalancers BIGipServergroup-rz-webfe-prod.

Engel & Völkers informeert de gebruikers dat ze cookies in een webbrowser kunnen deactiveren of verwijderen, met name volgens de instructies op de volgende links:

●      Internet Explorer (https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies).

●      Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored).

●      Safari (https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=en_US&locale=de_DE).

De website gebruikt ook analytische cookies, die door derde aanbieders, bijv. door Google, bepaald worden (zie ook bepalingen voor het gebruik van analyseprogramma’s en trackingtools) en Adroll (https://www.adroll.com/de-DE/about) /Privatsphäre) evenals Haufe (https://de.onlinehelp.umantis.com/index.php/Cookies).

Het gaat meer bepaald om:

a)    Google Analytics

Engel & Völkers gebruikt de Web Analytics-dienst Google Analytics van Google Inc. ("Google") om het gebruik van websites te analyseren. De informatie die op basis van de cookies over het gebruik van de websites verzameld wordt, wordt meestal aan een Google-server in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Engel & Völkers gebruikt Google Analytics uitsluitend met de uitbreiding "ga ('set', 'anonymizeIp', true)” om te garanderen dat IP-adressen enkel als verkorte versie worden verwerkt en om een directe verwijzing naar individuen uit te sluiten. Google kan gegevens aan derden doorgeven indien dat wettelijk bepaald is of derden gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal het IP-adres van de gebruiker niet in combinatie met andere Google-gegevens openbaar maken.

Gebruikers kunnen het registreren en opslaan van gegevens door Google Analytics op elk moment voorkomen door een door Google vrijgegeven browser-plug-in te installeren, die op de volgende link gedownload kan worden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

b)    Universal Analytics

Engel & Völkers gebruikt de door Google beschikbaar gestelde Universal-Analytics-functies. Met deze functies kan Engel & Völkers sociodemografische gegevens over gebruikers m.b.v. een Google-ID (indien beschikbaar) en door Google aangemaakte cookies op basis van reclame-inhoud (DoubleClick) registreren en analyseren. Als een Google-ID beschikbaar is, zal de Data Controller deze gegevens ook via andere toestellen registreren (bijv. als gebruikers een smartphone en pc gebruiken) om bezoekersstromen via alle toestellen te analyseren.

Gebruikers kunnen het registreren en opslaan van gegevens door Google op elk moment voorkomen door een door Google vrijgegeven browser-plug-in te installeren, die op de volgende link gedownload kan worden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Deze website gebruikt geen profiling-cookies.

Plug-ins voor sociale media

Deze website gebruikt plug-ins voor sociale media, die door de belangrijkste sociale netwerken (bijv. Facebook en Twitter) aangeboden worden. Bij een bezoek aan de website kunnen de browsing-gegevens direct aan de desbetreffende sociale netwerken worden doorgegeven, ook zonder directe interactie van de gebruiker. De gebruikers bevestigen en gaan ermee akkoord dat het gebruik van plug-ins voor sociale netwerken rechtstreeks wordt beheerd door de firma, die de desbetreffende plug-ins aanbiedt. Als gebruikers de plug-ins via de website gebruiken (bijv. zich met hun toegangsgegevens bij een sociaal netwerk aanmelden of hun accounts verbinden), klikken ze op de desbetreffende knop (zoals bij Facebook “Vind ik leuk” of “Delen”) en verbinden ze zich met de server van dit sociale netwerk dat zo de inhoud van de plug-in rechtstreeks naar de browser van de gebruikers stuurt.

Engel & Völkers kan daarom in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden en de bepalingen inzake gegevensbescherming van het desbetreffende sociale netwerk gegevens met betrekking tot de gebruikers ontvangen en kan naast de persoonsgegevens van de gebruikers, die al door hun eigen diensten verzameld werden, gegevens toevoegen. Als de gebruiker beslist informatie met de sociale netwerken te delen, deelt hij die gegevens – bijv. over zijn favorieten – ook aan Engel & Völkers mee. Om te voorkomen dat sociale netwerken de persoonlijke informatie van de gebruiker verzamelen, controleert u de desbetreffende voorwaarden op de website van de sociale netwerken.

