Waarom een Engel & Völkers franchise openen in Belgie ?

Sinds wanneer is Engel & Völkers een franchisebedrijf?


Het bedrijf begon in 1977 als makelaarskantoor in Hamburg. Vandaag tellen we meer dan 900 franchisezaken in meer dan 34 landen op 5 continenten. Engel & Völkers is nu één van ’s werelds toonaangevende dienstverlenende bedrijven gespecialiseerd in de verkoop en verhuur van residentieel luxevastgoed.

 Ukkel
- Image_03_World of EUV_Slider1_888x200px_1.jpg

Wat mag ik als rendement verwachten?


Een commissie van € 1,000,000 per jaar is redelijk voor een marktaandeel van 10% op lange termijn. Onze partners danken hun succes vooral aan het potentieel dat franchising met zich meebrengt en hun persoonlijke prestaties. Wij zullen dit onderwerp met plezier uitvoeriger met u bespreken tijdens een persoonlijk gesprek.


Geniet ik bescherming binnen een bepaald gebied?


Ja. Wij bakenen een franchisegebied af, aangepast aan de marketingomstandigheden, geografische kenmerken en bevolkingsdichtheid. Daarbinnen bent u de enige franchisenemer met exclusieve rechten.


Hoe bakenen jullie het franchisegebied af?


Wij behandelen al onze franchisepartners gelijk. Op het vlak van de franchisegebieden werken wij zeer nauw samen met onze toekomstige partners. Wij houden ook rekening met de persoonlijke voorkeuren van onze toekomstige partners.


Wat zijn de USP’s van Engel & Völkers?

 

 • Farmingtools 
 • Gestructureerd agentenplatform
 • Internationaal netwerk
 • Geavanceerde opleidingen (Academie)
 • Meer dan 30 jaar ervaring met franchising
 Ukkel
- System.jpg

Vergt het Franchisingsysteem eerdere ervaring met vastgoed?


Neen. Ons franchisingconcept is gemaakt voor zowel starters als professionele vastgoedmakelaars. De meest succesvolle bedrijven zijn die met eigenaars/uitbaters die over uitstekende sociale vaardigheden beschikken. Engel & Völkers heeft een speciale opleidingsacademie met een breed cursusaanbod: medewerkers van elk niveau (Franchisenemer, Makelaar en Assistent) kunnen er terecht voor vorming, u leert er werken met ons besturingssysteem en wij maken u wegwijs in de makelaarswetgeving in uw franchiseregio.       


Wat is een realistisch vereist werkkapitaal?


De hoeveelheid werkkapitaal verschilt van regio tot regio, maar ook de omvang en de complexiteit van de inrichting van het kantoor spelen mee.  


Dat bedrag omvat het volgende: 

 

 • Een éénmalige franchisevergoeding (inclusief o.a. de merkrechten en exclusieve rechten in het licentiegebied)
 • Een volledige kantoorinrichting (afhankelijk van de omvang van het kantoor) 
 • Kapitaal voor de opstartfase (vaste lopende kosten).

Wat is de duur van mijn franchiseovereenkomst?


De initiële overeenkomst is voor 10 jaar.


Moet ik Engel & Völkers maandelijks betalen?

 

Neen. Ons franchiseconcept is gebaseerd op royalty’s. Op elke nettocommissie betaalt de partner dus royalty's aan Engel & Völkers.

  

Wat krijg ik voor de royalty’s?


 • Operationele ondersteuning (dagelijkse zaken, rekrutering enz.) 
 • Toegang tot alle marketing- en farmingtools (online + offline) 
 • Toegang tot het bedrijfsintranet (documentendatabase + alle informatie over verkoopprocessen enz.) 
 • Uitmuntend agentenplatform 
 • Toegang tot een exclusief en wereldwijd netwerk (doorverwijzingen enz.)  
 • IT-service/ondersteuning   
 • Geavanceerde opleidingsmogelijkheden voor alle personeelsleden via onze eigen academie 
 • Internationaal netwerk – klantendatabase

Welke gebieden zijn momenteel beschikbaar?


U kunt de kaart van België bekijken op onze franchise homepagina. Alle ingenomen gebieden zijn in rood gemarkeerd. 


Hoe snel kan ik mijn kantoor openen?


Vanaf het moment van ondertekening van de overeenkomst en na voltooiing van een basisopleiding in onze academie streven wij ernaar uw kantoor binnen 3 à 6 maanden kunnen te openen.     


Helpen jullie mij om een geschikt kantoor te vinden?


Ons ervaren winkelinrichting- en architectenteam helpt u bij het zoeken naar een geschikt kantoor en biedt zijn volledige ondersteuning bij de bouw en inrichting in lijn met onze Corporate Identity.   

   

Helpen jullie met het opstarten van mijn zaak?


Ja. Wij bieden hulp en advies bij het opstarten van uw nieuwe zaak. Gebruikmakend van onze ervaring werkt u samen met onze regiomanager een marketingplan uit. Daarbij kunt u te allen tijde over onze specifieke marketingtools beschikken.

  

Hoe ziet het communicatieproces er verder uit?  


