Zoek binnen ons aanbod
Terug
Engel & Völkers Licentiepartner Regional Office België > Blog > 9 documenten die onmisbaar zijn om vastgoed te verkopen

9 documenten die onmisbaar zijn om vastgoed te verkopen

 Brussel
- 9 documents required to sell a property.

Bij de verkoop van vastgoed is een goede voorbereiding essentieel. Wenst u een goed te verkopen? Dan helpen wij u graag, onder andere met dit lijstje van 9 documenten en enkele tips.

Neem in de eerste plaats contact op met uw notaris. Hij geeft u advies en informeert u over alle stappen die u dient te zetten.
U doet er ook goed aan om in een vroege fase zoveel mogelijk informatie te verzamelen, zodat u een zo compleet mogelijk dossier kunt samenstellen. Met een goede voorbereiding vermijdt u achteraf tegenslagen.

Zorg er ook voor dat u zo snel mogelijk over deze documenten beschikt:

1. Het eigendomsbewijs
Dit is als het ware de identiteitskaart van het goed, de notarisakte die u bij de aankoop van het goed van de notaris hebt ontvangen.
Als u het goed door erfenis (successie) hebt ontvangen, dan dient u ook over de aangifte van de nalatenschap en eventueel de aankoopakte van de overledene te beschikken.

Als een landmeter opmetingen heeft gedaan, houdt u een kopie van zijn plan bij. Ook bepaalde overeenkomsten met buren (afsluitingen, gemene muur, enz.) kunnen belangrijk zijn.

2. Documenten in verband met de verhuring
Als het gebouw dat u wenst te verkopen verhuurd is, dient u de toekomstige eigenaar alle informatie over de huursituatie van uw vastgoed te bezorgen. Denk aan de huurovereenkomst, de plaatsbeschrijving, inlichtingen over de huurwaarborg, het huurbedrag, de kosten, enz.

3. Energieprestatiecertificaat (EPC)
Als u aankondigt dat u vastgoed verkoopt, bent u verplicht om ook het energieprestatiecertificaat (EPC) mee te delen en aan de koper te bezorgen vóór de ondertekening van de verkoopovereenkomst. U dient als verkoper zelf zo’n certificaat aan te vragen bij een erkende energiedeskundige. Zo’n certificaat blijft 10 jaar geldig. Als u in die periode werken uitvoert om de energieprestaties van het gebouw te verbeteren, laat dan een nieuw certificaat opstellen. En vergeet ook niet om uw certificaat na 10 jaar te vernieuwen.

Een EPC geeft de toekomstige eigenaar essentiële informatie, want het geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is (in welke mate het “passief” is). De koper weet dan hoeveel energiekosten hij zal moeten betalen en hoe het gebouw presteert in vergelijking met andere.

Raadpleeg hier de lijst van erkende energiedeskundigen.

4. Bodemattest
Ga na of de bodem niet vervuild is. Als dat het geval is, gelden er wettelijke voorschriften (die voor elk gewest verschillend zijn) voor het uitvoeren van studies en metingen, waarna u een conformiteitscertificaat ontvangt.

Afhankelijk van het gewest dient u bepaalde verplichtingen na te leven. In het Brusselse en Vlaamse Gewest bent u bijvoorbeeld verplicht om een bodemattest aan te vragen dat bewijst dat de bodem niet vervuild is. U doet dat bij het BIM (Brussel) of OVAM (Vlaanderen).

Als u in Wallonië op de hoogte bent van vervuiling, dient u de koper en de notaris hiervan op de hoogte te brengen. Afhankelijk van het geval wordt er een oriëntatie- of indelingsonderzoek uitgevoerd. Eventueel dient de bodem te worden gesaneerd of moeten er veiligheids- en opvolgingsmaatregelen worden genomen. Voor de goede orde: u dient vóór de ondertekening van de akte over dit attest te beschikken.

 Brussel
- 9 documents required to sell a property

5. Certificaat van elektriciteitskeuring
Als het vastgoed dat u verkoopt een huis of appartement is, moet u ook een keuringsattest van de elektrische installatie van uw woning kunnen voorleggen. Deze keuring moet door een erkend controleorganisme worden uitgevoerd. Het attest geeft de koper informatie over de toestand van de installatie.
Raadpleeg de lijst van erkende controleorganismen voor de keuring van elektrische installaties

6. Stedenbouwkundige inlichtingen
Vermeld in de verkoopaankondiging van uw goed de meest recente stedenbouwkundige bestemming ervan en geef informatie over de stedenbouwkundige vergunningen en certificaten. Afhankelijk van het gewest dient u bepaalde extra informatie te geven. Hier leest u er meer over.
U vraagt deze inlichtingen aan de gemeente aan. Zorg dat u ook over alle kadastrale informatie beschikt, samen met een plattegrond.

7. Documenten in verband met mede-eigendom
Als het om een appartement of een ander goed in mede-eigendom gaat, dient u de koper te informeren over de verhoudingen met de mede-eigenaars. Vóór de datum waarop uw goed van eigenaar verandert, dient u de koper diverse documenten te bezorgen: de basisakte, het reglement van mede-eigendom en het huishoudelijk reglement, de notulen van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de voorbije drie jaar, de periode kostenafrekeningen van de voorbije twee jaar, een kopie van de laatste balans die door de algemene vergadering werd goedgekeurd, het bedrag van het werkkapitaal en het reservekapitaal, het bedrag van de eventuele verschuldigde achterstallen, de situatie van de betalingsoproepen voor het reservekapitaal waartoe de algemene vergadering heeft besloten.

8. Stookolietankattest
Een controle van de vloeistofdichtheid door een erkende technicus is verplicht in het Waalse Gewest als uw tank 3.000 liter of meer kan bevatten. U dient aan de gemeente ook een milieuverklaring “’klasse 3” te bezorgen. Maar als uw tank minder dan 3.000 liter kan bevatten, is er geen controleverplichting.

In het Brusselse Gewest bestaat er in dit verband geen reglementering. Maar als het om een bovengrondse tank van 3.000 liter of meer gaat, zorg dan voor een milieuverklaring of een milieuvergunning.

Ook in het Vlaamse Gewest gelden er controleverplichtingen voor stookolietanks.
Hier vindt u meer informatie over de reglementering in elk gewest.

9. Het postinterventiedossier (PID)
Dit dossier beschrijft alle werken die aan het goed werden uitgevoerd sinds 1 mei 2001. Het dient om risico’s uit te sluiten wanneer later aan het goed verdere werken zouden worden uitgevoerd. Dit dossier omvat ondre andere een inventaris en beschrijving van alle uitgevoerde werken (plan, materialen, devies, facturen, bestek, foto’s, …) en het dient tenzij door de veiligheidscoördinator, tenzij door de bouwheer (de eigenaar) te worden opgesteld. De koper ontvangt het bij de ondertekening van de akte.

Hebt u nog vragen? Bent u klaar om uw vastgoed te verkopen?
Neem dan snel contact op met een van onze kantoren, zodat u de stap naar een volgende fase kunt zetten. Onze makelaars beantwoorden graag al uw vragen.

Neem vandaag nog contact met ons op
Engel & Völkers
Licentiepartner Regional Office België

Wij weten de marktwaarde van uw onroerend goed

Weet u wat uw onroerend goed momenteel waard is? Het maakt niet uit of u eerst alleen informatie wilt hebben over de actuele marktwaarde of dat u uw onroerend goed voor de best mogelijke prijs wilt verkopen: Onze ervaren verkoopspecialisten verzorgen graag een gratis en vrijblijvende waardebepaling voor u.

Volg ons op social media