De website gebruikt in het bijzonder:

a)    Facebook

Deze website gebruikt sociale plug-ins van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). Als gebruikers via Facebook een bezoek brengen aan de website van Engel & Völkers of omgekeerd, maakt de browser van de gebruikers een rechtstreekse link met Facebook-servers.

Als de gebruiker bij Facebook aangemeld is, kan Facebook het bezoek van de gebruiker aan zijn Facebook-account toewijzen. Als de gebruiker met de plug-ins handelt, bijv. door op de knop “Vind ik leuk” te klikken of een opmerking te plaatsen, wordt die informatie rechtstreeks vanuit de browser van de gebruiker aan Facebook doorgegeven en daar opgeslagen. Het doel en de omvang van de verwerking van gegevens door Facebook, bovenop de desbetreffende gebruikersrechten en mogelijke instellingen voor de bescherming van uw privéleven, vindt u in de privacyverklaring van Facebook (https://www.facebook.com/about/ Privatsphäre/).

b)    Google "+1"

De website gebruikt de "+1"-interface van het sociale netwerk Google Plus, beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Als de gebruiker de toets “+1” indrukt, maakt de browser van de gebruiker een rechtstreekse verbinding met de Google-servers. De inhoud van de "+1”-interface wordt rechtstreeks door Google aan de browser van de gebruiker doorgegeven en van hieruit in de website geïntegreerd. Het doel en de omvang van de verwerking van gegevens door Google, bovenop de desbetreffende gebruikersrechten en mogelijke instellingen voor de bescherming van uw privéleven, vindt u in de privacyverklaring van “+1" (https://developers.google.com / + / Web / buttons-policy).

c)     Twitter

De website gebruikt de functies van de dienst voor korte berichten Twitter, die door Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS aangeboden wordt. Door het gebruik van de Twitter-functies worden de door de gebruiker bezochte websites verbonden met zijn Twitter-account en aan andere gebruikers bekendgemaakt. Tijdens dit proces worden gegevens ook aan Twitter doorgegeven.

Engel & Völkers is niet op de hoogte van de soort, de inhoud en de omvang van de doorgegeven gegevens. De gebruiker zelf kan zijn instellingen inzake gegevensbescherming in zijn account op Twitter veranderen. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Twitter.

Om te voorkomen dat de aanbieders van de desbetreffende plug-ins voor sociale media informatie over gebruikers verzamelen, kunt u zich bij het begin van uw bezoek aan de website afmelden van het socialemedianetwerk en alle cookies wissen, die eventueel op uw browser bestaan.

d) Remarketing en Google Retargeting

Engel & Völkers maakt gebruik van de advertentiefuncties van Google Analytics om gerichte advertenties naar de pagina's van de partnernetwerken van Google om te leiden naar gebruikers die de website eerder hebben bezocht of die interesse hebben getoond in een specifieke aanbieding. Om deze advertenties te publiceren, worden cookies gebruikt die het gedrag van gebruikers tijdens hun bezoeken aan de site analyseren en worden gepersonaliseerde productaanbevelingen op basis van de interessegebieden van de gebruiker verzonden.

Gebruikers kunnen Google-remarketing vermijden en zich afmelden voor het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden via de afmeldingspagina van DoubleClick. Ze kunnen ook het gebruik van cookies van derden uitschakelen door de opt-outpagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken.

Daarnaast biedt Google gebruikers de mogelijkheid om hun eigen cookie-advertentie-instellingen te beheren: http://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads/

e) Remarketing en retargeting van Facebook

Engel & Völkers maakt gebruik van remarketingtechnologie voor adverteren op Facebook. Met deze technologie volgt een gepersonaliseerde Facebook-advertentie gebruikers die de site al hebben bezocht en belangstelling hebben getoond voor een aanbieding. Voor de publicatie van advertenties worden cookies gebruikt door de AdRoll-provider (AdRoll EMEA, Level 6; 1, Burlington Plaza Burlington Road, Dublin 4, Ierland).