 1. Telefoongesprek: eerste contact – eerste info  
 2. Tweede telefoongesprek: gedetailleerde bespreking – interessegebied 
 3. Bijeenkomst in hoofdkantoor Hamburg – Voorstelling franchiseconcept  
 4. Tweede ontmoeting: bespreking contract  
 5. Ondertekening

Nieuwsbrief Expansie

Registratie
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang automatisch de laatste informatie.
Your subscription was successful.
Please confirm your subscription by clicking the link in the email you will receive in a few moments.
Uw e-mailadres is al ingeschreven
Your subscription failed!
Please try again later.

https://www.engelvoelkers.com/nl-be/belgie/

Informatie over gegevensbescherming voor ENGEL & VÖLKERS PARTENAIRE DE LICENCE REGIONAL OFFICE BELGIQUE

Onze informatie over gegevensbescherming is als volgt gestructureerd: 

U bezoekt onze website of de App voor het zoeken naar woningen

U neemt contact met ons op via telefoon of internet, bezoekt onze winkel of woont een van onze marketingevenementen bij.

Wij zoeken voor u een woning samen met een andere licentiehouder van Engel & Völkers (verwijzing)

Informatie over gegevensbescherming tijdens het bezoeken van de website en de “Property search App”

Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op het gebruik van de website https://www.engelvoelkers.com/nl-be/belgie/ (hierna "website" genoemd; en de Property Search App, een mobiele applicatie voor het zoeken naar onroerend goed, hierna "property app"[1] genoemd, en is geldig vanaf 1 augustus 2020).

De volgende informatie is van toepassing op zowel de website als de property app, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

ENGEL & VÖLKERS PARTENAIRE DE LICENCE REGIONAL OFFICE Belgique in haar functie van verantwoordelijke autoriteit (hierna ook "Engel & Völkers" genoemd) informeert haar gebruikers dat

- Door het gebruik van de website worden met name persoonsgegevens over hen verwerkt:

Persoonlijke gegevens (bijv. e-mailadres, voornaam, achternaam, titel, adres, telefoonnummer - in de volgende " gegevens" of " persoonlijke gegevens") die door de gebruikers bij de registratie op de website zijn verstrekt (bijv. in verband met contactaanvragen);

Wanneer de app wordt benaderd, worden de gebruiksgegevens van de betreffende app-gebruiker opgeslagen. Deze gegevens omvatten: het gebruikte besturingssysteem en, indien van toepassing, het browsertype, de huidige taalinstelling van de smartphone, informatie over de internetprovider van de gebruiker, de naam van de opgevraagde pagina en, indien van toepassing, de herkomstpagina, de datum en het tijdstip van de opvraging, de hoeveelheid verzonden gegevens, het statusrapport over het al dan niet succesvol zijn van de opvraging, het identificatienummer van de sessie.

Doel van verwerking

Engel & Völkers, als verantwoordelijke autoriteit,

- Verwerkt de persoonlijke gegevens van de gebruikers van de website en van de property app voor de volgende doeleinden:

Vervulling van verzoeken van gebruikers (wettelijke basis is contractuitvoering en het legitieme belang van Engel & Völkers bij het overdragen van contactverzoeken binnen de Engel & Völkers Groep aan het betreffende bedrijf. De bovengenoemde "Engel & Völkers Groep" bestaat uit Engel & Völkers AG en haar binnen- en buitenlandse gelieerde bedrijven in de zin van de Duitse vennootschapswet Sec. 15 e.v., en de bij deze groep aangesloten (master)licentiehouders. Een actuele lijst van deze licentiehouders kunt u hier opvragen: https://www.engelvoelkers.com/de/unternehmen/standorte/);Voor de functionaliteit en optimalisatie van de Engel & Völkers website en de property app. (Het rechtmatige belang van Engel & Völkers om de kwaliteit van de website en de property app voortdurend te verbeteren en het gebruiksgemak ervan te waarborgen, is de wettelijke basis); Identificatie en eventuele blokkering van gebruikers die een zogenaamde adblocker (reclames blokkeren) hebben geïnstalleerd en daarmee reclame blokkeren. (Rechtsgrondslag is het legitieme belang van Engel & Völkers om gebruikers die geen reclame blokkeren te voorzien van geheel of gedeeltelijk via het web gefinancierde aanbiedingen);

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, onder a), van het GDPR, indien de verwerking gebaseerd is op toestemming, artikel 6, lid 1, onder b), indien de basis voor de verwerking een contractuele relatie is en artikel 6, lid 1, onder f), indien de basis de legitieme belangen van Engel & Völkers is.

Als de rechtsgrondslag uw toestemming is, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking, totdat deze wordt ingetrokken. Als de rechtsgrond een legitiem belang is, hebt u in principe ook het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Artikel 21 GDPR is in dit verband van toepassing.

Aard van de verstrekking van persoonsgegevens en gevolgen van het bezwaarschrift

De verstrekking van persoonsgegevens door gebruikers is vrijwillig. Zij kunnen vrijelijk beslissen of zij persoonlijke gegevens aan Engel & Völkers ter beschikking stellen en kunnen vervolgens hun toestemming voor de verwerking van reeds ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens intrekken. Herroeping kan betekenen dat de website van Engel & Völkers niet langer bruikbaar is.

Toegang tot gegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door Engel & Völkers en (met betrekking tot individuele items) met name door:

Werknemers (vaste medewerkers zoals functiehouders en zelfstandige vastgoed adviseurs) en adviseurs die bevoegd zijn om de website en property app te beheren en de bijbehorende diensten te leveren;

Als verantwoordelijke autoriteit/institutie zijn wij in staat om informatie over uw persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze informatie mag echter alleen om de volgende redenen worden verstrekt:

In het geval van het nakomen van wettelijke verplichtingen of verplichtingen die voortkomen uit regelgeving en richtlijnen onder nationale of Europese wetten.

