Engel & Völkers Licentiepartner Regional Office België > Blog > Een bedrijfsmodel in dwarsdoorsnede: de levenscycli van een franchisebedrijf

Een bedrijfsmodel in dwarsdoorsnede: de levenscycli van een franchisebedrijf

Zoals de meeste relaties tussen personen, doorloopt een franchisebedrijf meerdere opeenvolgende fasen, waarvan de kwaliteit het succes bepaalt van de samenwerking tussen franchisegever en franchisenemer. Over het algemeen onderscheidt traditionele franchising vier levenscycli, elk met verschillende eigenschappen en processtructuren. Ontdek hoe het proces van het typische franchisepartnerschap werkt en hoe franchisenemers kunnen helpen om ervoor te zorgen dat elke fase leidt tot het gewenste resultaat van uw makelaar Engel & Völkers.

Het eerste contact – het eerste moment van het franchisebedrijf

Het begin van elk partnerschap in franchising wordt gekenmerkt door de zogenaamde wervingsfase. In de beginfase zoekt een franchisegever, in een poging om zijn franchisenetwerk uit te breiden, via verschillende kanalen potentiële franchisenemers die willen investeren in hun franchiseconcept. Aan de ene kant kan dit gebeuren via klassieke advertenties in gedrukte media, in de openbare ruimte via posters of via verschillende platforms op internet. Aan de andere kant blijken carrière- en investeringsbeurzen een geschikte gelegenheid te zijn voor het leggen van een eerste contact tussen de franchisegever en de potentiële franchisenemer. Hier hebben beide partijen de gelegenheid om een ​​eerste persoonlijke indruk van de andere partij te krijgen en kunnen ze al van gedachten wisselen over economische doelstellingen en wederzijdse claims.

In deze fase worden belangrijke fundamenten gelegd voor de latere relatie: als het businessplan van de franchisenemer en de franchisegever de franchisegever vanaf het begin kan overtuigen en als ze een overeenstemming kunnen vinden in voorwaarden geschikt voor beide partijen in het kader van contractonderhandelingen met vertrouwen als basis, vormt dit de ideale start in een ambitieus, veelbelovend franchisebedrijf.

Fase twee: past het franchiseconcept bij uw bedrijf?

Als de franchisenemer of franchisegever franchiseovereenkomst is gesloten en alle voorbereidingen voor de opstart van de franchise-operatie zijn getroffen, dan is de tweede fase van de franchisesamenwerking de integratie van de franchisenemer in de franchise. Terwijl het bedrijf wordt opgezet in overeenstemming met de voorwaarden van de franchiseovereenkomst en de goederencyclus wordt geïnitialiseerd, past het personeel zich ook aan aan de nieuwe modaliteiten van het franchisesysteem. Afhankelijk van het concept van de franchisegever zijn ​​er verschillende introductie- of aanpassingsprogramma's beschikbaar, bestaande uit seminars en permanente trainingsprogramma’s voor bijvoorbeeld de franchisenemer en zijn werknemers. Deze fase laat zien hoe goed de algemene structuur van het franchisesysteem en de eigenheid van de franchisenemer samenvallen.

Consistentie en verdere ontwikkeling in fase drie van het franchisepartnerschap

Veel van de processen en gebeurtenissen binnen een franchisebedrijf bevinden zich in de derde fase. Het is de periode van franchising, die vele jaren of zelfs decennia kan duren voor een succesvolle franchisenemer. De term 'alledaags leven' mag echter geenszins worden gebruikt alsof het gaat over monotoon repetitieve processen. Net als de markten, de samenleving en de politieke situatie in een ruimere context, zou ook de franchisebusiness constant in beweging moeten zijn en optimaal moeten worden geplooid om zich aan te passen aan alle relevante externe invloeden. Alleen op deze manier kan het economisch succes op de lange termijn worden gegarandeerd, wat dan een stabiel rendement genereert uit economische fluctuaties, trends en lifestyleverschijnselen. De franchisegever is verantwoordelijk voor de reguliere optimalisatie van het franchiseconcept en hij geeft zijn resultaten door aan de franchisenemers. Als uitvoerende centrale groep van het franchisesysteem zijn zij vervolgens verantwoordelijk voor de juiste implementatie van de innovaties.

Een duidelijke communicatie en verstandige gecoördineerde ontwikkelingen die het uiteindelijk resultaat zijn van de succesvolle eerste twee levenscycli van het franchisebedrijf, zijn de beste voorwaarden voor het aanhoudende succes van een franchisesysteem.

Het einde van gezamenlijke franchising als de laatste fase van het partnerschap

Vaak niet beschouwd als een onderdeel van het franchisebedrijf zelf, is het einde van de relatie tussen franchisegever en franchisenemer een niet-verwaarloosbaar aspect. Ook in deze laatste fase zijn er een paar punten om in het oog te houden om geen efficiëntie te verliezen. Voor de franchisenemer is er een productieve uitvoering van de licentietermijn, de inspanning om een ​​scheiding in consensus tussen franchisegever en franchisenemer tot stand te brengen, evenals de tijdige planning van het bestaan ​​van de financiële connectie.

Als een coöperatieve, vertrouwensvolle en productieve samenwerking kan worden bereikt in elk van de vier fasen, dan is een volwaardig en winstgevend franchisepartnerschap waarschijnlijk voor zowel de franchisenemer als de franchisegever.

Bij Engel & Völkers vindt u een veelvuldig bekroond systeem van franchising van vastgoed, dat wordt gekenmerkt door internationaal prestige, eerlijke licentievoorwaarden en een uniek concept van permanente vorming. Meer informatie over deze investering is te vinden op de onderstaande link en we zullen uw vragen graag telefonisch, per e-mail of persoonlijk beantwoorden.


Neem vandaag nog contact met ons op
Engel & Völkers
Licentiepartner Regional Office België

Volg ons op social media