Gebruikers kunnen zich afmelden voor deze gepersonaliseerde advertenties met Facebook-remarketingtechnologie en het gebruik van cookies van derden op de Facebook-pagina van het advertentie-initiatief uitschakelen door de volgende link te volgen: http://optout.networkadvertising.org/.

Deze site gebruikt geen cookies voor het maken van profielen.

Rechten van de betrokkenen

U heeft het recht op informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens (bijv. over de oorsprong van deze gegevens, het doel van de verwerking, de modaliteiten van de gegevensverwerking). Voorts heeft u op elk moment het recht bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking voor de toekomst, deze te beperken of te verlangen de gegevens te wissen. Tot slot kunt u op elk moment het versturen van reclamemateriaal of het uitvoeren van marktonderzoeken of commerciële mededelingen stopzetten.

Samengevat heeft u recht op

-       informatie,

-       rectificatie,

-       wissen (resp. vergeten worden),

-       beperking van de verwerking,

-       overdracht van gegevens,

-       bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens,

-       klacht tegen toezichthoudende autoriteiten.

Om de bovengenoemde rechten te kunnen uitoefenen en informatie op te vragen, kunnen de gebruikers schrijven naar het volgende e-mailadres commercial@engelvoelkers.com of per post naar Engel & Völkers Residential GmbH, Stadthausbrücke 5, 20355 Hamburg, Duitsland. Op dezelfde manier kunnen gebruikers op elk moment de verwerking van hun gegevens herroepen, corrigeren en wissen.

Contact

Verantwoordelijk orgaan voor de gegevensverwerking is Engel & Völkers Residential GmbH met kantoor in Stadthausbrücke 5, 20355 Hamburg, Duitsland. Bij vragen over onze verwerkers bezorgen wij u graag een actuele lijst.

Bij vragen over deze privacyverklaring en over gegevensbescherming, gelieve u te wenden tot de externe functionaris gegevensbescherming van Engel & Völkers:

Dr. Stefanie Wegener

Mittelweg 10

20148 Hamburg, Duitsland

Swegener@wegener-ra.de

Als u klachten heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u bij de toezichthoudende autoriteit klacht indienen. Dat is:

Vrije Hanzestad Hamburg

Hamburgse functionaris voor gegevensbescherming en informatievrijheid

Prof. Dr. Johannes Caspar

Klosterwall 6 (blok C), 20095 Hamburg

Mailbox@datenschutz.hamburg.de

___________________________________________________________________________

Informatie inzake gegevensbescherming in verband met een contractuele of precontractuele verhouding

Deze informatie inzake gegevensbescherming geldt vanaf 25 mei 2018.

Engel & Völkers Residential GmbH in zijn hoedanigheid als verantwoordelijk orgaan (hierna ook "Engel & Völkers" genoemd) informeert zijn contractuele partners over de persoonsgegevens die in het kader van een contractuele of precontractuele verhouding regelmatig worden verzameld. Dat zijn in het bijzonder:

●      voornaam, familienaam, naam van de onderneming, adres (zakelijk), facturatieadres, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, positie, contactgeschiedenis, bankgegevens, btw-nummer, gegevens over de contractuele verhouding, omzet.

Hierna worden deze gegevens als "gegevens" of "persoonsgegevens" aangeduid.

Doel van de verwerking

Engel & Völkers als verantwoordelijk orgaan verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

●      uitvoeren van contractuele relatie (wettelijke basis is art. 6 I B AVG);

●      informatie voor reclame (wettelijke basis is art. 6 I, lit. f AVG; uit de verwerking van persoonsgegevens voor directe marketing vloeit het gerechtvaardigde belang van Engel & Völkers voort).