Openbaarmaking van gegevens

Als uw vraag betrekking heeft tot aanbiedingen van andere bedrijven van de Engel & Völkers Groep, geeft Engel & Völkers de door u, in dit geval ingevoerde persoonsgegevens door aan het desbetreffende bedrijf van de Engel & Völkers Groep met uw voorafgaande toestemming of op basis van haar/zijn legitieme belangen. Voor het overige worden uw persoonlijke gegevens niet door Engel & Völkers openbaar gemaakt.

Openbaarmaking van gegevens in non-EER landen

Engel & Völkers geeft geen persoonlijke gegevens door aan niet-EER-landen zonder uw toestemming. De door Engel & Völkers gebruikte servers bevinden zich binnen de Europese Unie.

Als uw vraag betrekking heeft op bedrijven van de Engel & Völkers Groep buiten de Europese Unie, geven wij uw gegevens door na het verkrijgen van uw toestemming.

In gevallen waarin persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als binnen de Europese Unie en u niet uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven voor de doorgifte van uw gegevens aan deze landen, zal Engel & Völkers ervoor zorgen dat bepaalde contractuele verplichtingen op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (met inbegrip van de uitvoering van door de Europese Unie goedgekeurde standaardcontractbepalingen) met elke dienstverlener worden overeengekomen, tenzij Engel & Völkers zich kan beroepen op andere wettelijke gronden voor de doorgifte van persoonsgegevens.

Het opslaan en wissen van gegevens

Engel & Völkers bewaart de persoonsgegevens gedurende de tijd die nodig is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt, met inbegrip van een eventuele bewaartermijn die is vastgelegd in de toepasselijke wetgeving (bijv. het bewaren van boekhoudkundige gegevens) en in ieder geval tot maximaal 24 maanden na het verzamelen van de persoonsgegevens.

Het gebruik van cookies en andere traceringstechnologieën

Het gebruik van cookies op de website

Naast de bovengenoemde verwerking van persoonsgegevens worden er tijdens of na uw bezoek aan Engel & Völkers cookies en andere traceertechnieken op uw eindapparaat opgeslagen.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan onze website of de property app worden verzonden en in de browser van de gebruiker worden opgeslagen. Als de betreffende website opnieuw wordt opgeroepen, stuurt de browser van de gebruiker de inhoud van de cookies terug en maakt zo de identificatie van de gebruiker mogelijk. Technologieën van derden, zoals scripts, pixels en tags, die Engel & Völkers voor reclamedoeleinden integreert, plaatsen ook cookies op uw eindapparaat.

Bepaalde cookies worden aan het einde van de browsersessie automatisch verwijderd (zogenaamde sessiecookies), andere worden voor een bepaalde tijd of permanent in de browser van de gebruiker opgeslagen en vervolgens automatisch verwijderd (zogenaamde tijdelijke of permanente cookies).

Welke cookies gebruikt Engel & Völkers over het algemeen?

Afhangend van hun functie en positie, zijn de cookies opgedeeld in verschillende categorieën bij Engel & Völkers.

"Essentiële" en "functionele" cookies zijn nodig om Engel & Völkers in staat te stellen het online aanbod op een veilige en gebruikersvriendelijke manier aan te bieden. Deze categorie omvat bijvoorbeeld:

Cookies die bepaalde gebruikersgegevens tijdelijk opslaan.

Met deze cookies kunt u door de online aanbiedingen van Engel & Völkers navigeren en de functies naar wens gebruiken. Zonder deze cookies kunnen essentiële diensten van Engel & Völkers niet worden geleverd. Ze worden alleen gebruikt als u onze online-aanbiedingen bezoekt en worden meestal na het sluiten van uw browser gewist. Ze worden ook gebruikt om de geoptimaliseerde weergave van de website op te roepen wanneer deze met een mobiel apparaat wordt opgeroepen, zodat uw datavolume niet onnodig wordt uitgeput.

De wettelijke basis voor het plaatsen van deze cookies is het legitieme belang van Engel & Völkers dat de onlinediensten veilig en eenvoudig kunnen worden gebruikt en dat de kwaliteit van de onlinediensten en inhoud voortdurend wordt verbeterd.


Voor het gebruik van "essentiële" en "functionele" cookies is geen toestemming nodig. Ze kunnen niet worden gedeactiveerd.

Engel & Völkers maakt ook gebruik van cookies voor analytische doeleinden ("analytische cookies") en voor reclamedoeleinden ("reclame-cookies"). Engel & Völkers gebruikt de profielen die met behulp van deze cookies worden aangemaakt voor statistische informatie over het gebruik van de onlinediensten van Engel & Völkers en om advertenties of aanbiedingen weer te geven die zijn afgestemd op uw interesses ("interesse gebaseerde reclames").

Deze lijst bevat ook de duur van de opslag en andere nuttige informatie.

Hoe kan je het gebruik van cookies managen en voorkomen of cookies verwijderen?

U kunt Engel & Völkers gebruiken zonder "analytische" cookies, "reclame"-cookies en andere online traceringsmechanismen. Klik op deze link om deze cookies en trackingmechanismen uit te schakelen. In dit geval blijven alleen de "essentiële" en "functionele" cookies over, die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de online aanbiedingen.

