Engel & Völkers Licentiepartner Regional Office België > Blog > Schuldfinanciering in franchising: banken en franchisenemers in de investeringsdialoog

Schuldfinanciering in franchising: banken en franchisenemers in de investeringsdialoog

Het vestigen van een franchise vereist, naast de technische en persoonlijke aanleg van de franchisenemer, een financiële basis die de nodige investeringen in het zelfstandig ondernemerschap mogelijk maakt. Naast de huurkosten voor het vastgoed, moet onder meer rekening worden gehouden met uitgaven voor interieur, personeel, marketing en franchising. Voor veel franchisenemers is alleen een aandelenfinanciering geen optie en zijn dus bankkredietonderhandelingen nodig. In het volgende artikel van uw makelaar Engel & Völkers leert u hoe u het noodzakelijke investeringsbedrag kunt krijgen, ondanks het momenteel restrictieve leenbeleid en waar u op moet letten bij uw besprekingen met uw bank.

De beginsituatie voor franchisenemers: elementaire voorbereiding

Sinds 2013 hebben de regels van het Bazelcomité van de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) met betrekking tot de regulering van banken de kredietinstellingen in Duitsland aangespoord om voorzichtiger te zijn bij het toewijzen van leenbedragen. Banken concentreren zich nu meer en meer op ingeschatte factoren, zoals krediet- en marktrisico's, zodat de barrières voor het verstrekken van een kredietlijn voor investeringen in het algemeen zijn toegenomen. Om de nodige fondsen voor uw franchiseproject te krijgen, is een uitgebreide planning van de krediettransactie essentieel voor u als toekomstige franchisenemer.

Als basis voor uw onderhandelingen met de financiële instellingen, worden een aantal documenten gebruikt die u moet voorbereiden of aanvragen vóór de eerste afspraak:

Het businessplan * is centrale informatie over het idee, de geplande ontwikkeling en het economische potentieel van uw investering. Op basis van deze gids kan de bank zichzelf overtuigen van uw ambities als franchisenemer nog voordat deze is opgericht - hoe gedetailleerder het bedrijfsplan toekomstige scenario's en afdoende oplossingen presenteert, hoe meer vertrouwen u bij de kredietgever zult genieten. Andere documenten die bijdragen aan de overtuiging van de bank, tenzij u extra risicofactoren opneemt, zoals eerdere faillissementen of juridische kosten, zijn uw CV, openbaarmaking van uw financiële status in de vorm van een zelfonthulling, of uw referenties, zoals opleidingsrecords, universitaire certificaten en soortgelijke documenten. Vaak is een rapport over uw Schufa-registratie vereist.

Er is veel vraag naar uw expertise als franchisenemer

Kredietonderhandelingen zijn echter helemaal niet alleen op papier gebaseerd: aangezien u meestal persoonlijk wordt uitgenodigd op het ogenblik van de hoorzitting, bepaalt de individuele indruk die u achterlaat bij de bankvertegenwoordiger ook het uitzicht op succes van uw verzoek. Een serieuze houding, retorische sensibiliteit en een solide informatiebasis wat betreft de sector waarin u investeert, tonen de onderhandelingspartner dat u uw toekomstige rol als onafhankelijke franchisenemer vervult. Ook kan de moed om deel te nemen aan de actieve onderhandelingen renderen, enerzijds door verbeterde leningsvoorwaarden op te leveren, anderzijds doordat u de geldschieter uw onderhandelings- en economische redeneringsvermogens toont – overtuigende factoren voor de bank omdat uw bedrijfssucces het kredietrisico minimaliseert.

Voordeel voor franchisenemers: ondersteuning van de franchisegever bij kredietonderhandelingen

In vergelijking met klassiek zelfstandig ondernemerschap biedt franchising het voordeel dat u op de hulp van de franchisegever kunt rekenen bij externe financiering. Dit biedt u verdere overtuigende input voor uw krediettransactie, bijvoorbeeld met vergelijkingsgegevens van een bestaande succesvolle operatie in het respectieve franchisesysteem. Op deze manier verkrijgt de geldverstrekker extra vertrouwen in het franchiseconcept, waardoor uw kansen op het verkrijgen van een lening worden vergroot. Bovendien kan de geloofwaardigheid van de prognoses van uw bedrijfsplan op deze manier worden opgevolgd.

Franchisinglening: Mogelijk zelfs zonder onderpand?

In feite hebben franchisenemerinvesteringen enkele mogelijkheden laten zien die hen in staat zullen stellen te lenen zonder een betere beveiliging, hoewel ze meestal nog steeds nodig zijn. Als u ze bijvoorbeeld wilt vermijden, kunt u een garantiebank inhuren die instaat voor het rentetarief op uw lening. U kunt hetzelfde doen, tegen extra kosten, via een aansprakelijkheidsvrijstelling of een honoreringsgarantie door andere derde partijen. U kunt ook profiteren van geselecteerde sociale ondersteuningsprogramma's voor beginnende zelfstandigen, waarvan sommige geen onderpand vereisen.

Mocht een onderpandbeveiliging onvermijdelijk zijn, dan zijn banken meestal wel te overtuigen door rekeningsaldi, thuisspaarcontracten of verzekeringspolissen met een terugkoopoptie - dat wil zeggen onderpand dat snel voor de bank kan worden gerecupereerd. Vastgoed, voertuigen, goederen of soortgelijke artikelen moeten eerst worden verkocht en zijn doorgaans minder geschikt voor de banken vanwege de resulterende transactiekosten, zodat hun volledige marktwaarde niet kan worden meegerekend.

Bent u geïnteresseerd in zelfstandige activiteiten in het kader van vastgoedfranchising en wilt u een franchisegever die eersteklasdiensten, internationaal prestige en een uitstekende ondersteuning van franchisenemers combineert? Met Engel & Völkers heeft u uw partner gevonden voor een ambitieus franchisepartnerschap. Voor vragen en verdere informatie staan wij tot uw beschikking!


Neem vandaag nog contact met ons op
Engel & Völkers
Licentiepartner Regional Office België

Volg ons op social media