Doorgeven van gegevens

Voor zover uw aanvraag aanbiedingen van andere ondernemingen van de Engel & Völkers-groep betreft, draagt Engel & Völkers in dat geval verstrekte persoonsgegevens na uw toestemming over aan de respectieve onderneming uit de Engel & Völkers-groep.

Bovendien worden uw persoonsgegevens door Engel & Völkers alleen in het kader van de uitvoering van de contractuele verhouding doorgegeven, en pas na toestemming door u.

Toegang tot gegevens

De persoonlijke gegevens worden door Engel & Völkers verwerkt, en in het bijzonder vooral door

●      medewerkers en adviseurs, die de aangeboden diensten ter beschikking stellen;

●      derde aanbieders-ondernemingen (bijv. IT-dienstverleners, hostingproviders of postorderbedrijven), waaraan Engel & Völkers diensten met verwerking in het kader van orderverwerking uitbesteed heeft.

Doorgeven van gegevens aan niet EER-landen

Engel & Völkers draagt in principe geen persoonlijke gegevens aan niet EER-landen over. De door Engel & Völkers gebruikte servers bevinden zich binnen de Europese Unie.

Voor e-mailcommunicatie gebruikt Engel & Völkers de diensten van Google Ireland Limited. Voor het onderhoud van deze producten heeft Google ook toegang tot de e-mailcommunicatiesystemen van landen, die geen EER-landen zijn Deze toegang geschiedt op basis van Europese standaardovereenkomsten en op basis van certificaten betreffende gegevensbescherming.

Gegevens kunnen ook doorgegeven worden aan niet EER-landen als uw aanvraag over aanbiedingen van Engel & Völkers betrekking heeft op ondernemingen buiten de Europese Unie.

Opslaan en wissen van gegevens

Engel & Völkers bewaart persoonsgegevens in het kader van een contractuele verhouding gedurende de bewaartermijn, die voortkomt uit de wettelijke bepalingen.

Bovendien slaat Engel & Völkers uw gegevens in het kader van de ontvangst van promotionele gegevens op tot de herroeping van uw toestemming aan Engel & Völkers.

Rechten van de betrokkenen

U heeft het recht op informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens (bijv. over de oorsprong van deze gegevens, het doel van de verwerking, de modaliteiten van de gegevensverwerking). Voorts heeft u op elk moment het recht de gegevensverwerking voor de toekomst te herroepen, deze te beperken of te verlangen de gegevens te wissen. Tot slot kunt u op elk moment het versturen van reclamemateriaal of het uitvoeren van marktonderzoeken of commerciële mededelingen stopzetten.

Samengevat heeft u recht op

-       informatie,

-       rectificatie,

-       wissen (resp. vergeten worden),

-       beperking van de verwerking,

-       overdracht van gegevens,

-       bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens,

-       klacht tegen toezichthoudende autoriteiten.

Om de bovengenoemde rechten te kunnen uitoefenen en informatie op te vragen, kunt u schrijven naar het volgende e-mailadres Residential@engelvoelkers.com of per post naar Engel & Völkers Residential GmbH, Stadthausbrücke 5, 20355 Hamburg, Duitsland.

Contact

Verantwoordelijk orgaan voor de gegevensverwerking is Engel & Völkers Residential GmbH met kantoor in Stadthausbrücke 5, 20355 Hamburg, Duitsland. Bij vragen over onze verwerkers bezorgen wij u graag een actuele lijst.

Bij vragen over deze privacyverklaring en over gegevensbescherming, gelieve u te wenden tot de externe functionaris gegevensbescherming van Engel & Völkers:

Dr. Stefanie Wegener

Mittelweg 10

20148 Hamburg, Duitsland

Swegener@wegener-ra.de

Als u klachten heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u bij de toezichthoudende autoriteit klacht indienen. Dat is:

Vrije Hanzestad Hamburg

Hamburgse functionaris voor gegevensbescherming en informatievrijheid

Prof. Dr. Johannes Caspar

Klosterwall 6 (blok C), 20095 Hamburg

Mailbox@datenschutz.hamburg.de