U kunt het opslaan van cookies ook via de instellingen van uw browser deactiveren en eerder opgeslagen cookies in uw browser te allen tijde verwijderen. Wij wijzen u er echter op dat deze online-aanbieding mogelijk niet of slechts beperkt zonder cookies functioneert.

Wij raden u ook aan de website van www.YourOnlineChoices.com te bezoeken, waar u informatie en hulp kunt krijgen in verband met web tracking mechanismen.

Een centrale “opt-out” optie voor verschillende tools, met name van Amerikaanse aanbieders, is ook beschikbaar via de volgende link: optout.networkadvertising.org.

Links tot sociale-mediapagina’s

Deze website bevat links naar de belangrijkste sociale-media-netwerksites (bijv. Facebook en Twitter). Dit zijn geen ingebedde sociaal media plug-ins, maar een link waarlangs geen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de sociaal media operatoren.

Rechten van de betrokkenen

U heeft recht op informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld de herkomst van deze gegevens, het verwerkingsdoel, de modaliteiten van de gegevensverwerking). Onder bepaalde voorwaarden heeft u ook het recht om in de toekomst bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking, deze te beperken of om te verzoeken dat de gegevens worden gewist. Tot slot kunt u te allen tijde het toesturen van reclamemateriaal of het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie voorkomen.

Samengevat heeft u recht op 

- correctie,

- beperking van de verwerking,

- bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens,

Informatie over gegevensbescherming in verband met een zoek- of marketingovereenkomst

Deze informatie over gegevensbescherming is geldig vanaf 25 mei 2018.

ENGEL & VÖLKERS PARTENAIRE DE LICENCE REGIONAL OFFICE Belgique informeert in haar functie van verantwoordelijke autoriteit (hierna ook "Engel & Völkers") haar klanten en belanghebbenden over de persoonlijke gegevens die regelmatig worden verzameld in het kader van een contractuele relatie of precontractuele relaties. Daartoe behoren met name:

Voornaam, achternaam, titel, adres, telefoonnummer, informatie over de gewenste eigenschap (in het geval van een zoekopdracht) of (in het geval van vastgoed marketing) informatie over de eigenschap;

Evenals (in geval van aankoop/verkoop of huur van een onroerend goed) bankgegevens, informatie over identiteit, kopie van identiteitsbewijs (bij aankoop van een onroerend goed) evenals kadaster, elektriciteits-, olie- en/of gasrekeningen, algemene directe kostenstaten, aankoopcontract (bij verkoop van een onroerend goed) of (in geval van huur van een onroerend goed) bankgegevens, informatie over identiteit, CV, bewijs van inkomen, bewijs van kredietwaardigheid, huurovereenkomst.

Hierna worden deze gegevens "gegevens" of "persoonsgegevens" genoemd.

Doel van de verwerking

Engel & Völkers verwerkt als verantwoordelijke instantie de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Vervulling van een contractuele relatie door onafhankelijke vastgoed adviseurs, met inbegrip van facturering en kredietcontrole (de rechtsgrondslag is GDPR-artikel 6, lid 1, onder b) en ook 6, lid 1, onder f); het legitieme belang van Engel & Völkers in verband met de openbaarmaking van gegevens aan onafhankelijke vastgoed adviseurs vloeit voort uit de vrijheid om contractuele verplichtingen na te komen door middel van onafhankelijke makelaars of sub-makelaars. Het legitieme belang bij de uitvoering van kredietcontroles vloeit voort uit het legitieme belang van bescherming tegen oninbare schulden);

Openbaarmaking van gegevens

Als uw vraag betrekking heeft op aanbiedingen van andere bedrijven van de Engel & Völkers Groep, geeft Engel & Völkers de door u in dit geval ingevoerde persoonsgegevens met uw voorafgaande toestemming door aan het desbetreffende bedrijf van de Engel & Völkers Groep. Maak ook kennis met onze informatie over doorverwijzing aan het einde van onze informatie over gegevensbescherming. 

Bovendien worden uw persoonlijke gegevens door Engel & Völkers alleen doorgegeven in het kader van de uitvoering van de contractuele relatie, indien nodig na voorafgaande toestemming van uzelf. In het bijzonder worden de gegevens doorgegeven aan uw contractpartners of potentiële contractpartners, notarissen en kadasters. In dit verband is Engel & Völkers ook onderworpen aan de Duitse wet op het witwassen van geld en kan het verplicht zijn om uw gegevens te verstrekken aan de regelgevende instanties. Bovendien worden uw gegevens doorgegeven aan de onafhankelijke vastgoed adviseurs van Engel & Völkers.

Toegang tot gegevens

De persoonlijke gegevens zijn verwerkt door Engel & Völkers en (met respect tot individuele items) vooral door

Werknemers (vaste medewerkers en zelfstandige vastgoed adviseurs) en adviseurs die de aangeboden diensten ter beschikking stellen;

In gevallen waarin persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als binnen de Europese Unie en u niet uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven voor de doorgifte van uw gegevens aan deze landen, zal Engel & Völkers ervoor zorgen dat bepaalde contractuele verplichtingen op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (met inbegrip van de uitvoering van door de Europese Unie goedgekeurde standaardcontractbepalingen) met elke dienstverlener worden overeengekomen, tenzij Engel & Völkers zich kan beroepen op andere wettelijke gronden voor de doorgifte van persoonsgegevens.

Opslaan en verwijderen van gegevens

Engel & Völkers bewaart persoonlijke gegevens in verband met een contractuele relatie voor de duur van de bewaartermijn die voortkomt uit de wettelijke bepalingen. Bovendien bewaart Engel & Völkers zijn gegevens in verband met de ontvangst van commerciële informatie tot de intrekking van uw toestemming van Engel & Völkers.

Rechten van de betrokkenen

- informatie,

- verwijdering (of om te worden vergeten),

- gegevensdraagbaarheid,

- klacht bij de toezichthoudende autoriteiten.

Houd er rekening mee dat uw recht op verwijdering onderworpen is aan bepaalde beperkingen. Zo hoeven of mogen wij bijvoorbeeld geen gegevens verwijderen die wij gedurende een verdere periode onder een wettelijke bewaartermijn moeten bewaren. Gegevens die wij nodig hebben voor de vaststelling, de uitoefening of het verweer van wettelijke aanspraken zijn ook uitgezonderd van uw recht op verwijdering.

Om bovenstaande rechten uit te oefenen en informatie aan te vragen, kunt u schrijven naar het volgende e-mailadres belgium@engelvoelkers.com of naar het postadres ENGEL & VÖLKERS PARTENAIRE DE LICENCE REGIONAL OFFICE BELGIQUE, Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, Belgique.

 

belgium@engelvoelkers.com, indien u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van promotionele informatie, in het bijzonder het aanbod van onroerend goed;

Hierna worden deze gegevens "gegevens" of "persoonsgegevens" genoemd.

Doel van de verwerking

Engel & Völkers verwerkt als verantwoordelijke instantie de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Vervulling van een precontractuele relatie door onafhankelijke vastgoed adviseurs (de rechtsgrondslag is GDPR-artikel 6, lid 1, onder b) en ook 6, lid 1, onder f); het legitieme belang van Engel & Völkers in verband met de openbaarmaking van gegevens aan onafhankelijke vastgoed adviseurs vloeit voort uit de vrijheid om contractuele verplichtingen na te komen door middel van onafhankelijke makelaars of sub-makelaars. Promotionele informatie over onroerend goed dat door Engel & Völkers of licentiehouders in het Engel & Völkers netwerk op de markt wordt gebracht (rechtsgrondslag is GDPR-artikel 6, lid 1, onder f); het legitieme belang van Engel & Völkers vloeit voort uit de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van directe reclame).  


Openbaarmaking van gegevens

Als uw vraag betrekking heeft op aanbiedingen van andere bedrijven van de Engel & Völkers Groep, geeft Engel & Völkers de door u, in dit geval, ingevoerde persoonsgegevens met uw voorafgaande toestemming door aan het desbetreffende bedrijf van de Engel & Völkers Groep. Maak ook kennis met onze informatie over doorverwijzing aan het einde van onze informatie over gegevensbescherming.

Bovendien worden uw persoonlijke gegevens door Engel & Völkers alleen doorgegeven in het kader van de uitvoering van de contractuele relatie en alleen na voorafgaande toestemming van uzelf. In het bijzonder worden de gegevens doorgegeven aan uw potentiële contractpartners, notarissen en kadasters. In dit verband is Engel & Völkers ook onderworpen aan de Duitse wet op het witwassen van geld en kan het verplicht zijn om uw gegevens door te geven aan de regelgevende instanties. Bovendien worden uw gegevens doorgegeven aan de onafhankelijke vastgoed adviseurs van Engel & Völkers.

Toegang tot de gegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door Engel & Völkers en (met betrekking tot individuele items) met name door

Werknemers (vaste medewerkers zoals functiehouders en zelfstandige vastgoed adviseurs) en adviseurs die de aangeboden diensten ter beschikking stellen;

 

- informatie,

- verwijdering (of om te worden vergeten),

- gegevensdraagbaarheid,

- klacht bij de toezichthoudende autoriteiten.

Houd er rekening mee dat uw recht op verwijdering onderworpen is aan bepaalde beperkingen. Zo hoeven of mogen wij bijvoorbeeld geen gegevens verwijderen die wij gedurende een verdere periode onder een wettelijke bewaartermijn moeten bewaren. Gegevens die wij nodig hebben voor de vaststelling, de uitoefening of het verweer van wettelijke aanspraken zijn ook uitgezonderd van uw recht op verwijdering.

Om bovenstaande rechten uit te oefenen en informatie aan te vragen, kunt u schrijven naar het volgende e-mailadres belgium@engelvoelkers.com of naar het postadres ENGEL & VÖLKERS PARTENAIRE DE LICENCE REGIONAL OFFICE BELGIQUE, Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, Belgique.

De verantwoordelijke autoriteit voor de verwerking van de gegevens is Engel & Völkers Immobilien GmbH, gevestigd te Stadthausbrücke 5, 20355 Hamburg, Duitsland. Bij vragen over onze gegevensverwerkers stellen wij u graag een actuele lijst ter beschikking.

Als u vragen hebt over deze gegevensbeschermingsverklaring of over gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met de gegevensbeschermingsfunctionaris van Engel & Völkers: James HEJAZI.

Gegevensbeschermingsinformatie in verband met contact door middel van een post-kaart

Deze informatie over gegevensbescherming is geldig vanaf 25 mei 2018.

ENGEL & VÖLKERS PARTENAIRE DE LICENCE REGIONAL OFFICE Belgique informeert in haar functie van verantwoordelijke autoriteit (hierna ook "Engel & Völkers") haar klanten en belanghebbenden over de persoonlijke gegevens die worden verzameld in verband met een contactpersoon door middel van een ansichtkaart. Deze omvatten met name:

Voornaam, achternaam, titel, adres, telefoonnummer, informatie over de gewenste woning (in het geval van zoeken naar een woning) of (in het geval van marketing) informatie over de woning;

Hierna worden deze gegevens "gegevens" of "persoonsgegevens" genoemd.

Doel van de verwerking

Engel & Völkers verwerkt als verantwoordelijke instantie de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Vervulling van een contractuele relatie door onafhankelijke vastgoed adviseurs, met inbegrip van facturering en kredietcontrole (de rechtsgrondslag is GDPR-artikel 6, lid 1, onder b) en ook 6, lid 1, onder f); het legitieme belang van Engel & Völkers in verband met de openbaarmaking van gegevens aan onafhankelijke vastgoed adviseurs vloeit voort uit de vrijheid om contractuele verplichtingen na te komen door middel van onafhankelijke makelaars of sub-makelaars. Het legitieme belang bij de uitvoering van kredietcontroles vloeit voort uit het legitieme belang van bescherming tegen oninbare schulden).Promotie-informatie over vacatures van Engel & Völkers of licentiehouders in het Engel & Völkers netwerk (rechtsgrondslag is GDPR-artikel 6, lid 1, onder a) en f); het legitieme belang van Engel & Völkers vloeit voort uit de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van directe reclame).

Met betrekking tot opdrachten voor het op de markt brengen van een woning of het zoeken naar een woning slaat Engel & Völkers uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier op als beschreven onder "Bezoek aan één van onze winkels". 


Toegang tot gegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door Engel & Völkers en (met betrekking tot individuele items) met name door:

Werknemers (vaste medewerkers en zelfstandige vastgoed adviseurs) en adviseurs die de aangeboden diensten ter beschikking stellen;

Openbaarmaking van gegevens in niet-EER-landen

Engel & Völkers geeft geen persoonlijke gegevens door aan niet-EER-landen zonder uw toestemming. De door Engel & Völkers gebruikte servers bevinden zich binnen de Europese Unie.

Als uw vraag betrekking heeft op bedrijven van de Engel & Völkers Groep buiten de Europese Unie, geven wij uw gegevens door na het verkrijgen van uw toestemming.

In gevallen waarin persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als binnen de Europese Unie en u niet uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven voor de doorgifte van uw gegevens aan deze landen, zal Engel & Völkers ervoor zorgen dat bepaalde contractuele verplichtingen op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (met inbegrip van de uitvoering van door de Europese Unie goedgekeurde standaardcontractbepalingen) met elke dienstverlener worden overeengekomen, tenzij Engel & Völkers zich kan beroepen op andere wettelijke gronden voor de doorgifte van persoonsgegevens.

Opslaan en verwijderen van gegevens

Engel & Völkers bewaart zijn gegevens in verband met de ontvangst van commerciële informatie tot de intrekking van uw toestemming van Engel & Völkers.

Rechten van de betrokkenen

U heeft recht op informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld de herkomst van deze gegevens, het verwerkingsdoel, de modaliteiten van de gegevensverwerking). Onder bepaalde voorwaarden heeft u ook het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in de toekomst in te trekken, te beperken of om te verzoeken dat de gegevens worden gewist. Tot slot kunt u te allen tijde het toesturen van reclamemateriaal of het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie voorkomen.

Samengevat heeft u het recht om 

- informatie,

- verwijdering (of om te worden vergeten),

- gegevensdraagbaarheid,

- klacht bij de toezichthoudende autoriteiten.

Om bovenstaande rechten uit te oefenen en informatie aan te vragen, kunt u schrijven naar het volgende e-mailadres belgium@engelvoelkers.com of naar het postadres ENGEL & VÖLKERS PARTENAIRE DE LICENCE REGIONAL OFFICE BELGIQUE, Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, Belgique.

Gegevensbeschermingsinformatie in verband met een gezamenlijke zoektocht naar onroerend goed binnen het Engel & Völkers licentiehouders netwerk (doorverwijzing)

Deze informatie over gegevensbescherming is geldig vanaf 25 mei 2018.

ENGEL & VÖLKERS PARTENAIRE DE LICENCE REGIONAL OFFICE Belgique (hierna ook "Engel & Völkers" genoemd) heeft uw persoonlijke gegevens ontvangen van een bedrijf binnen het netwerk van Engel & Völkers licentiehouders. De openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens heeft plaatsgevonden op basis van uw toestemming.

Aangezien wij nu persoonsgegevens over u verwerken, informeren wij u hierbij op grond van GDPR-artikel 14:

In onze functie als verantwoordelijke autoriteit informeren wij de klanten en belanghebbenden die naar ons zijn verwezen over de verwerking van persoonsgegevens die voortkomen uit een gezamenlijke zoekactie door Engel & Völkers licentiehouders. Wij verzamelen en verwerken in het bijzonder:

Voornaam, achternaam, titel, adres, telefoonnummer, informatie over de gewenste eigenschap (in het geval van een zoekopdracht) of (in het geval van vastgoed marketing) informatie over de eigenschap;Evenals (in geval van aankoop/verkoop of verhuur van onroerend goed) bankgegevens, informatie over identiteit, kopie van identiteitsbewijs (bij aankoop van een onroerend goed) evenals kadaster, elektriciteits-, olie- en/of gasrekeningen, algemene directe kostenstaten, koopcontract (bij verkoop van een onroerend goed) of (in geval van verhuur van een onroerend goed) bankgegevens, informatie over identiteit, CV, bewijs van inkomen, bewijs van kredietwaardigheid, huurovereenkomst.

Hierna worden deze gegevens "gegevens" of "persoonsgegevens" genoemd.


Doel van de verwerking

Vervulling van een contractuele relatie door onafhankelijke vastgoed adviseurs, met inbegrip van facturering en kredietcontrole (de rechtsgrondslag is GDPR-artikel 6, lid 1, onder b) en ook 6, lid 1, onder f); het legitieme belang van Engel & Völkers in verband met de openbaarmaking van gegevens aan onafhankelijke vastgoed adviseurs vloeit voort uit de vrijheid om contractuele verplichtingen na te komen door middel van onafhankelijke makelaars of sub-makelaars. Het legitieme belang bij de uitvoering van kredietcontroles vloeit voort uit het legitieme belang van bescherming tegen oninbare schulden); Promotionele informatie over onroerend goed dat door Engel & Völkers of licentiehouders in het Engel & Völkers netwerk op de markt wordt gebracht (rechtsgrondslag is GDPR-artikel 6, lid 1, onder f); het legitieme belang van Engel & Völkers vloeit voort uit de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van directe reclame).  

Openbaarmaking van gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden door Engel & Völkers alleen doorgegeven in het kader van de uitvoering van de contractuele relatie en alleen na voorafgaande toestemming van u. In het bijzonder worden de gegevens aan uw contractpartners of potentiële contractpartners, notarissen en kadasters doorgegeven. In dit verband is Engel & Völkers ook onderworpen aan de Duitse wet op het witwassen van geld en kan het verplicht zijn om uw gegevens door te geven aan de regelgevende instanties. Bovendien worden uw gegevens doorgegeven aan de onafhankelijke vastgoed adviseurs van Engel & Völkers.

Toegang tot de gegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door Engel & Völkers en (met betrekking tot individuele items) met name door

Externe toeleveringsbedrijven (bijv. IT-dienstverleners, hostingproviders of rederijen) waaraan Engel & Völkers diensten heeft uitbesteed voor de verwerking in het kader van een arbeidsbemiddelingsovereenkomst.

Openbaarmaking van gegevens in niet-EER-landen

Engel & Völkers geeft geen persoonlijke gegevens door aan niet-EER-landen zonder uw toestemming. De door Engel & Völkers gebruikte servers bevinden zich binnen de Europese Unie.

Als uw vraag betrekking heeft op bedrijven van de Engel & Völkers Groep buiten de Europese Unie, geven wij uw gegevens door na het verkrijgen van uw toestemming.

In gevallen waarin persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als binnen de Europese Unie en u niet uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven voor de doorgifte van uw gegevens aan deze landen, zal Engel & Völkers ervoor zorgen dat bepaalde contractuele verplichtingen op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (met inbegrip van de uitvoering van door de Europese Unie goedgekeurde standaardcontractbepalingen) met elke dienstverlener worden overeengekomen, tenzij Engel & Völkers zich kan beroepen op andere wettelijke gronden voor de doorgifte van persoonsgegevens.

Opslaan en verwijderen van gegevens

Engel & Völkers bewaart persoonlijke gegevens in verband met een contractuele relatie voor de duur van de bewaartermijn die voortvloeit uit de wettelijke bepalingen.

- informatie,

- verwijdering (of om te worden vergeten),

- gegevensdraagbaarheid,

- klacht bij de toezichthoudende autoriteiten.

Houd er rekening mee dat uw recht op verwijdering onderworpen is aan bepaalde beperkingen. Zo hoeven of mogen wij bijvoorbeeld geen gegevens verwijderen die wij gedurende een verdere periode onder een wettelijke bewaartermijn moeten bewaren. Gegevens die wij nodig hebben voor de vaststelling, de uitoefening of het verweer van wettelijke aanspraken zijn ook uitgezonderd van uw recht op verwijdering.

Om bovenstaande rechten uit te oefenen en informatie aan te vragen, kunt u schrijven naar het volgende e-mailadres belgium@engelvoelkers.com of naar het postadres ENGEL & VÖLKERS PARTENAIRE DE LICENCE REGIONAL OFFICE BELGIQUE, Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, Belgique.

Informatie over gegevensbescherming in verband met een ongevraagde sollicitatie of een sollicitatie op basis van een vacature/personeelsadvertentie

ENGEL & VÖLKERS PARTENAIRE DE LICENCE REGIONAL OFFICE BELGIQUE (hierna "Engel & Völkers" genoemd) verwerkt in haar functie van verantwoordelijke autoriteit, persoonsgegevens in het kader van het beheer van aanvragers (hierna ook "aanvraagprocedure" genoemd).

Tot de persoonsgegevens behoren bijvoorbeeld de voornaam, de achternaam, het e-mailadres, het telefoonnummer, het cv en andere gegevens en documenten (hierna gezamenlijk "persoonsgegevens" genoemd).

Door deel te nemen aan de sollicitatieprocedure en ons uw sollicitatie te sturen, verstrekt u Engel & Völkers uw persoonlijke gegevens.

Doel van de verwerking

Engel & Völkers verwerkt uw persoonlijke gegevens met de volgende doeleinden:

Onderzoek van de aanvraag met het oog op tewerkstelling binnen ons bedrijf (wettelijke basis is de precontractuele relatie in het kader van Art. 6(1) (b) GDPR of uw toestemming op grond van artikel 6(1) (b) GDPR of uw toestemming op grond van artikel 6(1) (c) GDPR. 6(1)(a) GDPR, als u gebruik maakt van het wereldwijde online vacatureportaal van Engel & Völkers AG). Bovendien verwerkt Engel & Völkers uw persoonlijke gegevens op basis van voorafgaande toestemming om u te informeren over interessante vacatures. Deze vacatures worden u van tijd tot tijd ter beschikking gesteld door de gespecialiseerde afdeling van Engel & Völkers waarnaar u hebt gesolliciteerd.

Engel & Völkers heeft uw persoonsgegevens nodig om de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden te kunnen vervullen. Het staat u vrij om Engel & Völkers geen persoonlijke gegevens te verstrekken. In dit geval kunt u niet deelnemen aan de sollicitatieprocedure voor vacatures.

Vereiste van gegevensoverdracht en gevolgen als u uw toestemming voor de verwerking van gegevens intrekt

Wij verwerken alleen persoonlijke gegevens als dat nodig is. De verwerking gebeurt digitaal of op papier. Verder omvat de verwerking van persoonsgegevens met name het verzamelen, registreren, beheren, opslaan, wijzigen, selecteren, vergelijken, raadplegen en communiceren van de gegevens.

Houd er rekening mee dat e-mails die tijdens het sollicitatieproces worden verzonden, niet gecodeerd zijn.  Als u dit niet wilt, neem dan contact met ons op via de mail. Engel & Völkers behandelt uw gegevens met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en volgens de wettelijke normen voor gegevensbescherming.

Toegang tot persoonlijke gegevens of bekendmaking van deze gegevens aan derden

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke medewerkers van Engel & Völkers of vergelijkbare personen. Deze zijn:

Medewerkers en adviseurs die verantwoordelijk zijn voor het kandidatenproces (zoals medewerkers van de personeelsafdeling van Engel & Völkers als verantwoordelijke autoriteit;Derden (bijv. IT-dienstverleners of hostingproviders) aan wie Engel & Völkers taken heeft uitbesteed. Deze worden beschouwd als "processors".

Anders worden uw gegevens niet aan derden doorgegeven.

Als u hebt gesolliciteerd via het wereldwijde online vacatureportaal van Engel & Völkers AG, zijn uw sollicitatiedocumenten door Engel & Völkers AG naar ons gestuurd. Hoe Engel & Völkers AG uw persoonlijke gegevens verwerkt, werd tijdens de sollicitatieprocedure bekendgemaakt en kan te allen tijde worden ingezien in het wereldwijde online vacatureportaal op de bijbehorende Engel & Völkers AG-website.

Openbaarmaking van gegevens in niet-EER-landen

Engel & Völkers geeft geen persoonlijke gegevens door aan niet-EER-landen zonder uw toestemming. De door Engel & Völkers gebruikte servers bevinden zich binnen de Europese Unie.

Als uw vraag betrekking heeft op bedrijven van de Engel & Völkers Groep buiten de Europese Unie, geven wij uw gegevens door na het verkrijgen van uw toestemming.

In gevallen waarin persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als binnen de Europese Unie en u niet uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven voor de doorgifte van uw gegevens aan deze landen, zal Engel & Völkers ervoor zorgen dat bepaalde contractuele verplichtingen op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (met inbegrip van de uitvoering van door de Europese Unie goedgekeurde standaardcontractbepalingen) met elke dienstverlener worden overeengekomen, tenzij Engel & Völkers zich kan beroepen op andere wettelijke gronden voor de doorgifte van persoonsgegevens.

Opslaan en verwijderen van gegevens

Engel & Völkers verwerkt uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is om het verwerkingsdoel te bereiken - echter gedurende maximaal 6 maanden na afwijzing van een aanvraag. Na afloop van de sollicitatieprocedure, of als u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking, worden uw gegevens ook door ons gewist. De verwijdering vindt plaats in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Alleen als u toestemming heeft gegeven om u gegevens van andere interessante vacatures toe te sturen, worden de gegevens pas gewist als u uw toestemming herroept. Bij het afsluiten van een arbeidsovereenkomst bewaren wij uw gegevens van de sollicitant in het kader van de contractuele relatie.

Rechten van de betrokkenen

U heeft recht op informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld de herkomst van deze gegevens, het verwerkingsdoel, de modaliteiten van de gegevensverwerking). Onder bepaalde voorwaarden heeft u ook het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in de toekomst in te trekken, te beperken of om te verzoeken dat de gegevens worden gewist. Tot slot kunt u te allen tijde het toesturen van reclamemateriaal of het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie voorkomen.

Samengevat heeft u het recht om 

- correctie,

- beperking van de verwerking,

- bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens,

Contacten

De verantwoordelijke autoriteit voor de verwerking van de gegevens is Engel & Völkers Immobilien GmbH, gevestigd te Stadthausbrücke 5, 20355 Hamburg, Duitsland.

Als u vragen hebt over deze gegevensbeschermingsverklaring of over gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met de gegevensbeschermingsfunctionaris van Engel & Völkers: James HEJAZI.

Neem vandaag nog contact met ons op
Engel & Völkers
Licentiepartner Regional Office België

Maandag tot Vrijdag: 9u - 18u

Zaterdag: 10u - 14u

Zondag: Gesloten

Volg ons op social media